Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος συμμετέχει σε μία σειρά Ερευνητικών Προγραμμάτων μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος καλύπτει ένα μεγάλο εύρος των Γεωεπιστημών. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν προγράμματα τόσο βασικής, όσο και εφαρμοσμένης έρευνας που υλοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και πληθώρα έργων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με αποδέκτες  φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θεματικά, κατά την τελευταία πενταετία, η ερευνητική δραστηριότητα στο Τμήμα επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες:

α) Γενικής και εφαρμοσμένης Γεωλογίας με έμφαση στις γεωλογικές διεργασίες που διαμορφώνουν τη δομή και τη λειτουργία του πλανήτη μας

β) Μελέτης και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη μας με έμφαση στην αλληλεπίδρασή με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και την κλιματική μεταβολή

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα ερευνητικών προγραμμάτων:

Ευρωπαϊκά/Διεθνή Ανταγωνιστικά Προγράμματα

 • nexus monARC CAPACITY BUILDING NEXUS FOR MONITORING WATER QUALITY IN MULTI-STRESSOR AREAS: PILOT STUDY AT THE HELLENIC VOLCANIC ARC. HORIZON EUROPE Coordination and Support Actions- Grant agreement ID:101079156.(Eπ. Υπεύθυνοι: Καθ. Αριάδνη Αργυράκη, Μεταδιδάκτορας Ανδρέας Γόντικας)
 • CrITERIA Cr(VI) Impacted water bodies in the Mediterranean: Transposing management options for Efficient water Resources use through an Interdisciplinary Approach, ERANETMED (Επ. Υπεύθυνη: Καθ. Α. Αργυράκη)
 • Erasmus+ EnvStories «Environmental Storytelling for Sustainable Development» (Επ. Υπεύθυνη: Καθ. Ν. Ευελπίδου)
 • CONCLIMA: Constraining large-scale climate feedbacks in the Earth system using paleo data (Επ. Υπεύθυνη: Καθ. Μ. Τριανταφύλλου), Marie Skłodowska-Curie Action (IF):
 • SUPREME: SUpporting maritime spatial Planning in the Eastern Mediterranean, EASME/EMFF/2015/1.2.1.3 - Projects on Maritime Spatial Planning (MSP)
 • Perseus: Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas (2012-2015) (Επ. Υπεύθυνη: Καθ. Μ. Τριανταφύλλου), EU/FΡ7
 • CREATIVE SUSTAINABLE MANAGEMENT, TERRITORIAL COMPATIBLE MARKETING AND ENVIRONMENTAL EDUCATION TO BE PARKS (Επ. Καθ. Ν. Ευελπίδου)
 • SMART RESILIENT TECHNOLOGIES, SYSTEMS AND TOOLS - SMARTeST (Επ. Καθ. Ν. Ευελπίδου)
 • SOILPRO - Monitoring for soil protection (Καθ. Κ. Κυριακόπουλος)
 • Forest Cities - Local authorities for forest fire prevention (Καθ. Δ. Παπανικολάου)
 • McAgenda (Αναπλ. Καθ. Ν. Ευελπίδου)
 • Landcare - Erasmus+ (2015-2018) (Αναπλ. Καθ. Ν. Ευελπίδου)
 • Erasmus+ 3DTelc: Bringing the 3-D world into the classroom: a new approach to teaching, learning and communicating the science of geohazards in the terrestrial and marine environment (2017-2020). / ΕΚΠΑ: Αναπλ. Καθ. Νομικού Π., http://3dtelc.lmv.uca.fr/
 • H2020 Project NEANIAS (Novel EOSC Services for Emerging Atmosphere, Underwater & Space Challenges, (2019-2021). (www.neanias.eu), / ΕΚΠΑ: Αναπλ. Καθ. Νομικού Π
 • NSF project: PROTEUS: Crustal magma plumbing of the Santorini volcanic System 2015-2017. PI: Prof. Emillie Hooft, Univ. of Oregon/ ΕΚΠΑ: Επικ. Καθ. Νομικού Π.
 • Identification of hydrothermal submersion by remote sensing data COSMO-SkyMed StripMap HIMAGE (2017-2019). PI: Dr. Maria Filomena Loreto, ISMAR. / ΕΚΠΑ: Επικ. Καθ. Νομικού Π.
 • NASA project 2017-2019: Autonomous exploration and characterization of biological assemblages and correlated geochemical features within hazardous marine volcanic systems, PI: Camilli R., WHOI / ΕΚΠΑ: Επικ. Καθ. Νομικού Π.
 • MARSDEN AWARDS 2017-2019: Volcanoes can make waves too: a new understanding of tsunamis generated by volcanic eruptions. PI: Dr. E. Lane, NIWA. / ΕΚΠΑ: Επικ. Καθ. Νομικού Π.
 • IGCP 2019: Geoheritage for Geohazards and sustainable development through capacity building for local communities in developing countries. PI: Benjamin van Wyk de Vries, Université Clermont Auvergne Clermont-Ferrand. / ΕΚΠΑ: Επικ. Καθ. Νομικού Π.

ΕΣΠΑ 2014-2020

 • ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Ανάλυση και Εκτίμηση Κινδύνων - Υποέργο 1 ΠΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
 • Medicanes - Μοντελοποίηση της κατακόρυφης δομής Τροπικού Τύπου Μεσογειακών Κυκλώνων με χρήση σμήνους προσομοιώσεων πρόγνωσης με το μοντέλο WRF και η επίδραση της κλιματικής αλλαγής
 • PANACEA ΕΚΠΑ. ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής "ΠΑΝΑΚΕΙΑ"
 • Hellenic Observing System (HELPOS) Υποέργο 8 «Εκτέλεση με Ίδια Μέσα Δ4 ΕΚΠΑ - Συμμετοχή του ΕΚΠΑ στην υποδομή
 • ΛΑΕΡΤΗΣ - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

ΕΛΙΔΕΚ

 • QECCoRA - Παλαιοπεριβαλλοντικές Μεταβολές κατά το Τεταρτογενές στην Ηπειρωτική Τάφρο του Κορινθιακού: το αρχείο παλαιοβλάστησης της αποστολής IODP 38, 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (Αναπλ. Καθ. Κ. Κούλη)
 • NanoIsland: Ανίχνευση μηχανικά παρασκευασμένων, συμπτωματικών, και φυσικών νανοϋλικών σε θαλάσσια ύδατα κοντά σε νησιά (2018-2020). 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ. Υπευθ. Προγράμματος: Δρ. Α. Γόντικας. (σε συνεργασία με την Αναπλ. Καθ. Νομικού Π.)

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 • Ολοκληρωμένο Συστήμα Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου με εφαρμογή σε Βιομηχανικές Υποδομές
 • VirtualDIVER: Ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαδραστικής πλατφόρμας υποθαλάσσιων εικονικών εμπειριών για τουριστικούς και πολιτιστικούς φορείς (2018-2020). Υπεύθ. Προγράμματος: Αναπλ. Καθ. Νομικού Π. (https://www.virtualdiver.gr/)

 • ΙΝΝΟVEXPO: Aνάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων (περιπτωσιολογική μελέτη, η ανάδειξη και διάδοση της Ελληνικής Μυθολογίας-Γεωμυθολογία) (2018-2020) Υπεύθ. Προγράμματος: Καθ. Κοσκερίδου Ε. https://innovexpo.org/

Ανταγωνιστικά προγράμματα ΘΑΛΗΣ


Ανταγωνιστικά προγράμματα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ

 • Water resources management of coastal agricultural environments – Resilience of climate change impacts (AGROCLIMA) (Αναπλ. Καθ. Σ. Πούλος)
 • Συνέργεια για την αειφόρο ανάπτυξη και ασφαλή χρήση των ελληνικών τουριστικών παραλιών (BEACHTOUR) (Αναπλ. Καθ. Σ. Πούλος)

 

Το Τμήμα συμμετείχε ή συμμετέχει παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στα παρακάτω έργα:

 • Μείωση Κατολισθητικής Επικινδυνότητας στα Πρανή της Καλδέρας Περιοχής Αθηνιού Ν. Θήρας (Καθ. Ε. Λέκκας)
 • Μείωση της Κατολισθητικής Επικινδυνότητας της περιοχής του Τελεφερίκ Σαντορίνης (Καθ. Ε. Λέκκας)
 • Αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων στην Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιανής Νισύρου (Καθ. Ε. Λέκκας)
 • Γεωλογική έρευνα και αναλύσεις πετρωμάτων και εδαφών που σχετίζονται με πρώτες ύλες τσιμέντου στο Νομό Μαγνησίας - ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (Καθ. Μ. Σταματάκης)
 • Measurements on the efficiency of Huntite – Hydromagnesite byproducts as soil amendments and Huntite- Hydromagnesite fine powder as foliars - SIBELCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Καθ. Μ. Σταματάκης)
 • Υπολογιστική ανάλυση τάσεων και παραμορφώσεων με τρισδιάστατο κώδικα διακριτών στοιχείων της υπόγειας εκμετάλλευσης κοιτάσματος μαρμάρου στη θέση Αετοφωλιές - ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ
 • Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της τέφρας πυθμένα από την καύση βιομάζας κατά τη λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 5MW, για τη διάστρωση εδαφικού υλικού σε χώρο λατομείου με σκοπό τη φύτευσή του -  ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.
 • Γεωλογία και μεταλλοφόρα κοιτάσματα της ευρύτερης περιοχής του Υμηττού και της Νοτίου Αττικής καθώς και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αυτών στο παρελθόν - ΑΙΓΕΑΣ - ΑΜΚΕ