Menu

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Επιστημονικά περιοδικά & Πρακτικά Συνεδρίων με Κριτές

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

2019

Agiadi K., Vasileiou G., Koskeridou E., Moissette P., Cornees JJ. (2019) Coastal fish otoliths from the early Pleistocene of Rhodes (eastern Mediterranean). Geobios 55,  1-15

Al Imran Md., Kimura S., Nakashima K., Evelpidou N., Kawasaki S. (2019) Feasibility Study of Native Ureolytic Bacteria for Biocementation Towards Coastal Erosion Protection by MICP Method. Applied Sciences 9 (20), 4462

Al Imran Md., Nakashima K., Evelpidou N., Kawasaki S. (2019) Factors affecting the urease activity of native ureolytic bacteria isolated from coastal areas. Geomechanics and Engineering 17(5), 421-427

Alexopoulos J.D., Dilalos S., Mitsika G.S., Poulos S.E. (2019) Mapping of deltaic aquifers with the combined application of DC and TEM soundings., Near Surface Geoscience 2019-- 25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, The Hague, Netherlands, We_25_P13, 5p. Doi: 10.3997/2214-4609.201902468

Alexopoulos J.D., Dilalos S., Mitsika G.S., Vassilakis Em., Poulos S.E. (2019) A geophysical approach to the phenomenon of ground fissures at the East Thessaly basin (Greece), Near Surface Geoscience 2019-- 25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, The Hague, Netherlands, Mo_25_P14, 5p. Doi: 10.3997/2214-4609.201902379

Alexopoulos J.D., Voulgaris N., Dilalos S., Souglakos N., Mitsika G.S., Papadatos Y. (2019) Combined GPR and ERT survey at the Marathon (Plasi) archaeological excavation site, Near Surface Geoscience 2019-- 25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, The Hague, Netherlands, Tu_25_P18, 5p. Doi: 10.3997/2214-4609.201902419

Alexopoulos JD, Dilalos S, Mitsika GS, Poulos SE (2019) Mapping of Deltaic Aquifers with the Combined Application of DC and TEM Soundings, 25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics 2019 (1), 1-5,

Alexopoulos J., Dilalos S., Mitsika G., Vassilakis E., Poulos S. (2019) A Geophysical Approach to the Phenomenon of Ground Fissures at the East Thessaly Basin (Greece), 25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics EAGE, Hague, Netherlands, Mo_25_P14

Anastasatou M., Karditsa A., Petrakis S., Tsoutsia A., Kapsimalis V., Foutrakis P. , Hasiotis T., Rousakis G., Evangelopoulos A., Poulos S. and Stamatakis M. (2019) Marine Aggregates Deposits of Kissamos Bay, Crete, Greece., The 14th International MEDCOAST Congress on Coastal and Marine Sciences, Engineering, Management & Conservation, Marmaris, Turkey, 22-26 October 2019.,

Anastasatou M., Stamatakis M., Karageorgis A. (2019) Mineralogy and geochemistry of beach black sands along the coastline of Milos and SW Kimolos Islands, Greece. 15th Biennial Meeting of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits, Glasgow, UK, Vol.2, pp. 885-888

Antonarakou A, Kontakiotis G, Vasilatos C, Besiou E, Zarkogiannis S, Drinia H, Mortyn PG, Tsaparas N, Makri P, Karakitsios V (2019) Evaluating the effect of marine diagenesis on Late Miocene pre-evaporitic sedimentary successions of eastern Mediterranean Sea. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 221(1),  012051

Antonarakou A., Kontakiotis G., Karageorgis A.P., Besiou E., Zarkogiannis S., Drinia H., Mortyn G.P., Tripsanas E. (2019) Eco-biostratigraphic advances in late Quaternary geochronology and palaeoclimate: the marginal Gulf of Mexico analogue. Geological Quarterly 63 (1), 178–191

Antoniou V., Nomikou P., Bardouli P., Sorotou P., Bonali F. L., Ragia L., Metaxas A. (2019) The Story Map for Metaxa Mine (Santorini, Greece): A Unique Site Where History and Volcanology Meet Each Other., 5th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management, Volume 1, 212-219

V. Antoniou, P. Nomikou, E. Zafeirakopoulou, P. Bardouli, T. Ioannou (2019): Geo-biodiversity and cultural environment of Nisyros volcano. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7. Ext. Abs. GSG2019-195, p. 716-717.

Antoniou V., Vassilakis E. (2019) Diffusion of Geo-Environmental Datasets through Online Interactive and Real-Time Applications. Case Study: The Natura GR2440006 Protected Area. Annals of Geographical Studies, Engineering and Technology 2(1), 8-16

Antoniou V., Vassilakis E. (2019) Diffusion of Geo-Environmental Datasets through Online Interactive and Real-Time Applications. Case Study:The Natura GR2440006 Protected Area. Annals of Geographical Studies 2(1), 8-16

Aravani F, Papadopoulou L, Melfos V, Soldatos T, Zorba T, Voudouris P (2019) Mineralogical and Fluid Inclusions Study of Epithermal Type Veins Intruding the Volcanic Rocks of the Kornofolia Area, Evros, NE Greece., 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Bull. Geol. Soc. Greece 55(1), 202-222

Argyraki A., Kelepertzis E., Pyrgaki K., Botsou F., Megremi I., Dermatas D. (2019) Harmonization of sampling and chemical analysis for the study of Cr(VI) water contamination in aquifers of eastern Mediterranean and Oman - The CrITERIA project experience, 16th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, CEST2019_00640

Asimakopoulou P, Nastos P, Vassilakis E, Antonarakou A (2019) Earth Observation for Earth System Science Education: the MICE activity, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, 7, 745-746

Athanassiou A., van der Geer A.A.E., Lyras G. (2019) Pleistocene insular Proboscidea of the Eastern Mediterranean: a review and update. Quaternary Science Reviews 218, 306-321

Bathrellos G.D., Skilodimou H.D. (2019) Land Use Planning for Natural Hazards. Land 8 (9): 128

Bitsa E., Flocas H.A., Kouroutzoglou J., Hatzaki M., Rudeva I. (2019) Development of an identification scheme of cold fronts on a climatological basis in the Mediterranean region, XXXIIth International Climatology Conference (Association International de Climatologie)-AIC2019, Conference Procceedings 441-446 pp

Bitsa E., Flocas H.A., Kouroutzoglou J., Hatzaki M., Rudeva I., Simmonds I. (2019) Development of a Front Identification Scheme for Compiling a Cold Front Climatology of the Mediterranean. Climate. Climate 7(11),130

Chailas S., Tzanis A. (2019) A new improved version of the Aeromagnetic Map of Greece, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019-305, 289-290

Chatzikonstantinou N., Mertzimekis T.J., Godelitsas A., Gamaletsos P., Nastos P., Goettlicher J., Steininger R (2019) Using synchrotron radiation to study iron phases in Saharan dust samples from Athens skies, HNPS Proceedings 21, 136-138

Christopoulou A, Mallinis G., Vassilakis E., Farangitakis G-P., Fyllas N., Kokkoris G., Arianoutsou M. (2019) Assessing the impact of different landscape features on post-fire forest recovery with multi-temporal remote sensing data: the case of Mt Taygetos (Southern Greece). International Journal of Wildland Fire 28 (7), 521-532

Chondraki, V.,  Kapsimalis, V., Poulos, S., Nomikou, P., Vandarakis, D., Petrakis, S. (2019): Alternations of the Coastal Zone in Kamari Beach (Santorini Island, Cyclades, Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7. Ext. Abs. GSG2019-025, p. 617.

Coleman M., Dubosq R., Schneider D., Grasemann B., Soukis K. (2019) Along-strike consistency of an extensional detachment system, West Cyclades, Greece. Terra Nova 31(3), 220-233

Cornée J.-J., Quillévéré F., Moissette P., Fietzke J., Lopez Otalvaro G.E., Melinte-Dobrinescu M., Philippon M., van Hinsbergen D.J.J., Agiadi K., Koskeridou E., Munch P. (2019) Tectonic motions in oblique subduction forearcs: insights from the revisited middle and upper Pleistocene deposits of Rhodes (Greece). Journal of the Geological Society of London 176, 78-96

Cozzolino M., Mauriello P., Moisidi M., Vallianatos F. (2019) A Probability Electrical Resistivity Tomography Imaging of complex tectonic features in the Kissamos and Paleohora urban areas, Western Crete (Greece). Annals of Geophysics 62, 13

Dassenakis M., Poulos S., Megalofonou P., Paramana T., Karditsa A., Petrakis S., Milatou N. (2019) Environmental status of Lakonikos Gulf relative to MSP, The 14th International MEDCOAST Congress on Coastal and Marine Sciences, Engineering, Management & Conservation, Marmaris, Turkey, 22-26 October 2019.,

Dean S., Horton B.P., Evelpidou N., Cahill N., Spada G., Sivan D. (2019) Can we detect centennial sea-level variations over the last three thousand years in Israeli archaeological records? Quaternary Science Reviews 210, 125–135

Dilalos S., Alexopoulos J.D. (2019) Quantitative subsurface information of Athens basin (Greece) derived from urban gravity measurements, Near Surface Geoscience 2019-- 25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, The Hague, Netherlands, We_INFRA_P23, 5p. Doi: 10.3997/2214-4609.201902560

Dilalos S., Alexopoulos J.D., Lozios S. (2019) The contribution of urban gravity survey to the subsurface geological structure of the Athens basin (Greece). Near Surface Geoscience 2019-- 25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, The Hague, Netherlands, We_25_P17, 5p. Doi: 10.3997/2214-4609.201902472

Dilalos S., Alexopoulos J.D., Lozios S. (2019) New insights on Athens basin (Greece) subsurface geological and tectonic structure derived from urban gravity measurements. Journal of Applied Geophysics, 167 (C), 73-105.

Dimitriadis P, Tzouka K, Koutsoyiannis D, Tyralis H, Kalamioti A, Lerias E, Voudouris P. (2019) Stochastic investigation of long-term persistence in two-dimensional images of rocks. Spatial Statistics 29, 177-191

Dimiza M.D., Ravani A., Kapsimalis V., Panagiotopoulos I.P., Skampa E., Triantaphyllou M.V. (2019) Benthic foraminiferal assemblages in the severely polluted coastal environment of Drapetsona-Keratsini, Saronikos Gulf (Greece). Revue de Micropaléontologie 62, 33–44

Dimiza M.D., Triantaphyllou M.V., Koukousioura O., Michailidis I., Dimou V.-G., Navrozidou V., Aligizaki K., Seferlis M. (2019) Living coccolithophores at an anthropogenically impacted neritic site of Thermaikos Gulf, NW Aegean Sea, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019-280

Dimou V.-G., Koukousioura O., Dimiza M.D., Triantaphyllou M.V., Less G., Pomoni-Papaioannou F., Syrides G. (2019) Taxonomy and stratigraphy of the Eocene nummulitic deposits of Greece: a biometric analysis approach, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019-111

Dura A., Mertzimekis T.J. , Bakalis E., Nomikou P., Hannington M.D., Petersen S. (2019): CTD data profiling to assess the natural hazard of active submarine vent fields: the case of Kolumbo near Santorini Island. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7. Ext. Abs. GSG2019-213, p. 620-621. (Young scientist poster award)

Eleftheratos K., Zerefos C.S., Balis D.S., Koukouli M.-E., Kapsomenakis J., Loyola D.G., Valks P., Coldewey-Egbers M., Lerot C., Frith S.M., Haslerud A.S., Isaksen I.S.A., Hassinen S. (2019) The use of QBO, ENSO and NAO perturbations in the evaluation of GOME-2 MetΟp A total ozone measurements. Atmospheric Measurement Techniques 12, 987-1011

Evelpidou N., Kawasaki S., Karkani A., Saitis G., Spada G., Economou G. (2019) Evolution of relative sea level in Okinawa, Japan during upper Holocene. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 42 (1), 3-16

Evelpidou Ν., Pavlopoulos Κ., Vouvalidis Κ., Syrides G., Triantaphyllou M., Karkani A., Paraschou T., (2019) Holocene Palaeogeographical reconstruction and relative sea level changes in the southeastern part of Samos Island (Greece). Comptes Rendus Geoscience 351 (6), 451-460

Exadaktylos G., Xiroudakis G., Stavropoulou M. (2019) Rolling disc model for rock cutting based on fracture mechanics. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 107,191-200

Feloni EG, Baltas EA, Nastos PT, Matsangouras IT (2019) Implementation and evaluation of a convective/stratiform precipitation scheme in Attica region, Greece. Atmospheric research, 220, 109-119

Ferraro F., Koutalonis I., Vallianatos F., Agosta F. (2019) Application of Non-Extensive Statistical Physics on the particle size distribution in natural carbonate fault rocks. Tectonophysics ,  771, 228219,

Filis P., Roussiakis S., Giaourtsakis I., Kampouridis P., Kargopoulos N., Skandalos P., S. Sklavounou., Koumoutsea I., Svorligkou G., Tsoukalas N., Kirdis S., Theodorou G. (2019) A fieldwork update on the new palaeontological excavations at the classical Turolian locality of Pikermi (Attica, Greece), 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens 22-24 May 2019, Harokopio University of Athens. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Proceedings (A),  Proceedings (A): 66-67

Flansburg M.E., Stockli D.F., Poulaki E.M., Soukis K. (2019) Tectono‐magmatic and stratigraphic evolution of the Cycladic Basement, Ios Island, Greece. Tectonics 38, 2291–2316.

Founda D, Nastos PT, Pierros F, Kalimeris A (2019) Historical observations of cloudiness (1882–2012) over a large urban area of the eastern Mediterranean (Athens). Theoretical and Applied Climatology, 137 (1-2), 283-295

Francke A, Dosseto A, Panagiotopoulos K, Leicher N, Lacey J, Kyrikou S, Wagner B, Zanchetta G, Kouli K, Leng MJ (2019) Sediment residence time reveals Holocene shift from climatic to vegetation control on catchment erosion in the Balkans. Global and Planetary Change, 177, 186-200

Gaitanaros G., Skilodimou H.D., Bathrellos G.D. (2019) Human-Induced Landslides in Northern Euboea Island, Central Greece. 15th International Congress of Geological Society of Greece, paper 156

Galanopoulos E., Skarpelis N., Argyraki A. (2019) Supergene alteration, environmental impact and laboratory scale acid water treatment of Cyprus-type ore deposits: case study of Mathiatis and Sha abandoned mines. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis 19 (4): 299–315.

Ganas A., Elias P., Kapetanidis V., Valkaniotis S., Briole P., Kassaras I., Argyrakis P., Barberopoulou A., Moshou A, (2019) The July 20, 2017 M6. 6 Kos earthquake: seismic and geodetic evidence for an active north-dipping normal fault at the western end of the Gulf of Gökova (SE Aegean Sea). Pure and Applied Geophysics 10, 4177-4211

Gasparatos D, Massas I, Godelitsas A, (2019) Fe-Mn concretions and nodules formation in redoximorphic soils and their role on soil phosphorus dynamics: Current knowledge and gaps. Catena 182, 104106.

Giamali Chr., Koskeridou E., Antonarakou A., Ioakim Chr., Kontakiotis G., Karageorgis A., Roussakis G., Karakitsios V. (2019) Multiproxy ecosystem response of abrupt Holocene climatic changes in the northeastern Mediterranean sedimentary archive and hydrologic regime. Quaternary Research 92, 665-685.

Giannaraki G., Kassaras I., Roumelioti Z., Kazantzidou-Firtinidou D., Ganas, A. (2019) Deterministic seismic risk assessment in the city of Aigion (W. Corinth Gulf, Greece) and juxtaposition with real damage due to the 1995 Mw6.4 earthquake. Bulletin of Earthquake Engineering 17(2), 603-634

Gierens K., Eleftheratos K. (2019) On the interpretation of upper-tropospheric humidity based on a second-order retrieval from infrared radiances. Atmospheric Chemistry and Physics 19, 3733-3746

Giovenzana F., Bracchi V.A., Triantaphyllou M.V., Dimiza M., Tsourou Th., Savini A., Corselli C., Malinverno E. (2019) Late Quaternary Evolution of a Tabular Relief in the Sicily Channel through the Study of Foraminifera and Ostracods, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019-307

Gogou M., Macri E., Katsetsiadou K.‐N., Evelpidou N., Karkani E., Lekkas E. (2019) Tsunami Hazard and Sand Dune Protection in West Naxos Isl., 6th International Civil Protection Conference - SafeCorfu 2019, 57-60, safecorfu.gr/images/docs/safecorfu2019_proceedings.pdf

Gondikas A., Kalampaliki T., Dura A., Chronakis P.M. , Nomikou P., Godelitsas A., Pergantis S., Mertzimekis Th. J., Hasselov M. (2019): Detection of Engineered, Incidental, and Natural Nanoparticles in Marine Waters in the Proximity of Islands. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7. Ext. Abs. GSG2019-253, p. 442-443.

Grosjean M, Turlin F, Andre-Mayer A-S, Eglinger A, Deloule E, Muchez P, Debruyne D, Voudouris P, Rouxel O. (2019) In-situ Cu-isotope systematics of the Copperbelt (DRC, Zambia): variations at different scales, 15th SGA Biennial Meeting on Life with Ore Deposits on Earth, 295-298

Houghton JL, GilhoolyIII W P, Kafantaris F-Chr, Druschel G K, Lu G-S, Amend J P, Godelitsas A, Fike D, (2019) Spatially and temporally variable sulfur cycling in shallow-sea hydrothermal vents, Milos, Greece. Marine Chemistry 208, 83-94. 

Ivarsson M., Kilias S.P., Broman C., Neubeck A., Drake H., Chi Fru E., Bengtson S., Naden J., Detsi K. Whitehouse M.J. (2019) Exceptional Preservation of Fungi as H2-Bearing Fluid Inclusions in an Early Quaternary Paleo-Hydrothermal System at Cape Vani, Milos, Greece. Minerals 9(12), 749 

Hooft E.E.E., Heath B.A., Toomey D.R., Paulatto M., Papazachos C.B., Nomikou P., Morgan J.V., Warner M.R. (2019). Seismic imaging of Santorini: Subsurface constraints on caldera collapse and present-day magma recharge [Earth Planet. Sci. Lett. 514 (2019) 48–61](S0012821X19301360)(10.1016/j.epsl.2019.02.033). Earth and Planetary Science Letters 515, pp.291.

Kalampaliki T., Godelitsas A., Nomikou P., Gondikas A. (2019): Single Particle Electrochemistry for Detecting Nanoparticles in Water Environments. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7. Ext. Abs. GSG2019-272, p. 446-447.

Kampouridis P., Roussiakis S., Kargopoulos N., Giaourtsakis I., Dimakopoulos G., Iliopoulos G., Svorligkou G., Theodorou G. (2019) Faunal diversity at the Turolian locality of Kerassia (Northern Euboea, Greece). 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens 22-24 May 2019, Harokopio University of Athens. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, 52-53

Kanellopoulos C., Vougioukalakis G., Mavrogonatos C., Megremi I., Iliopoulos I., (2019) Mineralogical, Petrological and Geochemical Study of the Agios Ioannis Volcanic Rocks, Kamena Vourla Area, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece 55, 274-289

Kapetanidis V, Kassaras I, (2019) Contemporary crustal stress of the Greek region deduced from earthquake focal mechanisms. Journal of Geodynamics 123, 55-82

Kapetanidis V., Kassaras I. (2019) Crustal stress-field in Greece and implications on faulting mechanisms, Geological Society of Greece 2019, Paper 165

Karakonstantis A., Papadimitriou P., Millas C., Spingos I., Fountoulakis I., Kaviris G. (2019) Tomographic imaging of the NW edge of the Hellenic Volcanic Arc: schoCase study of the 2016-2017 Poros earthquake swarm. J. Seismology 23, 995–1016

Karantanellis E., Marinos V., Vassilakis E. (2019) 3D Hazard Analysis and Object-Based Characterization of Landslide Motion Mechanism Using UAV Imagery. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. XLII-2/W13, 425-430, doi: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W13-425-2019

Karditsa A, Tsapanou A, Poulos SE, (2019) The evolution of the transboundary Evros river delta (Northeast Aegean Sea) under human intervention: a seven-decade analysis. Physical Geography, DOI: 10.1080/02723646.2019.1666564

Karditsa A., Tsapanou A. and S.E. Poulos, (2019) Deltaic evolution of the transboundary River Evros (Northeast Aegean Sea) under human intervention. A seven decade analysis. Journal of Physical Geography, doi.org/10.1080/02723646.2019.1666564

Karkani A., Evelpidou N., Giaime M., Marriner N., Morhange C., Spada G., (2019) Late Holocene sea-level evolution of Paros Island (Cyclades, Greece). Quaternary International 500, 139-146

Kassaras I., Kazantzidou-Firtinidou D., Kapetanidis V., Sakkas G., Vassilopoulou S., Theodorakatou D., Hadjiefthymiades S., Papadimitriou P. (2019) A GIS platform for Rapid Seismic Risk Assessment in Greece – Case study Cephalonia Isl., Geological Society of Greece 2019, Paper 204

Katsigera A., Dimiza M., Koukousioura O., Anastasiadis A.-I., Pavlopoulos K., Triantaphyllou M. (2019) Marine Geomorphology and environmental status of Elefsis Bay and inner Saronikos Gulf, Greece. A multidisciplinary analysis, 15th Internat ional Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019-321

Kelepertzis E., Argyraki A., Botsou F., Aidona E., Szabó A., Szabó C. (2019) Tracking the occurrence of anthropogenic magnetic particles  and potentially toxic elements (PTEs) in house dust using magnetic and geochemical analysis. Environmental Pollution, 245, 909-920

Kokotini M., Kargopoulos N., Iliopoulos G., Roussiakis S., Skandalos P., Michailidis D., Svorligkou G. (2019) Karnazeika (Argolis, Peloponnese): preliminary data concerning a new Villafranchian locality of Southern Greece, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens 22-24 May 2019, Harokopio University of Athens. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Proceedings (A): 42-43

Konidaris G.E., Roussiakis S.J. (2019) The first record of Anancus (Mammalia, Proboscidea) in the late Miocene of Greece and reappraisal of the primitive anancines from Europe. Journal of Vertebrate Paleontology 38(6), e1534118

Kontakiotis G., Besiou E., Antonarakou A., Zarkogiannis S.D., Kostis A., Mortyn P.G., Moissette P., Cornée J.-J., Schulbert C., Drinia H., Anastasakis G., Karakitsios V. (2019) Decoding sea surface and paleoclimate conditions in the eastern Mediterranean over the Tortonian-Messinian Transition. Paleogeography Paleoclimatology Paleoecology 534, 109312

Koskeridou E., Thivaiou D., Giamali Chr., Agiadi K., Mantzouka D. (2019) Seagrass-Associated Molluscan and Fish Communities from the Early Pleistocene of the Island of Rhodes (Greece), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 221, 1-9

Koukounari I.N., Paraskeuopoulou V., Karditsa A., Koulouri P., Poulos S., Dounas C., Dassenakis M., (2019) Trace metal concentrations in the offshore surficial sediment of the Heraklio Gulf (Crete Island, East Mediterranean Sea). Mediterranean Marine Science, doi.org/10.12681/mms.20396

Koukousioura O., Dimiza M.D., Kyriazidou E., Triantaphyllou M.V., Syrides G., Aidona E., Vouvalidis K., Panagiotopoulos I.P., Papadopoulou L. (2019) Environmental evolution of the Paliouras coastal lagoon in the eastern Thermaikos gulf (Greece) during Holocene. Environmental Earth Science 78, 313

Koukousioura O., Georgiou S., Dimiza M.D., Michailidis I., Aidona E., Seferlis M., Christoforidis C., Evgenakis M., Triantaphyllou M.V. (2019) Benthic foraminifera as a tool for Environmental Evaluation in Thermaikos Gulf, NW Aegean Sea, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019-109

Koukousioura O., Pavlopoulos K., Triantaphyllou M., Vandarakis D., de Procé S. M., Chondraki V., Kapsimalis V., Fouache E. (2019) Benthic foraminifera contribution to the stratigraphic and paleoenvironmental evolution of the coastal area of Farasan Al-Kabir Island (Saudi Arabia), 15th Internat ional Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2020

Kourliaftis G, Vassilakis E, Kapsimalis V, Poulos S, Vandarakis D (2019) Evolution of the Coastal Environment of the Marathon Bay Based on the Shoreline Displacement Rate for the Last 80 Years, 15th International Congress of the Geological Society of Greece,

Kozanoglou C., Rousakis G., Geraga M., Arabas A., Gogou A., Parinos C., Triantaphyllou M., Papatheodorou G. (2019) Geochemical Distribution and Foraminiferal Analysis from a Basin in SE Aegean Sea., 15th Internat ional Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019

Krokos M., Bonali F. L., Vitello F., Antoniou V., Becciani U., Russo E., Marchese F., Fallati L., Nomikou P., Kearl M., Sciacca E., Malcolm W. (2019) Workflows for Virtual Reality Visualisation and Navigation Scenarios in Earth Sciences. 5th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management 1, 297-304

Lampridou D., Nomikou P., Ragia L., Alexandri M., Papanikolaou D., Huebscher C., Ioannou Th., Sorotou P. (2019). Data acquisition and mapping for geohazard analysis. Communications in Computer and Information Science 936, pp.130.

Li H, He J, Liang J, Yang F, Zhai M, Zhang L, Voudouris P (2019) Geochemical characteristics of Wuyang siliceous rocks from the southern margin of North China Craton and its constrain on the formation environment of BIF of Tieshanmiao Formation. Acta Geologica Sinica 93(6), DOI: 10.1111/1755-6724.14366

Li H, Liang J, Zhai M, Zhang L, Voudouris P, Yang Z, Zhou Y, He J, Spry PG (2019) The mineralogy, mineral chemistry, and origin of the Wuyang banded iron formations, North China Craton. Precambrian Research 328, 111-127

Liakopoulou D., Roussiakis S. (2019) Cranial sinuses of Bovidae from the Late Miocene of Greece, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens 22-24 May 2019, Harokopio University of Athens. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Proceedings (A),  Proceedings (A): 100-101

Louvari M.A., Drinia H., Kontakiotis G., Di Bella L., Antonarakou A., Anastasakis G. (2019) Quantitative data on latest-Quaternary benthic foraminiferal assemblages in the South Evoikos Gulf semi-enclosed basin (central Aegean, Greece). Data in Brief 26, 104539

Louvari M.A., Drinia H., Kontakiotis G., Di Bella L., Antonarakou A., Anastasakis G. (2019) Impact of the latest glacial–Holocene eustatic oscillations on central Aegean shelf ecosystems: A benthic foraminiferal based palaeoenvironmental assessment of South Evoikos Gulf, Greece. Journal of Marine Systems, 199, 103181,

Lozios S., Soukis K., Antoniou V. (2019) A guide to lithostratigraphy and structural inventory of the Cycladic Blueschist Unit rocks of NE Attica (Greece). Journal of the VIRTUAL EXPLORER 50, DOI: 10.3809/jvirtex.2016.08691

Lyras G., Giannakopoulou A., Lillis T.D., van der Geer A.A.E. (2019) Paradise Lost: Evidence for a devastating metabolic bone disease in an insular Pleistocene deer. International Journal of Paleopathology 24: 213-226

Lyras G.A., Giannakopoulou A., Werdelin L. (2019) The brain anatomy of an early Miocene felid from Ginn Quarry (Nebraska, USA). Paläontologische Zeitschrift 93: 345-355

Magganas A., Galanidou N., Chatzimpaloglou P., Kati M., Iliopoulos G., Katerinopoulos A. (2019) Petrology and Provenance of Lithic Raw Materials used to knap stone: A Case Study from the Inner Ionian Sea. Bulletin of the Geological Society of Greece, 53 (1) 277-298

Makri, P., Hermides, D., Psychogiou, M., Ermidou, A. (2019) The use of geochemical ratios in groundwater quality assessment: the case of the Thriassion Plain Attica, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece 55(1), 223-240

Malinverno E., Cerino F., Karatsolis B.-Th., Ravani A., Dimiza M., Psarra S.,Gogou A., Triantaphyllou M.V. (2019) Silicoflagellates in the eastern mediterranean and Black Seas: Seasonality, distribution and sedimentary record. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 164, 122-134

Mallouchou Μ., Stathopoulou E.T, Theodorou G.E (2019) How do fossilized mammalian bones behave during chemical conservation? The histological case studies of Tilos and Kerassia. Geoheritage, 11 (2), 597-614

Mandalakis M., Gavriilidou A., Polymenakou P.N., Christakis C.A., Nomikou P., Medvecký M., Kilias S.P., Kentouri M., Kotoulas G., Magoulas A. (2019) Microbial strains isolated from CO2-venting Kolumbo submarine volcano show enhanced co-tolerance to acidity and antibiotics. Marine Environmental Research 144, 102-110

Manta K., Rousakis G., Anastasakis G., Lykousis V., Sakellariou D., Panagiotopoulos I.P. (2019) Sediment transport mechanisms from the slopes and canyons to the deep basins south of Crete Island (southeast Mediterranean). Geo-Marine Letters 39(4), 295-312

Mantzouka D., Sakala J., Kvaček Z., Koskeridou E., Ioakim Chr. (2019) Two fossil conifer species from the Neogene of Alonissos Island (Iliodroma, Greece). Geodiversitas 41,3, 125-142

Mantzouka D., Sakala J., Kvaček Z., Koskeridou E., Karakitsios, V. (2019) Petrified Forest of Lesbos Island (Greece): A Palaeobotanical Puzzle of a Unique Geopark and the New Discoveries., IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 221, 1-10

Margariti E, Stathopoulou ET, Sanakis Y, Kotopoulou E, Pavlakis P, Godelitsas A (2019) A geochemical approach to fossilization processes in Miocene vertebrate bones from Sahabi, NE Libya. Journal of African Earth Sciences, 149, 1-18

Mavraeidopoulos AK, Oikonomou E, Palikaris A, Poulos S (2019) A Hybrid Bio-Optical Transformation for Satellite Bathymetry Modeling Using Sentinel-2 Imagery. Remote Sensing 11(23), 2746

Mavrogonatos C., Voudouris P., Berndt J., Klemme S., Zaccarini F., Spry P.G., Melfos V., Tarantola Α., Keith M., Klemd R., Haase K, (2019) Trace Elements in Magnetite from the Pagoni Rachi Porphyryrospect, NE Greece: Implications for Ore Genesis and Exploration. Minerals 9(12), 725, doi.org/10.3390/min9120725

Mavroulis S, Andreadakis E, Spyrou N-I, Antoniou V, Skourtsos E, Papadimitriou P, Kasssaras I, Kaviris G, Tselentis GA-, Voulgaris N, et al., (2019) UAV and GIS based rapid earthquake-induced building damage assessment and methodology for EMS-98 isoseismal map drawing: The June 12, 2017 Mw 6.3 Lesvos (Northeastern Aegean, Greece) earthquake. International Journal of Disaster Risk Reduction, 37, 101-169

Mc Neill LC, Shillington DJ, Carter GDO, Everest J, Gawthorpe R, Miller C, Phillips M, Collier R, Cvetkoska A, De Gelder G, Diz Ferreiro P, Doan M-L, Ford M, Geraga M, Gillespie J, Hemelsdael R, Herrero-Bervera E, Ismaiel M, Janikian L, Kouli K, Le Ber E, Li S, Maffione M, Mahoney C, Machlus ML, Michas G, Nixon C, Oflaz SA, Omale AP, Panagiotopoulos K, Pechlivanidou S, Sauer S, Seguin J, Sergiou S, Zhakarova N, Green S (2019) High-resolution record reveals climate-driven environmental and sedimentary changes in an active rift. Scientific Reports, 9, 3116

Megremi I., Vasilatos Ch., Vassilakis E., Economou-Eliopoulos M. (2019) Spatial diversity of Cr distribution in soil and groundwater sites in relation with land use management in a Mediterranean region: The case of C. Evia and Assopos-Thiva Basins, Greece. Science of the Total Environment, 651, 656–667

Melfos V, Voudouris P, Serafimovski T, Tasev G. (2019) Fluid Inclusions at the Plavica Au-Ag-Cu Telescoped Porphyry–Epithermal System, Former Yugoslavian Republic of Macedonia (FYROM). Geosciences, 9(2), 88; doi.org/10.3390/geosciences9020088

Mercuri AM, Florenzano A, Burjachs F, Giardini M, Kouli K, Masi A, Picornell-Gelabert L, Revelles J, Servera-Vives G, Torri P, Fyfe RM (2019) From influence to impact: the multifunctional land-use in Mediterranean prehistory emerging from palynology of archaeological sites (8.0-2.8 ka BP). The Holocene, 29, 830-846

Michas G., Vallianatos F. (2019) Scaling properties and anomalous diffusion of the Florina micro-seismic activity: Fluid driven? Geomechanics for Energy and the Environment, 100155

Mongelli G., Argyraki A., Luz García Lorenzo M., Maisa’a Wasif Shammout M. W., Paternoster M., Simeone V. (2019) Groundwater Quality in the Mediterranean Region. Editorial paper. Geofluids, Article ID 7269304, 4 pages

Moreira M., Escartin J., Scelin L., Ruzie L., Nomikou P., Mével C., Andreani, M. (2019). New insights into the plumbing system of Santorini using helium and carbon isotopes. Geochemical Perspectives Letters 10, pp.46.

Muravchik M, Henstra GA., Eliassen GT., Gawthorpe RL., Leeder M, Kranis H, Skourtsos E, Andrews J (2019) Deep‐water sediment transport patterns and basin floor topography in early rift basins: Plio‐Pleistocene syn‐rift of the Corinth Rift, Greece. Basin Research, 00, 1-29. DOI: 10.1111/bre.12423 

Mylonas MP, Douvis KC, Polychroni ID, Politi N, Nastos PT (2019) Analysis of a Mediterranean Tropical-Like Cyclone. Sensitivity to WRF Parameterizations and Horizontal Resolution. Atmosphere, 10 (8), 425

Nastos PT, Matzarakis A (2019) Present and Future Climate—Tourism Conditions in Milos Island, Greece. Atmosphere, 10 (3), 145

Nomikou P., Hannington M., Petersen S., Wind S., Heinath V., Lange S., Rothenbeck M., Triebe L., Wenzlaff E. (2019): Advanced mapping of Kolumbo submarine volcano (Santorini) using AUV “Abyss”. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7. Ext. Abs. GSG2019-187, p. 618-619.

Nomikou P., Hübscher C., Carey S. (2019): The Christiana–Santorini–Kolumbo Volcanic Field. Elements; 15 (3): 171–176.

Pallikarakis A., Papanikolaou I., Reicherter K., Triantaphyllou M.V., Dimiza M.D., Koukousioura O., (2019) Constraining the regional uplift rate of the Corinth Isthmus area (Greece), through biostratigraphic and tectonic data. Zeitschrift für Geomorphologie, 62, 127–142

Pallikarakis A., Triantaphyllou M., Papanikolaou I., Dimiza M., Reicherter K., Migiros G. (2019) Multi-proxy Analysis of the Corinth Isthmus Pleistocene Sediments: a case study of paleoenvironmental reconstruction in a tectonically active domain, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019-273

Papadimitriou P., Kapetanidis V., Karakonstantis A., Spingos I., Pavlou K., Kassaras I. (2019) Focal mechanisms database of moderate and strong events in the broader area of Greece, Geological Society of Greece 2019, Paper 369

Papaioannou A., Kouli K., Parinos C.S., Dimiza M., Triantaphyllou M.V., Miaritis K., Dasenakis M., Gogou A. (2019) A high resolution multidisciplinary study of palaeoenvironmental changes in the Gulf of Elefsis, Attica, Greece during the last 300 years, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019-180

Papalambrou S., Bathrellos G.D., Skilodimou H.D. (2019) Recording extraction sites of Inert Materials in the Upper Reaches of Pinios River, Western Thessaly, Central Greece. 15th International Congress of Geological Society of Greece, paper 198

Papanikolaou D., Nomikou P., Papanikolaou I., Lampridou D., Rousakis G., Alexandri M. (2019). Active tectonics and seismic hazard in Skyros Basin, North Aegean Sea, Greece. Marine Geology 407, pp.94.

Papanikolaou D., Nomikou P., Papanikolaou I., Triantaphyllou M., Galanidou N., Dimiza M., Tzedakis C.  (2019) Pleistocene Palaeogeography and Palaeolithic Archaeology: The Tectonically Active North Aegean Sea Case Study, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019-257, p.82-83

Papazoglou E, Moustris KP, Nikas KSP, Nastos PT, Statharas JC (2019) Assessment of human thermal comfort perception in a non-air-conditioned school building in Athens, Greece. Energy Procedia 157, 1343-1352

Paraskevas M., Paradissis D., Raptakis K., Nomikou P., Hooft E., Papanikolaou D. (2019): Geodetic and Geophysical Approach of the Gravitational field in Santorini Volcanic Group. Proceedings of 4th International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), 15-17 May 2019, Athens, Greece.

Pavlidou A., Simboura N., Pagou K., Assimakopoulou G., Gerakaris V., Hatzianestis I., Panayotidis P., Pantazi M., Papadopoulou N., Reizopoulou S., Smith C., Triantaphyllou, M., Uyarra M.C., Varkitzi I., Vassilopoulou V., Zeri C., Borja A., (2019) Using a holistic ecosystem-integrated approach to assess the environmental status of Saronikos Gulf, Eastern Mediterranean. Ecological Indicators 96, 336-350

Pe-Piper G., Imperial A., Piper D.J.W., Zouros N.C., Anastasakis G. (2019) Mineral data (SEM, electron microprobe, Raman spectroscopy) from epithermal hydrothermal alteration of the Miocene Sigri Petrified Forest and host pyroclastic rocks, Western Lesbos, Greece. Data in Brief 24, 103987

Pe-Piper G., Imperial A., Piper D.J.W., Zouros N.C., Anastasakis G.,(2019) Nature of the hydrothermal alteration of the Miocene Sigri Petrified Forest and host pyroclastic rocks, western Lesbos, Greece. Journal of Volcanology and Geothermal Research 369, 172-187

Pe-Piper G., Piper D.J.W., Zouros N., Anastasakis G. (2019) Age, stratigraphy, sedimentology and tectonic setting of the Sigri Pyroclastic Formation and its fossil forests, Early Miocene, Lesbos, Greece. Basin Research 31 (6), 1178-1197

Piper D.J.W., Pe-Piper G., Anastasakis G., Reith W. (2019) The volcanic history of Pyrgousa—volcanism before the eruption of the Kos Plateau Tuff. Bulletin of volcanology 81(5),32

Plessa A., Papadopoulos G., KavirisG., Lekkas E., Santini M. (2019) The Tsunami Ready program as a tsunami risk reduction strategy and its potential implementation in two test sites of Greece (Rhodes and Kos Island). , Safe Corfu 2019, I-49 – I-52

Poulaki E.M., Stockli D.F., Flansburg M.E., Soukis K. (2019) Zircon U‐Pb Chronostratigraphy and Provenance of the Cycladic Blueschist Unit and the Nature of the Contact With the Cycladic Basement on Sikinos and Ios Islands, Greece. Tectonics 38, 3586-3613.

Poulos S. (2019) River systems and their water and sediment fluxes towards the marine regions of the Mediterranean Sea and Black Sea earth system. An overview. Mediterranean Marine Science 20 (3)

Psychogiou Μ, Georgiou K, Antonarakou A, Drinia H (2019) A field trip enhanced with ARTutor, an augmented reality educational platform. European Geologist Journal 48

Pyrgaki K., Argyraki A., Kelepertzis E., Botsou F., Megremi I., Karavoltsos S., Mpouras T., Dassenakis E., Hatzaki M., Dermatas D. (2019) A DPSIR method to selected Cr(VI) impacted groundwater bodies within Attica and Eastern Sterea Ellada river basin districts, 16th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, CEST2019_00622

Quillévéré F., Nouailhat N., Joannin S., Cornée J.J., Moissette P., Lécuyer C., Fourel F., Agiadi K., Koskeridou E., Escarguel G., (2019) An onshore bathyal record of tectonics and climate cycles at the onset of the Early–Middle Pleistocene Transition in the eastern Mediterranean. Quaternary Science Reviews 209: 23-39

Ravani A., Dimiza M.D., Triantaphyllou M.V., Malinverno E., Karatsolis B.-T., Lagaria A., Psarra S. (2019) Summer coccolithophore community in the Western Black Sea, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019-289

Rizzo A.L., Caracausi A., Chavagnac V., Nomikou P., Polymenakou P.N., Mandalakis M., Kotoulas G., Magoulas A., Castillo A., Lampridou D., Marusczak N., Sonke J.E. (2019). Geochemistry of CO2-rich gases venting from submarine volcanism: The case of Kolumbo (Hellenic Volcanic Arc, Greece). Frontiers in Earth Science 7.

Roussiakis S., Filis P., Sklavounou S., Giaourtsakis I., Theodorou G. (2019) Pikermi: a classical European fossil mammal geotope in the spotlight. European Geologist Journal, 48

Saltas V., Peraki D., Vallianatos F., (2019) The use of acoustic emissions technique in the monitoring of fracturing in concrete using soundless chemical demolition agent. Frattura ed Integrità Strutturale 13 (50), 505-516

Saltas V., Vallianatos F., Triantis D., Koumoudeli T., Stavrakas I. (2019) Non-extensive statistical analysis of acoustic emissions series recorded during the uniaxial compression of brittle rocks. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 528, 121498

Samouhos Μ, Godelitsas A, Nomikou Chr,Taxiarchou M, Tsakiridis P, Zavašnik J, Gamaletsos P, Apostolikas A (2019) New insights into nanomineralogy and geochemistry of Ni-laterite ores from Central Greece (Larymna and Evia deposits). Geochemistry (Chemie der Erde) 79: 68-279.

Scheffer C, Tarantola A, Vanderhaeghe O, Voudouris P, Spry PG, Rigaudier T, Photiades A, (2019) The Lavrion Pb-Zn-Ag-rich Vein and Breccia Detachment-Related Deposits (Greece): Involvement of Evaporated Seawater and Meteoric Fluids during Post-Orogenic Exhumation. Economic Geology, 114 (7): 1415-1442

Sinioros P., Anastasatou M., Kavouri S., Lasithiotakis M., Stamatakis M. (2019) A Preliminary Study of the Concentration of Special Purpose Elements and Precious Metals in the Enriched Precipitates Produced by a Wet Method of Cathode Ray Tubes Recycling. Journal of Materials Cycles and Waste Management 22, 524–53

Skampa E., Triantaphyllou M.V., Dimiza M.D., Gogou A., Malinverno E., Stavrakakis S., Panagiotopoulos I.P., Parinos C., Baumann K.-H. (2019) Biogenic sedimentation in the North Aegean Sea and climatic implications, 15th Internat ional Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019-318

Skampa E., Triantaphyllou M.V., Dimiza M.D., Gogou A., Malinverno E., Parinos C., Panagiotopoulos I.P., Baumann K.-H. (2019) Coupling plankton-sediment trap-surface sediment coccolithophore regime in the North Aegean Sea (NE Mediterranean). Marine Micropaleontology, 152, 101729

Skilodimou, H.D., Bathrellos, G.D., Chousianitis, K., Youssef, A.M., Pradhan, Β. (2019) Multi-hazard assessment modeling via multi-criteria analysis and GIS: A case study. Environmental Earth Sciences, 78 (2): 47

Stamatakis M., Anastasatou M., Tzelepis G., Kotsis G. (2019) Characterization and origin of the industrial minerals and rocks of NE Kimolos Island, Aegean Sea, Greece., 15th Biennial Meeting of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits, Glasgow, UK, Vol.2, pp. 889-892

Stamatakis M.G., Stamatakis G.M., Stamataki S. (2019) Use of zeolite and biogenic silica rich rocks as olive oil mill waste absorbents. International Journal of Environment and Waste Management 23 (1), 73-95

Stathopoulou E, Phoca Cosmetatou N, Theodoropoulou T, Mallouchou M, Margariti E, Psycharis V, (2019) Origin of archaeological black bones within a waterlogged context: A multidisciplinary approach. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 534, 109334

Stouraiti C, Soukis K, Voudouris P, Mavrogonatos C, Lozios S, Lekkas S, Beard A, Strauss H, Palles D, Baziotis I, Soulamidis G (2019) Silver-rich sulfide mineralization in the northwestern termination of the Western Cycladic Detachment System, at Agios Ioannis Kynigos, Hymittos Mt. (Attica, Greece): A mineralogical, geochemical and stable isotope study. Ore Geology Reviews 111, 102992

Svorligkou G., Giaourtsakis I., Roussiakis S. (2019) New material of the hornless Rhinocerotid Chilotherium (Mammalia, Perissodactyla) from the Turolian of Samos Island Greece, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens 22-24 May 2019, Harokopio University of Athens. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Proceedings (A), Proceedings (A): 64-65

Tarantola A, Voudouris P, Eglinger A, Scheffer C, Trebus K, Bitte M, Rondeau B, Mavrogonatos C, Graham I, Etienne M, Peiffert C. (2019) Metamorphic and Metasomatic Kyanite-Bearing Mineral Assemblages of Thassos Island (Rhodope, Greece). Minerals 9(4), 252

Thivaiou D., Harzhauzer M., Koskeridou E. (2019) Early Miocene Gastropods from the Felli Section (Proto-Mediterranean Sea, NW Greece). Geobios, 41,8  323-366

Tsanakas K., Karymbalis E., Cundy A., Gaki-Papanastassiou K., Papanastassiou D., Drinia H., Koskeridou E., Maroukian H. (2019) Late Holocene geomorphic evolution of the Livadi coastal plain, gulf of Argostoli, Cephalonia island, western Greece. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 42, 43-60

Tsapanou A, Oikonomou E, Drakopoulos P, Poulos S, Sylaios G (2019) Coupling remote sensing data with in-situ optical measurements to estimate suspended particulate matter under the Evros river influence (North-East Aegean sea, Greece). International Journal of Remote Sensing, 41(6), 2062-2080.

Tsapanou A., Karditsa A., Poulos S.E. (2019) Satellite-derived Suspended Sediment Distribution, The 14th International MEDCOAST Congress on Coastal and Marine Sciences, Engineering, Management & Conservation, Marmaris, Turkey, 22-26 October 2019.,

Tsiolakis E., Tsaila-Monopoli S., Kontakiotis G., Antonarakou A., Sprovieri M., Geraga M., Ferentinos G., Theodorou G., Zissimos A. (2019) Integrated paleohydrology reconstruction and Pliocene climate variability in Cyprus Island (eastern Mediterranean). IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciences, 362, 012103

Tsourou Th., Cheilaris S., Fatourou E.G., Michailidis I., Nikitas A.P., Tzortzopoulou M.A., Dimiza M., Triantaphyllou M.V. (2019) Micropalaeontological analysis and Palaeoenvironmental interpretation of the sedimentary sequence in the central Corinth Isthmus (central Greece), 15th Internat ional Congress of the Geological Society of Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019-358

Tzamos Ε, Papadopoulos A, Grieco G, Stoulos S, Bussolesi M, Daftsis E, Vagli E, Dimitriadis D, Godelitsas A (2019) Investigation of trace and critical elements (including actinides) in flotation sulphide concentrates of Kassandra mines (Chalkidiki, Greece). Geosciences 9(4), 164.

Tzanis A., Chailas S., Sakkas V., Lagios E. (2019) Tectonic deformation in the Santorini volcanic complex (Greece) as inferred by joint analysis of gravity, magnetotelluric and DGPS observations. Geophys. J. Int., DOI: 10.1093/gji/ggz461

Tzanis A., Efstathiou A. (2019) Earthquake Recurrence Intervals in Complex Seismogenetic Systems: A Proemial Analysis, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 22 -24 May, 2019, Bull. Geol. Soc. Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019-305, 231-232

Tzanis A., Sakkas V., Chailas S., Lagios E. (2019) Contemporary Tectonic Deformation in the Santorini Volcanic Complex, Greece, 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, 22 -24 May, 2020, Bull. Geol. Soc. Greece, Sp. Pub. 7, Ext. Abs. GSG2019-305, 217-218

Tzifas Ι, Papadopoulos A, Misaelides P, Godelitsas A, Göttlicher J, Tsikos H, Gamaletsos P, Luvizotto G, Karydas A, Petrelli M, Noli F, Kantarelou V, Kontofakas A, HatzidimitriouA (2019) New insights into mineralogy and geochemistry of allanite-bearing Mediterranean coastal sands from Northern Greece. Geochemistry (Chemie der Erde) 79: 247-267.

Vallianatos F., Koutalonis I., Chatzopoulos G., (2019) Evidence of Tsallis entropy signature on medicane induced ambient seismic signals,. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications , 520, 35-43

Vasilatos C., Anastasatou M., Alexopoulos J., Vassilakis E., Dilalos S., Antonopoulou S., Petrakis S., Delipetrou P., Georghiou K. Stamatakis M. , (2019) Assessment of the Geo-Environmental Status of European Union Priority Habitat Type “Mediterranean Temporary Ponds” in Mt. Oiti, Greece. Water, 11, 1627

Vasiliev I., Karakitsios V., Bouloubassi I., Agiadi K., Kontakiotis G., Antonarakou A., Triantaphyllou M., Gogou A., Kafousia N., de Rafélis M., Zarkogiannis S., Kaczmar F., Parinos C., Pasadakis N. (2019) Large sea surface temperature, salinity, and productivity-preservation changes preceding the onset of the Messinian Salinity Crisis in the eastern Mediterranean Sea. Paleoceanography and Paleoclimatology 34 (2), 182-202

Voudouris P, Karampelas S, Melfos V, Graham I (2019) Editorial for Special Issue “Mineralogy and Geochemistry of Gems”. Minerals, 9, 778, doi:10.3390/min9120778

Voudouris P, Mavrogonatos C, Graham I, Giuliani G, Tarantola A, Melfos V, Karampelas S, Katerinopoulos A, Magganas A (2019) Gemstones of Greece: Geology and Crystallizing Environments. Minerals, 9(8), 461, doi.org/10.3390/min9080461

Voudouris P, Mavrogonatos C, Melfos V, Spry PG, Magganas A, Alfieris D, Soukis K, Tarantola A, Periferakis A, Kołodziejczyk J, Scheffer C, Repstock A, Zeug M (2019) The geology and mineralogy of the Stypsi porphyry Cu-Mo-Au-Re prospect, Lesvos Island, Aegean Sea, Greece. Ore Geology Reviews, 112, 103023

Voudouris P, Mavrogonatos C, Spry PG, Baker T, Melfos V, Klemd R, Haase K, Repstock A, Djiba A, Bismayer U, Tarantola A, Scheffer C, Moritz R, Kouzmanov K, Alfieris D, Papavassiliou K, Schaarschmidt A, Galanopoulos E, Galanos E, Kołodziejczyk J, Stergiou C, Melfou M. (2019) Porphyry and epithermal deposits in Greece: an overview, new discoveries, and mineralogical constraints on their genesis. Ore Geology Reviews, 107, 654-691

Voudouris P., Mavrogonatos C., Graham I., Giuliani G., Melfos V., Karampelas S., Karantoni V., Wang K., Tarantola A., Zaw K., Meffre S., Klemme S., Berndt J., Heidrich S., Zaccarini F., Fallick A., Tsortanidis M., Lampridis A. (2019) Gem Corundum Deposits of Greece: Geology, Mineralogy and Genesis. Minerals 9(1), 49

Wagner B, Vogel H, Francke A, Friedrich T, Donders TH, Lacey JH, Leng MJ, Regattieri E, Sadori L, Wilke T, Zanchetta G, Albrecht C, Bertini A, Combourieu-Nebout N, Cvetkoska A, Giaccio B, Grazhdani A, Hauffe T, Holtvoeth J, Joannin S, Jovanovska E, Just J, Kouli K, Kousis I, Koutsodendris A, Krastel S, Lagos M, Leicher N, Levkov Z, Lindhorst K, Masi A, Melles M, Mercuri AM, Nomade S, Nowaczyk N, Panagiotopoulos K, Peyron O, Reed JM, Sagnotti L, Sinopoli G, Stelbrink B, Sulpizio R, Timmermann A, Tofilovska S, Torri P, Wagner-Cremer F, Wonik T, Zhang XS, (2019) Mediterranean winter rainfall in phase with African monsoon during past 1.36 million years. Nature 573, 256-260

Wang K.K., Graham I.T., Martin L., Voudouris P., Giuliani G., Lay A., Harris S.J., Fallick A. (2019) Fingerprinting Paranesti Rubies through Oxygen Isotopes. Minerals, 9(2), 91; doi.org/10.3390/min9020091

Watts M.J., Taicheng A., Argyraki, A. et al. (25 authors) (2019) The Society for Environmental Geochemistry and Health (SEGH): building for the future. Editorial paper. Environmental Geochemistry and Health 42, 343–347

Weiberg E, Bevan A, Kouli K, Katsianis M, Woodbridge J, Bonnier A, Engel M, Finné M, Fyfe R, Maniatis Y, Palmisano A, Panajiotidis S, Roberts N, Shennan S (2019) Long-term trends of land use and demography in Greece: a comparative study. The Holocene, 29, 742-760

Weinmann A.E., Goldstein S.T., Triantaphyllou M.V., Langer M.R. (2019) Effects of sampling site, season, and substrate on foraminiferal assemblages grown from propagule banks from lagoon sediments of Corfu Island (Greece, Ionian Sea). PloS one 14 (6)

Xheraj-Subashi D, Sfyroera AS., Roggenbucke M, Megremi I, Magganas A (2019) University Museums of National and Kapodistrian University of Athens from Inside Out - Mapping Teaching Tools. Academic Journal of Interdisciplinary Studies 8,45-55

Xiroudakis G, Stavropoulou M, Exadaktylos G (2019) Three-dimensional elastic analysis of cracks with the g2 constant displacement discontinuity method. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics 43(15), 2355-2382

Zarkogiannis S., Antonarakou A., Tripati A., Kontakiotis G., Mortyn P.G., Drinia H., Greaves M. (2019) Influence of surface ocean density on planktonic foraminifera calcification. Scientific Reports 9, 533

Zarkogiannis S., Kontakiotis G., Antonarakou A. (2019) Logarithmic expression of Globigerina bulloides shell evolution through biometric analysis: Paleoceanographic implications for the late Quaternary. IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciences 362, 012100

Zarkogiannis S., Kontakiotis G., Antonarakou A., Mortyn P.G., Drinia H., (2019) Latitudinal planktonic foraminifera shell mass differences during Termination I. IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciences, 221, 012052

Zegkinoglou N., Kilias S.P., Keith M., Smith D.J., Nomikou P., Polymenakou P. (2019) Decoupled geochemical behaviour of Tl and, Au and As, in modern sea-floor massive sulfides, Kolumbo arc-volcano: evidence from LA-ICP-MS elemental mapping of (Au,Tl,Sb)-rich arsenian pyrite. Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7. Ext. Abs. GSG2019-339, p. 450-451.

Zhai D, Bindi L, Voudouris PC, Liu J, Tombros SF, Li K (2019) Discovery of Se-rich canfieldite, Ag8Sn(S,Se)6, from the Shuangjianzishan Ag-Pb-Zn deposit, NE China: A multimethodic chemical and structural study. Mineralogical Magazine 83, 419-426

Zubkova NV, Chukanov NV, Pekov IV, Pushcharovsky DYu, Katerinopoulos A, Voudouris P , Magganas A, (2019) New Data on Fiedlerite-1A from Ancient Slags of Lavrion, Greece: Crystal Structure and Hydrogen Bonding. Doklady Earth Sciences 486(1), 517–520

2018

Agiadi K., Girone A., Koskeridou E., Moissette P., Cornée JJ., Quillévéré F. (2018) Pleistocene marine fish invasions and paleoenvironmental reconstructions in the eastern Mediterranean.Quaternary Science Reviews 196, 80-99

Andrews JE., Stamatakis MG, Mitsis I, Donnelly T, González-Barros MR, Fallick AE (2018) Stable isotope evidence for near-surface, low-temperature formation of Mg-(hydro) carbonates in highly altered Greek Mesozoic serpentinites. Journal of the Geological Society 175, 361-375

Antonarakou A, Kontakiotis G, Zarkogiannis S, Mortyn PG, Drinia H, Koskeridou E, Anastasakis G, (2018) Planktonic foraminiferal abnormalities in coastal and open marine eastern Mediterranean environments: A natural stress monitoring approach in recent and early Holocene marine systems. Journal of Marine Systems181, 63-78

Antoniou V., Nomikou P., Bardouli P., Lampridou D., Ioannou T., Kalisperakis I., Stentoumis C., Whitworth M., Krokos M. and Ragia L. (2018). An Interactive Story Map for the Methana Volcanic Peninsula. In Proceedings of the 4th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management - Volume 1: GISTAM, ISBN 978-989-758-294-3, pages 68-78.

Antoniou V, Mavroulis S., Spyrou N.-I., Bardouli P., Andreadakis E., Skourtsos E., Kaviris G., Sakkas V., Carydis P., Lekkas E. (2018) Storytelling Technologies for Dissemination of Scientific Information of Natural Disasters: The June 12, 2017, MW 6.3 Lesvos (Northeastern Aegean, Greece) earthquake story map, 9th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology PATA, p. 10-13.

Antoniou V., Ragia L., Nomikou P., Bardouli P., Lampridou D., Ioannou T., Kalisperakis I., Stentoumis C. (2018). Creating a story map using geographic information systems to explore geomorphology and history of Methana peninsula. ISPRS International Journal of Geo-Information 7 (12).

Argyraki A., Kelepertzis E., Botsou F., Paraskevopoulou V., Katsikis I., Trigoni M. (2018) Environmental availability of trace elements (Pb, Cd, Zn, Cu) in soil from urban, suburban, rural and mining areas of Attica, Hellas. Journal of Geochemical Exploration 187, 201-213.

Bakalis E., Mertzimekis T.J., Nomikou P., Zerbetto F. (2018). Temperature and conductivity as indicators of the morphology and activity of a submarine volcano: Avyssos (nisyros) in the south aegean sea, Greece. Geosciences (Switzerland) 8 (6).

Bathrellos GD, Skilodimou HD, Soukis K, Koskeridou E, (2018) Temporal and Spatial Analysis of Flood Occurrences in the Drainage Basin of Pinios River (Thessaly, Central Greece). Land 7 (3), 106

Bathrellos G., Skilodimou H., Soukis K., Koskeridou E., (2018) Analysis of Flood Occurrences in the Drainage Basin of Pinios River (Thessaly, Central Greece). Land 7, 106. doi:10.3390/land7030106

Chi Fru E., Callac N., Posth N.R., Argyraki A., Ling YC., Ivarsson M., Broman C., Kilias S. (2018) Arsenic and high affinity phosphate uptake gene distribution in shallow submarine hydrothermal sediments. Biogeochemisty 141 (1), 41-62

Christakis C.A., Polymenakou P.N., Mandalakis M., Nomikou P., Kristoffersen J.B., Lampridou D., Kotoulas G., Magoulas A. (2018). Microbial community differentiation between active and inactive sulfide chimneys of the Kolumbo submarine volcano, Hellenic Volcanic Arc (Extremophiles, (2018), 22, 1, (13-27), 10.1007/s00792-017-0971-x). Extremophiles 22 (5), pp.825.

Dimitriou E., Panagiotopoulos I., Mentzafou A., Anagnostou Ch. (2018) Assessing the anthropogenic impacts on the fluvial water and sediment fluxes into the Thermaikos Gulf, Northern Greece. Environmental Engineering and Management Journal17(5): 1053-1068

Efstathiou A., Tzanis A. (2018) An examination of the nature and dynamics of seismogenesis in South California, USA, based on Non-Extensive Statistical Physics. Physics of the Earth and Planetary Interiors 284, 51-71

Evelpidou N., Gournelos T., Karkani A., Kardara E. (2018) Developing a neuro-fuzzy system to classify drainage sud-basins according their erosion risk on the island of Leykas (Greece). Revista de Geomorfologie 20, 79-89

Evelpidou N., Gournelos Th., Kardara E., Karkani A. (2018) Fuzzy Modeling of slope erosion by runoff. Case study Corinth basin, Greece. Revista de Geomorfologie 20, 34-42

Evelpidou N., Polykreti N., Karkani A., Kardara E., Seferli S., Valsamidis T. (2018) Modelling flood risk in Paratrexos/Peritsi stream, Naxos island (Cyclades, Greece.). Revista de Geomorfologie 20, 123-129

Evelpidou N., Tziligkaki E., Karkani A. (2018) Submerged Antiquities on Paros and Naxos Islands, Aegean Sea, Greece. New Evidence for the mean sea level during the Late Bronze Age and the Roman Period. Bulletin of the Geological Society of Greece 52, 71–97

Fuller S., Carey S., Nomikou P. (2018). Distribution of fine-grained tephra from the 1650 CE submarine eruption of Kolumbo volcano, Greece. Journal of Volcanology and Geothermal Research 352, pp.10.

Fouskas, F., Godelitsas, A., Argyraki, A., Pappa, F.K., Tsabaris, Ch. (2018) Metal concentrations and radioactivity in sediments at the northern coastal zone of Ikaria Island, eastern Mediterranean, Greece. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 317 (1) 55-68

Gamaletsos, PN, Godelitsas A, Filippidis A, Pontikes Y (2018) The rare earth elements potential of Greek bauxite active mines in the light of a sustainable REE demand. Journal of Sustainable Metallurgy 5/1: 20–47

Gamaletsos PN, Kalatha S, Godelitsas A, Economou-Eliopoulos M, Göttlicher J, Steininger R (2018) Arsenic distribution and speciation in the bauxitic Fe-Ni-laterite ore deposit of the Patitira mine, Lokris area (Greece). Journal of Geochemical Exploration 194: 189-197

Georgopoulos G., Mitsis I., Argyraki A., Stamatakis M. (2018) Environmental availability of ultramafic rock derived trace elements in the fumarolic - geothermal field of Soussaki area, Greece. Applied Geochemistry92, 9-18

Giannakopoulou P., Petrounias P., Rogkala Aik., Tsikouras B., Stamatis P., Pomonis P., Hatzipanagiotou K. (2018) The influence of the mineralogical composition of ultramafic rocks on their engineering performance: A case study from the Veria-Naousa and Gerania ophiolite complexes (Greece). Geosciences 8(7), 251

Giannaraki G., Kassaras I., Roumelioti Z., Kazantzidou-Firtinidou D., Ganas A. (2018) Deterministic seismic risk assessment in the city of Aigion (W. Corinth Gulf, Greece) and juxtaposition with real damage due to the 1995 Mw6.4 earthquake. Bulletin of Earthquake Engineering doi: 10.1007/s10518-018-0464-z

Giannaraki G., Kazantzidou-Firtinidou D., Kassaras I., et al. (2018) Scenario-based seismic risk assessment in the city of Aigion (Greece), 16th European Conf. on Earthq. Eng. (16ECEE),

Giannatou S., Vasilatos Ch., Mitsis I., Koukouzas N. (2018) Utilization of natural and synthetic zeolitic materials as soil amendments in abandoned mine sites. Bulletin Geological Society of Greece 53(1), 78-98

Gogou M., Andreadakis E., Nomikou P., Lekkas E. (2018): Previewing tsunami risk in coastal zone of Southern Aegean sea. Proceedings of the 9th International INQUA Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology. 25 ‐ 27 June 2018 Possidi, Greece, p. 75-78.

Gournelos Th., Evelpidou N., Karkani A., Kardara E. (2018) Recognition of Erosion Risk Areas using Neural Network Technology: An Application to the Island of Corfu. Revista de Geomorfologie 20, 56-65

Hannington, M., Petersen, S., Nomikou, P., Wind, S., Heinath,.V., Lange, S., Rothenbeck, M., Triebe, L., Wenzlaff, E. (2018): RV POSEIDON Fahrtbericht/Cruise Report POS510ANYDROS: Rifting and Hydrothermal Activity in the Cyclades Back-arc Basin. Catania (Italy) – Heraklion (Greece) 06.03.-29.03.2017.

Ingicco T., van den Bergh G.D., Jago-on C., Bahain J-J., Chacon G., Amano N., Forestier H., King C., Manalo K., Nomade S., Peirera A., Reyes M., Sémah A-M., Shao Q., Voinchet P., Falguères C., Celiberti V., Albers P., Lising M., Lyras G., Yurnaldi D., Bautista A., de Vos J. (2018) Earliest known hominin activity in the Philippines by 709 thousand years ago. Nature 557, 233-237

Kanellopoulos, C., Mitropoulos, P., Argyraki, A. (2018) Radiological and hydrochemical study of thermal and fresh groundwater samples of northern Euboea and Sperchios areas, Greece: Insights into groundwater natural radioactivity and geology. Environmental Monitoring and Assessment 190:265

Kanellopoulos C., Valsami-Jones E., Voudouris P., Stouraiti C., Moritz R., Mavrogonatos C., Mitropoulos P. (2018) A New Occurrence of Terrestrial Native Iron in the Earth's Surface: The Ilia Thermogenic Travertine Case, Northwestern Euboea, Greece. Geosciences 8(8), 10.3390/geosciences8080287

Karakitsios V., Tzorzaki E., Giraud F., Pasadakis N. (2018) First evidence for the early Aptian Oceanic Anoxic Event (OAE1a) from the Western margin of the Pindos Ocean (NW Greece). Geobios 51(3), 187-210

Karátson D., Gertisser R., Telbisz T., Vereb V., Quidelleur X., Druitt T., Nomikou P., Kósik S. (2018). Towards reconstruction of the lost Late Bronze Age intra-caldera island of Santorini, Greece. Scientific Reports 8 (1).

Karkani A., Evelpidou N., Giaime M., Marriner N., Maroukian H., Morhange C. (2018) Late Holocene palaeogeographical evolution of Paroikia Bay (Paros Island, Greece). Comptes rendus – Geoscience 350, 202-211

Kassaras I., Kazantzidou-Firtinidou D., Ganas A., Tonna S., Pomonis A., Karakostas C., Papadatou-Giannopoulou C., Psarris D., Lekkas E., Makropoulos K. (2018) The November 17th 2015 Mw=6.5 earthquake of Lefkada (Ionian Sea): Implications from instrumental and macroseismic observations. Journal of Earthquake Engineering DOI:10.1080/13632469.2018.1488776

Kassaras I., Kazantzidou-Firtinidou D., Ganas A., Kapetanidis V., et al. (2018) Seismic risk and loss assessment for Kalamata (SW Peloponnese, Greece) from neighboring shallow sources. Bollettino di Geofisica Teorica e Applicata 59, 1:1-26

Katsetsiadou, K-N.. SafeKozani 2018: Artificial Intelligence in Civil Protection: Usage &Ethical Issues, Kozani. safegreece.org/safekozani2018/images/docs/oral.pdfhttps://safegreece.org/images/pdfs//2016/SafeEvros2016-proceedings.pdf

Kaviris G., Millas C., Spingos I., Kapetanidis V., Fountoulakis I., Papadimitriou P., Voulgaris N., Makropoulos K. (2018) Observations of shear-wave splitting parameters in the Western Gulf of Corinth focusing on the 2014 Mw=5.0 earthquake. Physics of the Earth and Planetary Interiors 282, 60-76.

Kaviris G., Fountoulakis I., Spingos I., Millas C., Papadimitriou P., Drakatos G. (2018) Mantle dynamics beneath Greece from SKS and PKS seismic anisotropy study. Acta Geophysica 66 (6), 1341-1357.

Kaviris G., Spingos I., Millas C., Kapetanidis V., Fountoulakis I., Papadimitriou P., Voulgaris N., Drakatos G. (2018) Effects of the January 2018 seismic sequence on shear-wave splitting in the upper crust of Marathon (NE Attica, Greece). Physics of the Earth and Planetary Interiors 285, 45-58.

Kazantzidou-Firtinidou D., Kassaras I., Ganas A. (2018) Empirical seismic vulnerability, deterministic risk and monetary loss assessment in Fira (Santorini, Greece). Natural Hazards doi: 10.1007/s11069-018-3350-8

Koskeridou E., Thivaiou D., Giamali C., Agiadi K. (2018) Seagrass-associated molluscan and fish communities from the Early Pleistocene of the island of Rhodes (Greece). IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 221 012050

Koukouzas N., Kypritidou Z., Purser G., Rochelle A.C., Vasilatos C., Tsoukalas N., (2018) Assessment of the impact of CO2 storage in sandstone formations by experimental studies and geochemical modeling: The case of the Mesohellenic Trough, NW Greece. International Journal of Greenhouse Gas Control 71, 116-132

Kouli K, Masi A, Mercuri AM, Florenzano A, Sadori L , (2018) Regional vegetation histories: an overview of the pollen evidence from the Central Mediterranean. Late Antique Archaeology 11, 69-82

Kouroutzoglou J., Avgoustoglou E., Flocas H.A., Hatzaki M., Skrimizeas P., Keay K. (2018) Assessment of the role of sea surface fluxes on eastern Mediterranean explosive cyclogenesis with the aid of the limited-area model COSMO. GR. Atmospheric Research 208, 132-147

Koutrouli A., Anastasakis G., Kontakiotis G., Ballengee S., Kuehn S., Pe-Piper G., Piper D.J.W. (2018) Holocene marine tephrostratigraphic record in the Nisyros-Yali-Kos volcanic centre, SE Aegean Sea: Evidence for extensive reworking. Journal of Volcanology and Geothermal Research 366, 96-111

Kypritidou Z., Argyraki A. (2018) A multi-site mechanism model for studying Pb and Cu retention from aqueous solutions by Fe-Mg-rich clays. Clay Minerals 53 (2), 175-192

Lampridou D., Haase K., Nomikou P., Beier C., Wölki D., Storch B. (2018): Preliminary results of seafloor exploration in the Western Saronic Gulf. Proceedings of the 9th International INQUA Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology. 25 ‐ 27 June 2018 Possidi, Greece, p. 134-137.

Liard, F., Pomonis, P. Koutsovitis, P., Gait, J., Stamatakis, Μ. (2018) Ophiolites associated with pottery production in Bronze Age Crete. Archaeometry 60, 731-749.

Mallouchou M., Stathopoulou E.,Theodorou G. (2018) How do fossilized mammalian bones behave during chemical conservation? The histological case-studies of Tilos and Kerassia. Geoheritage doi.org/10.1007/s12371-018-0310-3

Marinova E, Harrison SP, Bragg F, Connor S, de Laet V, Leroy SA, Mudie P, Atanassova J, Bozilova E, Caner H, Cordova C, Djamali M, Filipova-Marinova M, Gerasimenko N, Jahns S, Kouli K, Kotthoff U, Kvavadze E, Lazarova M, Novenko E, Ramezani E, Röpke A, Shumilovskikh L, Tanţău I, Tonkov S  , (2018) Pollen-derived biomes in the Eastern-Mediterranean-Black Sea-Caspian Corridor. Journal of Biogeography 45(2), 484-499

Mavrogonatos C., Voudouris P., Spry P.G., Melfos V., Klemme S., Berndt J., Kanellopoulos C. (2018) First zunyite-bearing lithocap in Greece: The case of Konos Hill Mo-Re-Cu-Au porphyry system, 1st International Electronic Conference on Mineral Science. DOI: 10.3390/IECMS2018-05450

Megremi I., Vasilatos Ch., Vassilakis E., Economou-Eliopoulos M. (2018) Spatial diversity of Cr distribution in soil and groundwater sites in relation with land use management in a Mediterranean region: The case of C. Evia and Assopos-Thiva Basins, Greece. Science of the Total Environment 651, 656-667

Mitsis I, Godelitsas A, Göttlicher J, Steininger R, Gamaletsos PN, Perraki M, Abad-Ortega MM, Stamatakis M (2018) Chromium-bearing clays in altered ophiolitic rocks from Crommyonia (Soussaki) volcanic area, Attica, Greece. Applied Clay Science 162: 362–374

Moissette P., Cornée J-J., Antonarakou A., Kontakiotis G., Drinia H., Koskeridou E., Tsourou T., Agiadi K., Karakitsios V. (2018) Palaeoenvironmental changes at the Tortonian/Messinian boundary: A deep-sea sedimentary record of the eastern Mediterranean SeaPalaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 505, 217-233

Nomikou P., Hübscher C., Papanikolaou D., Farangitakis P. G., Ruhnau M., Lampridou D. (2018). Expanding extension, subsidence and lateral segmentation within the Santorini - Amorgos basins during Quaternary: Implications for the 1956 Amorgos events, central - south Aegean Sea, Greece. Tectonophysics 722, pp.138.

Nomikou P., Papanikolaou D., Dietrich W. (2018): Geodynamics and Volcanism in the Kos-Yali-Nisyros Volcanic Field. Nisyros Volcano. The Kos - Yali - Nisyros Volcanic Field. Editors: Dietrich, Volker Jörg, Lagios, Evangelos (Eds.), p. 13-55. Hardcover ISBN 978-3-319-55458-7

Ocakoğlu N., Nomikou P., İşcan Y., Loreto M.F., Lampridou D. (2018). Evidence of extensional and strike-slip deformation in the offshore Gökova-Kos area affected by the July 2017 Mw6.6 Bodrum-Kos earthquake, eastern Aegean Sea. Geo-Marine Letters 38 (3), pp.211.

Pallikarakis A., Triantaphyllou M.V., Papanikolaou I., Dimiza M.D., Reicherter K., Migiros G. (2018) Age constraints and paleoenvironmental interpretation of a borehole sedimentary sequence at the eastern part of Corinth Isthmus, GreeceJournal of Coastal Research 34, 602–617

Papadimitriou P., Kassaras I., Kaviris G., Tselentis G.-A., Voulgaris N., Lekkas E., Chouliaras G., Evangelidis C., Pavlou K., Kapetanidis V., A. Karakonstantis, D. Kazantzidou-Firtinidou, I. Fountoulakis, C. Millas, Spingos I., Aspiotis T., Moumoulidou A., Skourtsos E., Antoniou V., Andreadakis E., Mavroulis S., Kleanthi M. (2018) The 12th June 2017 Mw=6.3 Lesvos earthquake from detailed seismological observations. Journal of Geodynamics 115, 23–42.

Papalexi C., Hatzaki M., Keramitsoglou I., Sismanidis P., Vassilakis E., Daglis I. (2018) The effect of urban landscape on land surface temperature: study of the Athens metropolitan area using very high spatial resolution data. 14th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, COMECAP 2018, In Proc: 788-793 pp.

Papanikolaou D., Nomikou P., Lampridou D. (2018): Transverse tectonic zones delimiting seismic segments along prominent rift structures in the South Aegean: the Amorgos 1956 and Kos 2017 events. Proceedings of the 9th International INQUA Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology. 25 ‐ 27 June 2018 Possidi, Greece, p. 197-200.

Paraskevopoulou P., Gurikov P., Raptopoulos G. Chriti D., Papastergiou M., Kypritidou A., Skounakis V., Argyraki A. (2018) Strategies toward catalytic biopolymers: Incorporation of tungsten in alginate aerogels. Polyhedron 154, 209-216

Rizou D., Flocas H.A., Hatzaki M., Bartzokas A. (2018) A Statistical Investigation of the Impact of the Indian Monsoon on the Eastern Mediterranean Circulation. Atmosphere 9(3), 90

Rousakis G., Panagiotopoulos I.P., Drakopoulou P., Georgiou P., Nikolopoulos D., Mporompokas N., Kapsimalis V., Livanos I., Morfis I.A., Anagnostou C., Koutra M. (2018) Sustainability evaluation of Mornos Lake/Reservoir, Greece. Environmental Monitoring and Assessment 190(2): 64

Sadori L, Koutsodendris A, Panagiotopoulos K, Masi A, Bertini A, Combourieu-Nebout N, Francke A, Kouli K, Kousis I, Joannin S, Mercuri AM, Peyron O, Torri P, Wagner B, Zanchetta G, Sinopoli G, Donders TH (2018) Corrigendum to “Pollen-based paleoenvironmental and paleoclimatic change at Lake Ohrid (south-eastern Europe) during the past 500 ka” published in Biogeosciences, 13, 1423–1437, 2016. Biogeosciences doi.org/10.5194/bg-13-1423-2016-corrigendum

Sakellariou D., Rousakis G., Morfis I., Panagiotopoulos I., Ioakim, Chr., Trikalinou G., Tsampouraki‐Kraounaki K., Kranis H., Karageorgis A (2018) Deformation and kinematics at the termination of the North Anatolian Fault: the North Aegean Trough horsetail structure, 9th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA), Possidi, 25-27 June,

Simou E., Nomikou P., Papanikolaou D., Lykousis V. (2018): Geomorphic evidence of active tectonic deformation on the SW Gulf of Corinth, resulting from combined onshore and offshore data. Proceedings of the 9th International INQUA Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology. 25 ‐ 27 June 2018 Possidi, Greece, p. 251-253.

Skilodimou HD, Bathrellos GD, Koskeridou E, Soukis K, Rozos D (2018) Physical and anthropogenic factors related to landslide activity in the Northern Peloponnese, Greece. Land 7 (3), 85

Stamatopoulos L., Alevizos G., Evelpidou N. (2018) Geomorphological Evolution and Fluvial System Development during the Holocene: The Case of Vouraikos River Evolution in Kalavrita Plain, Northern Peloponnese, Greece. Journal of Geoscience and Environment Protection 6, 17-35

Stefa E., Nomikou P., Lozios S., Antoniou V., Skolidis A., Papoulia J. (2018): Morphotectonic analysis of Northern Evoikos Gulf. Proceedings of the 9th International INQUA Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology. 25 ‐ 27 June 2018 Possidi, Greece, p. 271-254.

Stouraiti C, Baziotis I, Asimow PD, Downes H. (2018) Geochemistry of the Serifos calc-alkaline granodiorite pluton, Greece: constraining the crust and mantle contributions to I-type granitoids. International Journal of Earth Sciences 107, 1657–1688

Triantaphyllou M., Baumann K.-H., Karatsolis B.-T., Dimiza M.D., Psarra S., Skampa E., Patoucheas P., Vollmar N.M., Koukousioura O., Katsigera A., Krasakopoulou E., Nomikou P. (2018) Coccolithophore community response along a natural CO2 gradient off Methana (SW Saronikos Gulf, Greece, NE Mediterranean). PLoS ONE13(7), e0200012

Tsokos Α., Kotsi Ε., Petrakis S., Vassilakis Emm. (2018) Combining series of multi-source high spatial resolution remote sensing datasets for the detection of shoreline displacement rates and the effectiveness of coastal zone protection measures. Journal of Coastal Conservation 22, 431-441

Tsolaki-Fiaka S, Bathrellos GD, Skilodimou HD (2018) Multi-Criteria Decision Analysis for an Abandoned Quarry in the Evros Region (NE Greece). Land 7 (2), 43

Tzanis A., Efstathiou A., Chailas S., Stamatakis M. (2018) Evidence of recent plutonic magmatism beneath Northeast Peloponnesus (Greece) and its relationship to regional tectonics. Geophysical Journal International 212 (3), 1600–1626

Urrutia-Goyes R., Argyraki A., Ornelas-Soto N. (2018) Characterization of soil contamination by lead around a former battery factory by applying an analytical hybrid method. Environmental Monitoring and Assessment 190, 429

Van der Geer A.A.E., Lomolino M.V., Lyras G. (2018) On being the right size – do aliens follow the rules? Journal of Biogeography 45(3), 515-529

Van der Geer A.A.E., Lyras G.A., MacPhee R.D.E., Mitteröcker P. (2018) From Jumbo to Dumbo: Cranial shape changes in elephants and hippos duringphyletic dwarfing. Evolutionary Biology 45(3), 303-317

Van der Geer A.A.E., Lyras G.A., Volmer R. (2018) Insular dwarfism in canids on Java (Indonesia) and its implication for the environment of Homo erectus during the Early and earliest Middle Pleistocene. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 507, 168-179

Vasilatos C., Economou-Eliopoulos M, (2018) Fossilized bacteria in Fe-Mn-mineralization: Evidence from the Legrena valley, W. Lavrion mine (Greece). Minerals 8(3), 107

Venturi S., Tassi F., Vaselli O., Vougioukalakis G.E., Rashed H., Kanellopoulos C., Caponi C., Capecchiacci F., Cabassi J., Ricci A., Giannini L. (2018) Active hydrothermal fluids circulation triggering small-scale collapse events: the case of the 2001-2002 fissure in the Lakki Plain (Nisyros Island, Aegean Sea, Greece). Natural Hazards Journal 93(2), 601-626

Zarkogiannis S.D., Kontakiotis G., Vousdoukas M.I., Velegrakis A.F., Collins M.B., Antonarakou A. (2018) Scarping of artificially-nourished mixed sand and gravel beaches: Sedimentological characteristics of Hayling Island beach, Southern England. Coastal Engineering 133, 1-12

2017

Agiadi K., Antonarakou A., Kontakiotis G., Kafousia N., Moissette P., Cornée J.-J., Manoutsoglou E., Karakitsios V.: Connectivity controls on the late Miocene eastern Mediterranean fish fauna. International Journal of Earth Sciences. 106(3): 1147-1159

Alexopoulos, J.D., Dlalos, S., Mitsika, G.S. (2017): Preliminary results of the application of Transient Electromagnetic Method in the area of Karla lake (East Thessaly basin, Greece). 11th International Hydrogeological Congress, Vol.2, pp. 103-112.

Andrews, J. E., Stamatakis, M., Mitsis, I., Donnelly, T., Regueiro, M., Fallick, A.E.: Stable isotope evidence for near-surface, low-temperature formation of Mg-(hydro) carbonates in highly altered Greek Mesozoic serpentinites. Journal of the Geological Society. 175(2), 361.

Antoniou, V., Lappas, S., Leoussis, C. & Nomikou, P. (2017): Landslide Risk Assessment of the Santorini Volcanic Group. 3rd International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management.Volume 1: GISTAM, ISBN 978-989-758-252-3, pages 131-141.

Argyraki, A. (2017): Environmental Geochemistry and Sustainable Development: Case Studies from Greece            Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016            50(1), 191-200.

Argyraki, A., Boutsi, Z., Zotiadis, V. (2017): Towards sustainable remediation of contaminated soil by using diasporic bauxite: Laboratory experiments on soil from the sulfide mining village of Stratoni, Greece. Journal of Geochemical Exploration. 183: 214-222.

Athanasiadou, A, Godelitsas, A., Sokaras, D., Karydas, A.G., Dotsika, E., Xanthos, S., Gamaletsou, M.,  (2017): New Insights into the Chemical and Isotopic Composition of Human-Body Biominerals. II: COM Kidney Stones from Greece. International Archives of Urology and Complications. 3:01.

Athanasiou M., Bouloubassi I., Gogou A., Klein V., Dimiza M.D., Parinos C., Skampa E., Triantaphyllou M.V. (2017): Paleoclimatic conditions during the “warm Pliocene” interval (~4.1–3.2 Ma) in the Eastern Mediterranean (Cyprus): a combined alkenone and nannofossil study. 16th International Nannoplankton Association Meeting. Journal of Nannoplankton Research, 37, 28.

Athanasiou M., Bouloubassi I., Gogou A., Klein V., Dimiza M.D., Parinos C., Skampa E., Triantaphyllou M.V. (2017): Sea surface temperatures and environmental conditions during the “warm Pliocene” interval 2 (~4.1–3.2 Ma) in the Eastern Mediterranean (Cyprus). Global and Planetary Change. 150: 46–57

Avgoustoglou, E., Matsangouras, I.T., Pytharoulis, I., Kamperakis, N., Mylonas, M., Nastos, P., Bluestein, H.W. (2017): Numerical modeling analysis of the mesoscale environment conducive to two tornado events using the COSMO. Gr model over Greece. Atmospheric Research. doi.org/10.1016/j.atmosres.2017.07.022

Badouna I., Koutsovitis P., Laskaridis K., Patronis M., Papatrechas C. (2017): Aesthetic characteristics of Greek ornamental stones associated with mineral, geochemical and structural properties.Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L.

Bakalis Ε., Theo J. Mertzimekis, Paraskevi Nomikou & Francesco Zerbetto (2017): Breathing modes of Kolumbo submarine volcano (Santorini, Greece). Scientific Reports. 7:46515.

Bathrellos G.D., Skilodimou H.D., Chousianitis K., Youssef A.M., Pradhan B. (2017): Suitability estimation for urban development using multi-hazard assessment map. Science of the Total Environment. 575, 119–134.

Bathrellos G.D., Skilodimou H.D., Maroukian H., Gaki-Papanastassiou K., Kouli K., Tsourou T., Tsaparas N.(2017): Pleistocene glacial and lacustrine activity in the southern part of Mount Olympus (central Greece). Area. 49 (2): 137 – 147.

Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D., Maroukian, H.: The significance of tectonism in the glaciations of Greece. Geological Society, London, Special Publications. 433 (1): 237-250.

Böhme M., Spassov N., Ebner M., Geraads D., Hristova L., Kirscher U., Kötter S., Linnemann U., Prieto J., Roussiakis S., Theodorou G., Uhlig G. & Winklhofer M. (2017).Messinian age and savannah environment of the possible hominin Graecopithecus from Europe. PLoS ONE. 12: 5.

Callac, N., Posth, N.R., Rattray, J.E., Yamoah, K K.Y., Wiech, A., Ivarsson, M., Hemmingsson, C., Kilias, S.P., Argyraki, A., Broman, C., Skogby, H., Smittenberg, R.H., Chi Fru, E.: Modes of carbon fixation in an arsenic and CO2-rich shallow hydrothermal ecosystem. Scientific Reports 7:14708.

Cangemi, M., Speziale, S., Madonia, P., D'Alessandro, W., Andronico, D., Bellomo, Brusca, L., Kyriakopoulos, K. Potentially harmful elements released by volcanic ashes: Examples from the Mediterranean area. Journal of Volcanology and Geothermal Research. 337, 16-28.

Charalampopoulos I, PT Nastos, E Didaskalou: Human Thermal Conditions and North Europeans’ Web Searching Behavior (Google Trends) on Mediterranean Touristic Destinations. Urban Science. 1(1): 8.

Chi Fru Ernest CF, Kilias Stephanos, and Ivarsson Magnus (2017): Mechanisms of Deposition of Modern Banded Iron Analogues on Milos Island, Greece         Goldschmidt, Paris, France.  

Chi Fru, E., Kilias, S., Ivarsson, M., Rattray, J.E., Gkika, K., McDonald, I., He, Q. and Broman, C. (2017): Sedimentary mechanisms of a modern banded iron formation on Milos Island, Greece. Solid Earth. DOI 10.5194/se-2017-113.

Christaki M, G Stournaras, PT Nastos, N Mamassis (2017): Water supply associated with the development of the city of Athens from the end of the nineteenth century until the present. Water History. 9 (4): 411-431.

Chukanov, N.V, Pekov, I.V. Belakovskiy, D.I., Britvin, S.N., Voudouris, P., Magganas, A., and Stergiou, V. (2017): New Minerals and Nomenclature Modifications Approved in 2017, Katerinopoulosite, IMA 2017-004. Mineralogical Magazine. CNMNC Newsletter No. 37, June 2017.

Diakakis, M., Nikolopoulos, E., Mavroulis, S., Vassilakis, E. & Korakaki, E. (2017): Observational evidence on the effects of mega-fires on the frequency of hydrogeomorphic hazards. The case of the Peloponnese fires of 2007 in Greece. Science of the Total Environment. v. 592, p. 262-276.

Dilalos, S., Alexopoulos, J.D. (2017): Indications of correlation between gravity measurements and isoseismal maps. A case study of Athens basin (Greece). Journal of Applied Geophysics.140, 62-74.

Dinouli D, P.T. Nastos, A. Papaioannou (2017): Assessment of pollution pressure over water bodies in Thessaly region, 10th World Congress of EWRA ‘Panta Rhei’ 1, 1275-1281.

Economou N., Benedetto F., Bano M., Tzanis A., Nyquist J., Sandmeier K. and Cassidy N. (2017): Advanced Ground Penetrating Radar Signal Processing Techniques. Signal Processing. 132, 197-200.

Economou-Eliopoulos M., Megremi I., Vasilatos Ch., Frei R., and Mpourodimos, I. (2017): Geochemical constraints on the sources of Cr(VI) contamination in waters of Messapia (Central Evia) Basin. Applied Geochemistry. 84, 13-25.

Efstathiou A., Tzanis, A. and Vallianatos F. (2017): On the nature and dynamics of the seismogenetic systems of North California, USA: An analysis based on Non-Extensive Statistical Physics. Physics of the Earth and Planetary Interiors. 270, 46-72, dx.doi.org/10.1016/j.pepi.2017.06.010.

Eleftheratos, K., Balis, D., Hassinen, S., Kapsomenakis, J., Koukouli, M., and Zerefos, C. (2017): The use of QBO, ENSO, NAO perturbations in the evaluation of GOME-2A total ozone measurements EUMETSAT. Meteorological Satellite Conference, Rome, Italy, 2–6 October, 2017, paper number 115.

Escartın J., C.Mevel, S. Petersen, D. Bonnemains, M. Cannat, M. Andreani, N. Augustin, A. Bezos, V. Chavagnac, Y. Choi, M. Godard, K. Haaga, C. Hamelin, B. Ildefonse, J. Jamieson, B. John, T. Leleu, C. J. MacLeod, M. Massot-Campos, P. Nomikou, J. A. Olive, M. Paquet, C. Rommevaux, M. Rothenbeck, A. Steinfuhrer, M. Tominaga, L. Triebe, R. Campos, N. Gracias, and R. Garcia (2017): Tectonic structure, evolution, and the nature of oceanic core complexes and their detachment fault zones (13°20’N and 13°30’N, Mid Atlantic Ridge). Geochemistry Geophysics Geosystems. 18(4):1451–1482.

Evelpidou N., Karkani, A., Pirazzoli P. (2017): Late Holocene tectonic implications deduced from tidal notches in Leukas and Meganisi islands (Ionian Sea). Geologica Acta. 15 (1), 1-9.

Evelpidou N., Pirazzoli P. (2017): Did the Early Byzantine tectonic paroxysm affect also the Adriatic area? Geomorphology. 295, 827-830.

Evelpidou, N., Karkani, A., Kampolis, I., Pirazzoli, P. (2017): Late Holocene shorelines in east Attica (Greece). Quaternary International. 436, 1-7.

Exadaktylos, G., Xiroudakis, G., Stavropoulou, M. (2017): Three-Dimensional Elastic Analysis of Rock Excavations by Using the g2 Constant Displacement Discontinuity Method. Procedia engineering. 191, 1087-1095.

Fadel D., Argyraki A., Papageorgiou S., Kelepertzis E. (2017): Heavy metals in cultivated soil and plants of damour urban area - Lebanon. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016, 50(4), 2108-2117.

Farangitakis, G., Christopoulou, A., Vassilakis, Ε. Papanikolaou, I. & Arianoutsou, Μ., (2017): Do landscape properties affect the process of post-fire vegetation recovery? A case study from the Taygetos Mountain, Greece. XIV MEDECOS & XIII AEET meeting. DΟΙ: 10.7818/MEDECOSandAEETCongress, 2017, 114.

Gamaletsos, P, A Godelitsas, T Kasama, N Church, A Douvalis, J Goettlicher, R Steininger, A Boubnov, Y Pontikes, E Tzamos, Th Bakas, A Filippidis (2017): Nano-mineralogy and -geochemistry of high-grade diasporic karst-type bauxite from Parnassos-Ghiona mines, Greece. Ore Geology Reviews. 84, 228-244.

Gawthorpe, R.L., Andrews, J., Collier, R.E.L., Ford, M., Henstra, G., Kranis, H., Leeder, M., Muravchik, M., Skourtsos, E. (2017). Building up of out? Disparate sequence architectures along an active rift margin –Corinth Rift, Greece. Geology. 45(12), 1111-1114.

Gawthorpe, R.L., Leeder, M., Kranis, H., Skourtsos, E., Andrews, J., Henstra, G., Mack, G., Muravchik, M., Turner, J. Stamatakis, M. (2017): Tectono-sedimentary evolution of the Plio-Pleistocene Corinth Rift, Greece. Basin Research. 1–32, doi: 10.1111/bre.12260.

Geldmacher Jörg, Cuno Patrick, Hansteen Thor, Ioannou Theodora, Kosbue Phillip, Kwasnitschka Tom, Lampridou Danai, Matthiessen Torge, Meier Arne, Nomikou Paraskevi, Pieper Martin and Suck Inken (2017): POS511 Cruise Report, The Christiana-Santorini Volcanic Complex, 01.04.2017 (Heraklion) - 22.04.2017 (Heraklion) . GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Kiel, 35 pp. DOI 10.3289/CR_POS511.

Georgalis G.L., Villa A., Ivanov M., Roussiakis S., Skandalos P. & Delfino M.(2017): Early Miocene herpetofaunas from the Greek localities of Aliveri and Karydia – bridging a gap in the knowledge of amphibians and reptiles from the early Neogene of southeastern Europe. Historical Biology. doi.org/10.1080/08912963.2017.1417404.

Giannakopoulou A., Lyras G.A., Grigoriadis N. (2017): Long Term effects of autoimmune CNS inflammation on adult hippocambal neurogenesis. Journal of Neuroscience Research. 95(7): 1446–1458.

Gierens, K. and Eleftheratos, K. (2017): Improvements to the HIRS channel 12 intercalibration for ice supersaturation studies. GSICS Quarterly Newsletter. 11(1), 6-7, doi:10.7289/V5BK19F0.

Gierens, K. and Eleftheratos, K. (2017): Technical note: On the intercalibration of HIRS channel 12 brightness temperatures following the transition from HIRS 2 to HIRS 3/4 for ice saturation studies. Atmospheric Measurement Techniques. 10, 681-693, doi:10.5194/amt-10-681-2017.

Godelitsas A. (2017): Mineral Surface Science and Nanogeoscience: The Case of Mineral Nanoparticles, Nanominerals and Natural Nanoporous Oxide Materials. Advanced Science Letters. 23: 6, 5828-5830.

González-López, J, Á Fernández-González, A Jiménez, A Godelitsas, S Ladas, G Provatas, A Lagoyannis, I Pasias, N Thomaidis, M Prieto (2017): Dissolution and sorption processes on the surface of calcite in the presence of high Co2+ concentration. Minerals. 7:23.

Hooft E.E.E., Paraskevi Nomikou, Douglas R. Toomey, Danai Lampridou, Claire Getz, Maria-Eleni Christopoulou, Daniel O'Hara, Gillean M. Arnoux, Miles Bodmer, Melissa Gray, Benjamin A. Heath, Brandon P. VanderBeek (2017): Backarc tectonism, volcanism, and mass wasting shape seafloor morphology in the Santorini-Christiana-Amorgos region of the Hellenic Volcanic Arc. Tectonophysics. 712–713, p. 396–414.

Kalatha S, Perraki M, Economou-Eliopoulos M., and Mitsis I. (2017): On the Origin of Bastnaesite-(La,Nd,Y) in the Nissi (Patitira) Bauxite Laterite Deposit, Lokris, Greece. Minerals 7(3), 45, 19 p.

Kanellopoulos C., Mitropoulos P., Valsami-Jones E., Voudouris P. (2017): A new terrestrial active mineralizing hydrothermal system associated with ore-bearing travertines in Greece (northern Euboea Island and Sperchios area). Journal of Geochemical Exploration. 179, 9-24.

Kanellopoulos C., Stouraiti C., Xenakis M., Vakalopoulos P., Vougioukalakis G. (2017): The geothermal system of northwestern Euboea Island and eastern Sperchios areas, Greece: Geological characteristics and suggested direct use applications. 11th International Hydrogeological Congress of Greece, vol. 2, 263-273.

Kanellopoulos, C. Xirokostas, N., (2017): Mudpots at Stefanos hydrothermal crater of Nisyros Volcano. An insight at the hydrothermal processes of an active volcano. Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece L, 1838-1848.

Kanellopoulos, C., Christopoulou, M., Vakalopoulos, P., Efthimiopoulos, Th. Xenakis, M., (2017): Hydrochemical study of the hot groundwater of Ampelia area, Eastern Thessaly, Greece. A new area with geothermal interest. Greece. Bulletin of the Geological Society of GreeceL, 710-719.

Karageorgis A.P., Ioakim Chr., Rousakis G., Sakellariou D., Vougioukalakis G., Panagiotopoulos I, Zimianitis E., Kanellopoulos Th., Papatrechas Ch., Georgiou P., Stavrakaki I., Vakalas, I., Morfis I., Koutsovitis  P.,  Drakopoulou  P.,  Kyriakidou  Ch.,  Marantos,  I.,  Koutsopoulou, (2017): Geomorphology, sedimentology and geochemistry in the marine area between Sifnos and Kimolos islands, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece.

Karageorgis, A.P., Kontoyiannis, H., Stavrakakis, S., Krasakopoulou, E., Gogou, A., Papadopoulos, A., Kanellopoulos, T., Rousakis, G., Malinverno, E., Triantaphyllou, M.V., Lykousis, V. (2017):  Particle dynamics and fluxes in canyons and open slopes of the southern Cretan margin (Eastern Mediterranean). Progress in Oceanography. (In Press, Corrected Proof, Available online 24 December 2017).

Karakitsios, V., Cornee, J-J., Tsourou, Th., Moissette, P., Kontakiotis, G., Agiadi, K., Manoutsoglou, Em., Triantaphyllou, M., Koskeridou, H., Drinia, H., Roussos, D. (2017): Messinian Salinity Crisis record under strong freshwater input in marginal, intermediate and deep environments: The case of the North Aegean. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 485, 316-335.

Karakitsios, V., Roveri, M., Lugli, S., Manzi, V., Gennari, R., Antonarakou, A., Triantaphyllou, M., Agiadi, K., Kontakiotis, G., Kafousia, N., De Rafaelis, M. (2017): A Record of the Messinian Salinity Crisis in the Eastern Ionian Tectonically Active Domain (Greece, Eastern Mediterranean). Basin Research. 29(2), 203-233.

Karatsolis B.-T., Triantaphyllou M.V., Dimiza M.D., Malinverno E., Archontikis O., Psarra S. (2017): Tracing NE Aegean water masses using phytoplankton (coccolithophore and silicoflagellate) assemblages. 16th International Nannoplankton Association Meeting. Journal of Nannoplankton Research, 37, 96.

Karatsolis B.-Th., Triantaphyllou M.V., Dimiza M.D., Malinverno E., Lagaria A., Mara P., Archontikis O., Psarra S. (2017): Coccolithophore assemblage response to Black Sea water inflow into the North Aegean Sea (NE Mediterranean). Continental Shelf Research. 149, 138–150.

Karkalis C., Magganas A., Koutsovitis P. (2017): Petrological, mineralogical and geochemical data from the Eohellenic ophiolitic nappe in the island of Skyros, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece        vol. L

Kassaras, I., D. Kazantzidou-Firtinidou, D. Kalantoni, A. Ganas, A. Pomonis, M., Gaspari, G. Giannaraki, P. Kalantonis, C. Karakostas, G. Kaviris, V. Kouskouna, E., Lekkas, K. Makropoulos, K. Michalaki, S. Mourloukos, D. Psarris, N. Sakellariou, G., Sakkas, P. Stoumpos, C. Tsimi, S. Valkaniotis    (2017): Modelling Seismic Risk in Greece – Methodology, Applications, Perspective. Safe Athens, 2017.

Kassaras, Ι., P Papadimitriou, V Kapetanidis, N Voulgaris (2017): Seismic site characterization at the western Cephalonia Island in the aftermath of the 2014 earthquake series. International Journal of Geo-Engineering. 8,(1),7, 22p.

Katranidou, B, Athanasios Godelitsas, I. Sanakis ( 2017): Preliminary Spectroscopic Study Of Fe-Bearing Clay Minerals In Altered Pillow Lavas From Lamia Area, GREECE.Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016

Kaviris, G., Spingos, I., Kapetanidis, V., Papadimitriou, P., Voulgaris, N. and Makropoulos, K. (2017): Upper crust seismic anisotropy study and temporal variations of shear-wave splitting parameters in the Western Gulf of Corinth (Greece) during 2013. Physics of the Earth and Planetary Interiors. 269, 148-164.

Kazantzoglou A., Argyraki, A., Papageorgiou S. and Fadel, D (2017): Interaction of heavy metals in the soil- plant system of urban gardens in Athens, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 201650(4), 2200-2209.

Kelepertzis E., Massas I., Fligos G., Panagiotou M., and Argyraki A. (2017): COPPER ACCUMULATION IN VINEYARD SOILS FROM NEMEA, GREECE. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016, 50(4), 2192-2199.

Kilias, S., Gousgouni, M., Godelitsas, A., Gamaletsos, P., Mertzimekis, T., Nomikou, P., Argyraki, A., Goettlicher, J., Steininger, R., & Papanikolaou, D. (2017): Antimony Fixation In Solid Phases At The Hydrothermal Field Of Kolumbo Submarine Arc-Volcano (Santorini): Deposition Model And Environmental Implications. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016, 50(4), 2200-2209.

Kołodziejczyk J., Pršek J., Voudouris P., Ch., Melfos V. (2017): Bi-sulphotellurides associated with Pb-Bi-(Sb±Ag,Cu,Fe) sulphosalts from the Stan Terg deposit in Kosovo. Geologica Carpathica 68(4), 363-381.

Konidaris G.E., Roussiakis S.J., Athanassiou A. & Theodorou G.E. (2017): The huge-sized deinothere Deinotherium proavum (Proboscidea, Mammalia) from the Late Miocene localities Pikermi and Halmyropotamos (Greece). Quaternary International. 430: 5-21.

Kontakiotis, G., Antonarakou, A., Mortyn, P.G., Drinia, H., Anastasakis, G., Zarkogiannis, S., Mobius, J. (2017): Morphological recognition of Globigerinoides ruber morphotypes and their susceptibility of diagenetic alteration in the eastern Mediterranean Sea. Journal of Marine Systems. 174, 12-24.

Koshlyakova N.N., Zubkova N.V., Pekov I.V., Giester G., Pushcharovsky D.Yu., Chukanov N.V., Voudouris P., Magganas A., Katerinopoulos A. (2017): Crystal chemistry of vanadate garnets from old metallurgical slags of Lavrion, Greece. Neues Jahrbuch fur Mineralogie Abhandlungen. 194, 19-25.

Koskeridou E, Giamali C, Antonarakou A, Kontakiotis G, Karakitsios V. (2017): Early Pliocene gastropod assemblages from the eastern Mediterranean (SW Peloponnese, Greece) and their palaeobiogeographic implications. Geobios. 50(4): 267-277.

Koskeridou, E., Giamali, C., Antonarakou, A., Kontakiotis, G., Karakitsios, V. (2017): Early Pliocene gastropod assemblages from the eastern Mediterranean (SW Peloponnese, Greece) and their palaeobiogeographic implications Geobios 50, 267-277.

Koukouzas N., Kypritidou Z., Vasilatos C., Tsoukalas N., Purser G., Rochelle C.A. (2017): Geochemical modeling of carbonation of hydrated oil well cement exposed to CO2-saturated brine solution. Applied Geochemistry. 8 A, 35-48.

Kouroutzoglou, J., E. N. Avgoustoglou, H. A. Flocas, M. Hatzaki, P. Skrimizeas, and K. Keay (2017): Assessment of the role of sea surface fluxes on eastern Mediterranean explosive cyclogenesis with the aid of the limited- area model COSMO.GR. Atmospheric Research. doi.org/10.1016/j.atmosres.2017.10.005.

Kouskouna, V., Karin Sesetyan, Max Stucchi (2017): The Kos Earthquake of 1933: a Preliminary Study Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida 36o Convegno Nazionale, 14-16/11/, 2017, Trieste 36° Convegno Nazionale Riassunti Estesi delle Comunicazioni, 79-83.

Koutsovitis, P. (2017): High-pressure subduction-related serpentinites from East Thessaly (Greece): Implications for their metamorphic, geochemical and geodynamic evolution in the Hellenic-Dinaric ophiolite context. Lithos. 276, 122-145, doi: 10.1016/j.lithos.2016.11.008

Koutsovitis, P., Kanellopoulos, C., Passa, S., Foni, K., Tsapara, E., Oikonomou, G., Xirokostas, N., Vallianatou, Κ. Mouxiou, Ε., (2017): Mineralogical and petrological features of the unique Lapis Lacedaemonius (Krokeatis Lithos) from Laconia, Greece: Approach on petrogenetic processes within the Triassic volcanic context. Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece L, 1903-1912.

Kypritidou Z., Argyraki A., Chryssikos G., and Stamatakis M. (2017): Interaction o Clay Materials with Lead In Aqueous Solutions. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 201650(4), 2221-2230.

Lagaria, A., Mandalakis, M., Mara, P., Frangoulis, C., Karatsolis, B.T. Pitta, P., Triantafyllou, M., Tsiola A., Psarra, S. (2017): Phytoplankton variability and community structure in relation to hydrographic features in the NE Aegean frontal area (NE Mediterranean Sea). Continental Shelf Research. 149, 124-137.

Lampridou, D., Nomikou, P., Alexandri, M., Papanikolaou, D., Hübscher, C., Ioannou, T., Sorotou, P. and Ragia, L. (2017): Morphotectonic Analysis between Crete and Kasos.3rd International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management Volume 1: GISTAM, 2017, pages 142-150, ISBN: 978-989-758-252-3

Lazaridis GT., Kostopoulos D., Lyras G., Roussiakis S. (2017): A new Late Miocene ovibovinelike bovid (Bovidae, Mammalia) from the Kassandra Peninsula (Chalkidiki, Northern Greece) and implications to the phylogeography of the group. Paläontologische Zeitschrift 91(3): 427–437.

Liard, F, Pomonis, P, Koutsovitis, P, Gait, J, and Stamatakis, M. (2017): Ophiolites Associated with Pottery Production in Bronze Age Crete. Archaeometry. Wiley Online doi.org/10/111/arcm.12353

Lyras G.A. (2017): The brain of cats and cat-like predators. 15th Congress of the RCMNS: Exlploring a physical laboratory: the Mediterranean Basin. 15th Congress of the RCMNS Abstracts: 135.

Lyras G.A., Giannakopoulou A., Kouvari M., Papadopoulos GC. (2017): Evolution of gyrification in carnivores. Brain, Behavior and Evolution. 88: 187–203.

Malandri, C., Soukis, K., Maffione, M., Özkaptan, M., Vassilakis, E., Lozios, S., and van Hinsbergen, D.J.J.(2017): Vertical-axis rotations accommodated along the Mid-Cycladic lineament on Paros Island in the extensional heart of the Aegean orocline (Greece). Lithosphere. 9i,1, 78-99. doi:10.1130/L575.1.

Mantzouka, D., Karakitsios, V. & Sakala J (2017): Cedroxylon lesbium (UNGER) KRAUS from the Petrified Forest of Lesbos, Lower Miocene of Greece and its possible relationship to Cedrus. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen. 284(1):75-87.

Matsangouras IT, Nastos, PT., Bluestein, HB., Pytharoulis, I., Papachristopoulou, K., Miglietta. M.M., (2017): Analysis of waterspout environmental conditions and of parent‐storm behaviour based on satellite data over the southern Aegean Sea of Greece. International Journal of Climatology. 37 (2), 1022-1039.

Melfos V., Voudouris P. (2017): Cenozoic metallogeny of Greece and potential for precious, critical and rare metals exploration. Ore Geology Reviews 59, 1030-1057.

Melgar, D., Ganas, A., Geng, J., Liang, C., Fielding, EJ., Kassaras, I. (2017): Source characteristics of the 2015 Mw6. 5 Lefkada, Greece, strike‐slip earthquake. Journal of Geophysical Research: Solid Earth.  122 (3), 2260-2273,

Michalaki K., Kassaras I., Papathanassiou G., Koumantakis I., Vasileiou E., Markantonis K.(2017): Interaction Between Groundwater And Earthquakes: Seismic Site Characterization And Coastal Liquefaction Potential In Cephalonia (Ionian Sea) From An Updated Dataset, 11th International Hydrogeological Congress of Greece, (2), 363-372.

Monioudi I., Velegrakis AF., Chatzipavlis AE., Rigos, A., Karambas, T., Vousdoukas, MI., Hasiotis, T., Koukourouvli, N., Peduzzi, P., Manoutsoglou, E., Poulos, S., Collins, MB., (2017):  Assessment of island beach erosion due to sea level rise: the case of the Aegean archipelago (Eastern Mediterranean). Natural Hazards and Earth System Sciences 17(3), 449-466, doi.org/10.5194/nhess-17-449-2017.

Monioudi, I. N., Karditsa, A., Chatzipavlis, A., Alexandrakis, G., Andreadis, OP., Velegrakis, A. F., Poulos SE., and Hasiotis, T. (2017): Assessment of vulnerability of the eastern Cretan beaches (Greece) to sea level rise. Regional Environmental Change. 16(7), 1951-1962.

Moustris KP, Ntourou, K., Nastos, PT., (2017): Estimation of particulate matter impact on human health within the urban environment of Athens City, Greece. Urban Science. 1(1), 6; doi:10.3390/urbansci1010006.

Mylonas MP., Barbouchi, S., Herrmann, P. Nastos, PT., (2017): Sensitivity Analysis of Observational Nudging Methodology to Reduce Error in Wind Resource Assessment (WRA) in the North Sea. Renewable Energy. 120, 446-456.

Mylonas MP., Nastos, Matsangouras, PT., (2017): PBL parameterization schemes sensitivity analysis on WRF modeling of a tornadic event environment in Skala Lakonia in September 2015. Atmospheric Research. doi.org/10.1016/j.atmosres.2017.11.023.

Nastos PT, Bleta, AG, Matsangouras IT. (2017): Human thermal perception related to Föhn winds due to Saharan dust outbreaks in Crete Island, Greece.Theoretical and Applied Climatology. 128, 3–4, 635–647.

Nastos PT, CM Philandras, JN Kapsomenakis, CC Repapis, CS Zerefos (2017).   Features of extreme daily rain over specific thresholds in Athens and Thessaloniki, Greece, 11th International Hydrogeological Congress of Greece 1, 373-381.

Nastos PT, Karavana- Papadimou, K., Matsangouras, IT., (2017): Mediterranean tropical-like cyclones: Impacts and composite daily means and anomalies of synoptic patterns. Atmospheric Research. doi.org/10.1016/j.atmosres.2017.10.023.

Nastos PT, Vassilakis E, Nastos, M-P P., Charalampopoulos, I., Matzarakis, A., (2017): Assessment of continuous sky view factor based on ultra-high resolution natural colour images acquired by remotely piloted airborne systems for applications in an urban area of Athens. International Journal of Remote Sensing. 38 (20), 5814-5829.

Nomikou P., Ocakoğlu N., Alp I.Y., Lampridou D., Papanikolaou (2017). Morpho-structural setting of the eastern part of the Aegean Sea (Kos-Nisyros-Tilos-Gökova region) revealed by high-resolution bathymetry. 16th International Conference Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects.

Norström E, Katrantsiotis C, Smittenberg RH., Kouli K., (2017): Chemotaxonomy in some Mediterranean plants and implications for fossil biomarker records. Geochimica et Cosmochimica Acta. 219, 96-110.

Panagiotopoulos I.P., Kapsimalis V., Ioakim Chr., Karageorgis A., Rousakis G., Morfis I., Hatiris G.A., Anagnostou C., Koukoulis A., Papatrechas Ch., Koutsovitis P., Economou G., Tsapara E. Kyriakidou, 2017. High-resolution geomorphological mapping of the shallow continental shelf west of the Kavala bay, north Aegean. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L

Panagiotopoulos K., Holtvoeth J., Bertini A., Kouli K., Donders T. H., Sadori L., Pancost R. D., Wagner B., Melles M.,(2017):  Lake Ohrid: A unique lacustrine record of vegetation and climatic history of the Early Pleistocene in SE Europe. 5th Open Science PAGES Meeting, Zaragoza 9-13 May , 2017.

Papaspyridakou P, Katerinopoulos A, Voudouris P, Magganas A, Megremi I         , 2017.  A geopath in a quest for aesthetic minerals at Lavrion mines.       Sofia Initiative "Mineral diversity preservation", IX International Symposium MINERAL DIVERSITY RESEARCH AND PRESERVATION.At: Earth and Man National Museum, 4, Cherny vruh Blvr, 1421 Sofia, Bulgaria      Abstract Volume, 47

Papavasileiou K, Voudouris P, Kanellopoulos C, Glasby G, Alfieris D, Mitsis I (2017): New geochemical and mineralogical constraints on the genesis of the Vani hydrothermal manganese deposit at NW Milos island, Greece: Comparison with the Aspro Gialoudi deposit and implications for the formation of the Milos manganese mineralization. Ore Geology Reviews. 80, 594-611.

Papavasiliou, K., Voudouris, P., Kanellopoulos, C., Alfieris, D., Xydous, S.,(2017): The Kondaros-Katsimouti Intermediate-Sulfidation Epithermal Pb-Zn-Ag-Mn Mineralization, western Milos Island, Greece: New Mineralogical and Geochemical Data.Bulletin of the Geological Society of GreeceL, 1959-1968.

Papavasiliou, K., Voudouris, P., Kanellopoulos, C., Alfieris, D., Xydous, S., (2017): Mineralogy and Geochemistry of the Triades-Galana Pb-Zn-Ag-Au Intermediate-High Sulfidation Epithermal Deposit, western Milos Island, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece L, 1969-1979.

Papavasiliou, K., Voudouris, P., Kanellopoulos, C., Alfieris, D., Xydous, S., (2017): Mineralogy and Geochemistry of the Triades-Galana Pb-Zn-Ag-Au Intermediate-High Sulfidation Epithermal Deposit, western Milos Island, Greece.Bulletin of the Geological Society of GreeceL, 1969-1979.

Papazotos P., Chalkiadaki O., Chatzistamatiou E.A., Georgopoulos G., Gkiouleka I., Katsikis I., Zygouri E., Kelepertzis E., and Argyraki A. (2017): Heavy Metals In Urban Park Soils From Athens, Greece.Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016       50(4), 2251-2260.

Peyron O, Combourieu-Nebout N, Brayshaw D, Goring, S., Andrieu-Ponel, V., Desprat, S., Fletcher W, Gambin B, Ioakim C, Joannin S, Kotthoff U, Kouli K, Montade V, Pross J, Sadori L, Magny, M.(2017): Precipitation changes in the Mediterranean basin during the Holocene from terrestrial and marine pollen records: a model–data comparison. Climate of the Past. 13, 249–265.

Politi N, Nastos, PT, Sfetsos, A., Vlachogiannis, D., Dalezios, NR. (2017): Evaluation of the AWR-WRF model configuration at high resolution over the domain of Greece. Atmospheric Research. doi.org/10.1016/j.atmosres.2017.10.019

Poluchroni I, PT Nastos (2017): Annual Standardized Precipitation Index (SPI12) over the Mediterranean, 11th International Hydrogeological Congress of Greece, 1, 435-443

Polychroni ID, PT Nastos (2017): Weather patterns of joint modes of extreme climate indices over Greece EMS Annual Meeting: European Conference for Applied Meteorology and Climatology, 2017.14, EMS, 2017.-713

Pomonis P., Magganas A. (2017): Petrogenetic Implications for Ophiolite Ultramafic Bodies from Lokris and Beotia (Central Greece) Based on Chemistry of Their Cr-spinels. Geosciences. 7(1), 16.

Pope, RJ, Hughes, PD., Skourtsos, E. (2017): Glacial history of Mt Chelmos, Peloponnesus, Greece. Geological Society, London, Special Publication. 433, 211-236.

Psarras, Ch., Koskeridou, E., Merle, D., Antonarakou, A. (2017): Contribution of fossil color patterns for the systematic study of Tertiary to recent Gastropods from Crete, Greece 2nd International Meeting of Early Stage Researchers In Palaeontology p. 144.

Pyrgaki, K., Argyraki, A., Kelepertzis, E., Paraskevopoulou, V., Botsou, F., Dassenakis, E., Mitsis, I., Skourtsos, E.  ( 2017): Occurrence of hexavalent chromium in the ophiolite related aquifers of Loutraki and Schinos areas, Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016 50(4), 2261-2270.

Sakkas V, Lagios E. (2017): Ground Deformation Effects from the ~M6 Earthquakes (2014-2015) on Cephalonia-Ithaca Islands (W. Greece) deduced by GPS Observations. Acta Geophysica. 65, 207-222.

Sboras, S., John Andrew Dourakopoulos, Evaggelos Mouzakiotis, Pavlos Dafnis, Theodoros Palantzas, Vassilios K Karastathis, Nikos Voulgaris, Gerasimos-Akis Tselentis (2017): Seismic Hazard Assessment for the protection of Cultural Heritage in Greece: Methodological approaches for National and Local Scale assessment (pilot areas of Aighio, Kalamata and Heraklion). Annals of Geophysics 60,4,80440-80459.

Scheffer C, Tarantola A, Vanderhaeghe O, Voudouris P, Rigaudier T, Photiadis A, Morin D, Alloucherie A. (2017): The Lavrion Pb-Zn-Fe-Cu-Ag detachement-related district (Attica, Greece): Structural control on hydrothermal flow and element transfer-deposition. Tectonophysics 717, 607-627.

Seman, S., Stockli, D.F. and Soukis, K. (2017): The provenance and internal structure of the Cycladic Blueschist Unit revealed by detrital zircon geochronology, Western Cyclades, Greece Tectonics. doi: 10.1002/2016TC004378.

Sifnioti, D., Soukissian, T., Poulos, S., Nastos, P., and Hatzaki, M. (2017): Evaluation of in-situ wind speed and wave height measurements against reanalysis data for the Greek Seas. Mediterranean Marine Science. 18(3), 486-503.

Siidra O. I., D. O. Nekrasova, N. V. Chukanov, I. V. Pekov, V. O. Yapaskurt, A. Katerinopoulos, P. Voudouris A. Magganas and A. N. Zaitsev (2017): Hydrocerussite-related phase NaPb5(CO3)4(OH)3 from the ancient slags of Lavrion, Greece. Mineralogical Magazine. DOI: 10.1180/minmag.2017.081.058.

Simon A, PT Nastos (2017): The atmospheric conditions associated with Hurricane Lenny of 1999 and its vulnerability and impacts on Antigua EMS Annual Meeting: European Conference for Applied Meteorology and Climatology, 2017. 14, EMS, 2017.-57.

Stamatakis M., Stamataki I.S., Giannatou S., Vasilatos Ch., Drakou F., Mitsis I. & Xinou K. (2017): Characterization and evaluation of chabazite- and mordenite-rich tuffs, and their mixtures as soil amendments and slow release fertilizers. Archives of Agronomy and Soil Science 63, (6) 735–747.

Stouraiti C., Pantziris I., Vasilatos C., Kanellopoulos C., Mitropoulos P., Pomonis P., Moritz R., Chiaradia M. (2017): Ophiolitic Remnants from the Upper and Intermediate Structural Unit of the Attic-Cycladic Crystalline Belt (Aegean, Greece): Fingerprinting Geochemical Affinities of Magmatic Precursors. Geosciences. 7(1), 14.

Stouraiti, C., Baziotis, I., Asimow, P., Downes, H. (2017): Geochemistry of the Serifos calc-alkaline granodiorite pluton, Greece: constraining the crust-mantle contributions to I-type granites. International Journal of Earth Sciences. 1–32.

Stouraiti, C., Lekkas, S., Kanellopoulos, C., ( 2017): Mineralogy of iron-oxide deposit of Sesi, Koropi (S. Hymittos, Greece): Mineralization within a detachment zone. Bulletin of the Geological Society of GreeceL, 2025-2036.

Stryfounias Polemis L, PT Nastos, IT Matsangouras (2017): Spatiotemporal Analysis of Extreme Weather Events in Greece. 11th International Hydrogeological Congress of Greece, 1, 473-480

Thivaiou, D., Koskeridou, E., Harzhauser, M., Drinia, H. (2017): Environments and Biogeography of microgastropods from the Lower Miocene of the Mesohellenic Basin (NW Greece), 2nd International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology.

Tracking shoreline evolution in central Cyclades (Greece) using beachrocks (2017): Marine Geology. 388C, 25-37.

Tzamos,E, A Kapsiotis, A Filippidis, A Koroneos, G Grieco, A Ewing-Rassios, N Kantiranis, A Papadopoulos, P N Gamaletsos, A Godelitsas (2017): Metallogeny of the Chrome Ores of the Xerolivado-Skoumtsa Mine, Vourinos Ophiolite, Greece: Implications on the genesis of IPGE-bearing high-Cr chromitites within a heterogeneously depleted mantle section. Ore Geology Reviews. 90, 226-242.

Tzanis, A. (2017): A versatile tuneable curvelet-like directional filter with application to fracture detection in two-dimensional GPR data. Signal Processing. 132,197-200, dx.doi.org/10.1016/j.sigpro.2016.07.009.

Tzanis, A., Efstathiou, A., Chailas, S. and Stamatakis, M (2017): Evidence of recent plutonic magmatism beneath Northeast Peloponnesus, Greece, and its relationship to regional tectonics. Geophysical Journal International. doi.org/10.1093/gji/ggx486.

Tzifas, I, P Misaelides, A Godelitsas, P Gamaletsos, P Nomikou, A - G Karydas, V Kantarelou, A Papadopoulos (2017): Geochemistry of coastal sands of Eastern Mediterranean: The case of Nisyros volcanic materials. Chemie der Erde – Geochemistry. 77, 487-501.

Tzifas, I, U Glasmacher, P Misaelides, A Godelitsas, P Gamaletsos, J Goettlicher, D Françoso de Godoy (2017): Uranium-bearing francolites present in organic-rich limestones of NW Greece: A preliminary study using synchrotron radiation and fission track techniques. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 311:  465–472.

Urrutia-Goyes, R., Argyraki, A., Ornelas-Soto, N. (2017): Assessing Lead, Nickel, and Zinc Pollution in Topsoil from a Historic Shooting Range Rehabilitated into a Public Urban Park . International  Journal of Environmental Research and Public Health. 14(7), 698.

Urrutia-Goyes, R., Argyraki, A., Ornelas-Soto, N. , (2017): Lead Determination and Heterogeneity Analysis in Soil from a Former Firing Range. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Volume 78, conference 1.

Urrutia-Goyes, R., Argyraki, A., Ornelas-Soto, N. , (2017): Proximal soil sensing of trace elements: Interferences on field measurements using XRF          International Conference on Environment and Electrical Engineering 2017. IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe) 2017. IEEE, Milan, Italy

Urrutia-Goyes, R., Mahlknecht, J., Argyraki, A., Ornelas-Soto, N. (2017): Trace element soil contamination at a former shooting range in Athens, Greece. Geoderma Regional 10, 191-199.

Van der Geer A.A.E., Lomolino M.V., Lyras G.A. (2017): “Island Life” before man: bio¬geography of palaeo-insular mammals. Journal of Biogeography. 44(5): 995–1006.

Wagner B, Wilke T, Francke A, Albrecht C, Baumgarten H, Bertini A, Combourieu-Nebout N, Cvetkoska A, D'Addabbo M, Donders TH, Föller K, Giaccio B, Grazhdani A, Hauffe T, Holtvoeth J, Joannin S, Jovanovska E, Just J, Kouli K, Koutsodendris A, Krastel S, Lacey JH, Leicher N, Leng MJ, Levkov Z, Lindhorst K, Masi A, Mercuri AM, Nomade S, Nowaczyk N, Panagiotopoulos K, Peyron O, Reed JM, Regattieri E, Sadori L, Sagnotti L, Stelbrink B, Sulpizio R, Tofilovska S, Torri P, Vogel H, Wagner T, Wagner-Cremer F,. Wolff GA, Wonik T, Zanchetta G, Zhang XS (2017): The environmental and evolutionary history of Lake Ohrid (FYROM/Albania): Interim results from the SCOPSCO deep drilling project. Biogeosciences. 14, 2033-2054.

Wang K.K., Graham I.T., Lay A., Harris S.J., Cohen D.R., Voudouris P., Belousova E., Giuliani G., Fallick A.E., Greig A. (2017): The origin of a new pargasite-schist hosted ruby deposit from Paranesti, Northern Greece. The Canadian Mineralogist, Gem Materials Thematic Issue. 55, 535-560

Zerefos, C. S., Eleftheratos, K., Kapsomenakis, J., Solomos, S., Inness, A., Balis, D., Redondas, A., Eskes, H., Allaart, M., Amiridis, V., Dahlback, A., De Bock, V., Diémoz, H., Engelmann, R., Eriksen, P., Fioletov, V., Gröbner, J., Heikkilä, A., Petropavlovskikh, I., Jarosławski, J., Josefsson, W., Karppinen, T., Köhler, U., Meleti, C., Repapis, C., Rimmer, J., Savinykh, V., Shirotov, V., Siani, A. M., Smedley, A. R. D., Stanek, M., and Stübi, R. (2017): Detecting volcanic sulfur dioxide plumes in the Northern Hemisphere using the Brewer spectrophotometers, other networks, and satellite observations . Atmospheric Chemistry and Physics. 17, 551-574, doi:10.5194/acp-17-551-2017.

2016

Acharhi, M., Munch, Ph., Cornee, J-J, Azdimousa, A., Melinta-Dobrinescu, et al., (2016) The late Miocene Mediterranean-1 Atlantic connections through the North Rifian Corridor: new insights from the Boudinar and Arbaa Taourirt basins (northeastern Rif, Morocco). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 459, 131-152

Andrews, J.E., Stamatakis, M.G., Marca-Bell, A., Stewart, C., Millar, I.L. (2016). Exhumed hydrocarbon-seep authigenic carbonates from Zakynthos Island (Greece): Concretions not archaeological remains. Marine and Petroleum Geology 76, 16-25..

Argyraki, A. (2016) Environmental geochemistry and sustainable development: Case studies from Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVΙII,2016, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016.

Argyropoulou, E., Argialas, D., Nomikou, P., Papanikolaou, D., Dekavalla M., (2016): Automatic identification of submarine landforms using Object Based Image Analysis in the area of North Aegean Basin. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L, 2016, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016.

Arianoutsou, Μ., Christopoulou, A., Vassilakis, Ε. Papanikolaou, I. & Farangitakis, G., 2016. Investigating the Role of Bedrock Geology on the Process of Post-Fire Vegetation Recovery: A Case Study from the Taygetos Mountain. In: Proc. of 8th Panhellenic Conference of Ecology (HELECOS), Thessaloniki.

Athanassas, C.D., D. L. Bourlès, R. Braucher, T. H. Druitt, P. Nomikou, L. Léanni (2016): Evidence fromcosmic ray exposure (CRE) dating for the existence of a pre-Minoan caldera on Santorini, Greece. Bulletin of Volcanology, Vol. 78, Issue 5, Article number 35.

Bakopoulou, A., Antonarakou, A., Lozios, S., Zambetakis-Lekkas, A., 2016. Development and precodification of a lithosphere questionnaire as atoll in educational research (Geosciences). Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016.

Bampourda D., Argialas D., Nomikou P., and Tzotsos A. (2016): An object based image analysis approach for the extraction of the Koloumbo volcano and associated domes-cones from a digital seabed elevation model. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L, 2016. Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016.

Bathrellos, G.D., Karymbalis, E., Skilodimou, H.D., Gaki-Papanastassiou, K., Baltas, E.A. (2016): Urban flood hazard assessment in the basin of Athens Metropolitan city, Greece. Environmental Earth Sciences (Environ Earth Sci), 75 (4): 319 (1-14).

Bertini A, Sadori L, Combourieu-Nebout N, Donders TH, Kouli K, Koutsodendris A, Joannin S, Masi A, Mercuri AM, Panagiotopoulos K, Peyron O, Sinopoli G, Torri P, Zanchetta G, Franke A, Wagner B (2016) All together now: an international palynological team documents vegetation and climate changes during the last 500 kyr at lake Ohrid (SE Europe). Alpine and Mediterranean Quaternary 29(2) 201-210 [CP].

Botsou, F., Sungur, A., Kelepertzis, E., Soylak, M., (2016). Insights into the chemical partitioning of trace metals in roadside and off-road agricultural soils along two major highways in Attica's region, Greece. Ecotoxicology and Environmental Safety, V. 132, 101-110.

Chalazia, A., Psychogiou, M., Drinia, H., 2016. "Earthquakes and volcanoes: a teaching approach on Natural Disasters based on bleanded learning" in Coference proceedings "Education in the Era of Information Technology and Innovation" November, 2016.

Chousianitis, K., Del Gaudio, V., Sabatakakis, N., Kavoura, K., Drakatos, G., Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D. (2016). Assessment of earthquake-induced landslide hazard in Greece: From Arias Intensity to spatial distribution of slope resistance demand. Bulletin of the Seismological Society of America (B Seismol Soc Am), 106 (1): 174–188.

Christaki, M., Stournaras, G., Nastos, P.T., Mamasis, N., 2016.The majestic hadrianic aqueduct of the city of Athens. Global Nest Journal, Vol. 18 (3), pp. 559-568.

Christopoulou M.E., Mertzimekis T.J. & Nomikou P., Papanikolaou D., Carey S., Mandalakis M. (2016): Influence of hydrothermal venting on water column properties in the crater of the Kolumbo submarine volcano, Santorini volcanic field (Greece). Geo-Marine Letters, Volume 36, Issue 1, Pages 15-24

Dalezios, N.R., Nastos, P.T., 2016, Milestones of the diachronic evolution of meteorology. International Journal of Global Environmental Issues, Vol. 15(1/2), pp. 49-69.

Dermitzaki Aik., Doxanaki T., (2016) «National Law and Policy Concerning University Museums: the Case of University Museums of the National and Kapodistrian University of Athens, Greece», στο Ηλεκτρονικά Πρακτικά Συνεδρίου XVI Universeum Network Meeting University Heritage and Cultural Engagement of European Universities, Ιούνιος 2015- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ηλεκτρονικήέκδοση- υπόέκδοση).

Diakakis, M., Deligiannakis, G., Katsetsiadou, K., Lekkas, E., Melaki, M., Antoniadis, Z. (2016). – Mapping and classification of direct effects of the flood of October 2014 in Athens. 14th International Conference of the Geological Society of Greece, 25-27 May 2016, Thessaloniki.

Diakakis, M., Lekkas, E., Stamos, I., Mitsakis, E. (2016). Vulnerability of transport infrastructure in Greece to high intensity rainstorms in small rural catchments. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 16 (1), 114-127

Diémoz, H., K. Eleftheratos, S. Kazadzis, V. Amiridis, and C. S. Zerefos, (2016).Retrieval of aerosol optical depth in the visible range with a Brewer spectrophotometer in Athens, Atmospheric Measurement Techniques, 9, 1871-1888.

Dimiza M.D., Koukousioura O., Triantaphyllou M.V., Dermitzakis M.D., 2016. Live and dead benthic foraminiferal assemblages from coastal environments of the Aegean Sea (Greece): Distribution and diversity. Revue de Micropaléontologie, 59: 19–32.

Dimiza M.D., Triantaphyllou M.V., Koukousioura O., Hallock P., Simboura N., Karageorgis A.P., Papathanasiou E., (2016). The Foram Stress Index: A new tool for environmental assessment of soft-bottom environments using benthic Foraminifera. A case study from the Saronikos Gulf, Greece, Eastern Mediterranean. Ecological Indicators, 60: 611–621.

Doxanaki A., “Aspects of the History of Medical Museums in Balkans: The Case of Medical Museums of the National and Kapodistrian University of Athens”. 34rd Balkan Medical Week in Bucharest, October 7-8, 2016.

Drinia, H., Antonarakou, A., Tsourou, Th., Kontakiotis, G., Psychogiou, M., Anastasakis, G., 2016. Foraminifera eco-biostratigraphy of the southern Evoikos outer shelf, central Aegean Sea, during MIS 5 to present. Continental Shelf Research, 126, 36-49, dx.doi.org/10.1016/j.csr.2016.07.009.

Economou-Eliopoulos, M.,  Frei, R., Megremi, I. (2016). Potential leaching of Cr(VI) from laterite mines and residues of metallurgical products (red mud and slag): An integrated approach. Journal of Geochemical Exploration, 162, 40-49.

Efstathiou A., Tzanis, A. and Vallianatos F., 2016. On the nature and dynamics of the seismogenetic system of South California, USA: an analysis based on Non-Extensive Statistical Physics. Bull. Geol. Soc. Greece, L (3), 1329-1340. DOI: 10.12681/bgsg.11839.

Eleftheratos, K., G. Myhre, P. Minnis, I. Kapsomenakis, and C. Zerefos, (2016):  “Manmade changes in cirrus clouds from 1984 to 2007: A preliminary study”, Chapter 61 in Energy, Transportation and Global Warming, Green Energy and Technology, P. Grammelis (ed.), DOI 10.1007/978-3-319-30127-3_61, © Springer International Publishing Switzerland 2016, pp. 827-836, 2016.

El-Shawaihdi, M.W., Mozley, P.S., Boaz, N.T., Salloum, F., Pavlakis, P., Muftah, A., Triantaphyllou, M., (2016). Stratigraphy of the Neogene Sahabi units in the Sirt Basin, northeast Libya. Journal of African Earth Sciences, 118, 87-106.

Escartín Javier, Frédérique Leclerc, Jean-Arthur Olive, et al., (2016): First direct observation of coseismic slip and seafloor rupture along a submarine normal fault and implications for fault slip history. Earth and Planetary Science Letters 450, 96–107.

Evelpidou N., Karkani A., Kázmér M., Pirazzoli P., (2016). Late Holocene shorelines deduced from tidal notches on both sides of the Ionian Thrust (Greece): Fiscardo Peninsula (Cephalonia) and Ithaca Island. Geologica Acta, 14 (1), 13-24.

Evelpidou N., Pirazzoli P.(2016). Comment on “Tidal notches in the Mediterranean Sea: a comprehensinve analysis” by Fabrizio Antonioli, Valeria Lo Presti, Alessio Rovere, Luigi Ferranti, Marco Anzidei, Stefano Furlani, Giuseppe Mastronuzzi, Paolo E. Orru, Giovanni Scicchitano, Gianmaria Sannino, Cecilia R. Spampinato, Rossella Pagliarulo, Giacomo Deiana, Eleonora de Sabata, Paolo Sansò, Matteo Vacchi and Antonio Vecchio. Quaternary Science Reviews 119 (2015) 66-84. Quaternary Science Reviews, 131A, 237–238.

Evelpidou N., Pirazzoli P.(2016). Estimation of the intertidal bioerosion rated from well-dated fossil tidal notches in Greece, Marine Geology, 380, 191–195.

Fadel, D., Argyraki, A., Papageorgiou, S., Kelepertzis, E., 2016.Heavy metals in cultivated soil and plants of Damour urban area - Lebanon.Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVΙII,2016, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016.

Farangitakis, G.P., Brentas, O.G., Andreadakis, E., Lekkas, E. (2016). – Seismic Risk Assessment in the Attica Basin. Proceedings 14th International Conference of the Geological Society of Greece, 25-27 May 2016, Thessaloniki.

Filippidi, A., Triantaphylou, M., De Lange, (2016). Eastern-Mediterranean ventilation variability during sapropel S1 formation, evaluated at two sites influenced by deep-water formation from Adriatic and Aegean Sea. Quaternary Science Reviews, V. 144, 95-106.

Gamaletsos, P.N., Godelitsas, A., Kasama, T., Kuzmin, A., Lagos, M., Mertzimekis, T.J., Göttlicher, J., Steininger, R., Xanthos, S., Pontikes, Y., Angelopoulos, G.N., Zarkadas, C., Komelkov, A., Tzamos, E., Filippidis, A. (2016) The role of nano-perovskite in the negligible thorium release in seawater from Greek bauxite residue (red mud). Scientific Reports, 6, art.no. 21737.

Gawthorpe R., Leeder M., Muravchik M., Kranis, H., Skourtsos, E. and Andrews J. 2016. Deepwater Syn-Rift Sedimentation: Tectonic Geomorphology and Sedementology from the modern and Plio-Pleistocene of the Corinth Rift, Greece. AAPG Annual Convention and Exhibition, June 20, 2016, Calgary, Alberta, Canada.

Gemeni, V., Vasilatos, C., Koukouzas, N. and Kanellopoulos, C. (2016) “Geochemical consequences in shallow aquifers from the long-term presence of CO2 in a natural field: The case of Florina Basin, W. Macedonia, Greece”. Greenhouse Gas Sci Technol., vol. 6, Issue 4, pp. 450–469, Wiley. doi:10.1002/ghg.1574.

Giannatou S., Vasilatos Ch., Mitsis I. and Koukouzas N. (2016) “Utilization of natural and synthetic zeolitic materials as soil amendments in abandoned mine sites”. Accepted paper, in Stamatakis et al. (eds), Coastal Landscapes, Mining Acitivities and Preservation of Cultural Heritage, Cambridge Scholars Publishing.

Giannatou S., Vasilatos Ch., Mitsis I., Koukouzas N. Itskos G., Stamatakis G.M. (2016) “Reduction of toxic element mobility in acid mine soils by zeolitic amendments” Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. 50 (4), 2127-2136.

Gierens, K., and K. Eleftheratos, (2016).Upper tropospheric humidity changes under constant relative humidity, Atmospheric Chemistry and Physics, 16, 4159-4169.

Gogou A., Triantaphyllou M.V., Xoplaki E., Izdebski A., Parinos C., Dimiza M., Bouloubassi I., Luterbacher J., Kouli K., Martrat B., Toreti A., Fleitmann D., Rousakis G., Kaberi H., Athanasiou M., Lykousis V., (2016). Climate variability and socio-environmental changes in the northern Aegean (NE Mediterranean) during the last 1500 years. Quaternary Science Reviews, 136: 209–228.

Gousgouni M., Kilias S.P., Godelitsas A., Gamaletsos, P., Mertzimekis T.J., Nomikou, P., Argyraki, A., Goettlicher J., Steininger R. and Papanikolaou D. (2016) Antimony fixation in solid phases at the hydrothermal field of Kolumbo submarine arc-volcano (Santorini): Deposition model and environmental implications. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVΙII,2016, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016.

Hassinen, S., D. Balis, H. Bauer, M. Begoin, A. Delcloo, K. Eleftheratos, et al., (2016).Overview of the O3M SAF GOME-2 operational atmospheric composition and UV radiation data products and data availability, Atmospheric Measurement Techniques, 9, 383-407.

Hloupis, G., Leoussis, C., Pagounis, V., Tsakiri, M., Vassilakis, Emm. & Zacharis, V., 2016. Development of a Wireless Sensor Network System as basis for Early Warning in Slope Monitoring of the Corinth Canal. In: Proc. of 3rd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), Vienna.

Hübscher, C., Beier, C., Al-Hseinat, M., Batista, L., Blum, M., Bobsin, M., Bülow, J., Frahm, L., Grob, H., Hildenbrandt, A., Kalvelage, C., Kammann, J., Knevels, K., Levanos, I., Nomikou, P., Reichel, H., Petry, F., Spickermann, D., Stackemann, F., Stratmann, S., Terrinha, P.,  Vögele, M., Winter, S., Schaaf, T., Schleifer, B., Stelzner, M., Spitzy, A., Weinzierl, C., Weiß B., (2016): Azores Plateau – Cruise No. M113/1 – December 29, 2014 – January 22, 2015 – Ponta Delgada (Portugal) – Ponta Delgada (Portugal). METEOR-Berichte, M113/1, 31 pp., DFG-Senatskommission für Ozeanographie, DOI:10.2312/cr_m113_1.

Incarbona, A., et al. (2017). Mediterranean circulation perturbations over the last five centuries: relevance to past Eastern Mediterranean Transient-type events. Scientific Reports, V. 6, Article Number 29623.

Izdebski, A., et al. (2016). Realising consilience: how better communication between archaeologists, historians and natural scientists can transform the study of past climate in the Mediterranean. Quaternary Science Reviews, V. 136, 5-22.

Kanellopoulos C., Lamprinou V., Mitropoulos P., Voudouris P. (2016) Thermogenic travertine deposits in Thermopylae hot springs (Greece) in association with cyanobacterial microflora. Carbonates and Evaporites, 31: 239-248.

Karakonstantis, A., Kassaras, I., Kapetanidis, V., Papadimitriou,P., and Ganas, Ath.,  (2016). Insights on the geodynamics of western Greece deduced from 3-d stress tensor inversion and traveltime tomography, Tectonics & Structural Geology Committee of the GSG | 1st TSG meeting, Athens 6 december 2016.

Karkani A., Evelpidou N., Maroukian H., 2016, Study of beachrocks in East Attica. Proceedings of the 14th International Conference of the Geological Society of Greece, 25-27 May, 2016, Thessaloniki. Bulletin of the Geological Society of Greece, L, 434-440.

Kassaras I,, Kapetanidis V, Karakonstantis A (2016). On the spatial distribution of seismicity and the 3D tectonic stress field in western Greece. Physics and Chemistry of the Earth, V. 95, 50-72.

Kassaras, I., Ganas, A., Kazantzidou-Firtinidou, D., Maxant, J., Yesou, H., Geng, J., Psarris, D., Lekkas, E. (2016). – The November 2015 Mw=6.4 earthquake of Lefkada, Ionian Sea: Strong ground motion and its impact on the environment and the structures. 35th General Assembly of the European Seismologiacl Commision.

Kassaras, I., Roumelioti, Z., Ktenidou, O-J., Pitilakis, K., Voulgaris, N., K. Makropoulos, K. (2016): Accelerometric data and web portal for the vertical COrinth gulf Soft Soil Array (CORSSA). 14th International Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki; 05/2016.

Kati M., Boudagher-Fadel M., Scholle P. & Ulmer-Scholle D. (2016): Allochthonous Paleogene carbonates of Paxos (Ionian Islands, Greece) reflect a complex history of nearby platform evolution and destruction. AAPG Annual Convention & Exhibition, 19-22 June 2016, Calgary, Alberta, Canada. Special Publications, Extended Abstracts on CD - www.aapg.org/publications/special-publications/cd-dvd

Kati, M., Magganas, A., Zmabetakis-Lekka, A., Logotheti, V., (2016). Neues Jahrbuch fur Geologie and Palaontologie - Abhandlungen. V. 282, 3, 291-304.

Katsetsiadou, K-N., Lekkas, E., Andreadakis, E. (2016). – Lessons learned from preventive measures in Ishinomaki Bay cost after the 2011 Tohoku Tsunami. SafeEvros 2016: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation), Alexandroupoli. safegreece.org/images/pdfs//2016/SafeEvros2016-proceedings.pdf

Katsetsiadou K-N., Andreadakis E., Lekkas E. , 2016). Tsunami intensity mapping: applying the integrated Tsunami Intensity Scale (ITIS2012) on Ishinomaki Bay Coast after the mega-tsunami of Tohoku, March 11, 2011, Research in Geophysics, v.5, 1 doi.org/10.4081/rg.2016.5857

Kaviris, G., Spingos, I., Kapetanidis, V., Papadimitriou, P., 2016. Preliminary shear-wave splitting results in the broader Aigion area (Greece) during 2013. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L, paper 42.

Kaza T. and Stamatakis M.G. (2016). Determination Of Silica Polymorphs And Feldspars In Industrial Samples Of Bentonite And Perlite. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L, p. 1878-1886 Proceedings of the 14 th International Congress, Thessaloniki, May 2016.

Kazantzidou-Firtinidou, D., Kassaras, I., Ganas, A., Tsimi, C., Sakellariou, N., S. Mourloukos, S., Stoumpos, P., Michalaki, K., Giannaraki, G., 2016.Seismic damage scenarios in Kalamata (S. Greece).14th Intern. Conference of the Geological Society of Greece, Thessaloniki; 05/2016

Kazantzidou-Firtinidou, D., Kassaras, I., Tonna S, Ganas A, Vintzileou E, Chesi C (2016) Τhe November 2015 Mw6.4 earthquake effects in Lefkas Island. Proc. of 1st ICONHIC, Crete, Paper No 119.

Kazantzoglou A., Argyraki, A., Papageorgiou S. and Fadel, D. (2016) Interaction of heavy metals in the soil-plant system of urban gardens in Athens, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVΙII,2016, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016.

Kelepertzis, E., Komárek, M., Argyraki, A., Šillerová, H., (2016).Metal(loid) distribution and Pb isotopic signatures in the urban environment of Athens, Greece. Environmental Pollution V. 213, 420-431.

Kelepertzis, E., Massas, I., Fligos, G., Panagiotou, M., Argyraki, A., 2016: Copper accumulation in vineyard soils from Nemea, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVΙII,2016, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016.

Klaver Martijn, Steven Carey, Paraskevi Nomikou, Ingrid Smet, Athanasios Godelitsas and Pieter Vroon (2016): A distinct source and differentiation history for Kolumbo submarine volcano, Santorini volcanic field, Aegean arc. Geochem.Geophys.Geosyst., Vol. 17, Issue 8, pages 3254-3273, doi:10.1002/2016GC006398

Klaver, M., Carey, S., Nomikou, P., Smet, I., Godelitsas, A., Vroon, P. (2016). A distinct source and differentiation history for Kolumbo submarine volcano, Santorini volcanic field, Aegean arc. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 17 (8), pp. 3254-3273.

Kołodziejczyk J, Pršek J, Voudouris P, Melfos V, Asllani B (2016), Sn-bearing minerals and associated sphalerite from Lead-Zinc deposits, Kosovo: an electron microprobe and LA-ICP-MS study. Minerals, 6(2), 42, doi: 10.3390/min6020042.

Kontakiotis, G., (2016). Late Quaternary paleoenvironmental reconstruction and paleoclimatic implications of the Aegean Sea (eastern Mediterranean) based on paleoceanographic indexes and stable isotopes. Quaternary International, 401, 28-42,

Kontakiotis, G., Karakitsios, V., Mortyn, P.G., Antonarakou, A., Drinia, H., Anastasakis, G., Agiadi, K., Kafousia, N. & de Rafelis, M., 2016. Response of the central Mediterranean Sea to climate variability during the earliest Pliocene: insights from the Kalamaki section (Zakynthos Island, Ionian Sea). 12th International Conference on Paleoceanography, ICP12, Utrecht, the Nederlands, August 29 – September 2, 2016.

Kontakiotis, G., Karakitsios, V., Mortyn, P.G., Antonarakou, A., Drinia, H., Anastasakis, G., Agiadi, K., Kafousia, N., De Rafelis, M., (2016).New insights into the early Pliocene hydrographic dynamics and their relationship to the climatic evolution of the Medieterranean Sea. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 459: 348–364.

Kontakiotis, G., Mortyn, P.G., Antonarakou, A., Drinia, H., (2016). Assessing the reliability of foraminiferal Mg/Ca thermometry by comparing field-samples and culture experiments: a review. Geological Quarterly, 2016;60(3), 547–560.

Koshlyakova, N.N., Zubkova, N.V., Pekov, I.V., Giester, G., Pushcharovsky, D.Y., Chukanov, N.V., Voudouris, P., Magganas, A., Katerinopoulos, A, (2016).Crystal chemistry of a Ni-Mg-analogue of lyonsite from slags of Lavrion, Hellas. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen, V. 193, 2, 113-120.

Koshlyakova, NK, Zubkova NV, Pekov IV, Giester G,  Pushcharovsky DYu,  Chukanov NV,   Voudouris P,  Katerinopoulos A, Magganas A (2016) Crystal chemistry of a Ni-Mg-analogue of lyonsite from slags of Lavrion, Greece. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, 193/2: 113-120.

Koukouzas, N., Kypritidou, Z., Purser, G., Rochelle Chr. and Ch. Vasilatos (2016) “Geochemical modelling for the assessment of the CO2 storage potential in the Mesohellenic Trough, NW Greece”, Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. 50 (4), 2210-2220.

Koutsovitis, P., Magganas, P., (2016). Boninitic and tholeiitic balaltic lavas and dikes from dispersed Jurassic East Othris ophiolitic units, Greece: petrogenesis and geodynamic implications. International Geology Review, V. 58, 16, 1983-2006.  Late Triassic carbonate breccias and boulders from the Sub-Pelagonian Platform in Attica, Greece: constriants on the platform evolution.

Kranis, H., 2016. The missing soft link? Evidence for marginal fault fault interaction at the southern margin of Geraneia Mountains, Central Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50, 65-74.

Kypritidou Z., Argyraki A. , Chryssikos G. and Stamatakis M. (2016). Interaction of Clay Materials With Lead In Aqueous Solutions. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L, p. 2221-2230 Proceedings of the 14 th International Congress, Thessaloniki, May 2016.

Lekkas E., Filis Ch., Andreadakis E., Skourtsos E., Diakakis M., Mavroulis S., Papaspyropoulos K., Alexoudi V., Kommatas M., Karalemas N., Vassilakis E., Milios D. and Lekkas S., 2016. Post-fire hazard and risk assessment in fire-affected areas with GIS and satellite imagery: The case of 2015 Laconia forest fire (Southeastern Peloponnese, Greece). Proceedings of the Safe Greece - Safe Evros 2016 Congress.Alexandroupoli; 2016.

Lekkas, E., Mavroulis, S., Alexoudi, V. (2016). – Field Observations of the 2015 (November 17, Mw 6.4) Lefkas (Ionian Sea, Western Greece) Earthquake Impact on natural environment and building stock of Lefkas Island. Proceedings 14th International Conference of the Geological Society of Greece, 25-27 May 2016, Thessaloniki.

Lekkas, E., Mavroulis, S., Kalogeraki, M., Alexoudi, V. (2016). – Earthquake Environmental Effects, Building Damage and Intensities of November 17, 2015 Mw 6.4 Lefkas Earthquake (Ionian Sea, Western Greece). SafeEvros 2016: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation), Alexandroupoli.

Lyras G.A., Giannakopoulou A., Lillis T., Veis A., Papadopoulos G.C. (2016). Bone lesions in a Late Pleistocene assemblage of the insular deer Candiacervus sp.II from Liko cave (Crete, Greece). International Journal of Paleopathology 14(1): 36-45.

Malandri, Ch., Soukis, K., Maffione, M., Özkaptan, M., Vassilakis, Emm., Lozios, S. & van Hinsbergen, D., 2016. Vertical axis rotations accommodated along the ‘Mid-Cycladic Lineament’ on Paros Island in the extensional heart of the Aegean orocline (Greece). Lithospere, V. 9, 78-99.

Malinverno E., Karatsolis B., Dimiza M.D., Psarra S., Lagaria A., Triantaphyllou M.V., (2016). Extant silicoflagellates from the North Aegean (eastern Mediterranean Sea): morphologies and double skeletons. Revue de Micropaléontologie, 59/3: 253–265.

Mantzouka, D., Karakitsios, V., Sakala, J., Wheeler, E., (2016). Using idioblasts to gropu Laurinoxylon species: caste study from the Oligo-Miocene of Europe. IAWA Journal 37, 459-488.

Marques, M.J., Schwilch, G., Lauterburg, N., Crittenden, S., Tesfai, M., Stolte, J., Zdruli, P., Doko, A., Zucca, C., Petursdottir, T., Evelpidou, N., Karkani, A., AsliYilmazgil, Y., Panagopoulos, T., Yirdaw, E., Kanninen, M., Rubio, J.L., Schmiedel, U., (2016). Multifaceted impacts of sustainable land management in drylands: a review. Sustainability, 8, 177, doi: 10.3390/su8020177.

Matsangouras, I.T., Nastos, P.T., Kapsomenakis, J., (2016). Cloud-to-ground lightning activity over Greece: Spatio-temporal analysis and impacts. Atmospheric Research, Vol. 169, Part B, pp. 485-496.

Matsangouras, I.T., Nastos, P.T., Pytharoulis, I., (2016). Study of the tornado event in Greece on March 25, 2009: Synoptic analysis and numerical modeling using modified topography. Atmospheric Research, Vol. 169, Part B, pp. 566-583.

Melfos V., Voudouris P. (2016) Fluid evolution in Tertiary magmatic-hydrothermal ore systems at the Rhodope metallogenic province, NE Greece. A review. Geologia Croatica, 69(1): 157-167.

Moissette, P., Koskeridou, E., Drinia, H. and Cornée, J.J. (2016).Facies associations in warm-temperate siliciclastic deposits: insights from early Pleistocene eastern Mediterranean (Rhodes, Grece). Geological Magazine, V. 153, 61-83.

Monioudi I.N., Karditsa A., Chatzipavlis A., Alexandrakis G., Andreadis O.P, Velegrakis A.F., Poulos S.E., Ghionis G., Petrakis S., Sifnioti D., Hasiotis T., Lipakis M., Kampanis N.and Marinos E., (2016). Assessment of the vulnerability of the eastern Cretan beaches (Greece) to sea level rise. Regional Development Change, V, 16, 1951-1962,

Moustris, K.P., Proias, G.T., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Koukouletsos, K.V., Paliatsos, A.G., (2016). Health impacts due to particulate air pollution in Volos City, Greece. Journal of Environmental Science and Health Part A, Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, Vol. 51 (1), pp. 15-20.

Nastos, P.T., Dalezios, N.R., (2016). Preface: Advances in meteorological hazards and extreme events. Natural Hazards and Earth System Sciences, 16 (5), pp. 1259-1268.

Nastos, P.T., Kapsomenakis, J., Philandras, K.M., (2016). Evaluation of the TRMM 3B43 gridded precipitation estimates over Greece. Atmospheric Research, Vol. 169, Part B, pp. 497-514.

Nastos, P.T., Polychroni, I.D., (2016). Modeling and in situ measurements of biometeorological conditions in microenvironments within the Athens University Campus, Greece. International Journal of Biometeorology, Vol. 60 (10), pp. 1463-1479.

Nixon, C.W., McNeill, L.C., Bull, J.M., Bell, R.E., Gawthorpe, R.L., Henstock, T.J., Christodoulou, D., Ford, M., Taylor, B., Sakellariou, D., Ferentinos, G., Papatheodorou, G., Leeder, M.R., Collier, R.E.L.I., Goodliffe, A.M., Sachpazi, M., Kranis, H., 2016. Rapid spatiotemporal variations in rift structure during development of the Corinth Rift, central Greece. Tectonics 35, doi: 10.1002/2015TC004026.

Nomikou P., Hübscher C., Ruhnau M., Bejelou K. (2016): Tectono-stratigraphic evolution through successive extensional events of the Anydros Basin, hosting of the Kolumbo volcanic field at Aegean Sea, Greece. Tectonophysics 671, 202-217.

Nomikou, P., T.H. Druitt, C. Hubscher, T.A. Mather, M. Paulatto, L.M. Kalnins, K. Kelfoun, D. Papanikolaou, K. Bejelou, D. Lampridou, D.M. Pyle, S. Carey, A.B. Watts, B. Weib & M.M. Parks (2016): Post-eruptive flooding of Santorini caldera and implications for tsunami generation. NATURE COMMUNICATIONS | 7:13332 | DOI: 10.1038/ncomms13332.

Oulas, A., Polymenakou, P.N., Seshadri, R., Tripp, H.J., Mandalakis, M., Paez-Espino, A.D., Pati, A., Chain, P., Nomikou, P., Carey, S., Kilias, S., Christakis, C., Kotoulas, G., Magoulas, A., Ivanova, N.N., Kyprides, N.C., (2016). Metagenomic investigation of the geologically unique Hellenic Volcanic Arc reveals a disticntive ecosystem with unexpected physiology. Environmental Microbiology, V. 18, 4, 1122-1136. 

Papageorgiou, F., Godelitsas, A., Mertzimekis, T.J., Xanthos, S., Voulgaris, N., Katsantonis, G. (2016). Environmental impact of phosphogypsum stockpile in remediated Schistos waste site (Piraeus, Greece) using a combination of γ-ray spectrometry with geographic information systems. Environmental monitoring and assessment, 188 (3), p. 133.

Papamarinopoulos, S., Preka – Papadema, P., Gazeas, K., Nastos, P.T., Kiriakopoulos, K.G., (2016). Extreme physical phenomena during the Trojan War. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 16 (3), pp. 135-155.

Papavasiliou K, Voudouris P, Kanellopoulos C, Alfieris D, Xydous S. (2016) The Kondaros-Katsimouti intermediate sulfidation epithermal Pb-Zn-Ag-Mn mineralization, western Milos Island, Greece: New mineralogical and geochemical data. Bull Geol Soc Greece (in press). 50, 4.  

Papavasiliou K, Voudouris P, Kanellopoulos C, Alfieris D, Xydous S. (2016) Mineralogy and geochemistry of the Triades-Galana Pb-Zn-Ag-Au intermediate-high sulfidation epithermal mineralization, Milos Island, Greece. Bull Geol Soc Greece, 50, 4. DOI: http://dx.doi.org/10.12681/bgsg.11943

Papazachos, G., Papazachos, C., Skarlatoudis, A., Kkallas, H., Lekkas, E. (2016). – Modelling macroseismic observations for historical earthquakes: the cases of the M = 7.0, 1954 Sofades and M = 6.8, 1957 Velestino events (central Greece). J Seismol (2016) 20:151–165, DOI 10.1007/s10950-015-9517-9.

Papazotos P., Chalkiadaki O., Chatzistamatiou E.A., Georgopoulos G., Gkiouleka I., Katsikis I., Zygouri E., Kelepertzis E., and Argyraki A. (2016) Heavy metals in urban park soils from Athens, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVΙII,2016, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016

Pappas, T. & Pomonis, P (2016): Lithic raw materials in the Middle Kalamas basin, Thesprotia, NW Greece: a petrographical approach, Proceedings of Closing Symposium ERC "PaGE", Tubingen, 45

Pavlou, K., Drakatos, G., Kouskouna, V., Makropoulos, K., Kranis, H., (2016). Seismicity study in Pournari reservoir area (W. Greece) 1981–2010. Journal of Seismology, 1-10, DOI: 10.1007/s10950-016-9552-1.

Pekov, I.G., Chukanov, N.V., Varlamov, D.A., Belakovskiy, D.I., Turchkova, A.G., Voudouris, P., Katerinopoulos, A., Magganas, A., (2016). Nickeltsumcorite, Pb(Ni, Fe3+)2(AsO4)2(H2O,OH)2, a new tsumcorite-group mineral from Vavrion, Greece. Mineralogical Magazine. V. 80, 2, 337-346.

Petropoulos, A., Baziotis, I., Anagnostou, C., Evelpidou, N., Kawasaki, S., 2016, Beachrocks cement characteristics and conditions of formation. Case study Platanias beach, Chania, Greece, Proceedings of the 14th International Conference of the Geological Society of Greece, 25-27 May, 2016, Thessaloniki. Bulletin of the Geological Society of Greece, L, 458-467.

Pomoni, F.A., Karakitsios, V.  (2016). Sedimentary facies analysis of a high-frequency, small-scale, peritidal carbonate sequence in the Lower Jurassic of the Tripolis carbonate unit (central western Crete, Greece): Long-lasting emergence and fossil laminar dolocretes horizons.Journal of Palaeogeography, v. 5(3), 241-257.

Pope R. J.J., Candy, I. and Skourtsos, E. (2016).A chronology of alluvial fan response to Late Quaternary sea level and climate change, Crete, Quaternary Research, 86/2, 170-183, dx.doi.org/10.1016/j.yqres.2016.06.003.

Pope, R.J., Hughes,P.D., Skourtsos, E. (2016).Glacial history of Mt Chelmos, Peloponnesus, Greece.In Quaternary Glaciation in the Mediterranean Mountains, ed. Hughes, P.D., Woodward, J.C, Geological Society of Londo.eScholarID:277784| DOI:doi:10.1144/SP433.11.

Pyrgaki, K., Argyraki, A., Kelepertzis, E., Paraskevopoulou, V., Botsou, F., Dassenakis, E., Mitsis, I., Skourtsos, E., 2016. Occurrence of hexavalent chromium in the ophiolite related aquifers of Loutraki and Schinos areas. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of 14th Inter. Congress.

Repstock A, Voudouris P, Zeug M, Melfos V, Zhai M, Li H, Kartal T, Matuszczak J (2016) Chemical composition and varieties of fahlore-group minerals from Oligocene mineralization in the Rhodope area, southern Bulgaria and northern Greece. Mineralogy and Petrology, 110: 103-123.

Rigopoulos, I., Vasiliades, M.A., Ioannou, I., Efstathiou, A.M., Godelitsas, A., Kyratsi, T. (2016).Enhancing the rate of ex situ mineral carbonation in dunites via ball milling. Advanced Powder Technology, 27 (2), pp. 360-371.

Rizzo Andrea Luca, Antonio Caracausi, Valèrie Chavagnac, Paraskevi Nomikou, Paraskevi N. Polymenakou, Manolis Mandalakis, Georgios Kotoulas, Antonios Magoulas, Alain Castillo, Danai Lampridou (2016): Kolumbo submarine volcano (Greece): An active window into the Aegean subduction system. Sci. Rep. 6, 28013

Sadori L, Koutsodendris A, Masi A, Bertini A, Combourieu-Nebout N, Francke A, Kouli K, Joannin S, Mercuri AM, Panagiotopoulos K, Peyron O, Torri P, Wagner B, Zanchetta G, Donders TH (2016). Pollen-based paleoenvironmental and paleoclimatic change at Lake Ohrid (SE Europe) during the past 500 ka. Biogeosciences 13:1423-1437 .

Sakkas, G., Misailidis, I., Sakellariou, I.,Kouskouna, V., and Kaviris, G.,(2016). Modeling landslide hazard in Greece: A Weighted Linear Combination approach using Analytic Hierarchical Process, validated with spatial and statistical analysis. Natural Hazards, V., 84, 1873-1904.

Skourtsos, E., Kranis, H., Zambetakis-Lekkas, A., Gawthorpe, R.L., Leeder, M., 2016. Alpine basement outcrops at northern Peloponnesus: impications for the early stages in the evolution of the Corinth Rift. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50, 153-163.

Stouraiti C., Lekkas S., Lozios S., & Kanellopoulos C. (2016). Iron-oxide mineralization of Sesi Koropi (S. Hymittos, greece): Mineralization within a detachment zone. Bull. Geol. Soc. Greece. vol. XLVΙII, Proceedings of the14th Intern. Conference, Thessaloniki, 25 – 27 May.

Triantaphyllou M, Pavlopoulos K, Kouli K, Koukousioura O, Dimiza M, Aidona E, Syrides G, Pallikarakis A, Goiran J-P, Fouache E (2016) Μultiproxy paleoenvironmental reconstruction: the Piraeus coastal plain case study. 14th International Conference of the Geological Society of Greece Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L, p. 478-487

Triantaphyllou M.V., Gogou A., Dimiza M.D., Kostopoulou S., Parinos C., Rousakis G., Geraga M., Bouloubassi I., Fleitmann D., Zervakis V., Velaoras D., Diamantopoulou A., Sampatakaki A., Lykousis V., (2016). Holocene Climatic Optimum centennial-scale paleoceanography in the NE Aegean (Mediterranean Sea). Geo-Marine Letters, 31: 51–66.

Triantaphyllou, M., (2016). Coccolithophores-and related taxa-in the modern oceans. Revue de Micropaleontologie, V. 59, 225 (editorial).

Ulvrova, M., R. Paris, P. Nomikou, K. Kelfoun, S. Leibrandt, D.R. Tappin, F.W. McCoy (2016): Source of the tsunami generated by the 1650 AD eruption of Kolumbo submarine volcano (Aegean Sea, Greece). Journal of Volcanology and Geothermal Research 321, 125–139.

Vallatou, Μ., Mitsopoulos, Ι., Mallinis, G., Vassilakis, Ε. & Arianoutsou, Μ., 2016. Modeling Spatial Fire Risk and Exposure to Important Habitats in Cephalonia Island. In: Proc. of 8th Panhellenic Conference of Ecology (HELECOS), Thessaloniki.

Van der Geer A.A.E, van den Bergh G.D., Lyras G.A., Prasetyo U.W., Awe Due R., Setiyabudi E., Drinia H. (2016).The effect of area and isolation on insular dwarf proboscideans. Journal of Biogeography 43(8): 1656-1666.

Vasilatos, C., (2016) “Dichotomy of the Messada pluton, Serbo-Macedonian massif, Greece: From rifting to subduction”, Earth and Environmental Science, vol. 44, IOP Conference Series. doi:10.1088/1755-1315/44/4/042009.

Vassilakis, E., Tsokos, Α. & Kotsi, Ε., 2016. Shoreline change detection and coastal erosion monitoring using digital processing of a time series of high spatial resolution remote sensing data. In: Proc. of 14th Intern. Conf. of the Geological Society of Greece, Thessaloniki.

Vilaseca, G., Deplus, C., Escartín, J., Ballu, V., Nomikou, P., Mével, C., and Andreani, M., (2016). Oceanographic Signatures and Pressure Monitoring of Seafloor Vertical Deformation in Near-coastal, Shallow Water Areas: A Case Study from Santorini Caldera: Marine Geodesy, v. 39, no. 6, p. 401–421, doi:10.1080/01490419.2016.1226222

Voudouris P, Graham I, Mavrogonatos K, Su S, Papavasiliou K, Farmaki M-V, Panagiotidis P. (2016) Mn-andalusite, spessartine, Mn-grossular, piemontite and Mn-zoisite/clinozoisite from Trikorfo, Thassos Island, Greece. Bull Geol Soc Greece, vol. XLVΙII, 2068-2078.   

Weiberg Ε, Unkel Ι, Kouli K, Holmgren K, Avramidis P, Bonnier A, Dibble F, Finne M, Izdebski A, Katrantsiotis C, Stocker SR, Andwinge M, Baika K, Boyd M, Heymann C (2016) The socio-environmental history of the Peloponnese during the Holocene: Towards an integrated understanding of the past. Quaternary Science Reviews, 136:40-65.

Xydous, S., Magganas, A., Pomonis, P. (2016): Tourmalinite veins and breccias from the Symvolon-Kavala pluton, Northern Greece: petrogenetic preliminary results. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50.

Αργυράκη Α. και Χρυσοστομίδης Π. (2016) Εκτίμηση ετερογένειας εδάφους αστικών περιοχών ως διαγνωστικός παράγοντας προέλευσης βαρέων μετάλλων. 6o Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Mετρολογίας, 13 - 14 Μαΐου 2016, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

2015

Anastasakis, G., Drinia, H., Sakellariou, D., 2015. Upper Quaternary Seismic Stratigraphy and sequence development in an ever evolving marginal basin: The North Evoikos Gulf, west-central Aegean Sea. Abstracts, 29th IAS meeting, Krakow.

Anastasatou M., Tsoutsia A. , Stamatakis M., Roussakis G., Kapsimalis V., Voudouris P., Mitsis I., Petrakis S., Karditsa A., Poulos S., Panagiotopoulos I., Koukounari I., Hasiotis Th., Aspiotis K., Stamatakis G. and Papavlassopoulou N. (2015). The relation between the coastal hinterland bedrock and the nature of the offshore sea bedded sediments. Examples from the Aegean Sea, Greece. 11th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Mytilene, Lesvos island, Greece, pp. 1061-1064.

Antonarakou, A., Kontakiotis, G., Mortyn, P.G., Drinia, H., Sprovieri, M., Besiou, E., Tripsanas, E., (2015).Biotic and geochemical (δ18Ο, δ13C, Mg/Ca, Ba/Ca) responses of Globigerinoides ruber morphotypes to upper water column variations during the last deglaciation, Gulf of Mexico. Geochimica et Cosmochimica Acta, 170, 69-93

Antoniou, A., Lekkas, E., Chiotinis, N., (2015): Preservation of Saint George's church at Cairo Egypt. Engineering Geology for Society and Terriotory, 8 (Lollino, G. et al., eds). DOI: 10.1007/978-3-319-09408-3_13, Springer International Publishing, Switzerland 2015.

Athanasiou M., Triantaphyllou M.V., Dimiza M.D., Gogou A., Theodorou G., (2015). Zanclean/Piacenzian transition on Cyprus (SE Mediterranean): calcareous nannofossil evidence of sapropel formation. Geo-Marine Letters, 35: 367–385.

Bakopoulou, A, Antonarakou, A., Lozios, S. & Zambetakis–Lekkas, A. (2015). Holistic approach of the curriculum of Greek junior high school on lithosphere and the implementation of the GeoCause – PaP – CoRe baseline approach on geoscience curriculum development. Bull. Geol. Soc. Greece. Vol. XLIX, 29-37, 2015.

Ballengee, J.A. S., Kuehn, S., Anastasakis G., Koutrouli, A., Piper, J.W.D., Pe-Piper, G., (2015). Holocene to Pleistocene Tephrochronology of Eleven Marine Sediment cores.  of America, Proceedings of the Geological Society of America,64th Annual Meeting of the Southeastern Section, 19 – 20 March 2015, Chattanooga, Tennessee, USA.

Botsou, F., Godelitsas, A., Kaberi, H., Mertzimekis, T.J., Goettlicher, J., Steininger, R., Scoullos, M. (2015).Distribution and partitioning of major and trace elements in pyrite-bearing sediments of a Mediterranean coastal lagoon.Chemie der Erde - Geochemistry, 75 (2), pp. 219-236.

Bristol S.K., Spry P.G., Voudouris P.Ch., Melfos V., Fornadel A.P.,  Sakellaris G.A. (2015)  Geochemical and geochronological constraints on the formation of shear-zone hosted Cu–Au–Bi–Te mineralization in the Stanos area, Chalkidiki, northern Greece. Ore Geology Reviews 66: 266-282.

Callac, N., Hemmingsson, C., Posth, N. R., Ivarsson, M., Argyraki, A., Kilias, S. P., Chi Fru, E. (2015) Metagenomics and biogeochemistry of shallow submarine vent field, Spathi Bay, Milos Island, Greece. Goldschmidt 2015 Conference Abstracts, Mineralogical Magazine.

Camilli, R., Nomikou, P., et al., (2015). The Kallisti Limnes, carbon dioxide-accumulating subsea pools. Scientific reports, V. 5: 12152.

Chouliaras, G., Kassaras, I., Kapetanidis, V., Petrou, P., Drakatos, G., (2015). Seismotectonic analysis of the 2013 seismic sequence at the western Corinth rift, Journal of Geodynamics, 90:42-57.

Christaki, M., Stournaras, G., Nastos, P., 2015, The Hadrianic aqueduct. Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 3-5 September 2015, CEST2015_00065.

Diakakis, M., Deligiannakis, G., Katsetsiadou, K., Lekkas, E. (2015). – Hurricane Sandy mortality in the Caribbean and continental North America. Disaster Prevention and Management, vol. 24, No. 1, pp. 132-148, DOI 10.1108/DPM-05-2014-0082, Emerald Group Publishing Limited.

Diakakis, M., Lekkas, E., Deligiannakis, G., Katsetsiadou, K., Melaki, M., Antoniadis, Z. (2015). – The flood event of October 2014 in Athens: Characteristics and impacts. In: Proceedings 'SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation), Chania.

Dimiza M.D., Triantaphyllou M.V., Malinverno E., Psarra S., Karatsolis B., Mara P., Lagaria A., Gogou A., (2015). The composition and distribution of living coccolithophores in the Aegean Sea (NE Mediterranean).Micropaleontology, 61/6: 521–540.

Drimoni, K., Magganas, A. & Pomonis, P. (2015): Is santorini volcano ready to erupt? Insights from a petrogenetical study of recent nea kameni lavas. –Proceedings of the 51st Annual Volcanic and Magmatic Studies Group Conference, Norwich, p. 58

Efstathiou, A., Tzanis, A., Vallianatos, F., (2015): Evidence of non extensivity in the evolution of seismicity along the San Andreas Fault, California, USA: An approach based on Tsallis statistical physics.  Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, V. 85-86, 56-68.

Eleftheratos, K., S. Kazadzis, C. Zerefos, K. Tourpali, C. Meleti, D. Balis, I. Zyrichidou, K. Lakkala, U. Feister, T. Koskela, and A. Heikkilä, (2015). Ozone and spectroradiometric UV changes in the past 20 years over high latitudes, Atmosphere-Ocean, 53, 117-125.

Eslami A., Stamatakis M., Perraki M., Vasilatos Ch. and Hollingbery L. (2015). “On the occurrence of Mg- and Fe-rich carbonate mineral assemblages hosted in the Nain ophiolite mélange, Central Iran and their industrial potential‏” Neues Jahrbuch für Mineralogie – Abhandlungen - Journal of Mineralogy and Geochemistry, vol. 192(1), pp. 59-71. Schweizerbart Science Publishers.

Evelpidou N., Pirazzoli P., Spada G., (2015). Origin and Holocene evolution of a slightly submerged tidal notch in the NE Adriatic, Journal of Coastal Research, 31 (2), 255-264.

Fountoulis, I., Vassilakis, E., Mavroulis, S., Alexopoulos, J., Dilalos, S., Erkeki, A., (2015). Synergy of tectonic geomorphology, applied geophysics and remote sensing techniques reveals new data for active extensional tectonsim in NW Peloponnese (Greece). Geomorphology, V. 237, 52-64.

Fru, E. C., Ivarsson, M., Kilias, S.P., Frings, P.J., Hemmingsson, C., Broman, C., Bengtson, S., Chatzitheodoridis, E., (2015):  Biogenicity of an early quaternary iron formation, Milos Island, Greece.  Geobiology, V. 13, 3, 225-244.

Fru, E.C., Arvestal, E., Callac, N., El Albani, A., Kilias, S., Argyraki, A., Jakobsson, M., 2015.Arsenic stress after the Proterozoic glaciations. Scientific reports, V. 5, 17789.

Ganas, A., Flavio Cannavo, Konstantinos Chousianitis, Ioannis Kassaras & George Drakatos, (2015). Displacements Recorded on Continuous GPS Stations Following the 2014 M6 Cephalonia (Greece) Earthquakes: dynamic characteristics and kinematic implications. Acta Geodyn.Geomater., v. 12, No. 1(177).

Gerogianni, N., Magganas, A., Stamatakis, M. & Pomonis, P (2015): Effectiveness of olivine‐rich ultrabasic rocks from Greece on acid mine drainage and dairy wastewater treatment. -International Conference Industrial Waste & Wastewater Treatment & Valorisation, 21‐23 May 2015, Athens.

Ghionis G., Poulos S.E., Verykiou E., Karditsa A., Alexandrakis G.and Andris P., 2015. The Impact of an Extreme Storm Event on the Barrier Beach of the Lefkada Lagoon, NE Ionian Sea (Greece). Mediterranean Marine Science, 16(3), 562-572.

Ghionis G., Sifnioti D., Chatzipavlis A., Petrakis S., Andreadis O., Psarros F., Poulos S., Hasiotis T., Velegrakis A.F., 2015. Wave transformation and water circulation in a reef-protected nearshore zone. The case of Ammoudara Beach (Heraklion, Crete). 11th Panhellenic Symposium on Oceanography & Fisheries, Mytilene, Lesvos Island, Greece, May 13-17 2015 pp. 1113-1116

Giannakopoulou A., Bekiari C., Lyras G.A., Lourbopoulos A., Grigoriadis N., Papadopoulos G.C. 2015. Long term effects of t-cell-mediated cns inflammation on adult hippocampal neurogenesis. FENS 2015 Regional Meeting. Thessaloniki 7-10 October 2015: DE16.

Godelitsas, A., Price, R.E., Pichler, T., Amend, J., Gamaletsos, P., Göttlicher, J. (2015). Amorphous As-sulfide precipitates from the shallow-water hydrothermal vents off Milos Island (Greece). Marine Chemistry, 177, pp. 687-696.

Hatzaki, M. and R. Wu, (2015).The south-eastern Europe winter precipitation variability in relation to the North Atlantic SST. Atmospheric Research, 152, 61–68. dx.doi.org/10.1016/ j.atmosres.2013.10.008

Hatzaki, M., H.A. Flocas, I. Simmonds, J. Kouroutzoglou, L. Garde, K. Keay, and E. Bitsa, 2015: Vertical structure of Mediterranean anticyclogenesis. 14th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2015, 3-5 September 2015, Rhodes, Greece. No cest2015_00496 In Proc:http://cest.gnest.org/cest15proceedings/public_html/papers_raw.html

Hübscher, C., Ruhnau, M., Nomikou, P., (2015): Volcano-tectonic evolution of the polygenetic Kolumbo submarine volcano/Santorini (Aegean Sea). Journal of Volcanology and Geothermal Research, V. 291, 101-111. cest.gnest.org/cest15proceedings/public_html/papers_raw.html

Itskos, G., Koutsianos, A., Koukouzas, N., Vasilatos, C., (2015) “Zeolite development from fly ash and utilization in lignite mine-water treatment”. International Journal of Mineral Processing, vol. 139, pp. 43–50 Elsevier. DOI: 10.1016/j.minpro.2015.04.011

Johnston, E.N., Sparks, R.S.J., Nomikou, P., Livanos, I., Carey, S., Phillips, J.C., Sigurdsson, H., (2015): Stratigraphic relations of Santorini’s intracaldera fill and implications for the rate of post-caldera volcanism. Journal of the Geological Society, V. 172, 323-335.

Jordan, R.W. et al. (2015). Observations on themorphological diversity and distribution of two siliceous nannoplankton genera, Hyalolithus and Petasaria. Micropaleontology, V. 61, 439-455.

Kallidromitou D., Α. Kassela, V. Kouskouna, K. Cholevas, M. Bonazountas(2015).Concepts of the “Greco-Risks” multi-risk web-platform.Proc. Fifth Intern.Conf. on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015) and SECOTOX Conference, ISBN 978-960-6865-87-9, June 14-18, 2015, Mykonos island, Greece.

Kanellopoulos, Ch., Argyraki, A. and Mitropoulos, P. (2015) Geochemistry of serpentine agricultural soil and associated groundwater chemistry and vegetation in the area of Atalanti, Greece. Journal of Geochemical Exploration, 158, 22-33.

Kapetanidis, V., Deschamps, A., Papadimitriou, P., Matrullo, E., Karakonstantis, A., Bozionelos, G., Kaviris, G., Serpetsidaki, A., Lyon-Caen, H., Voulgaris, N., Bernard, P., Sokos, E., K. Makropoulos, K., (2015). The 2013 earthquake swarm in Helike, Greece: Seismic activity at the root of old normal faults. Geophys.Journ. Int., 202, 2044–2073

Kapsimalis V., Rousakis G., Panagiotopoulos I., Hasiotis T., Tsoutsia A., Anastasatou M., Stamatakis M., Petrakis S., Karditsa A. and Poulos S. (2015). Searching for Marine Aggregate deposits on the continental shelf of SE Euboea, Greece. 11th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Mytilene, Lesvos island, Greece, pp. 1065-1068.

Karakitsios V., Kvacek Z., Mantzouka D. (2015). The first plant megafossil in the Early Jurassic of Greece: Brachyphyllum (Coniferales) from the Lower Posidonia Beds (Toarcian) in the Ionian zone (NW Greece) and its palaeogeographic implications. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen 278(1), 79-94.

Karakitsios, V. & Pomoni-Papaioannou, F. A. (2015): High-frequency, small-scale paleosol horizons in the Lower Jurassic formations of the Tripolis unit (central western Crete). 31st IAS Meeting of Sedimentology (22-25 June, 2015), Krakow, Poland.

Karakitsios, V., Pomoni, F. A.   (2015): Sedimentary facies analysis of a high-frequency, small-scale, peritidal carbonate sequence in the Lower Jurassic of the Tripolis carbonate unit (central western Crete, Greece): Long-lasting emergence and fossil laminar dolocretes horizons. 2nd Meeting of Palaeogeography, Beijing  (October, 10-13, 2015).

Karditsa A., Poulos S., Velegrakis A., Ghionis G., Petrakis S., Alexandrakis A., Andreadis O., Monioudi I., 2015. An introduction to a beach inventory: The case of the beaches of the Heraklion and Lassithi regions in Crete. 11th Panhellenic Symposium on Oceanography & Fisheries, Mytilene, Lesvos Island, Greece, May 13-17 2015 pp. 745-748

Karditsa A., Velegrakis A.F., Poulos S., Kapsimalis V., Stamatakis M., Tsoutsia A., Hasiotis T., Rousakis G., Panagiotopoulos I., 2015. Environmental framework related to Marine Aggregates exploitation in Greece. 11th Panhellenic Symposium on Oceanography & Fisheries, Mytilene, Lesvos Island, Greece, May 13-17 2015 pp. 1069-1072

Kassaras I. and Joanna Sotirhos, (2015). Short notes on the Seismic Vulnerability of Greece under Austerity, Austin J Earth Sci. 2015;2(1): 1007.

Kassaras, I., Kalantoni, D., Benetatos, C., Kaviris, G., Michalaki, K., Sakellariou, N.,  Makropoulos, K., (2015). Seismic damage scenarios in Lefkas old town (W. Greece), Bull.Earthquake Engineering, V. 13, 3669-3711.

Katerinopoulos, A. Magganas, P. Voudouris, I. Megremi, 2015. Teaching Mineralogy in the Museum of Mineralogy and Petrology, National and Kapodistrian University of Athens Greece. XVI Universeum Network Meeting, National and Kapodistrian University of Athens, 11-13 June 2015.

Kaviris, G., Papadimitriou, P., Kravvariti, P., Kapetanidis, V., Karakonstantis, A., Voulgaris, N., Makropoulos, K., (2015): A detailed seismic anisotropy study during the 2011-2012 unrest period in the Santorini Volcanic Complex.Physics of the Earth and Planetary Interiors, 238, 51-88 dx.doi.org/10.1016/j.pepi.2014.11.002.

Kelepertzis, E., Argyraki, A. (2015). Geochemical associations for evaluating the availability of potentially harmful elements in urban soils: Lessons learnt from Athens, Greece. Applied Geochemistry, V. 59, 63-73.

Kelepertzis, E., Argyraki, A. (2015). Mercury in the urban topsoil of Athens, Greece. Sustainability, V. 7, 4049-4062.

Kelepertzis, E., Paraskevopoulou, V., Argyraki, A., Fligos, G., Chalkiadaki, O. (2015). Evaluation of single extraction procedures for the assessment of heavy metal extractability in citrus agricultural soil of a typical Mediterranean environment (Argolida, Greece). Journal of Soils and Sediments, V. 15, 2265-2275.

Kokinou, E., Skilodimou, H., Bathrelos, G., Antonarakou, A., Kamberis, E., (2015). Morphotectonic analysis/structural evolution/pattern of a contractional ridge: Giouchtas Mt., entral Crete, Greece. Journal of Earth System Sciences, V. 124, 587-602.

Kołodziejczyk J., Pršek J., Melfos V., Voudouris P., Maliqi F., Kozub-Budzyń G. (2015) Bismuth minerals from the Stan Terg deposit (Trepça, Kosovo) – mineralogical contribution to the evolution of the deposit. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, 192/3:317-333.

Kontogonis, G., Anastasakis, G., 2015. Seismic Stratigraphy and sedimentary evolution of the SW Cyclades plateau. Abstracts, 29th IAS meeting, Krakow.

Kotinas V., Gournelos T.,Evelpidou N., Vlachogiorgou M., (2015):Spatial Distribution of erosion and deposition zones as a result of surface runoff based on a probability model. A case study in the island of Samos, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-35-3 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book2 Vol. 2, 1087-1092 pp

Kotsopoulos, S., Nastos, P., Poulos, S., Alexiou, I., Kapsomenakis, J., 2015, Evaporation and Crop Evapotranspiration Estimates Over Thessaly Plain, Greece, Based on Regional Climate Models’ Simulations. 9th World Congress of the European Water Resources Association, “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, Istanbul, Turkey, June 10-13, 2015, EWRA2015 CD of Proceedings.

Kotsopoulos, S.I., Nastos, P., Lazogiannis, K., Poulos, S.E., Ghionis, G., Alexiou, I., Panagopoulos, A., Farsirotou, E., Alamanis, N., 2015, Evaporation, evapotranspiration and crop water requirements under present and future climate conditions at Pinios Delta plain. Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 3-5 September 2015, CEST2015_00647.

Kouli K (2015) Plant landscape and land use at the Neolithic lake settlement of Dispilió (Macedonia, Northern Greece). Plant Biosystems 149:145-204. 

Kouli K, Rousakis G, Kyrikou S, Ratopoulou M, Triantaphyllou M, Dimiza M, Bouloubassi I, Gogou A, Kapsimalis V, Lykousis V (2015) Palynological investigation of the marine core SK-3 (SW Aegean Sea): implications on the vegetation of the last Interglacial. Proceedings of the 11th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries, p. 1009-1012

Kouroutzoglou, J., H.A. Flocas, M. Hatzaki, K. Keay, I. Simmonds, and A. Mavroudis, (2015).On the dynamics of a case study of explosive cyclogenesis in the Mediterranean. Meteorology and Atmospheric Physics, 127, 49–73 doi:10.1007/s00703-014-0357-x

Kouskouna V. and G. Sakkas (2015).A MATLAB routine for earthquake epicentre determination using macroseismic data.Science in Technology, November 5-7, 2015, Athens, Greece.

Kouskouna V., Bodelson P., Kaviris G., Sakkas G., Sakellariou N., Misailidis I., 2015. Predictive models vis-a-vis responders efficacy. ISCRAM 2015 May 24-27 Kristiansand, Norway: Workshop: Geospatial ICT Support for Crisis.

Kouskouna, V., KAVIRIS, G., Sakkas, G., Misailidis, I., Sakellariou, N., Pomonis, A., Cholevas, K., Kallidromitou, D.and A. Kassela, (2015): Earthquake, landslide and volcano activity in the Cyclades. Full Paper, Proceedings of the Fifth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015) and SECOTOX Conference, ISBN 978-960-6865-87-9, June 14-18, 2015, Mykonos island, Greece.

Kydonakis, K., Moulas, E.b, Chatzitheodoridis, E., Brun, J.P., Kostopoulos, D., (2015): First-report on Mesozoic eclogite-facies metamorphism preceding Barrovian overprint from the western Rhodope (Chalkidiki, northern Greece). Lithos, V. 220-223, 147-163.

Lazogiannis, Κ., Kotsopoulos, S., Kakagiannis, G., Bakouras, S., Farsirotou, E., Poulos, S., Panagopoulos, Α., Iilias, Α., Pisinaras, V., Arabatzis, G., Paraskevas, Ch., Nastos, P., Alexopoulos, J.D., Matiatos, Ι., Ghionis, G., Karamousalis, Th., Kotinas, V., Gagkas, Z., Pappas, I. (2015). Study of surface irrigation water availability and suspended particulate matter concentration during the hydrological year 2013/14. Proceedings of 11th Panhellenic Symposium on Oceanography & Fisheries «Aquatic Horizons: Challenges & Perspectives», Mytilene, Lesvos Island, Greece, May 13-17 2015.

Lekkas, E., Mavroulis, S. (2015). – Earthquake environmental effects and ESI 2007 seismic intensities of the early 2014 Cephalonia (Ionian Sea, western Greece) earthquakes (January 26 and February 3, Mw 6.0). Natural Hazards, Vol. 78, No.3, 1517–1544, 14 May 2015, DOI 10.1007/s11069-015-1791-x, Springer.

Lekkas, E., Mavroulis, S. (2015). Fault zones ruptured during the early 2014 Cephalonia Island (Ionian Sea, Western Greece) earthquakes (January 26 and February 3, Mw 6.0) based on the associated co-seismic surface ruptures. Journal of Seismology, Vol. 19, No.3, July 2015. DOI 10.1007/s10950-015-9510-3, Springer.

Lyras G.A. 2015. From large to small: skull shape in Malagasy dwarf hippos. The 12th African Small Mammal Symposium, Le Domaine de l'Ermitage, Mantasoa, Madagascar, 12-17 April, Scientific Programme and Abstracts: 115.

Lyras G.A., Drinia H., Dermitzaki A. 2015. The national museum that never was and the university museums that replaced it. 16th Universeum Network Meeting. Athens 11-13 June 2015: 33.

Lyras G.A., van der Geer A.A.E., Lomolino M.V. 2015. The newcomers follow the old rules: body size evolution in mammals introduced onto islands. 95th Annual Meeting of the American Society of Mammalogists, 12-16 June 2015, Florida, USA. Meeting Program and Abstracts: 14.

Magganas, A., Koutsovitis, P., (2015): Composition, melting and evolution of the upper mantle beneath the Jurassic Pindos ocean inferred by ophiolitic ultramafic rocks in East Othris, Greece.  International Journal of Earth Sciences, V. 104, 1185-1207.

Malinverno E., Triantaphyllou M., Dimiza M.D., (2015). Coccolithophore assemblage distribution along a temperate to polar gradient in the West Pacific sector of the Southern Ocean (January 2005).Micropaleontology, 61/6: 489–506.

Mantzouka D., Kvacek Z., Teodoridis V., Utescheer T., Tsaparas N., Karakitsios V. (2015). A new late Miocene (Tortonian) flora from Gavdos Island in southernmost Greece evaluated in the context of vegetation and climate in the Eastern Mediterranean. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 275(1), 47-81.

Matsangouras, I.T., P.T. Nastos, J. Kouroutzoglou, H.A. Flocas, and M. Hatzaki, 2015: Track analysis of cyclones related to tornadoes over western Greece. 14th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2015, 3-5 September 2015, Rhodes, Greece. Paper No cest2015_00566

Megalovasilis, P., Godelitsas, A., (2015): Hydrothermal influence on nearshore sediments of Kos Island, Aegean Sea.  Geo-Marine Letters, V. 35, 2, 77-89.

Michaelides, S., Nastos, P., Flocas, H., (2015): Atmospheric Processes in the Mediterranean.  Atmospheric Research, V. 152, 1-3 (Editorial)

Michalopoulos, G., Pomoni-Papaioannou, F., Tsipoura-Vlachou, M.(2015): Sedimentological consideration of the ceramics of the Pre-historic settlement of Zagani. Athens and Attica in Prehistory, International Conference, Athens, 27-31 May, 2015 (Abstract).

Mikelidou, I., Triantaphyllou, M.V., Patruno, St., Pomoni-Papaioannou, F.A. (2015): Calcareous nannofossil dating and microfacies analysis of Late Cretaceous deposits from Zakynthos Island (Preapulian zone, Ionian Sea, western Greece). 31st IAS Meeting of Sedimentology (22-25 June, 2015), Krakow, Poland (Abstract).

Minos – Minopoulos, D., Pavlopoulos, K., Apostolopoulos, G., Lekkas, E., Dominey – Hows, D. (2015). – Liquefaction features at an archaeological site: Investigations of past earthquake events at the Early Christian Basilica, Ancient Lechaion Harbour, Corinth, Greece. Tectonophysics 658 (2015) 74–90

Minos-Minopoulos, D., Pavlopoulos, K., Apostolopoulos, G., Lekkas, E., Dominey-Howes, D. (2015). – Archaeoseismological investigation of earthquake induced ground liquefaction events at the Early Christian Basilica, Ancient Lechaion harbour, Corinth, Greece. Proceedings of the 6th International Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archaeoseismology, 19-24 April 2015, Pescina, Fucino Basin, Italy, 313-316.

Mitsopoulou, V., Michailidis, D., Theodorou, E., Isidorou, S., Roussiakis, S., Vasilopoulos, T., Polydoras, S., Kaisarlis, G., Spitas, V., Stathopoulou, E., Provatidis, C. & G. Theodorou, (2015).Digitizing, modelling and 3D printing of skeletal digital models of Palaeoloxodon tiliensis (Tilos, Dodecanese, Greece), Quaternary International, 379: 4-13.

Moustris, K.P., Nastos, P.T., Bartzokas, A., Larissi, I.K., Zacharia, P.T., Paliatsos, A.G., (2015): Energy consumption based on heating/cooling degree days within the urban environment of Athens, Greece. Theoretical and Applied Climatology, V. 122, 517-529.

Nastos, P., Kapsomenakis, J., Kotsopoulos, S., Poulos, S., 2015, Future Changes of Reference Evapotranspiration over Thessaly Plain, Greece, Based on Regional Climate Models’ Simulations. 9th World Congress of the European Water Resources Association, “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, Istanbul, Turkey, June 10-13, 2015, EWRA2015 CD of Proceedings.

Nastos, P.T., Kapsomenakis, J., (2015): Regional climate model simulations of extreme air temperature in Greece. Abnormal or common records in the future climate?  Atmospheric Research, V. 152, 43-60.

Nastos, P.T., Kapsomenakis, J., Kotsopoulos, S, Poulos, S., 2015. Present and Future projected reference evapotranspiration over Thessaly plain, Greece, based on regional climate models’ simulations. European Water, Vol. 51, pp. 63-72.

Nastos, P.T., Kapsomenakis, J., Matsangouras, I.T., Poulos, S.E., 2015, Precipitation over Thessaly plain, Greece. Present and future changes. Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 3-5 September 2015, CEST2015_00406.

Nastos, P.T., Karavana-Papadimou, K., Matsangouras, I.T., 2015, Tropical-like cyclones in the mediterranean: Impacts and composite daily means and anomalies of synoptic conditions. Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 3-5 September 2015, CEST2015_00407.

Nastos, P.T., Matzarakis, A., Nikolopoulou, M., Lin, T.-P., 2015, Advances in Urban Biometeorology 2014. Advances in Meteorology, Volume 2015, Article ID 273831, 4 pages, DOI: 10.1155/2015/273831

Panagopoulos, A., Pisisnaras, V., Ilias, A., Paraskevas, C., Arampatzis, G., Alexopoulos, J., Stathaki, S., Hatzigiannakis, E., Poulos, S., and Dalambakis, P. (2015). Misconceived aquifer structure and hydrodynamics – erratic water resources management: The case of river Pinios estuarine. Book of Abstracts of the Fifth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics ISBN: 978-960-6865-86-2, Mykonos island, Greece, June 14-18, 2015.

Papachristopoulou, K., Matsangouras, I.T., Nastos, P.T., 2015. Waterspout cloud top detection using MSG SEVIRI infrared brightness temperature over the northern Ionian Sea, Greece. Advances in Science and Research, Vol. 12, pp. 45–49, doi:10.5194/asr-12-45-2015.

Papadimitriou, P., Kapetanidis, V., Karakonstantis, A., Kaviris, G., Voulgaris, N., Makropoulos, K., (2015):  The Santorini Volcanic Complex: A detailed multi-parameter seismological approach with emphasis on the 2011-2012 unrest period. Journal of Geodynamics, V. 85, 32-57.

Papadopoulou-Vrynioti, Κ., MertzanisΑ., Vryniotis D., Vassiliades E., Karakitsios V. (2015). The contribution of karstic rocks to soil quality, Ioannina plain (Epirus, Hellas), Journal of Geochemical Exploration, V. 154, 224-237.

Papanikoalou, I.D., Triantaphyllou, M., Palikarakis, A., Migiros, G., (2015). Active faulting at the Corinth Canal based on surface observations, borehole data and paleoenvironmental interpretations. Passive rupture during the 1981 earthquake sequence? Geomorphology, V. 237, 65-78.

Papanikolaou D., Nomikou P., Rousakis G., Livanos I., Papanikolaou I. (2015): Active Tectonics and Seismic Hazard in Skyros Basin, North Aegean Sea, Greece. 6th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archaeoseismology, 19-24 April 2015, Pescina, Fucino Basin, Italy.

Parks, M.M., Moore, J.D.P., Papanikolaou, X., Biggs, J., Mather, T.A., Pyle, D.M., Raptakis, C., Paradissis, D., Hooper, A., Parsons, B., Nomikou, P., (2015): From quiescence to unrest: 20 years of satellite geodetic measurements at Santorini volcano, Greece.  Journal of Geophysical Research B: Solid Earth, V. 120, 2, 1309-1328.

Patruno S., Triantaphyllou M.V., Erba E., Dimiza M.D., Bottini C., Kaminski M.A., (2015). The Barremian and Aptian stepwise development of the ‘Oceanic Anoxic Event 1a’ (OAE 1a) crisis: integrated benthic and planktic high-resolution palaeoecology along the Gorgo a Cerbara stratotype section (Umbria-Marche Basin, Italy). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 424: 147–182.

Pelton, A., Stamatakis, M., Kelepertzis, E., Panagou, A. 2015.The origin and archaeometallurgy of a mixed sulphide ore for copper production on the island of Kea, Aegean Sea, Greece. Archaeometry, V. 57: 318-343.

Philandras, C.M., Nastos, P.T., Kapsomenakis, I.N., Repapis, C.C., (2015): Climatology of upper air temperature in the Eastern Mediterranean region. Atmospheric Research, V. 152, 29-42.

Photos-Jones, E., Keane, C., Jones, A.X., Stamatakis, M., Robertson, P., Hall, A.J., and Leanord, A. (2015).Testing Dioscorides’ medicinal clays for their antibacterial properties: the case of Samian Earth. Journal of Archaeological Science, 57, pp. 257-267.

Pisinaras, V., Paraskevas, C., Ilias, A., Panagopoulos, A., Arampatzis, G., Alexiou, I., Kotsopoulos, S., Poulos, S., Nastos, P., 2015, Investigation of Climate Change Effects in Agricultural Water Management of Pinios River Delta, Central Greece. 9th World Congress of the European Water Resources Association, “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, Istanbul, Turkey, June 10-13, 2015, EWRA2015 CD of Proceedings.

Pomonis, P. (2015): Deposit 39 of the prehistoric cemetery at Tsepi (Marathon, Greece): preliminary results from the petrographic analysis of the pottery. –International Conference: Athens and Attica in Prehistory, 27-31 May 2015, Athens.

Raptis, P., S. Kazadzis, K. Eleftheratos, P. Kosmopoulos, V. Amiridis, C. Helmis, and C. Zerefos. (2015). Total ozone column measurements using an ultraviolet multifilter radiometer, International Journal of Remote Sensing, 36(17), 4469–4482.

Ratopoulou M., Rousakis G., Triantaphyllou M., Gogou A., Bouloubassi I., Dimiza M., Parinos C., Lykousis V. 2015. A paleoceanographic approach of MIS5e interglacial deposits at the western margin of Cyclades plateau. 11th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Proceeding, 1001–1004.

Repstock A., Voudouris P., Kolitsch U. (2015): New occurrences of watanabeite, colusite, "arsenosulvanite" and Cu-excess tetrahedrite-tennantite at the Pefka high-sulfidation epithermal deposit , northeastern Greece. Neues Jahrbuch fur Mineralogie. 192/2: 135-149.

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P.& Hatzipanagiotou, K. (2015): Assessment of the engineering behavior of ultramafic and mafic rocks using chemical indices.Engineering Geology, 196, 222-237.

Sakkas V., Lagios E., Vassilopoulou S., Adam N. (2015). Ground Deformation in the Broader  Area of the Atalanti Fault Zone (Central Greece) Based On GPS & PSI-WAP. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2015-November, art.no. 7326872, pp. 4676-4679.

Sakkas V., Novali F., Lagios E., Ferretti A., Vassilopoulou S., Bellotti F.,  Allievi J. (2015). Combined Squee-SARTM and GPS Ground Deformation Study of Nisyros-Yali Volcanic Field (Greece) for Period 2002-2012. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2015-November, art.no. 7326871, pp. 4672-4675.

Sakkas, V., Lagios, E., (2015): Fault modelling of the early-2014 ~M6 Earthquakes in Cephalonia Island (W. Greece) based on GPS measurements. Tectonophysics, V. 644, p. 184-196.

Samouhos, M., Zavašnik, J., Rečnik, A., Godelitsas, A., Chatzitheodoridis, E., Sanakis, Y. (2015). Spectroscopic and nanoscale characterization of blue-coloured smithsonite (ZnCO<inf>3</inf>) from Lavrion historical mines (Greece)/ Periodico di Mineralogia, 84 (2), pp. 373-388.

Sifnioti D., Ghionis G., Petrakis S., Karditsa A., Poulos, S., 2015. Complex wave oscillations in the nearshore zone of an Aegean pocket beach (Kalo Livadi Beach, Mykonos, Greece). 11th Panhellenic Symposium on Oceanography & Fisheries, Mytilene, Lesvos Island, Greece, May 13-17 2015 pp. 1109-1112

Skordas, K., Kelepertzis, E., Kosmidis, K., Panagiotaki, P., Vafidis, D. (2015). Assessment of nutrients and heavy metals in the surface sediments of the artificially lake water reservoir Karla, Thessaly, Greece. Environmental Earth Sciences, V.73: 4483-4493. 

Stamatakis  M, Giannatou S ,  Vasilatos Ch.,  Mitsis I.,  Drakou F,  Xinou K &  Stamataki S. (2015): "The utilization of zeolite tuffs originated from Italy and Greece in agricultural and environmental applications". Euroclay2015, 5–10 July 2015, Edinburgh.

Stamatakis M., Anastasatou M., Tsoutsia A., Petrakis S., Kapsimalis V., Roussakis G., Poulos S., Karditsa A., Mitsis I., Voudouris P., Aspiotis K., Stamatakis G., Velegrakis A. and Papavlassopoulou N. (2015). Quality factors concerning possible exploitation of Marine Aggregates in NW Crete Island inner shelf. 11th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Mytilene, Lesvos island, Greece, pp. 1081-1084.

Stamatakis M., Poulos S., Tsoutsia A., Anastasatou M., Karditsa K., Koukounari I., Papavlassopoulou N., Velegrakis A.F., Hasiotis T., Evaggelopoulos A, Koutsoumbas D., Kapsimalis V., Roussakis G., Panagiotopoulos I. (2015). Marine Aggregates Prospecting and Exploitation (MARE project) in Greek waters: Μethods, Environmental Impact and Usage possibilities. 11th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Mytilene, 13-17 May, Lesvos island, Greece, pp. 1053-1056.

Stylianou E., Maravas G., Kouskouna V., and Papoulia J. (2015).Seismic hazard assessment in the North Aegean Trough using the Crisis software and a new seismogenic zonation.Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L, 2016, Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016.

Tasianas A., Koukouzas N., Gemeni V., Alexopoulos D., Vasilatos C. (2015) “Geological modelling for investigating CO2 emissions in Florina Basin, Greece” Open Geosciences, vol. 7, Issue 1, pp. 665-489. DOI: 10.1515/geo-2015-0039.

Triantaphyllou M.V., Karatsolis B., Dimiza M.D., Malinverno E., Cerino F., Psarra S., Jordan R., Young J., (2015). Coccolithophore combination coccospheres from the NE Mediterranean Sea: new evidence and taxonomic revisions. Micropaleontology, 61/6: 457–472.

Triantaphyllou, M., (2015). Calcareous nannoplankton dating of the Late Quaternary deposits in Greece and the eastern Mediterranean: case studies from terrestrial and marine sites. Journal of Palaeogeography, V. 4, 349-357.

Triantaphyllou, M., (2015). Extant coccolithophores: phylogeny, life-cycles, ecology and biogeography. Micropapaleontology, V. 61, I-III (editorial).

Trygonis V., Ghionis G., Andreadis O., Vousdoukas M., Ntemogiannis I., Rigos A., Psarros F., Velegrakis A., Hasiotis T., Poulos S.E., 2015. Monitoring beach usage with a coastal video imaging system: an application at Paralia Katerinis, Greece. 11th Panhellenic Symposium on Oceanography & Fisheries, Mytilene, Lesvos Island, Greece, May 13-17 2015 pp.737-740.

Tsabodimou, M., Bukas, V-J., Stathopoulou, E.T., Glonis, V., Chryssikos, G.D., (2015). Near-infraded investiagation of folding sepiolite. Ameican Mineralogist, V. 100, 195-202. 

Tsabouri S., Bleta, A.G., Nastos, P.T., Priftis, K.N., 2015, Ambient Environmental risk factors for childhood wheezing illness. Frontiers in bioscience (Elite edition), Vol. 7E (3), pp. 447-468.

Tsampodimou, M., Bukas, V.-J., Stathopoulou, E.T., Gionis, V. and Chryssikos, G.D., (2015). Near-infrared investigation of folding sepiolite, American Mineralogist, 100: 195-202.

Tsourou, TH., Drinia, H. & Anastasakis, G., (2015). Ostracod assemblages from Holocene middle shelf deposits of southern Evoikos Gulf (central Aegean Sea, Greece) and their palaeoenvironmental implications. Micropaleontology, 61(1-2): 85-99.

Tsoutsia A., Anastasatou M., Karditsa A., Petrakis S., Stamatakis M., Velegrakis A., Poulos S., Kapsimalis V. and Rousakis G. (2015). Prospecting of possible Marine Aggregates deposits in Kissamos Bay (SW Aegean Sea). 11th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Mytilene, Lesvos island, Greece, pp. 1057-1060.

Tzanis, A., (2015):  The Curvelet Transform in the analysis of 2-D GPR data: Signal enhancement and extraction of rientation-and-scale-dependent information. Journal of Applied Geophysics, V. 115, 145-170.

Valaouris A., Poulos S., Petrakis S., Alexandrakis G., Vassilakis E and Ghionis G., 2015. Processes affecting recent and future morphological evolution of the Xylokastro beach zone (Gulf of Corinth, Greece). GNEST, 16(4), 773-786.

Van der Geer A.A.E., Anastasakis G, Lyras G.A. (2015). If hippopotamuses cannot swim, how did they colonize islands: A reply to Mazza. Lethaia 48(2): 147-150.

Vasilatos, C., Koukouzas, N., Alexopoulos, D., (2015) “Geochemical Control of Acid Mine Drainage in Abandoned Mines: The Case of Ermioni Mine, Greece”. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15, pp. 945–950, Elsevier. doi:10.1016/j.proeps.2015.08.151

Velegrakis A., Karditsa A., Paramana Th., Poulos S., Anastasatou M., Tsoutsia A., Papavlassopoulou N., Stamatakis M. and Hasiotis T. (2015). Marine Aggregates extraction regulations in Greece in accordance to European Practices. 11th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, 13-17 May, Mytilene, Lesvos island, Greece, pp.  1073-1076.

Voutsis, N., Kelepertzis, E., Tziritis, E., Kelepertsis, A. (2015). Assessing the hydrogeochemistry of groundwaters in ophiolite areas of Euboea Island, Greece, using multivariate statistical methods.Journal of Geochemical Exploration.V. 159, 79-92.

Watts, A.B., Nomikou, P., Moore, J.D.P., Parks, M.M., Alexandri, M., (2015): Historical bathymetric charts and the evolution of Santorini submarine volcano, Greece. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 16, 3, 847-869

Watts, A.B., Nomikou, P., Moore, J.D.P., Parks, M.M., Alexandri, M., (2015): Historical bathymetric charts and the evolution of Santorini submarine volcano, Greece.  Geochemistry, Geophysics, Geosystems, V. 16, 847-869.

Youssef, A.M., Pradhan, B., Al-Kathery, M., Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D. (2015): Assessment of rockfall hazard at Al-Noor Mountain, Makkah city (Saudi Arabia) using spatio-temporal remote sensing data and field investigation. Journal of African Earth Sciences (J Afr Earth Sci), 101: 309–321.

Zenetos A., Arianoutsou M., Bazos I., Balopoulou S., Corsini-Foka M., Dimiza M., Drakopoulou P., Katsanevakis S., Kondylatos G., Koutsikos N., Kytinou E., Lefkaditou E., Pancucci-Papadopoulou M.A., Salomidi M., Simboura N., Skoufas G., Trachalakis P., Triantaphyllou M.,  Tsiamis K., Xentidis N.,  Poursanidis D., (2015). ELNAIS: A collaborative network on Aquatic Alien Species in Hellas (Greece). Management of Biological Invasions, 6/2: 185–196.

Zubkova, N.V., Chukanov, N.V., Pekov, I.V., Van, K.V., Pushcharovsky, D.Y, Katerinopoulos, A., Voudouris, P., Magganas, A., (2015): The crystal structure of the compound Pb6Cu+(AsO3)2Cl7 discovered in the ancient slags of Lavrion, Greece. Zeitschrift fur Kristallographie, V. 230, 3, 145-149.

Καναβού Β., Πούλος Σ., Πετράκης Σ., Κυριακόπουλος Κ., Σταμούλης Κ., 2015. Εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών της νήσου Νισύρου. 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Μυτιλήνη, 13-17 Μαΐου 2015, σ. 1145-1148

Καρατσόλης Μ., Τριανταφύλλου Μ.Β., Δήμιζα M.Δ., Ψαρρά Σ., Μπιρλή A., Μάρα Π., Λαγαρία A., Γώγου A., 2015. Προκαταρκτική μελέτη της επίδρασης των υδάτων της Μαύρης θάλασσας στη συγκέντρωση των κοκκολιθοφόρων του Β. Αιγαίου. 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πρακτικά, 821–824.

Λαζογιάννης Κ., Κωτσόπουλος Σ., Κακαγιάννης Γ., Μπακούρας Σ., Φαρσιρώτου Ε., Πούλος Σ., Παναγόπουλος Α., Ηλίας Α., Πισινάρας Β., Αραμπατζής Γ., Παρασκευάς Χ., Νάστος Π., Αλεξόπουλος Ι., Ματιάτος Ι., Γκιώνης Γ., Καραμουσαλής Θ., Κοτίνας Β., Γκάγκας Ζ., Πάππας Ι., 2015. Μελέτη της διαθεσιμότητας επιφανειακού αρδευτικού νερού και της συγκέντρωσης σωματιδιακού υλικού του Πηνειού ποταμού (Θεσσαλία) κατά το υδρολογικό έτος 2013/14. 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Μυτιλήνη, 13-17 Μαΐου 2015, σ. 677-680

Παρασκευοπούλου Β., Μπούρα Ν., Μπότσου Φ., Μανδαμαδιώτου Β., Καραμπιτσάκου Δ., Χελιώτη Α., Παπαναγιώτου Κ., Γραμματικοπούλου Κ., Δασενάκης Δ., Λαζογιάννης Κ., Πούλος Σ., 2015. Μελέτη θρεπτικών συστατικών στον κατώτερο ρου του Πηνειού ποταμού (Θεσσαλία) τη διετία 2012 – 2014. 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Μυτιλήνη, 13-17 Μαΐου 2015, σ. 349-352

Πρωϊας, Γ., Μουστρης, Κ., Νάστος, Π., Παλιατσος, Α., 2015, Τό οικονομικό κόστος των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία λόγω της σωματιδιακἠς ρύπανσης στην πόλη του Βόλου. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (EVECON), Βόλος 30-31 Οκτωβρίου 2015, σελ. 91-102.

Τσάπανου A., Οικονόμου E., Σκιάνης Γ., Πούλος Σ., 2015. Εκτίμηση της περιεκτικότητας επιφανειακού αιωρούμενου υλικού (SPM) στον εξωτερικό Θερμαϊκό Κόλπο, με την χρήση δορυφορικών εικόνων Landsat 8. 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Μυτιλήνη, 13-17 Μαΐου 2015, σ. 893-896

2014

Agiadi, K., Koskeridou, E., Triantaphyllou, M., Girone, A., Karakitsios, V., (2014). Fish otoliths from the Pliocene Heraclion Basin (Crete Island, eastern Mediterranean). Geobios, V. 46, 461-472.

Alexandrakis G. and Poulos S., (2014): An holistic approach to beach erosion vulnerability assessment. Scientific Reports, V 4: 6078 (DOI: 10.1038/srep06078).

Alexopoulos, J.D. (2014). The contribution of the geo-electrical parameters distribution in the investigation of the paleo geographical evolution of the deltaic plain of Pineios river (Thessaly). Proceedings of 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, Greece, pp. 1717-1723 (in Greek)

Alexopoulos, J.D., Dilalos, S., Poulos, S.E., Ghionis, G., Mavroulis, S., (2014).Application of geoelectrical techniques in the investigation of a coastal sand dune field. Proceedings of 20th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics (Near Surface 2014), Athens, Greece, Tu_PA2_01, 5p.

Alexopoulos, J.D., Dilalos, S., Tsatsaris, A., Mavroulis, S., (2014). ERT and VLF measurements contributing to the extended revelation of the ancient town of Trapezous, (Megalopolis, Peloponnesus, Greece). Proceedings of the 20th European Meeting of the Environmental and Engineering Geophysics (Near Surface 2014), Athens, Greece, Mo_PA2_05, 5p.

Alexopoulos, J.D., Dilalos, S., Vassilakis, E., Michelioudakis, D., Mavroulis, S., & Poulos, S. (2014). Preliminary evaluation of geophysical and geological data in Pinios River Delta plain (Thessaly) Proceedings of 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, Greece, pp. 1724-1731 (in Greek)

Alexopoulos, J.D., Dilalos, S., Vassilakis, E., Michelioudakis, D., Mavroulis, S., Farangitakis, P., (2014).A geophysical insight for the occurrence of Mediterranean temporary ponds, on Mts. Oiti and Kallidromo (Greece). Proceedings of 20th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics (Near Surface 2014), Athens, Greece, We_PA1_29, 5p.

Alexopoulos, J.D., Matiatos, Ι., Dilalos, S., Vassilakis, Ε, Panagopoulos, Α., Ghionis, G. & Poulos S. (2014). Investigation of the Pineios Delta (Thessaly) shallow aquifer development, combining geophysical and hydrogeological data. Proceedings of 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, Greece, pp. 1130-1139. (in Greek)

Antoniou, A., Lekkas, E., Chiotinis, N. (2014). – Preservation of Saint George’s church at Cairo Egypt. Engineering Geology for Society and Terriotory, Vol. 8 (Lollino, G. et al., eds). DOI: 10.1007/978-3-319-09408-3_13, Springer International Publishing, Switzerland 2014.

Argyraki, A. (2014): Garden soil and house dust as exposure media for lead uptake in the mining village of Stratoni, Greece. Environmental Geochemistry and Health.V.36, 677–692.

Argyraki, A., Kelepertzis, E., (2014): Urban soil geochemistry in Athens, Greece: The importance of local geology in controlling the distribution of potentially harmful trace elements. Science of The Total Environment, V. 482–483, 366–377.

Athanasopoulou, E., D. Rieger, C. Walter, H. Vogel, A. Karali, M. Hatzaki, E. Gerasopoulos, B. Vogel, C. Giannakopoulos, M. Gratsea, and A. Roussos, (2014). Fire risk, atmospheric chemistry and radiative forcing assessment of wildfires in eastern Mediterranean. Atmospheric Environment, 95, 113–125. doi:10.1016/j.atmosenv.2014.05.077.

Athanassiou A., Reese D., Iliopoulosliopoulos G., Herridge V., Roussiakis S., Mitsopoulou V., Tsiolakis E. & Theodorou G., (2014): The endemic elephants of Cyprus: a reconsideration of their variation and taxonomy based on new fossil finds. 6th International Conference on Mammoths and their Relatives, Grevena and Siatista, Western Macedonia, Greece, Scientific Annals of the School of Geology Aristotle University of Thessaloniki, Spec. Vol. 102, Abstract Book, p. 24.

Athanasssiou, A., Roussiakis, S.J., Giaourtsakis, I.X., Theodorou, G.E., & Iliopoulos, G. (2014): A new hornless rhinoceros of the genus Acerorhinus (Perissodactyla: Rhinocerotidae) from the Upper Miocene of Kerassiá (Euboea, Greece), with a revision of related forms. Palaeontographica, 303: 23-59.

Bathrellos, G.D., Skilodimou H.D., Maroukian H. (2014): The spatial distribution of Middle and Late Pleistocene Cirques in Greece. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography (Geogr Ann A), 96 (3): 323–338, doi: 10.1111/geoa.12044, Wiley.

Bleta, A., Nastos, P.T., Matzarakis, A. (2014): Assessment of bioclimatic conditions on Crete Island, Greece. Regional Environmental Change, 14, 5, 1967-1981.

Bleta, A.G., Nastos, P.T., Agouridakis, P., Kampanis, N.A., Notas, G., 2014, The effect of human bioclimatic conditions on acute cardiovascular problems in Heraklion, Crete Island, Greece. Proceedings of the 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, 22-24 October 2014, Thessaloniki, Greece, pp. 126-134.

Bleta, A.G., Nastos, P.T., Agouridakis, P., Notas, G., Kampanis, N.A., 2014, Weather impacts on human’s health in a Mediterranean coastal city. e-book of contributions, Maria Kanakidou, Nikolaos Mihalopoulos, Panagiotis Nastos Editors, 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP2014), 28 – 31 May 2014, Heraklion, Crete, Vol. 1, pp. 137-142.

Bleta, A.G., Nastos, P.T., Kaminski, U., Dietze, V., 2014, Assessment of ground based particulate matter measurements at two Mediterranean places during Saharan dust events. e-book of contributions, Maria Kanakidou, Nikolaos Mihalopoulos, Panagiotis Nastos Editors, 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP2014), 28 – 31 May 2014, Heraklion, Crete, Vol. 1, pp. 143-148.

Cantner, K., Carey, S., Nomikou, P. (2014): Integrated volcanologic and petrologic analysis of the 1650AD eruption of Kolumbosubmarine volcano, Greece.  Journal of Volcanology and Geothermal Research, Vol. 269, 28-43

Cornee, J.J., Munch, Ph., Melinte-Dobrinescu, M.C., Ben Moussa, A., Quillevere, F., Drinia, H., Azdimousa, A., Touhami, A.O., Merzeraud, G., Fauquette, S., Corsini, M., Moissette, P., Feddi, N. (2014): The early Pliocene reflooding in the Western Mediterranean: new insights from the rias of the Internal Rif, Morocco. CR Geoscience, 346, 90-98.

Cowling, R., Potts, A., Bradshaw, P., Colville, J., Arianoutsou, M., Ferrier, S., Forest, F., Fyllas, N., Hopper, S., Ojeda, F., Procheş, Ş., Smith, R., Rundel, P., Vassilakis, Emm. & Zutta, B. (2014): Variation in plant diversity in Mediterranean Climate Ecosystems: the role of climatic and topographical stability. Journal of Biogeography, DOI: 10.1111/jbi.12429.

D'Alessandro, W., Brusca, L., Kyriakopoulos, K., Bellomo, S., Calabrese, S. (2014): A geochemical traverse along the "Sperchios Basin - Evoikos Gulf" graben (Central Greece): Origin and evolution of the emitted fluids. Marine and Petroleum Geology, 55, 295-308.

Daskalopoulou, K., Calabrese, S., Milazzo, S., Brusca, L., Bellomo, S., D' Allesandro, W., Kyriakopoulos, K., Tassi, F,.Parello, F., (2014). Trace elements mobility in soils from the hdrothermal area of Nisyros (Greece). Annals de Geophysics, V. 57, 6p.

Dimiza M.D., Triantaphyllou M.V., Malinverno E., (2014): New evidence for the ecology of Helicosphaera carteri in polluted coastal environments (Elefsis Bay, Saronikos, Greece). Journal of Nannoplankton Research, 34 special issue: 37-43.

Dimiza M.D., Triantaphyllou M.V., Malinverno E., (2014): New evidence for the ecology of Helicosphaera carteri in polluted coastal environments (Elefsis Bay, Saronikos, Greece). Journal of Nannoplankton Research, 34 special issue: 37-43.

Dimou A., Vassilakis E. Antoniou V., Evelpidou N., 2014. An assessment of the coastal erosion at Marathon east Attica, Greece. Proceedings of 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, October 22-24, 2014, Thessaloniki, p. 1579-1587.

Doxanaki A., “Human Remains on Display. War and Remembrance”. 33rd Balkan Medical Week in Bucharest, October 8-11, 2014.

Doxanaki A., 2014. No “heart” Feelings…Exhibiting Human Remains in Museums”. Revista Romana “Victor Gomoiu dr Istoria de Medicinei. Acta Romania Historiae Medicinae, Vol IV Nr. 1 (8), Septembrie-Octombrie 2014.

Drakopoulos P. G., Oiconomou E., Skianis G., Poulos S. E., Vaiopoulos A., Lazogiannis K., Ghionis G., Velegrakis A., 2014: Use of satellite imagery for automated monitoring of the shoreline retreat rate. ADAPTtoCLIMATE, Nicosia, Cyprus, adapttoclimate.uest.gr

Drakopoulos P.G, Ghionis G., Lazogiannis K., Poulos S.E., (2014). Tpward precise shoreline detection and extraction from remotely sensed images with the use of wet and dry sand spectral signaturs. Fresenious Environmental Bulletin, V. 23, 2809-2813.

Drimoni, K., Magganas, A. & Pomonis, P. (2014): The 20th century eruptions of Santorini Volcano: First implications on petrological and geochemical evolution of their magmatic products. - 1st International Geo-Cultural Symposium, 6-8 June 2014, Santorini, Greece.

Drinia, H., Antonarakou, A., Anastasakis G., 2014. Late Quaternary micropalaeontological record of a land-locked marine basin, North Evoikos, Central Aegean Sea. Quaternary International, 345, 18-31

Escartin Javier (2014). ODEMAR Oceanic Detachment Faults at the Mid-Atlantic Ridge. Cruise Report. N/O Pourquoi pas? – ROV Victor 6000 – AUV Abyss 6000. 16 Nov - 19 Dec 2013, Mindelo (Cape Verde) - Point a Pitre (Guadeloupe). doi.org/10.13155/47149.

Evelpidou N., Karkani A., Pirazzoli P., (2014): Fossil shorelines at Corfu and surrounding islands deduced from erosion notches, The Holocene, 24 (II), 1565-1572,doi: 10.1177/0959683614544057.

Evelpidou N., Pirazzoli P., Spada G., (2014): Origin and Holocene evolution of a slightly submerged tidal notch in the NE Adriatic, Journal of Coastal Research, 31 (2), 255-264.

Evelpidou N., Pirazzoli P.A., (2014): Underwater geomorphological survey revealing past temporary standstills of the relative sea level in carbonate rock areas: A methodological approach, Quaternaire, 25 (4), 383-390.

Evelpidou, N., Melini, D., Pirazzoli, P.A., Vassilopoulos, A. (2014): Evidence of repeated late Holocene rapid subsidence in the SE Cyclades (Greece) deduced from submerged notches. International Journal of Earth Sciences, Vol. 103, 1, 381-395.

Fatourou, M.A., Nastos, P.T., Matzarakis, A., 2104, Real and theoretical evaluation of human thermal comfort in urban areas. Proceedings of the 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, 22-24 October 2014, Thessaloniki, Greece, pp. 87-93.

Feloni, E.G., Nastos, P.T., Poulos, S.E., 2014, Morphometric analysis of Acheloos river delta. Proceedings of the 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, 22-24 October 2014, Thessaloniki, Greece, pp. 1732-1743.

Filippidis, A., Godelitsas, A., Kantiranis, N., Gamaletsos, P., Tzamos, E., Filippidis, S. (2014): Neutralization of sludge and purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (Greece) using natural zeolite.13th International Congress of the Geological Society of Greece: "Exploration & Exploitation of Mineral Resources", Chania, Crete, Greece.Bulletin of the Geological Society of Greece, XLVII.

Founda, D., Nastos, P.T., Skordara, E., Pierros, F., 2014, Multi-annual changes in the occurrence of prevailing cloud types in Athens. e-book of contributions, Maria Kanakidou, Nikolaos Mihalopoulos, Panagiotis Nastos Editors, 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP2014), 28 – 31 May 2014, Heraklion, Crete, Vol. 1, pp. 284-288.

Fountoulis, I., Vassilakis, E., Mavroulis, S., Alexopoulos, J., Dilalos, S. & Erkeki, A., (2014): Synergy of tectonic geomorphology, applied geophysics and remote sensing techniques reveal the existence of active tectonism in NW Peloponnese (Greece), Geomorphology, DOI: 10.1016/j.geomorph.2014.11.016.

Foutrakis, P., Anastasakis, G., 2014. Seafloor mapping of the volcanic field offshore NW Methana peninsula, Saronikos Gulf, Greece. 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2014 Mugla, Conference Volume

Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Maroukian, H., Galanidou, N., Giagas, C. and Koskeridou, E., (2014): The palaeogeographic evolution of the Kairatos basin and its coastal plain (Herakleion city – Crete) during the Holocene. In: N. Galanidou (ed.): “The Beolithic Settlement by the River Kairatos, the Alexiou Excavations at Katsambas”, INSTAP ACADEMIC PRESS, Pennsylvania USA.

Ghionis, G., Sifnioti, D., Lazogiannis, K., Poulos, S.E., Kotsopoulos, S., Nastos, P.T., 2014, Climatic conditions of the delta of the PiniosRiver (Thessaly, Greece), based on in situ meteorological measurements. e-book of contributions, Maria Kanakidou, Nikolaos Mihalopoulos, Panagiotis Nastos Editors, 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP2014), 28 – 31 May 2014, Heraklion, Crete, Vol. 1, pp. 330-335.

Giannatou S., Vasilatos Ch.and Mitsis I. (2014): "Zeolitic materials and bioavailability of metals in soils". Coastal Landscapes, Mining Activities & Preservation of Cultural Heritage. 17-20 September 2014, Milos Island.

Giannouli, D.I., Karditsa, A., Poulos, S.E. & Vassilakis, E. 2014. Morphological evolution of the Evros River Deltaic shoreline. In: Proc. of 10th Intern. Congress of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, Greece.

Gierens, K., K. Eleftheratos, and L. Shi, (2014): Technical note: 30 years of HIRS data of upper tropospheric humidity, Atmospheric Chemistry and Physics, 14, 7533–7541, doi:10.5194/acp-14-7533.

Godelitsas, A., Tzifas, I., Gamaletsos, P., Economou, G., Megalovasilis, P. and Paraskevi Nomikou (2014): Mineralogy and geochemistry of strategic metals and ree in coastal heavy mineral sands from Nisyros volcano, Greece. ERES2014: 1st European Rare Earth Resources Conference|Milos|04-07/09/2014.

Gountromichou, Ch., Manousaki, M., Doga, A., Lekkas, E., (2014): Seismic disaster preparedness policy in risk management planning – Greece. 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul.

Gournelos T., Tsagas D., Kotinas V., (2014): Relations of spatial distribution  between landslides , geomorphology and human intervention in NW Peloponnesse 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, 2014, Thessaloniki.

Gournelos Th., Evelpidou N., Kotinas V., 2014, Erosion Risk Map of Samos island using a simple probability model, Proceedings of 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, October 22-24, 2014, Thessaloniki, p. 656-661.

Grabezhev A., Voudouris P., (2014): Rhenium distribution in oscillatory zoned molybdenite from Vosnesensk porphyry Cu ± (Mo-Au) deposit (southern Urals, Russia). Canadian Mineralogist, DOI: 10.3749/canmin.1300048.

Hatzaki M., H.A. Flocas, I. Simmonds, J. Kouroutzoglou, K. Keay, and I. Rudeva, (2014).Seasonal aspects of an objective climatology of anticyclones affecting the Mediterranean, Journal of Climate, 27, 9272–9289. doi:10.1175/JCLI-D-14-00186.1.

Hatzaki, M., Flocas, H.A., Simmonds, I., Kouroutzoglou, J., Keay, K., Rudeva, I., (2014): Seasonal aspects of an objective climatology of anticyclones affecting the Mediterranean. Journal of Climate, 27 (24), 9272-9289.

Hatzaki, M., H.A. Flocas, I, Simmonds, J. Kouroutzoglou, K. Keay, and I. Rudeva, (2014): Migratory anticyclones affecting the Mediterranean: climatological characteristics and links with modes of atmospheric variability. 12th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, COMECAP 2014, 28 May-31 May 2014, Heraklion, Greece In Proc.: Kanakidou, M., N. Mihalopoulos, and P. Nastos (eds.), Volume 1, e-book of proceedings, ISBN-978-960-524-430-9, pp. 367-371.

Isaksen, I. S. A., T. K. Berntsen, S. B. Dalsøren, K. Eleftheratos, Y. Orsolini, B. Rognerud, F. Stordal, O. A. Søvde, C. Zerefos, and C. D. Holmes, (2014): Atmospheric ozone and methane in a changing climate, Atmosphere, 5, 518–535, doi:10.3390/atmos5030518, 2014.

Itskos, G., Koutsianos, A., Koukouzas, N., Vasilatos, Ch., Alexopoulos, D. (2014) “Zeolite development from lignite fly ash and utilization in mine-water treatment” in ATHENS 2014 2nd International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Athens, Greece, 12-14June 2014, 17 pages.

Kafousia, N., Karakitsios, V., Mattioli, E., Kenjo, S., Jenkyns, H.C. (2014): The Toarcian Oceanic Anoxic Event in the Ionian Zone, Greece. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Vol. 393, 135-145.

Kanellopoulos C, Voudouris P, Moritz R. (2014) Detachment-related Sb-As-Au-Ag-Te mineralization in Kallintiri area, northeastern Greece: Mineralogical and geochemical constraints. Bul. Shk. Gjeol., Special Issue 1, Proceed. 20th CBGA Congress, Tirana/Albania, 162-165.

Kanellopoulos, C., Mitropoulos, P., Argryaki, A., (2014): Geochemical effect of ultrabasic ophiolitic rock chemistry and anthropogenic activities on groundwater contamination: the case of Atalanti area, Greece, Proceedings of XX Carpathian Balkan Geological Association Congress, Tirana, Albania, 24-26 September 2014, 329-332.

Kapsomenakis, I., Nastos, P.T., Douvis, K., Philandras, K., Konsta, D., Zerefos, C.S., 2014, The influence of North Sea-Caspian Pattern (NCP) on the precipitation regime over Europe and Mediterranean. e-book of contributions, Maria Kanakidou, Nikolaos Mihalopoulos, Panagiotis Nastos Editors, 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP2014), 28 – 31 May 2014, Heraklion, Crete, Vol. 1, pp. 444-448.

Karali, A., C. Giannakopoulos, E. Kostopoulou, K.V. Varotsos, M. Hatzaki, E. Gerasopoulos, and C.S. Zerefos, (2014): An integrated assessment of climate change impacts from the regional scale of the area of Peloponnese to the local scale of the area of Messinia. 12th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, COMECAP 2014, 28 May-31 May 2014, Heraklion, Greece In Proc.: Kanakidou, M., N. Mihalopoulos, and P. Nastos (eds.), Volume 1, e-book of proceedings, ISBN-978-960-524-430-9, pp. 466-470.

Karali, A., Hatzaki, M., Giannakopoulos, C., Roussos, A., Xanthopoulos, G., Tenentes, V., (2014): Sensitivity and evaluation of current fire risk and future projections due to climate change: The case study of Greece. Natural Hazards and Earth System Sciences, 14 (1), pp. 143-153.

Karatsolis B., Dimiza M.D., Triantaphyllou M.V., (2014): Verification of the Coronosphaera mediterranea –“Zygosphaera hellenica” life-cycle association. Journal of Nannoplankton Research, 34 special issue: 45-46.

Karditsa A., Poulos S., Botsou F.,  Alexakis D. and Stamatakis M. (2014): Investigation of major and trace element distribution patterns and pollution status of the surficial sediments of a microtidal inner shelf influenced by a transboundary river. The case of the Alexandroupolis Gulf (northeastern Aegean Sea, Greece). Journal of Geochemical Exploration, 146, 105–118.

Kaskaoutis, D.G., Houssos, E.E., Goto, D., Bartzokas, A., Nastos, P.T., Sinha, P.R., Kharol, S.K., Kosmopoulos, P.G., Singh, R.P., Takemura, T. (2014): Synoptic weather conditions and aerosol episodes over Indo-Gangetic Plains, India. Climate Dynamics, 1-19.

Kaskaoutis, D.G., Rashki, A., Houssos, E.E., Goto, D., Nastos, P.T., (2014): Extremely high aerosol loading over Arabian Sea during June 2008: The specific role of the atmospheric dynamics and Sistan dust storms.  Atmospheric Environment, 94, 374-384.

Kassaras, I., D. Kalantoni, V. Kouskouna, A. Pomonis, K. Michalaki, P. Stoumpos, S. Mourloukos, S. Birmpilopoulos and K. Makropoulos, 2014. Correlation between damage distribution and soil characteristics deduced from ambient vibrations in the old town of Lefkada (W. Greece) 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2nd ECEES), Paper No 251, Istanbul, Turkey, pp.353-365.

Kassaras, I., Kalantoni, D., Pomonis, A., Kouskouna, V., Karababa, F., Makropoulos, K., (2014): Development of seismic damage scenarios in Lefkada old town (W. Greece): part I—vulnerability assessment of local constructions with the use of EMS-98. Bulletin of Earthquake Engineering, 1-27.

Kassaras, I., Kapetanidis, V., Karakonstantis, A., Kaviris, G., Papadimitriou, P., Voulgaris, N., Makropoulos, K., Popandopoulos, G., Moshou, A. (2014): The April-June 2007 Trichonis Lake earthquake swarm (W. Greece): New implications toward the causative fault zone. Journal of Geodynamics, Vol. 73, 60-80.

Kassaras, I., Kapetanidis, V., Karakonstantis, A., Kouskouna, V., Ganas, A., Chouliaras, G., Drakatos, G., Moshou, A., Mitropoulou, V., Argyrakis, P., Lekkas, E., Makropoulos, K. (2014): Constraints on the dynamics and spatio-temporal evolution of the 2011 Oichalia seismic swarm (SW Peloponnesus, Greece). Tectonophysics, Vol. 614, 100-127.

Katsanevakis S., Acar Ü., Ammar I., Balci B.A., Bekas P., Belmonte M., Chintiroglou C.C., Consoli P., Dimiza M., Fryganiotis K., Gerovasileiou V., Gnisci V., Gülşahin N., Hoffman R., Issaris Y., Izquierdo-Gomez D., Izquierdo-Muñoz A., Kavadas S., Koehler L., Konstantinidis E., Mazza G., Nowell G., Önal U., Özen M.R., Pafilis P., Pastore M., Perdikaris C., Poursanidis D.,  Prato E., Russo F., Sicuro B., Tarkan A.N., Thessalou-Legaki M., Tiralongo F., Triantaphyllou M., Tsiamis K., Tunçer S., Turan C., Türker A., Yapici S., 2014. New Mediterranean Biodiversity Records (October, 2014). Mediterranean Marine Science, 15/3: 675-695.

Katsetsiadou, K.-N., Andreadakis,E., Lekkas, E. (2014). – Ishinomaki Tsunami Intensity Mapping (ITIS2012) for the 9Mw Tohoku Event, March 11 2011, Japan. International Workshop on Mega Earthquakes and Tsunamis in Subduction Zones: Forecasting Approaches and Implications for Hazard Assessment, Rhodes.

Kaviris, G., Kapetanidis, V., Kravvariti, Ph., Karakonstantis, A., Bozionelos, G., Papadimitriou, P., Voulgaris, N., and Makropoulos, K., (2014): Anisotropy study in Villia (E. Corinth Gulf, Greece). Full Paper, 2nd ECEES, Istanbul, Turkey.

Kaviris, G., Sakkas, V., Papadimitriou, P., Lagios, E., Karakonstantis, A., Kapetanidis, V., Kravvariti, P., Voulgaris, N., & Makropoulos K., (2014) Seismic Anisotropy And Ground Deformation Results In The Santorini Volcanic Complex, Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul , Turkey.

Kelepertzis, E. (2014). Accumulation of heavy metals in agricultural soils of Mediterranean: Insights from Argolida basin, Peloponnese, Greece. Geoderma, V. 221-222, 82-90.

Kelepertzis, E. (2014).Investigating the sources and potential health risks of environmental contaminants in the soils and drinking waters from the rural clusters in Thiva area (Greece). Ecotoxicology and Environmental Safety, V. 100, 258-265.

Konidaris G., Roussiakis S., Theodorou G. & Koufos G. (2014): The Eurasian occurrence of the shovel-tusker Konobelodon (Mammalia, Proboscidea) as illuminated by its presence in the late Miocene of Pikermi (Greece). Journal of Vertebrate Paleontology 34(6): 1437-1453.

Kostopoulou, E., Giannakopoulos, C., Hatzaki, M., Karali, A., Hadjinicolaou, P., Lelieveld, J., Lange, M.A., (2014): Spatio-temporal patterns of recent and future climate extremes in the eastern Mediterranean and Middle East region. Natural Hazards and Earth System Sciences, 14 (6), 1565-1577.

Kotsopoulos S., Nastos P., Ghionis G., Lazogiannis K., Poulos S., Alexiou I., Panagopoulos A., Farsirotou E., Alamanis N., (2014): Evaporation and evapotranspiration estimates under present and future climate conditions. Proceedings of the 12th International Conference on Protection and estoration of the Environment, Skiathos island, Greece, ISBN: 978-960-88490-6-8, 91-97.

Kotsopoulos, S., Nastos, P., Lazogiannis, K., Alexiou, I., Poulos, S., Ilias, A., Panagopoulos, A., Ghionis, G., Matiatos, I., Pisinaras, V., Farsirotou, E., Alamanis, N., Arampatzis, G., Kakagiannis, G., 2014, Crop water requirements under present and future climate conditions. Proceedings of the 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, 22-24 October 2014, Thessaloniki, Greece, pp. 1118-1129.

Kouli, K., (2014): Plant landscape and land use at the Neolithic lake settlement of Dispilió (Macedonia, Northern Greece). Plant Biosystems doi:10.1080/11263504.2014.992998.

Kouroutzoglou, J., H.A. Flocas, M. Hatzaki, I. Giannikopoyloy, K. Keay, and I. Simmonds, 2014: Assessing the influence of diabatic forcing and its interaction with the baroclinic processes on Mediterranean explosive cyclones. 12th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, COMECAP 2014, 28 May-31 May 2014, Heraklion, Greece In Proc.: Kanakidou, M., N. Mihalopoulos, and P. Nastos (eds.), Volume 2, e-book of proceedings, ISBN-978-960-524-430-9, pp. 71-75.

Kouroutzoglou, J., H.A. Flocas, M. Hatzaki, K. Keay, and I. Simmonds, 2014: A high-resolution climatological study on the comparison between surface explosive and ordinary cyclones in the Mediterranean. Regional Environmental Change, 14, 1833–1846.doi:10.1007/s10113-013-0461-3.

Kouskouna V. and G. Kaviris (2014).Seismic Hazard Study in Messinia (SW Peloponnese) Area.2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2nd ECEES), Istanbul, Turkey, pp.1190-1200.

Kouskouna, V., Sakkas, G. and Papadimitriou., E., (2014): Evidence of rotational macroseismic effects in Greece. 2nd ECEES, Istanbul, Turkey pp.1321-1332.

Koutrouli, A., Anastasakis, G., Piper, D., Pe-Piper, G., Kuehn, S., 2014. The discovery of Holocene tephra producing events in the marine realm surrounding the volcanic centers of the southeast Aegean Sea. 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2014 Mugla, Conference Volume.

Kranis H. & Skourtsos E. 2014. “Ou Pantos Plein Es Korinthon”, or why the Gulf of Corinth is an intriguing Rift. Continental Rifting and the Corinth Rift, Hellenic Center of Marine Research, Athens, 11-14 February, 2014, Abstract Volume.

Kydonakis, K., Gallagher, K., Brun, J.P., Jolivet, M., Gueydan, F., Kostopoulos, D., (2014): Upper Cretaceous exhumation of the western Rhodope Metamorphic Province (Chalkidiki Peninsula, northern Greece). Tectonics, 33, 6, 1113-1132.

Kydonakis, K., Kostopoulos, D., Poujol, M., Brun, J.P., Papanikolaou, D., Paquette, J.L., (2014): The dispersal of the Gondwana Super-fan System in the eastern Mediterranean: New insights from detrital zircon geochronology. Gondwana Research, 25, 3, 1230-1241.

Lazogiannis Κ., Paraskevopoulou V., Poulos S., Teou X., Kotsopoulos S.,Farsirotou E., Ghionis G., Matiatos I., Panagopoulos A., Sifnioti D.E.,Giannouli D.I., Tsanakas K., Dassenakis M., Drakopoulos P.G., Botsou F.,Alexiou I., Alexopoulos J.D., (2014). Seasonal variation of water discharge and suspended sediment concentration of the Pinios River (Thessaly) during the hydrological year 2012/13.Proceedings of the 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment (Eds. Liakopoulos, Kungolos, Christodoulatos, Koutsopsyros), pp. 325-331, ISBN 978-960-88490-6-8.

Lekkas, E., Alexoudi, V., Lialiaris, J. (2014). Reduction of Rockfall Risk of the Teleferik Area of Santorini – Greece. Engineering Geology for Society and Terriotory, Vol. 2 (Lollino, G. et al., eds). DOI: 10.1007/978-3-319-09057-3_23, Springer International Publishing, Switzerland 2014.

Lekkas, E., Alexoudi, V., Lialiaris, J., (2014): Reduction of Rockfall Risk of the Teleferik Area of Santorini – Greece. Engineering Geology for Society and Terriotory, Vol. 2 (Lollino, G. et al., eds). DOI: 10.1007/978-3-319-09057-3_23, Springer International Publishing, Switzerland 2015.

Lekkas, E., Mavroulis, S., Alexoudi, V. (2014): The geodynamic and seismotectonic setting of Cephalonia (Ionian Sea, Western Greece) as factor controlling the distribution of earthquake environmental effects and structural damage induced by early 2014 earthquakes (January 26th and February 3rd, Mw 6.0). International Workshop on Seismic Hazard and Earthquake Engineering, TEI Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, abs.

Lekkas, E., Salachoris, M., Grambas, A., Plessas, P., Alexoudi, V., Valadaki, K., Plessas, S. (2014).Disaster Data Centre - An Innovative Educational Tool for Disaster Reduction through Education in Schools. Journal of Power and Energy Engineering, 2, 35-40, SciRes. dx.doi.org/10.4236/jpee.2014.29006.

Li H., Zhai M., Zhang L., Gao L., Yang Z., Zhou Y., He J., Liang J., Voudouris P., (2014): Distribution, microfabric and geochemical characteristics of siliceous rocks in Central Orogenic Belt, China: implications for a hydrothermal sedimentation model. The Scientific World Journal, 2014, ID 780910, doi:10.1155/2014/780910

Louvari, M.-A., Drinia, H., Tsourou, T. & G. Anastasakis (2014). Late Quaternary palaeoenvironmental reconstruction of South Evoikos Gulf (east – central Aegean Sea) by benthic foraminiferal assemblages. Annual General Meeting της TMS με τίτλο “Microfossil phylogenies and their applications” (19-20 November 2014, Oxford, UK).

Markakis, E., Anastasakis, G., Piper, D.J.W., 2014. Tracing volcaniclastic Upper Quaternary input on the seafloor of West Kos Basin.8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2014 Mugla, Conference Volume

Matiatos, I., Alexopoulos, A., Godelitsas, A., (2014): Multivariate statistical analysis of the hydrogeochemical and isotopic composition of the groundwater resources in northeastern Peloponnesus (Greece). Science of the Total Environment, 476-477, 577-590.

Matiatos, I., Paraskevopoulou, V., Dassenakis, M., Alexopoulos, J.D., Panagopoulos, A., Lazogiannis, K., Poulos, S., Arampatzis, G., Ghionis, G., Kotsopoulos, S., Botsou, F., Teou, X., Sakellari, Aik.& Diamantis, V. (2014). Groundwater flow regime and quality assessment of the alluvial aquifer in the deltaic environment of river Pinios (Thessaly). Proceedings of the 10th International Hydrogeological Congress of Greece, Thessaloniki, Greece, Volume 1, pp. 437-446.

Matsangouras, I.T., Nastos, P.T, Pytharoulis, I., Miglietta, M.M., 2014, Atmospheric conditions analysis of waterspout events based on thermodynamic environment and sea surface temperature distribution over south Aegean Sea, Greece. e-book of contributions, Maria Kanakidou, Nikolaos Mihalopoulos, Panagiotis Nastos Editors, 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP2014), 28 – 31 May 2014, Heraklion, Crete, Vol. 2, pp. 192-197.

Matsangouras, I.T., Nastos, P.T., 2014, An online reporting system for tornadoes, waterspouts and funnel clouds over Greece: tornado.geol.uoa.gr. Proceedings of the 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, 22-24 October 2014, Thessaloniki, Greece, pp. 156-165.

Matsangouras, I.T., Nastos, P.T., Bluestein, H.B., Sioutas, M.V., (2014): Climatology of tornadic activity over Greece based on historical records. International Journal of Climatology, 34, 8, 2538-2555A.

Matsangouras, I.T., Nastos, P.T., Zacharopoulos, K., 2014, Spatial and temporal analysis of lightning impacts over Greece. e-book of contributions, Maria Kanakidou, Nikolaos Mihalopoulos, Panagiotis Nastos Editors, 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP2014), 28 – 31 May 2014, Heraklion, Crete, Vol. 2, pp. 198-202.

Matsangouras, I.T., Pytharoulis, I., Nastos, P.T., 2014, Numerical modeling and analysis of the effect of Greek complex topography on tornado genesis. Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 14(7), pp. 1905-1919.

Matzarakis, A., Endler, C., Nastos, P.T., (2014): Quantification of climate-tourism potential for Athens, Greece - Recent and future climate simulations. Global Nest Journal, 16, 1, 43-51.

Mavrogonatos C., Magganas A., Kati M., Voudouris P. (2014): Mineralogy and petrography of the NW Tinos island ophicalcites, Cyclades, Greece. Bul. Shk. Gjeol., Special Issue 2, Proceed. 20th CBGA Congress, Tirana/Albania, 212-215. 

Michailidis D., Mitsopoulou V., Roussiakis S. & Theodorou G., (2014): The taphonomic study of Charkadio cave, Tilos Island. Evidence from elephant and avian remains. 6th International Conference on Mammoths and their Relatives, Grevena and Siatista, Western Macedonia, Greece, Scientific Annals of the School of Geology Aristotle University of Thessaloniki, Spec. Vol. 102, Abstract Book, p. 129.

Misailidis, I., Kouskouna, V., Papadimitriou, E., (2014): Revisiting the Vartholomio (W. Peloponnese) Damaging earthquakes since 1909 – A macroseismic approach. 2nd ECEES, Istanbul, Turkeypp.7334-7346.

Mitsopoulou V., IsidorouS., VassilopoulosT., Theodorou E., Michailidis D.,Roussiakis S. &Theodorou G.,(2014): The development of allometric equations for estimating the dimensions of the Elephas tiliensis skeletal elements. 10th North American Paleontological Convention, Florida Museum of Natural History, Gainesville, Florida,The Paleontological Society Special Publications, Abstract Book, Vol. 13, p. 38-39.

Monioudi I.N., Karditsa A., Alexandrakis G., Poulos S.E., Velegrakis A.F., Andreadis O.P., Ghionis G., Petrakis S., Sifnioti D., Markakis E.and Giannouli D.I., 2014. Vulnerability assessment of eastern Cretan beaches (Greece) to sea level rise. ADAPTtoCLIMATE Conference, 27-28 March 2014, Nicosia Cyprus, 8p.

Moustris, K.P., Kavadias, K., Nastos, P.T., Larissi, I.K., Paliatsos, A.G., 2014, Heat stress conditions in the Greek territory within the warm period of the year. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 23(12), pp. 3068 – 3076.

Moustris, K.P., Nastos, P.T., Bartzokas, A., Larissi, I.K., Zacharia, P.T., Paliatsos, A.G., 2014, Energy consumption based on heating/cooling degree days within the urban environment of Athens, Greece. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 122 (3), pp. 517-529.

Moustris, K.P., Nastos, P.T., Larissi, I.K., Paliatsos, A.G., 2014, Assessment of biometeorological conditions within the greater Athens area. e-book of contributions, Maria Kanakidou, Nikolaos Mihalopoulos, Panagiotis Nastos Editors, 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP2014), 28 – 31 May 2014, Heraklion, Crete, Vol. 2, pp. 272-276.

Moustris, K.P., Nastos, P.T., Larissi, I.K., Proias, G.T., Paliatsos, A.G., 2014, Air quality investigation within the greater Thessaloniki area, Greece. e-book of contributions, Maria Kanakidou, Nikolaos Mihalopoulos, Panagiotis Nastos Editors, 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP2014), 28 – 31 May 2014, Heraklion, Crete, Vol. 2, pp. 277-281.

Moustris, K.P., Proias, G.T., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Koukouletsos, K.V., Paliatsos, A.G., 2014, Assessement of potential health impacts of particulate matter in a mediterranean coastal city. 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Skiathos Island, Greece, 29 June – 3 July 2014.

Moustris, K.P., Proias, G.T., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Koukouletsos, K.V., Paliatsos, A.G., (2014): Prognosis of maximum daily surface ozone concentration within the greater Athens urban area, Greece. Global Nest Journal, 16, 5, 873-882.

Moustris, K.P., Proias, G.T., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Koukouletsos, K.V., Paliatsos, A.G., 2014, Air Quality Prognosis using Artificial Neural Networks Modeling in the Urban Environment of Volos, Central Greece . Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 23(12), pp. 2967-2975.

Nastos, P.T. ,Matsangouras, I.T., (2014): Analysis of synoptic conditions for tornadic days over western Greece. Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 9, 2409-2421.

Nastos, P.T., Kapsomenakis, I., Giannakopoulos, C., Matzarakis, A., Zerefos, C.S., 2014, Present and future projections of human-bioclimatic conditions over Peloponnese, based on regional climate model simulations. e-book of contributions, Maria Kanakidou, Nikolaos Mihalopoulos, Panagiotis Nastos Editors, 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP2014), 28 – 31 May 2014, Heraklion, Crete, Vol. 2, pp. 293-298.

Nastos, P.T., Kapsomenakis, J. (2014): Regional climate model simulations of extreme air temperature in Greece. Abnormal or common records in the future climate?.Atmospheric Research., Vol. 144, pp. 207-217.

Nastos, P.T., Kapsomenakis, J. (2014): Regional climate model simulations of extreme air temperature in Greece. Abnormal or common records in the future climate?.Atmospheric Research.DOI: 10.1016/j.atmosres.2014.02.005.

Nastos, P.T., Matsangouras, I.T., 2014, Seasonal analysis of composite mean and anomaly of synoptic conditions during waterspout days over north Cretan Sea, Greece. e-book of contributions, Maria Kanakidou, Nikolaos Mihalopoulos, Panagiotis Nastos Editors, 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP2014), 28 – 31 May 2014, Heraklion, Crete, Vol. 2, pp. 299-303.

Nastos, P.T., Matsangouras, I.T., Chronis, T.G., (2014): Spatio-temporal analysis of lightning activity over Greece - Preliminary results derived from the recent state precision lightning network. Atmospheric Research, 144, 207-217.

Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Koukouletsos, K.V., Larissi, I.K., Moustris, K.P. (2014): Artificial neural networks modeling for forecasting the maximum daily total precipitation at Athens, Atmospheric Research, 144, 141–150.

Nika, K., Poulos, S., Gournelos, T., nastos, P.T., 2014, Study of the water runoff and sediment within the basin of the Boeotian Asopus. The impact of climate change. Proceedings of the 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, 22-24 October 2014, Thessaloniki, Greece, pp. 480-491.

Nomikou, P., Carey, S., Bell, K.L.C., Papanikolaou, D., Bejelou, K., Cantner, K., Sakellariou, D., Perros, I. (2014): Tsunami hazard risk of a future volcanic eruption of Kolumbo submarine volcano, NE of Santorini Caldera, Greece. Natural Hazards,72:1375–1390.

Nomikou, P., Parks, M.M., Papanikolaou, D., Pyle, D.M., Mather, T.A., Carey, S., Watts, A.B., Paulatto, M., Kalnins, M.L., Livanos, I., Bejelou, K., Simou, E., Perros, I., (2014): The emergence and growth of a submarine volcano: The Kameni islands, Santorini (Greece). GeoResJ, 1-2, 8-18.

Papachristopoulou, K., Matsangouras, I.T., Nastos, P.T., 2014, Waterspout cloud top detection using MSG SEVIRI Infrared brightness temperature over south Aegean Sea. e-book of contributions, Maria Kanakidou, Nikolaos Mihalopoulos, Panagiotis Nastos Editors, 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP2014), 28 – 31 May 2014, Heraklion, Crete, Vol. 3, pp. 26-30.

Papadaki Ch., Ntoanidis L., Dimitriou E., Evelpidou N., Zogaris S., 2014, Habitat hydraulic modeling for the estimation of environmental flows in artificially modified water bodies, Proceedings of 12th International Conference “Protection & Restoration of the Environment, Skiathos, June 29th - July 3rd 2014, 385-392.

Papadimitriou, P., Kapetanidis, V., Karakonstantis, A., Kaviris, G., Voulgaris, N., and K. Makropoulos, (2014): The Santorini Volcanic Complex: A detailed multi-parameter seismological approach with emphasis on the 2011-2012 unrest period. Journal of Geodynamics, dx.doi.org/10.1016/j.jog.2014.12.004.

Papadopoulou-Vrynioti, K., Alexakis, D., Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D., Vryniotis, D., Vassiliades, E. (2014): Environmental research and evaluation of agricultural soil of the Arta plain, western Hellas. J. of Geoch.Explor., Vol. 136, 84-92.

Papadopoulou-Vrynioti, K., Alexakis, D., Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D., Vryniotis, D., Vasiliades, E. (2014): Environmental research and evaluation of agricultural soil of the Arta plain, western Hellas. Journal of Geochemical Exploration (J Geochem Explor), 136: 84-92, doi: 10.1016/j.gexplo.2013.10.007, Elsevier.

Papageorgiou, F., Godelitsas, A., Xanthos, S., Voulgaris, N., Nastos, P., Mertzimekis, T.J., Argyraki, A. and Katsantonis, G. (2014) Characterization of phosphogypsum deposited in Schistos remediated waste site (Piraeus, Greece). In: B.J. Merkel, A. Arab (Eds.) Proceedings of the 7th International Conference on Uranium Mining and Hydrogeology. Uranium- Past and Future Challenges. pp 271-280.

Papavasileiou, C., (2014): Near future REE resources for Europe- The new frontier of Marine exploration, mining and processing(2014)-In Proceedings of the European Rare Earth Resources-ERES2014:1st European Rare Earth resources conference-Milos 4-7/9/2014p:410-427-A Heliotopos Conferences Publication

Papazachos, G., Papazachos, C., Skarlatoudis, A., Kkallas, H., Lekkas, E.(2014). – Modeling macroseismic observations for historical earthquakes: The cases of the M=7.0, 1954 Sofades and M=6.8, 1957 Velestino events (Central Greece). 2nd European Conference on Earthquake Engineering, Istanbul.

Paraskevopoulou V., Dassenakis M., Botsou F., Teou X.,. Sakellari Aik, Diamantis V., Poulos S., Lazogiannis K., Matiatos I., Sifnioti D. E., Giannouli D. I., Ghionis G., Alexopoulos I., Kotsopoulos S., Panagopoulos A., Alexiou I., (2014). Chemical quality of groundwaters in the deltaic plain of Pinios river: Preliminary results after a year of monitoring. Proceedings of the 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment (Eds. Liakopoulos, Kungolos, Christodoulatos, Koutsopsyros), pp. 154-161, ISBN 978-960-88490-6-8.

Philandras, C.M., Nastos, P.T., Kapsomenakis, I.N., Repapis, C.C. (2014): Climatology of upper air temperature in the Eastern Mediterranean region. Atmospheric Research. DOI 10.1007/978-3-642-29172-2_96 C.G. Helmis and P.T. Nastos (eds.), Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences, DOI 10.1007/978-3-642-29172-2_96.

Philandras, K., Nastos, P.T., Kapsomenakis, I., Repapis, C.C., Zerefos, C.S., 2014, Variability and trends of mean maximum and mean minimum air temperature within the Mediterranean region, during the period 1951-2013. e-book of contributions, Maria Kanakidou, Nikolaos Mihalopoulos, Panagiotis Nastos Editors, 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP2014), 28 – 31 May 2014, Heraklion, Crete, Vol. 3, pp. 73-78

Pisinaras, V., Ilias, A., Paraskevas, C., Poulos, S., Matiatos, I., Alexopoulos, J.D., Kotsopoulos, S., Alexiou, I., Lazogiannis, K., Arampatzis, G., Kalogianni, H., Tsekoura, D., Panagopoulos, A. (2014). Temporal evolution and assessment of groundwater quality in coastal agricultural areas.The case of Pinios River Delta. Proceedings of the 10th International Hydrogeological Congress of Greece, 8-10 October, Thessaloniki, Greece, Volume 1, pp. 643-652.

Pomoni, A. F. (2014):The Hellenic Sedimentological Association (HSA). Letter to the Editor.Austin Journal of Earth Sciences, 1, 1, 2.

Poulos, S.E., Ghionis, G., Verykiou, E.,  Roussakis, G., Sakellariou, D., Karditsa, A., Alexandrakis, G., Petrakis, S., Sifnioti, D.,  Panagiotopoulos, I.P., Andris, P., Georgiou, P., (2014): Hydrodynamic, neotectonic and climatic control of the evolution of a barrier beach in the microtidal environment of the NE Ionian Sea (eastern Mediterranean). Geo-Marine Letters, 35, 1, 37-52.

Pyrgaki, K., Messini, Argyraki, A. (2014): Adsorption of Pb2+ and Cu2+ from aqueous solutions by Greek attapulgite clay.  Coastal Lanscapes, Mining Activities & Preservation of Cultural Heritage, 17-20 September 2014, Milos Isl.

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P., Hatzipanagiotou, K. (2014): Correlations between petrographic and geometrical properties of ophiolitic aggregates from Greece  ( Articles not published yet, but available online. Bull. of Engineering Geol. and the Envir.,Vol. 73, 1, pp.1-12.

Romagny, A., Munch, PH., Cornee, J.-J., Corsini, M., Azdimousa, A., Melinte-Dobrinescu, M.C., Drinia, H., Bonno, M., Arnaud, N., Monie, P., Quillevere, F., Ben Moussa, A., (2014): Late Miocene to present-day exhumation and uplift of the Internal Zone of the Rif chain: Insights from low temperature thermochronometry and basin analysis. J. Geodyn. 77, 39-55.

Roussiakis S., Athanassiou A., Michailidis D., Mitsopoulou V., Solomos Ch. & Theodorou G., (2014): Remarks on new proboscidean remains from the classical Late Miocene locality of Pikermi and their associated fauna. 6th International Conference on Mammoths and their Relatives, Grevena and Siatista, Western Macedonia, Greece, Scientific Annals of the School of Geology Aristotle University of Thessaloniki, Spec. Vol. 102, Abstract Book, p. 171-172.

Sakellariou, N.and Kouskouna, V., (2014):. Assigning macroseismic intensities of historical earthquakes from late 19th century in SW Peloponnese (Greece).2nd ECEES, Istanbul, Turkey, pp.7321-7330.

Sakkas, V., Novali, F., Damiata, B.N., Vassilopoulou, S., Lagios, E., Fumagalli, A. (2014) Ground Deformation of Zakynthos Island (Western Greece) Observed by PSI and DGPS, International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), art. no. 6947566, pp. 4792-4795.

Sakkas, V., Novali, F., Lagios, E., Bellotti, F., Vassilopoulou, S., Damiata, B.N., Allievi, J. (2014) Ground deformation study of KOS island (SE Greece) based on Squee-SAR™ interferometric technique. International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), art.no. 6947445, pp. 4319-4322.

Schenker, F.L., Burg, J.-P., Kostopoulos, D., Moulas, E., Larionov, A., Von Quadt, A., (2014): From mesoproterozoic magmatism to collisional cretaceous anatexis: Tectonomagmatic history of the Pelagonian Zone, Greece.  Tectonics, 33, 8, 1552-1576.

Sidiropoulou, M., Fouache, E., Pavlopoulos, K., Triantaphyllou, M., Vouvalidis, K., Syrides, G., Greco, E. (2014). Geomorphological evolution and paleoenveronment reconstruction in the northeastern part of Lemnos island (North Aegean Sea). Aegaeum, V. 37, 49-55.

Skianis, G.A., Vaiopoulos, A.D. (2014): The variogram of a spectral band ratio with a considerable correlation between the bands. Earth Science Informatics, 1-9.DOI 10.1007/s12145-014-0147-5.

SkianisG. Aim., (2014): A class of Fourier integrals based on the electric potential of an elongated dipole. SpringerPlus 3: 729. doi: 10.1186/2193-1801-3-729.

SkianisG. Aim., (2014): A study of the histogram of the Normalized Differences Vegetation Index in terms of the statistical parameters of the near infrared and red spectral bands. International Journal of Mathematics and Physical Science Research, 2, 1, 1-5. 

Skilodimou, H.D., Bathrellos, G.D., Maroukian H., Gaki- Papanastassiou K. (2014): Late Quaternary evolution of the lower reaches of Ziliana stream in south Mt. Olympus (Greece). Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria (Geogr Fis Din Quat), 37 (1): 43-50, doi: 10.4461/GFDQ.2014.37.5, Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia.

Solomonidou, A.,  Hirtzig, M.,  Coustenis, A.,  Bratsolis, E.,  Le Mouélic, S.,  Rodriguez, S.,  Stephan, K.,  Drossart, P.,  Sotin, C.,  Jaumann, R.,  Brown, R.H.,  Kyriakopoulos, K., Lopes, R.M.C.,  Bampasidis, G.,  Stamatelopoulou-Seymour, K.,  Moussas, X., (2014): Surface albedo spectral properties of geologically interesting areas on Titan. Journal of Geophysical Research E: Planets, 119, 8, 1729-1747.

Spry, P.G, Mathur, R.D, Bonsall, T.A, Voudouris, P, Melfos, V., (2014): Evidence for Mixing of Re-Os Isotopes at the Lavrion Carbonate-Replacement Pb-Zn-Ag deposit, Attica, Greece. Mineralogy and Petrology. 108: 503-513.

Stavropoulou, M., (2014): Discontinuity frequency and block volume distribution in rock masses. Int. J. Rock Mech. & Min. Sci., 65 (2014) 62-74.

Theodorou E.,Provatidis C., Mitsopoulou V., Vasilopoulos T., Polidoras S., Roussiakis S., Michailidis D., Kousoulakos S., Kaisarlis G., Tyllianakis M., Spitas V., Legakis A. & Theodorou G. (2014): From the Charkadio Cave excavation, to a full 3D reconstruction of an extinct elephant. 6th International Conference on Mammoths and their Relatives, Grevena and Siatista, Western Macedonia, Greece,  Scientific Annals of the School of Geology Aristotle University of Thessaloniki, Spec. Vol. 102, Abstract Book, p. 197.

Theodorou G., Mitsopoulou V., Isidorou S., Vassilopoulos T., Roussiakis S., Theodorou E., Michailidis D., Kaisarlis G. & Provatidis C.(2014):A study case for a 3D skeletal reconstruction of Elephas tiliensis based on CT and Laser scans; morphology, population data and taphonomy. 10th North American Paleontological Convention, Florida Museum of Natural History, Gainesville, Florida, Abstract Book, The Paleontological Society Special Publications, Vol. 13, p. 172.

Triantaphyllou, M., (2014). Coccolithophore assemblages durign the Holocene climatic optimum in the NE Mediteraanean (Aegean and northern Levantine Seas, Greece): paleoceanographic and plaeoclimatic implications. Quaternary International. V. 345, 56-67.

Triantaphyllou, M.V, Gogou, A., Dimiza, M., Kouli, K., Bouloubassi, I., Papanikolaou.M., Kotthoff, U., Emeis, K.-C., Roussakis, G., Athanasiou, M., Parinos, K., Katsouras, G., Ioakim, C., Lykousis. V., (2014): Evidence for warm and humid Mid-Holocene in the Aegean and northern Levantine Seas (Greece, NE Mediterranean). Regional Environmental Change 14/5:1697–1712

Triantaphyllou, M.V., Dimiza, M.D., Karatsolis, B., (2014): Adding proofs to Syracosphaera histrica-Calyptrolithophora pappilifera life-cycle association. Journal of Nannoplankton Research, 34 special issue: 57-59.

Tsiniari, E., Nastos, P.T., 2014, Spatiο-temporal variability of tropical nights over Greece, related to atmospheric circulation. e-book of contributions, Maria Kanakidou, Nikolaos Mihalopoulos, Panagiotis Nastos Editors, 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP2014), 28 – 31 May 2014, Heraklion, Crete, Vol. 3, pp. 255-260.

Tzanis, A., (2014): Signal enhancement and geometric information retrieval from 2D GPR data with multi-scale, orientation-sensitive filtering methods. First Break, 32, 8, 91-98.

Tzanis, A., 2014. The Characteristic States of the Magnetotelluric Impedance Tensor for General Earth Conductivity Distributions I: Construction. Extended Abstract, 22nd EM Induction Workshop, Weimar, Germany, August 24-30, 2014. Εκτεταμένη Περίληψη.

Tzanis, A., 2014. The Characteristic States of the Magnetotelluric Impedance Tensor for General Conductivity Distributions II: Analytic Properties and Utility. Extended Abstract, 22nd EM Induction Workshop, Weimar, Germany, August 24-30, 2014. Εκτεταμένη Περίληψη.

Tzifas, I., Godelitsas, A., Magganas, A., Androulakaki, E., Eleftheriou, G., Mertzimekis, T.J., Perraki, M., (2014): Uranium-bearing phosphatized limestones of NW Greece. Journal of Geochemical Exploration, 143, 14, 62-73.

Ulvrová, M., Paris, R., Kelfoun, K., Nomikou, P., (2014): Numerical simulations of tsunamis generated by underwater volcanic explosions at Karymskoye lake (Kamchatka, Russia) and Kolumbo volcano (Aegean Sea, Greece). Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 2, 401-412.

Valaouris A., Poulos S., Petrakis S., Alexandrakis G., Vassilakis E and Ghionis G., (2014): Processes affecting recent and future morphological evolution of the Xylokastro beach zone (Gulf of Corinth, Greece).Global NEST Journal, 16(4), 773-786.

Van Der Geer, A.A.E., Lyras, G.A., Mac Phee, R.D.E., Lomolino, M., Drinia, H., (2014): Mortality patterns for a Late Pleistocene insular deer: evidence from two fossil sites on Crete (Greece). American Museum Novitates, 3807:26.

Van Der Geer, A.A.E., Lyras, G.A., Van Den Hoek Ostende, L.W., De Vos, J., Drinia, H. (2014): A revision of the palaeozoogeography of the Cycladic Islands (Greece) during the Pleistocene in relation to adjacent areas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 404, 133–144.

Vassilakis, E., Mavroulis, S., Alexopoulos, J.D. & Dilalos, S. (2014). Morphotectonic evolution of the Pinios Deltaic area (Thessaly). Proceedings of 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, Greece, pp. 1671-1684. (in Greek)

Vassilakis, E., Papadopoulou, K., (2014): Quantification of deltaic coastal zone change based on multi-temporal high resolution earth observation techniques, ISPRS. International Journal of Geo- Information, 3, 18-28, doi:10.3390/ijgi3010018.

Voudouris, P., (2014): Hydrothermal corundum, topaz, diaspore and alunite supergroup minerals in the advanced argillic alteration lithocap of the Kassiteres-Sapes porphyry-epithermal system, western Thrace, Greece. Neues Jahrbuch für Mineralogie, 191/2, 117-136.

Voudouris, P., Manoukian, E., Veligrakis, Th., Sakellaris, G.-A., Koutsovitis, P., Falalakis. G., (2014): Carbonate-replacement and vein-type Pb-Zn-Ag-Au mineralization at Syros Island, Cyclades: Mineralogical and geochemical constraints.  Bul. Shk. Gjeol., Special Issue 1, Proceed. 20th CBGA Congress, Tirana/Albania, 183-186. 

Voudouris, P., Xydous, S., Alfieris, D., Veligrakis, Th., Papavasiliou, C., Kanellopoulos, C., Falalakis, G., (2014): Silver rich sulfide mineralization at Vani, western Milos island, Greece: new mineralogical evidence for epithermal ore deposition in a shallow submarine environment. Bul. Shk. Gjeol., Special Issue 1, Proceed. 20th CBGA Congress, Tirana/Albania, 187-190. 

Xirou, A., Nastos, P.T., Poulos, S.E., Maroukian, H., 2014, Study of the climate change impact on water runoff and sediment of Sperchios River. Proceedings of the 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, 22-24 October 2014, Thessaloniki, Greece, pp. 1685-1691.

Zerefos, C. S., Tetsis, P., Kazantzidis, A., Amiridis, V., Zerefos, S. C., Luterbacher, J., Eleftheratos, K., Gerasopoulos, E., Kazadzis, S., Papayannis, A., (2014): Further evidence of important environmental information content in red-to-green ratios as depicted in paintings by great masters. Atmospheric Chemistry and Physics, 14, 2987–3015, doi:10.5194/acp-14-2987-2014.

Zerefos, C. S., Tourpali, K., Zanis, P., Eleftheratos, K., Repapis, C., Goodman, A.,  Wuebbles, D., Isaksen, I.S.A., J. Luterbacher, J., (2014): Evidence for an earlier greenhouse cooling effect in the stratosphere before 1980 over the Northern Hemisphere. Atmospheric Chemistry and Physics, 14, 7705–7720, doi:10.5194/acp-14-7705-2014.

Αλεξόπουλος, Ι., Δίλαλος, Σ., Βασιλάκης, Εμμ., Μιχελιουδάκης, Δ., Μαυρούλης, Σ. & Πούλος Σ. 2014. Προκαταρκτική αξιολόγηση γεωφυσικών δεδομένων και γεωλογικών στοιχείων στη Δελταϊκή πεδιάδα του Πηνειού ποταμού (Θεσσαλία). In: Proc. of 10th Intern. Congress of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, Greece.

Αλεξόπουλος, Ι., Ματιάτος, Ι., Δίλαλος, Σ., Βασιλάκης, Εμμ., Παναγόπουλος, Α., Γκιώνης, Γ. & Πούλος Σ. 2014. Διερεύνηση της ανάπτυξης του φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα της λεκάνης του Δέλτα Πηνειού Θεσσαλίας, με το συνδυασμό γεωφυσικών και υδρογεωλογικών στοιχείων. In: Proc. of 10th Congress of the Hellenic Intern. Geographical Society, Thessaloniki, Greece.

Βασιλάκης, E., Μαυρούλης, Σ., Αλεξόπουλος, Ι. & Δίλαλος, Σ. 2014. Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία). In: Proc. of 10th Intern. Congress of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, Greece.

Καλλιδρομίτου, Δ., Μποναζούντας, Μ., Κασσελά, Α., Χολέβας, Κ., Κουσκουνά, Β., και Καβύρης, Γ., (2014): “Greco-Risks” – Ελληνικό Σύστημα Διαχείρισης Συστημάτων Φυσικών Κινδύνων. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα, 22-24 Οκτωβρίου 2014, Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρία Ελλάδας, Πρακτικά, Πλήρης Εργασία, 11 σελ.

Κούλη, Κ., (2014): Μεταβολές στη βλάστηση της Μακεδονίας κατά το Μέσο Ολόκαινο: ανθρωπογενής επίδραση ή απόκριση στην κλιματική διακύμανση; Πρακτικά Διεθνούς Συνέδριου «100 χρόνια έρευνας στην Προϊστορική Μακεδονία», 22-24 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, 361-368.

Λαζογιάννης, K., Πούλος, Σ., Γιαννούλη, Δ.Η, Σιφνιώτη, Δ.Ε., Τσανάκας, Κ., Τσούτσια, Α., Δίλαλος, Σ., Γκιώνης, Γ., Βασιλάκης, Ε., Πετράκης, Σ., Ταράση, Δ. & Τερεζάκης, Γ. 2014. Μελέτη των μορφοδυναμικών διεργασιών της παραλιακής ζώνης του δέλτα του Πηνειού (Θεσσαλία). In: Proc. of 10th Intern. Congress of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, Greece

2013

Aggelis, D., Zanis, P., Zerefos, C.S., Bais, A.F., Nastos, P.T. (2013): Mapping of surface ozone seasonality and trends across Europe during 1997-2006 through kriging interpolation to observational data. Water, Air, and Soil Pollution, Vol. 224, 4, Article number 1501, DOI 10.1007/s11270-013-1501-9.

Agiadi, K., Koskeridou, E., Triantaphyllou M., Karakitsios, V., (2013): Paleobathymetry of a Late Pliocene Voutes coast (Heraklion basin, Crete). 13th International Congress of the Geological Society of Greece, Chania 5-8 Sept. Bulletin of the Geological Society of Greece, XLVII, No 1, 52-61.

Agiadi, K., Koskeridou, E., Triantaphyllou, M., Girone, A., Karakitsios, V. (2013): Fish otoliths from the Pliocene Heraklion Basin (Crete Island, Eastern Mediterranean). Geobios, Vol. 46, 6, 461-472.

Alexandrakis G., Ghionis G., Poulos S.,(2013):The effect of beach rock formation on the morphological evolution of a beach. The case study of an eastern Mediterranean beach: Ammoudara, Greece. Journal of Coastal research 69(SI), 47-59.

Alexandrakis G., Poulos S., & Petrakis S., (2013): Investigating the existence of a "palaeo-foreshore zone" at Molos beach (Kefalos Bay, Paros, Greece) in 1884 A.C. 13th International Congress of the Geological Society of Greece, Chania, 5–8/9/2013.

Alexopoulos, D., Itskos, G., Vasilatos, Ch., Koukouzas, N., Stamatakis, M. (2013) “Mine wastewater treatment by highly calcareous and siliceous fly ash: a comparative study”. 10 pages, in the 2013 World of Coal Ash Conference (WOCA,)  April 22-25, 2013, Lexington, Kentucky.

Alexopoulos, J., Vassilakis, Emm. & Dilalos, S., (2013): Combined geophysical techniques for detailed groundwater flow investigation in tectonically deformed fractured rocks, Annals of Geophysics, 56(4), S0669, doi:10.4401/ag-6236.

Alexopoulos, J.,Vassilakis, E., Dilalos, S., Pantelis, C. &Papadopoulos, T. (2013). Identification of buried active structures with preliminary geophysical and morphotectonic analysis, at eastern Thessaly basin, Greece. Proceedings of 4th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (Eds. Grützner C., Rudersdorf A., Pérez-López R., Reicherter K.), Aachen, Germany, pp. 1-4.

Alexopoulos, J.D., Dilalos, S., Poulos, S., Ghionis, G., Petrakis, S., Giannouli, D. & Michelioudakis, D. (2013). High resolution geophysical techniques for an insight to the formation of the dune field of the central Kyparissiakos Gulf, (Greece). Proceedings of 40th CIESM CONGRESS, Vol. 40, Marseille, France, 2013, p.88 (peer-review extended abstract)

Alexopoulos, J.D., Vassilakis, E., Dilalos, S., Zaloumi, E. (2013).Quantification of human impact on natural evolution processes at a coastal zone, adjacent to an active fault. Proceedings of the 13th International Conference of Environmental Science and Technology Athens, Greece, CEST2013_0333, 8p.

Alfieris, D., Voudouris, P., Spry, P.G. (2013): Shallow submarine epithermal Pb-Zn-Cu-Au-Ag-Te mineralization on western Milos Island, Aegean Volcanic Arc, Greece: Mineralogical, geological and geochemical constraints. Ore Geology Revews, 53: 159-180.

Anagnostopoulos, V., Anastasakis, G., 2013. The Record of Upper Quaternary Explosive and Effusive Volcanism in the Marine Realm on the Eastern Margin of the Nisyros-Yali Volcanic islands. RCMNS, 12, 167.

Anastasakis, G., Piper, D.J.W. (2013): The changing architecture of sea-level lowstand deposits across the Mid-Pleistocene Transition: South Evoikos Gulf, Greece. Quaternary Science Reviews, Vol. 73, 103-114.DOI 10.1007/s10653-013-9589-9.

Anastasakis, G., Piper, D.J.W., 2013. The Northeast Ionian Margin: A continuous Sedimentation Laboratory into the Quaternary. A wealth of Hydrocarbon Prospects in the Upper Cenozoic Sediments. RCMNS-12, 17.

Argyraki A, Messini P & Zotiadis V (2013) Sorption of Pb(II) from Aqueous Solution by Greek Attapulgite Clay.Goldschmidt 2013 Conference Abstracts, Mineralogical Magazine, 77(5) 613.

Argyraki, A., Kelepertzis, E., Fligos, G., Athanasiou, E., Gardiakos, K. and Kourgia, V. (2013) Geochemical mapping of urban soils in Athens, Greece- preliminary results. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 13th International Congress Chania, Sept. 2013, vol. XLVII No.2, 901-909.

Argyraki, A., Paraskos, F., Marmara, M., Papadopoulou, K. and Maglaropoulou, A. (2013) Comparative geochemistry of three urban streams in Athens: Kifissos- Podoniftis- Pikrodafni. Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 13th International Congress Chania, Sept. 2013 vol. XLVII No. 2, 910-919.

Athanasiadou, D., Godelitsas, A., Sokaras, D., Karydas, A.-G., Dotsika, E., Potamitis, C., Zervou, M., Xanthos, S., Chatzitheodoridis, E., Gooi, H.C., Becker, U. (2013): New insights into the chemical and isotopic composition of human-body biominerals. I: Cholesterol gallstones from England and Greece. J. of Trace Elements in Medicine and Biology, Vol 27, 2, 79-84.

Athanasiou, M., Triantaphyllou, M., Dimiza M., Gogou, A., Bouloubassi, I., Tsiolakis, E., Theodorou, G. (2013):  Early-Middle Miocene from Kotaphi Hill section (Nicosia, Cyprus): Biostratigraphy and paleoceanographic implications. Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013, Bulletin of the Geological Society of Greece, XLVII/1, 62–71.

Athanassas, C., Fountoulis, I., Mariolakos, I., Basssiakos, Y., Karotsieris, Z., Triantaphyllou, M., Theodorakopoulou, K., (2013): Comments on the neotectonics of the coastal zone of western Messenia based on luminescence dating and geoarchaeological evidence. Zeitschrift für Geomorphologie Vol. 57 Suppl. 3, 049-062.

Bargnesi, E.A., Stockli, D.F., Manktelow, N. and Soukis K (2013). Miocene core complex development and coeval supradetachment basin evolution of Paros,Greece. Tectonophysics, special Aegean issue (06/2013; 595-596 (The Aegean: A natural laboratory for tectonics - Tectonometamorphics): 165-182.

Bathrellos, G.D., Gaki-Papanastassiou, K., Skilodimou, H.D., Skianis, G.A., Chousianitis, K.G. (2013): Assessment of rural community and agricultural development using geomorphological-geological factors and GIS in the Trikala prefecture (Central Greece). Stoch.Environm. Research and Risk Assess., Vol. 27, 2, 573-588.

Bell K. L. C., Carey S., Nomikou P., Sigurdsson H., Sakellariou D. (2013).Submarine evidence of a debris avalanche deposit on the eastern slope of Santorini Volcano, Greece Tectonophysics, 597-8, 147-160.

Bindi, L., Voudouris, P., Spry, P.G. (2013): Structural role of tellurium in the minerals of the pearceitepolybasite group. Mineralogical Magazine 77(3): 419-428.

Bleta, A., Nastos, P.T., Matzarakis, A. (2013): Assessment of bioclimatic conditions on Crete Island, Greece.  Regional Environmental Change, 1-15, DOI 10.1007/s10113-013-0530-7.

Bradley, K. E., Vassilakis, E., Hosa, A. & Weiss, B. P. (2013): Segmentation of the Hellenides recorded by Pliocene initiation of clockwise block rotation in Central Greece. Earth and Planetary Science Letters 362, 6-19.

Bradley, K., Vassilakis, E., Weiss, B. & Royden, L., (2013):  A re-assessment of the shallow paleomagnetic inclinations of the western Cyclades, Greece.Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013. Bulletin of the Geological Society of Greece, XLVII.

Carey S., Nomikou P., Croff Bell K., Lilley M., Lupton J., Roman C., Stathopoulou E., Bejelou K., Ballard R. (2013).CO2 Degassing from Hydrothermal Vents at Kolumbo Submarine Volcano, Greece and the Accumulation of Acidic Crater Water.Geology. September 2013, Volume 41, Number 9, 1035-1038.

Carey, S., Nomikou, P., Croff Bell, K., and Ballard, D. (2013): Exploration of the Santorini volcanic group, southern Aegean Sea: Oceanography (Washington, D.C.), v. 26, no. 1, supplement, p. 44–49.

Cavin, L., Alexopoulos, A., Piuz, A. (2013): Late Cretaceous (Maastrichtian) ray-finned fishes from the island of Gavdos, southern Greece, with comments on the evolutionary history of the aulopiform teleost Enchodus. Bulletin de la Societe Geologique de France, Vol. 183, 6, 561-572.

Chi Fru, E., Ivarsson, M., Kilias, S.P., Bengtson, S., Belivanova, V., Marone, F., Fortin, D., Broman, C., Stampanoni, M. (2013): Fossilized iron bacteria reveal pathway to biological origin of banded iron formation. Nature Communications 4, doi:10.1038/ncomms3050.

Chouliaras, G., Drakatos, G., Pavlou, K., and Makropoulos K. (2013): Stress distribution and seismicity patterns of the 2011 seismic swarm in the Messinia basin, (South-Western Peloponnesus), Greece. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., (2013) 13, 45-51. Doi:10.5194/nhess-13-45-2013.

D'Alessandro, W., Aiuppa, A., Bellomo, S., Brusca, L., Calabrese, S., Kyriakopoulos, K., Liotta, M., Longo, M. (2013): Sulphur-gas concentrations in volcanic and geothermal areas in Italy and Greece: Characterising potential human exposures and risks. Journal of Geochem.Explor. Vol 131, 1-13.

D'Alessandro, W., Kyriakopoulos, K. (2013): Preliminary gas hazard evaluation in Greece. Natural Hazards, Vol 69, 3, 1987-2004

Drinia, H., (2013): A re-evaluation and interpretation of Foraminiferal depth paleoecology of the early late Miocene tectono – stratigraphic deposits of the Pre-Apulian zone, western Greece. Proceedings of the 13th International Congress of the Geological Society of Greece.

Drinia, H., 2013. Climatic vs tectonic control on the early Late Miocene tectono-stratigraphic deposits of the pre-Apulian zone, western Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013, Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.

Drinia, H., Antonarakou, A., Louvari, M-A., 2013. Foraminiferal biostratigraphy and palaeoenvironmental analysis of the basal part of Kalamavka Formation (Late Miocene, Ierapetra Basin, Eastern Crete). Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013, Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept.

Drinia, H., Antonarakou, A., Michalakopoulos, S., Tsiolakis, E., (2013): Benthic environmental changes in Late Pliocene Pissouri Section, Cyprus: preliminary results. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013, Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.

Drinia, H., Antonarakou, A., Michalakopoulos, S., Tsiolakis, E., 2013. Eastern Mediterranean Foraminiferal palaeoecological responses to mid-Pliocene climatic regime: a preliminary note. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013, Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.

Economou-Eliopoulos, M., Megremi, I., Atsarou, C., Theodoratou, C., Vasilatos, C. (2013): Spatial evolution of the chromium contamination in soils from the assopos to thiva basin and C. Evia (Greece) and potential source(s): Anthropogenic versus natural processes. Geosciences (Switzerland), Vol. 3, 2, 140-158.

Eleftheratos, K., Isaksen, I., Zerefos, C., Nastos, P., Tourpali, K., Rognerud, B. (2013): Ozone variations derived by a chemical transport model. Water, Air, and Soil Pollution, Vol. 224, 6, Article number 158.

Evelpidou, N., Koutsomichou, I., Pirazzoli, P.A. (2013): Evidence of Late Holocene subsidence events in Sporades Islands: Skopelos and Alonnisos. Continental Shelf Research, Vol. 69, 31-37.

Filippidi, A., Stathopoulou, E.T. & Theodorou, G. E.,  2013 - Taphonomical observations on the pygmy Hippopotamus site in Aghia Napa, Cyprus, Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII.

Flocas, H.A., P. Kountouris, J. Kouroutzoglou, M. Hatzaki, K. Keay, and I. Simmonds, (2013).Vertical characteristics of cyclonic tracks over the eastern Mediterranean during the cold period of the year. Theoretical and Applied Climatology, 112, 375–388. doi:10.1007/s00704-012-0737-4.

Fountoulis, I., Mavroulis, S.,Vassilakis, E.,Papadopoulou, K.(2013):Shorelinedisplacementand PineiosRiverdiversionsin NW Peloponnese (Greece) asresultofthegeology, activetectonicsandhumanactivityduringthelast 100ky.Zeitschrift für Geomorphologie Vol. 57( 9.2013),Suppl. 3, 97-123

Foutrakis, P., Anastasakis, G., 2013. The Evolving Geometry of Upper Quaternary Coastal Outbuilding in the East Saronikos Gulf. RCMNS, 12, 163.

Ghilardi, M., et al. (2013). Geoarchaeology of ancient aulis (Boeotia, central Greece): human occupation and Holocene landscape changes. Journal of Archaeological Science, V. 40, 2071-2083.

Ghionis, G.,Poulos, S.E., Karditsa, A. (2013): Deltaic coastline retreat due to dam construction: The case of the River Alfios mouth area (Kyparissiakos Gulf, Ionian Sea). Journal of Coastal Research, SPEC. 65, 2119-2124.

Kafousia, N., Karakitsios, V., Mattioli, E., Jenkyns, H.C. (2013): Chemostratigraphy of the Toarcian oceanic anoxic event from the Ionian Zone, Greece. Bulletin of the 13th International Congress of the Geological Society of Greece, XLVII.

Kaitantzian, A., Kelepertzis, E., Kelepertsis, A. 2013. Evaluation of the sources of contamination in the suburban area of Koropi-Markopoulo, Athens, Greece. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, V.91: 23-28.

Kalantoni, D., Pomonis, A., Kassaras, I., Kouskouna, V., Pavlou, K., Vassilopoulou, S., Karababa, F. and Makropoulos, K., 2013. Vulnerability assessment in Lefkada old town (W. Greece) with the use of EMS-98; comparison with the 14-8-2003, Mw= 6.2, earthquake effects. First results, Proc. Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics (VEESD 2013), C. Adam, R. Heuer, W. Lenhardt & C. Schranz (eds), 28-30 August 2013, Vienna, Austria, 08/2013, 10p (article).

Kampouroglou, E.E., Economou-Eliopoulos, M.  (2013): Natural contamination by As and heavy metals in soil, their bio-accumulation and potential sources: The case of a travertine limestone quarry, Greece. Central European Journal of Geosciences, Vol. 5, 1, 174-188.

Kanellopoulos, Ch. and Argyraki, A. (2013): Soil baseline geochemistry and plant response in areas of complex geology. Application to NW Euboea, Greece.Chemie der Erde- Geochemistry,73(4), 519-532.http://dx.doi.org/10.1016/j.chemer.2013.06.006

Karakitsios, V. (2013): Western Greece and Ionian Sea petroleum systems. AAPG Bulletin, Vol. 97/9, 1567-1595.

Karakitsios, V., Chatzicharalampous, E. (2013): Biostratigraphy and sedimentology of the Ionian zone Ammonitico Rosso in the Mavron Oros area (NW Epirus, Greece) – Paleogeographic implications. Bulletin of the Geological Society of Greece, XLVII.

Karakitsios, V., Roveri, M., Lugli, S., Manzi, V., Gennari, R., Antonarakou, A., Triantaphyllou, M., Agiadi, K., Kontakiotis, G. (2013): Remarks on the Messinian Evaporites of Zakynthos Island (Ionian Sea, Eastern Mediterranean). Bulletin of the Geological Society of Greece, XLVII. Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.

Karayannis, V., Moutsatsou, A., Koukouzas, N., Vasilatos, C. (2013) “Valorization of CFB-combustion fly ashes as the raw materials in the development of value-added ceramics”.Fresenius Environmental Bulletin, vol.22  (12 C),  pp. 3873 – 3879.

Karditsa, A. and Poulos,S.E., (2013): The application of grain size trend analysis in the fine grained seabed sediment of Alexandroupolis Gulf. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013, Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.

Karditsa, A., Poulos, S.E (2013): Sedimentological investigations in a river-influenced tideless coastal embayment: The case of inner continental shelf of the NE Aegean sea. Continental Shelf Research, Vol. 55, 86-96.

Karymbalis, E., Papanastassiou, D., Gaki-Papanastassiou, K., Tsanakas, K., Maroukian, H. (2013): Geomorphological study of Cephalonia Island, Ionian Sea, Western Greece. J. of Maps, Vol. 9, 1, 121-134.

Kati M., Zambetakis - Lekkas A., Skourtsos E. and Alexopoulos A. 2013. Late Triassic – early Jurassic peritidal carbonates of the external Hellenides carbonate platform (Tripolitza Unit, Peloponnesus, Greece). 30 IMS Meeting of Sedimentology. Abstracts Volume.

Kelepertzis, E. (2013). Heavy metals baseline concentrations in soft tissues of Patella sp. from the Stratoni coastal environment, NE Greece. Ecological Chemistry and Engineering S. V. 20: 141-149.

Kelepertzis, E., Galanos, E., Mitsis, I. (2013): Origin, mineral speciation and geochemical baseline mapping of Ni and Cr in agricultural topsoils of Thiva Valley (central Greece). Journal of Geochemical Exploration, Vol. 125, 56-68.

Kelepertzis, E., Stathopoulou, E. (2013). Availability of geogenic heavy metals in soils of Thiva town (central Greece). Environmental Monitoring and Assessment, V.185, 9603-9618.

Kilias S, Godelitsas A, Gamaletsos P, Mertzimekis T, Nomikou P, Göttlicher J, Steininger R, Argyraki A, Gousgouni M & Papanikolaou D (2013) Antimony in Hydrothermal Chimneys of Kolumbo Shallow-Submarine Vent Field (Santorini, Greece). Goldschmidt 2013 Conference Abstracts, Mineralogical Magazine, 77(5) 1459.

Kilias S.P., Paktsevanoglou M., Giampouras M., Stavropoulou A., Apeiranthiti D., Mitsis I., Naden J., Kemp S.J., Shepherd T.J., Koutles T., Michael C. and Christidis C. (2013): "Gold occurrence, mineral textures and ore fluid properties at the Viper (Sappes) epithermal Au–Ag–Cu orebody, Thrace, Greece".

Kilias, S., Nomikou, P., Papanikolaou, D., et al., (2013). New insights into hydrothermal vent processes in the unique shallow-submarine arc-volcano, Kolumbo (Santorini), Greece. Scientific Reports, V. 3: 2421.

Kilias, S.P., Chatzitheodoridis, E., Lyon, I. (2013): Molecular, chemical and morphological evidence for hematite biogenicity at the Quaternary Cape Vani Mn-(Ba-Fe) deposit, Milos, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013, Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.

Kilias, S.P., Naden, J., Paktsevanoglou, M., Giampouras, M., Stavropoulou, A., Apeiranthiti, D., Mitsis, I., Koutles, T., Michael, C., Christidis, C. (2013): Multistage alteration, mineralization and ore-forming fluid properties at the Viper(Sappes) Au–Cu–Ag–Te orebody, W. Thrace, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII-3, 1635-1644. Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.

Kilias, S.P.,Nomikou, P., Papanikolaou, D., Polymenakou, P.N., Godelitsas, A., Argyraki, A., Carey, S., Gamaletsos, P.,  Mertzimekis, T.J., Stathopoulou, E., Goettlicher, J.,  Steininger, R., Betzelou, K., Livanos, I., Christakis, Ch., Croff Bell, K., Scoullos, M. (2013): New insights into hydrothermal vent processes in the unique shallow-submarine arc-volcano, Kolumbo (Santorini), Greece. Scientific Reports  3, 2421, DOI:10.1038/srep02421

Kokinou, E., Skilodimou, H.D., Bathrellos, G.D. (2013): Morphotectonic analysis of Heraklion basin (Crete, Greece). Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 47 (1): 285–294.

Kontakiotis, G., Antonarakou, A., Zachariasse, J.W., (2013): Late Quaternary paleoenvironmental changes in the Aegean Sea: Interrelations and interactions between north and south Aegean Sea. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013, Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.

Kontogonis,G., Anastasakis, G., 2013. Lateral Variability in Stratal Architecture and Quaternary Sedimentary Evolution of the NW Cyclades Plateau. RCMNS, 12, 173.

Koskeridou, E., Thivaiou, D., Giamali CH.(2013):Molluscan assemblages in a highly variable setting in littoral bottoms of the lower pleistocene of Rhodes (Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013. Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.

Kostopoulou, S., Triantaphyllou, M.V., Dimiza, M.D., Gogou, A., Bouloubassi, I., Roussakis, G., Parinos, C., Diamantopoulou, An., Geraga, M., Lykousis, V., (2013): Preliminary results of high resolution paleoceanography during sapropel S1 deposition: benthic foraminiferal assemblages (South Limnos basin, North Aegean Sea). Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013, Bulletin of the Geological Society of Greece, XLVII/1, 194–203.

Kotsopoulos, S., Poulos, S.E., Panagopoulos, A., Nastos, P., Skiannis, G., Ghionis, G., Alexiou, I., Ilias, A., Matiatos, I., Pisinaras, V., Lagogiannis, K., Arambatzis, G., Kosmidis, E., Bosdikis, I., Pappas, I., (2013): Water resources management of coastal agricultural environments – resilience of climate change impacts. Proceedings of the IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture. 22-24 March 2013, Patras, Greece, pp. 241-248.

Koulouri, P., Markantonatou, V., Martin, C., Alexandrakis, G., Poulos, S., Dounas, C., Henocque, Y., (2013): Sustainable Development of a Former U.S. Base in Greece. Proceedings of the Global Congress on ICM: Lessons Learned to Address New Challenges, 30 Oct.-03 Nov. 2013, Marmaris, Turkey, pp. 403-414.

Kouroutzoglou, J., H.A Flocas, M. Hatzaki, K. Keay, I. Simmonds, and A. Mavroudis, (2013): Identification of the development mechanisms of an explosive cyclone in Central Mediterranean with the aid of the MSG satellite images. First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation 2013, 8-10 April 2013, Paphos, Cyprus.In Proc.: Hadjimitsis, D.G, K. Themistocleous, S. Michaelides, and G. Papadavid, Eds., SPIE Proceedings Vol. 8795, pp. 9. doi: 10.1117/12.2027584.

Kouskouna, V. & Sakkas, G. (2013). The University of Athens Hellenic Macroseismic Database (HMDB.UoA): Historical Earthquakes. Journal of Seismology, 17/4: 1253-1280.

Kouskouna, V., Kassaras I. & Ambraseys N. (2013): Ambient vibration experiments at classical and neo-classical columns on the Acropolis and the Academy of Athens, Greece. Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics & 13.D-A-CH Tagung, 28-30 August, Vienna, Austria.ID-266, 10pp.

Koutsovitis, P., Magganas, A., Pomonis, P., Ntaflos, T. (2013):   Subduction-related rodingites from East Othris, Greece: Mineral reactions and physicochemical conditions of formation. Lithos, Vol. 172-173, 139-157.

Lagios, E., Sakkas, V., Novali, F., Bellotti, F., Ferretti, A., Vlachou, K. & Dietrich, V. (2013):SqueeSARTM and GPS Ground Deformation Monitoring of Santorini Volcano (1992-2012): Tectonic Implications. Tectonophysics, 594, 38-59, doi:10.1016/j.tecto.2013.03.012.

Laskou, M., Economou-Eliopoulos, M. (2013): Bio-mineralization and potential biogeochemical processes in bauxite deposits: Genetic and ore quality significance. Mineralogy and Petrology, Vol. 107, 4, 471-486.

Lekkas, E.,Alexoudi, V., Lialiaris, I. (2013): Reduction of rockfall risk of the teleferik area of Santorini – Greece. 13th International Congress of the Geological Society of Greece, Chania, Crete.

Lekkas, E.L., Andreadakis, E., Kostaki, I., Kapourani, E. (2013): A proposal for a new integrated Tsunami intensity scale (ITIS-2012). Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 103, 2B, 1493-1502.doi: 10.1785/0120120099.

Liati, A., Skarpelis, N., Mark Fanning, C. (2013): Late Permian-Early Triassic igneous activity in the Attic Cycladic Belt (Attica): New geochronological data and geodynamic implications. Tectonophysics, Vol. 595-596, 140-147.

Livanos, I., Nomikou, P., Papanikolaou, D., Rousakis, G. (2013): The volcanic debris avalanche on the SE submarine slope of Nisyros volcano, Greece: Geophysical exploration and implications for subaerial eruption history. Geo-Marine Letters, Vol. 33, 6, 419-431.

Lomolino M.V., van der Geer A.A.E., Lyras G.A., Palombo M.R., Sax D., Rozzi R. (2013). Of mice and mammoths: generality and antiquity of the island rule. Journal of Biogeography 40: 1427–1439.

Louvari,M.A., Drinia, H.,Antonarakou, A., (2013): Benthic foraminifera paleobathymetrical assessment of the Kalamavka Formation (Late Miocene, Ierapetra Basin, Eastern Crete). Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013, Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.

Mantzouka, D., Sakala, J., Kvacek, Z., Karakitsios, V. (2013): Paleobotanical study of Polichnitos region, southern part of Lesbos Island, Greece (preliminary results on Angiosperm wood). Bulletin of the Geological Society of Greece, XLVII.

Matsangouras, I.T., Nastos, P.T., 2013, Composite mean and anomaly of synoptic conditions for waterspout days over South Aegean Sea (South Greece). 7th European Conference on Severe Storms (ECSS2013), 3-7 June 2013, Helsinki, Finland, paper 236.

Matsangouras, I.T., Nastos, P.T., Bluestein, H.B., Sioutas, M.V. (2013): A climatology of tornadic activity over Greece based on historical, International Journal of Climatology, article in press. 34: 2538 – 2555 atol.

Matzarakis, A., Endler, C., Nastos, P.T. (2013): Quantification of climate tourism potential for Athens, Greece – Recent and future climate simulations. GlobalNESTJournal, Vol 16, No 1, 43-51.

Mavroulis, S., Fountoulis, I., Skourtsos, E., Lekkas, E., Papanikolaou, I. (2013): Seismic intensity assignments for the 2008 Andravida (NW Peloponnese, Greece) strike-slip event (June 8, Mw=6.4) based on the application of the Environmental Seismic Intensity scale (ESI 2007) and the European Macroseismic scale (EMS-98). Geological structure, active tectonics, earthquake environmental effects and damage pattern.Annals of Geophysics, 56, 6, 2013, S0681, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Megremi,I., Vasilatos,Ch., Atsarou,A., Theodoratou,Ch., Economou-Eliopoulos, M. and Mitsis,I. (2013): Geochemical evidences for the sources of the Cr(VI) contamination in groundwater in central Euboea and Assopos-Thiva basins, Greece: Natural versus anthropogenic origin.E.W. Publications, European Water 41: 23-34.

Meinhold, G., Kostopoulos, D.K. (2013): The Circum-Rhodope Belt, northern Greece: Age, provenance, and tectonic setting. Tectonophysics, Vol 595-596, 4, 55-68.

Menant, A., Jolivet, L., Augier, R., Skarpelis, N. (2013): The North Cycladic Detachment System and associated mineralization, Mykonos, Greece: Insights on the evolution of the Aegean domain. Tectonics, Vol. 32, 3, 433-452.

Mertzanis, A., Papadopoulou, K., Goudelis, G., Papadopoulou, A.  andG. Efthimiou (2013):Threats to the coastal environment and wetlands in river deltas of Epirus (Northwestern Greece).Proceedings ofthe 4thInternational Conference on Environmental, Management, Engineering,Planing and Economics ( SEMEPE & CECOTOX) ISBN:978-960-6865-68-8, p1037-1044, Greece

Mertzanis, A., Papadopoulou, K., Papadopoulos, A. and F. Tziaftani (2013):Geomorphologicalchanges and instability effects on the landforms in artificially modulated slops along the motor way 1 ( A1) in Greece.Proceedings ofthe 4th International Conference on Environmental, Management, Engineering,Planing and Economics ( SEMEPE & CECOTOX) ISBN:978-960-6865-68-8, p. 791-798, Greece 2013.

Minos-Minopulos, D., Pavlopoulos, K., Apostolopulos, G., Dominey-Howes, D., Lekkas, E., (2013): Preliminary results of investigations of possible ground deformation structures in the early christian basilica, ancient Lechaion harbour, Corinth, Greece. 13th International Congress of the Geological Society of Greece, Chania, Crete.

Mitsopoulou V., Roussiakis S., Athanassiou A., Lazaridis G. & Theodorou G. (2013) – New cranial material of Hipparion sensu lato (Perissodactyla, Mammalia) from the classical Locality of Pikermi, Greece. 14th R.C.M.N.S. Congress “Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea”, 8-12 September 2013 Istanbul, Turkey, Abstracts, p. 129.

Moforis, Kostopoulou, Panagopoulos, Pyliotis, Triantaphyllou, M., Manoutsoglou, Zelilidis, A., (2013): Sedimentation processes and palaeogeographic evolution of Makrilia Pliocene deposits, SE Crete.Bull. Geol. Soc. Greece, Chania; 01/2013

Moissette, P., Koskeridou, E., Cornee, J.J. and Andre, J.P., (2013):Fossil assemblages associated with submerged beachrock beds as indicators of environmental changes in terrigenous sediments: examples from the Gelasian (Early Pleistocene) of Rhodes, Greece. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 369, 14-27.

Moulas, E., Kostopoulos, D., Connolly, J.A.D., Burg, J.P. (2013): P-T estimates and timing of the sapphirine-bearing metamorphic overprint in kyanite eclogites from Central Rhodope, northern Greece. Petrology, Vol 21, 5, 507-521.

Moulas, E., Podladchikov, Y.Y., Aranovich, L.Y., Kostopoulos, D. (2013): The problem of depth in geology: When pressure does not translate into depth. Petrology, Vol 21, 6, 527-538.

Moustris, K.P., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Koukouletsos, K.V., Paliatsos, A.G. (2013): Development and application of artificial neural network modeling in forecasting PM10 levels in a Mediterranean city. Water, Air, and Soil Pollution, Vol. 224, 8, pp. 1-11.

Moustris, K.P., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G. (2013): One-day prediction of biometeorological conditions in a mediterranean urban environment using artificial neural networks modeling. Adv. in Meteorology, Vol. 2013, dx.doi.org/10.1155/2013/538508

Mpotziolis, Ch., Kostopoulou, S., Triantaphyllou, M., Zelilidis, A., (2013): Depositional enviroments and hydrocarbon potential of the Miocene deposits of Zakynthos island. Bull. Geol. Soc. Greece, Chania; 01/2013; XLVII.

Muftah, A.M., Pavlakis, P., Godelitsas, A., Gamaletsos, P., Boaz, N.T. (2013):Paleogeography of the Eosahabi River in Libya: New Insights into theMineralogy, Geochemistry and Paleontology of Member U-1 of the SahabiFormation, Northeastern Libya. Journal of African Earth Sciences 78: 86–96

Nastos, P., Matzarakis, A., Nikolopoulou, M., Lin, T.P. (2013): Advances in urban biometeorology (Review). Adv. in Meteorology, Vol. 2013, dx.doi.org/10.1155/2013/427413

Nastos, P.T., 2013, Mediterranean Climate in risk? Geological Setting, Mineral Resources and ancient works of Samos and adjacent islands of the Aegean Sea, 26-30 August 2013, Karlovassi, Samos Island, Greece, pp. 21-32.

Nastos, P.T., Bleta, A.G., Matsangouras, I.T. (2013): The development of Fohn winds due to Saharan Dust outbreaks and the associated human thermal bioclimatic conditions in Crete Island, Greece. Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology Athens, Greece, 5-7 September 2013, CEST2013_0396.

Nastos, P.T., Giaouzaki, K.N., Kampanis, N.A., Matzarakis, A. (2013): Acute coronary syndromes related to bio-climate in a Mediterranean area. The case of Ierapetra, Crete Island, Greece. International Journal of Environmental Health Research, Vol. 23, 1, 76-90.

Nastos, P.T., Kambezidis, H.D., Demetriou, D. (2013): Solar Dimming/Brightening within the Mediterranean. Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology Athens, Greece, 5-7 September 2013, CEST2013_0432.

Nastos, P.T., Kapsomenakis, J., Douvis, K.C. (2013): Analysis of precipitation extremes based on satellite and high-resolution gridded data set over Mediterranean basin. Atmospheric Research, Vol. 131, 46-59.

Nastos, P.T., Larissi, I.K., Grigoropoulos, K.N., Antoniou, A., Paliatsos, A.G. (2013): Indoor and outdoor particulate matter variability in Athens, Greece.Indoor and Built Environment, Vol. 22 (3), pp. 586-592, DOI: 10.1177/1420326X12451033

Nastos, P.T., Matzarakis, A. (2013): Human bioclimatic conditions, trends, and variability in the Athens University campus, Greece. Adv. in Meteorology, Vol. 2013, Article number 976510, Vol. 2013, dx.doi.org/10.1155/2013/976510

Nastos, P.T., Moustris, K.P., Larissi, I.K., Paliatsos, A.G. (2013): Rain intensity forecast using Artificial Neural Networks in Athens, Greece. Atmospheric Research, Vol. 119, 153-160.

Nastos, P.T., Politi, N., Kapsomenakis, J. (2013): Spatial and temporal variability of the Aridity Index in Greece. Atmospheric Research, Vol. 119, 140-152.

Nastos, P.T., Sifnioti, D.E, Poulos, S.E and Soukissian,T.H., (2013): Seasonal composite means and anomalies of synoptic weather patterns associated with high sea waves in the Eastern Mediterranean. Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology, 5-7 September 2013, Athens, Greece, No. 417, 8p.

Nastos, P.T.,Matsangouras, I.T. (2013):A proposed Atmospheric Hazards Early Warning System (AHEWS) incorporated in the new structure of the Greek Regional Administration 'Kallikratis'. Georisk: Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and Geohazards,Vol. 7, 4, 267-274.

Nomikou P., Papanikolaou D., Tibaldi A., Carey S., Livanos I., Bell K.L.C., Pasquarè F.A., Rousakis G. (2013): The detection of Volcanic Debris Avalanches along the Hellenic Volcanic Arc, through marine geophysical techniques. For the fifth volume of the successful publication series ‘Submarine Mass Movements and Their Consequences’, Chapter 30, p. pages 339-349, Springer.

Nomikou, P., Carey, S., Croff Bell, K., Papanikolaou, D., Bejelou, K., Alexandri, M., Cantner K., Martin J.f.  (2013): Morphological Slope Analysis in the Kolumbo Submarine Volcanic Zone NE of Santorini Island. Zeitschrift fόr Geomorphologie, Vol. 57 (2013), Suppl. 3, 037-047.

Nomikou, P., Croff Bell, K., Papanikolaou D., Livanos I., Fero Martin J. (2013): Exploring the submarine flanks of Yali and Strongyli volcanic islets at the eastern edge of the Aegean Volcanic Arc. Zeitschrift fόr Geomorphologie, Vol. 57 (2013), Suppl. 3, 125-137.

Nomikou, P., Papanikolaou, D., Alexandri, M., Sakellariou, D., Rousakis, G. (2013): Submarine volcanoes along the aegean volcanic arc. Tectonophysics, Vol. 597-598, 123-146.

Papadimitriou, P., Chousianitis, K., Agalos, A., Moshou, A., Lagios, E., Makropoulos, K. (2013): The spatially extended 2006 April Zakynthos (Ionian Islands, Greece) seismic sequence and evidence for stress transfer. Geophysical Journal International, Vol. 190, 2, 1025-1040.

Papadopoulou, K., Tsagkas, D. andΑ. Mertzanis (2013): Contributing factors to the occurrence of landslide phenomena and geomorphological changes at the NW of Evia island (Greece).Proceedings of the4th International Conference on Environmental, Management, Engineering,Planing and Economics ( SEMEPE& CECOTOX) ISBN:978-960-6865-68-8, p771-778, Greece 2013.

Papadopoulou-Vrynioti, K., Alexakis, D., Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D., Vryniotis, D., Vassiliades, E., Gamvroula, D. (2013): Distribution of trace elements in stream sediments of Arta plain (western Hellas): The influence of geomorphological parameters. J.of Geoch. Explor., Vol. 134, 17-26.

Papadopoulou-Vrynioti, K., Alexakis, D., Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D., Vryniotis, D., Vasiliades, E., Gamvroula, D. (2013): Distribution of trace elements in stream sediments of Arta plain (western Hellas): The influence of geomorphological parameters. Journal of Geochemical Exploration (J Geochem Explor), 134: 17-26, doi: 10.1016/j.gexplo.2013.07.007.

Papadopoulou-Vrynioti, K., Bathrellos, G.& Skilodimou, H.(2013): Identification of the development of the karstic landforms based on some geomorphological parameters using GIS.Proceedings oftheInternational scientific-practical conference Protected Karst Territories-Monitoring and Management, ISBN 978-954-9531-18-3  p.191- 200, 2013 Bulgarian Academy of Sciences,National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography.

Papadopoulou-Vrynioti, K., Bathrellos, G.D. & Skilodimou H.D. (2013): Natural and anthropogenic factors influencing the karst development in the NE Athens area, Greece. Proceedings of the 16th International Congress of Speleology,V2, p320-326, ISBN:978-80-87857-08-3, Brno, Czech Republic, July 21-28, 2: 320-325.

Papadopoulou-Vrynioti, K., Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D., Kaviris, G., Makropoulos, K. (2013): Karst collapse susceptibility mapping considering peak ground acceleration in a rapidly growing urban area. Engineering Geology, Vol. 158, 77-88.

Papadopoulou-Vrynioti, K., Fountoulis I., Mitsis, I.(2013):Karstic and pseudokarstic landforms in the Plio-Pleistocene sediments north of Kalamata (S.Greece). Proceedings oftheInternational scientific-practical conference Protected Karst Territories-Monitoring and Management,ISBN 978-954-9531-18-3, p. 138-146, 2013 Bulgarian Academy of Sciences, National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography.

Papanikolaou, D. (2013): Tectonostratigraphic models of the Alpine terranes and subduction history of the Hellenides. Tectonophysics, Vol. 595-596, 1-24.

Papanikolaou, I.D., Roberts, G.P., Deligiannakis, G., Sakellariou, A., Vassilakis, E. (2013): The Sparta fault, southern Greece: From segmentation and tectonic geomorphology to seismic hazard mapping and time dependent probabilities. Tectonophysics, Vol. 597-598, 85-105.

Parks, M.M., Caliro, S., Chiodini, G., Pyle, D.M., Mather, Tamsin, A., Mather, K.B., Edmonds, M., Biggs, J., Nomikou, P., Rpatakis, C. (2013).Distinguishing contributions to diffuse CO2 emissions in volcanic areas from magmatic degassing and thermal decarbonation using soil gas 222Rn-δ13C systematic: application to Santorini volcano, Greece. Earth and Planetary Science Letters 377-378 (2013) 180-190.

Pavlopoulos, K., Fouache, E., Sidiropoulou, M., Triantaphyllou, M., Vouvalidis, K., Syrides, G., Gonnet, A., Greco, E. (2013): Palaeoenvironmental evolution and sea-level changes in the coastal area of NE Lemnos Island (Greece) during the Holocene. Quaternary International, Vol. 308-309, 80-88.

Pavlou, K., Kaviris, G., Chousianitis, K., Drakatos, G., Kouskouna, V., Makropoulos, K. (2013): Seismic hazard assessment in Polyphyto Dam area (NW Greece) and its relation with the "unexpected" earthquake of 13 May 1995 (M s = 6.5, NW Greece). Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 13, 1, 141-149.

Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Yapaskurt, V.O., Rusakov, V.S., Belakovskiy, D.I., Turchkova, A.G., Voudouris, P.,Magganas, A.,Katerinopoulos, A. (2013):  Hilarionite, Fe3+2(SO4)(AsO4)(OH)•6H2O, a new supergene mineral from Lavrion, Greece. Zapiski RMO, 142(5), 30-42 (in Russian).

Petrakis, S., Alexandrakis, G.& Poulos, S. (2013). Recent and future trends of beach zone evolution in relation to its physical characteristics: the case of the Almiros bay (island of Crete, South Aegean Sea). Global Nest Journal 16, 104 - 113.

Peyron, O., Magny, M., Goring, S., Joannin, S., De Beaulieu, J-L., Brugiapaglia, E., Sadori, L., Garfi, G., Kouli, K., Ioakim, C., Combourieu-Nebout, N. (2013): )Contrasting patterns of climatic changes during the Holocene in the central Mediterranean (Italy) reconstructed from pollen data. Climate of the Past 9:1233–1252.

Pirazzoli, P.A., Evelpidou, N. (2013): Tidal notches: A sea-level indicator of uncertain archival trustworthiness. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Vol. 369, 377-384.

Pomoni, F., Tselepidis, V. (2013).Lithofacies  palaeogeography and biostratigraphy of the lowermost horizons of the Middle Triassic Hallstatt limestones (Argolis Peninsula, Greece).Journal of Palaeogeography, V. 2, 252-274.

Pomoni, F.,Drinia, H., Tsaparas, N. (2013): Palaeoecological and sedimentological characteristics of the Lower Tortonian scleractinian reef corals of Gavdos Island, southern Greece. Geobios, 46, 233-241. dx.doi.org/10.1016/j.geobios.2012.12.001

Poulos S., Koukounari I., Dassenakis M., Dounas C., Paraskevopoulou V., (2013): Sedimentological and environmental investigation of the sea bed sediments of the Heraklion Gulf (Crete). Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology, 5-7 September 2013, Athens, Greece, No. 366, 8p.

Poulos, S., Ghionis, G., Petrakis, S. and Giamali, C. (2013): Investigating the existence of a “palaeo-foreshore” zone at Molos Beach (Kefalos Bay, Paros, Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013. Proceedings of the 13th International Congress of the Geological Society of Greece, Chania, Sept. 2013.

Poulos, S.E., Alexopoulos, J.D., Dassenakis, M., Kotsopoulos, S., Lazogiannis, K., Matiatos, I., Paraskevopoulou, V., Sifnioti, D.E., Ghionis, G., Alexiou, I. & Panagopoulos, A. (2013). An investigation of the impact of the climate change on river deltas: Case study: The delta of r. Pinios (Thessaly, Greece) - concept and preliminary results on surface water environmental state. Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology, 5-7 September 2013, Athens, Greece, No. 0372, 8p.

Poulos, S.E., Plomaritis, T.A., Ghionis, G., Collins, M.B., Angelopoulos, C. (2013): The role of coastal morphology in influencing sea level variations induced by meteorological forcing in microtidal waters: Examples from the island of crete (Aegean Sea, Greece). J. of Coastal Research, Vol. 29(2), 272-282.

Proias, G.T., Larissi, I.K., Moustris, K.P., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G. (2013): Assessment of surface ozone variability in an urban coastal area at the Eastern Mediterranean. Global NEST Journal, Vol. 15, 2, pp 163-168.

Ramsey, M.H., Solomon-Wisdom, G. and Argyraki, A. (2013): Evaluation of In Situ Heterogeneity of Elements in Solids: Implications for Analytical Geochemistry. Geostandards and Geoanalytical Research, 37, (4), 379-391.

Rigakis, N., Karakitsios, V., Marnelis, F., Sotiropoulos, S. (2013): Geological solutions concluded by petroleum geochemical data in Western Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, XLVII.

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P., Hatzipanagiotou, K. (2013): Petrographic investigation of microcrack initiation in mafic ophiolitic rocks under uniaxial compression. Rock Mechanics and Rock Engineering, Vol. 46, 5, 1061-1072.

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P., Hatzipanagiotou, K. (2013): Determination of the interrelations between the engineering parameters of construction aggregates from ophiolite complexes of Greece using factor analysis. Construction and Building Materials, Vol 49, 747-757.

Rozos, D., Skilodimou, H.D., Loupasakis C., Bathrellos G.D. (2013): Application of the revised universal soil loss equation model on landslide prevention. An example from N. Euboea (Evia) Island, Greece. Environmental Earth Sciences (Environ Earth Sci), 70 (7): 3255-3266, doi: 10.1007/s12665-013-2390-3, Springer.

Sadori, L., Bertini, A., Combourieu-Nebout, N., Kouli, K., Mariotti Lippi, M., Roberts, N., Mercuri, A.M. (2013):Palynology and Mediterranean vegetation history. Flora Mediterranea 23:141-156.

Sakkas, V., Adam, N., Papadimitiou, P., Voulgaris, N., Vassilopoulou, S., Damiata, B.N., Lagios, E., Stramondo, S., (2013) Ground Deformation Study of Broader Area of Patras Gulf (W. Greece) using PSI-WAP, DGPS and Seismicity Analyses,  ESA Living Planet Symposium, 9-13 September, 2013, Edinburgh, UK.

Sakkas, V., Novali, F., Vassilopoulou, S., Damiata, B.N., Fumagalli, A., Lagios, E. (2013) Combined PSI and Differential GPS Study of Zakynthos Island (W. Greece) for the period 1992-2012,  ESA Living Planet Symposium, 9-13 September, 2013, Edinburgh, UK.

Saratsis G., Stavropoulou M. (2013). Sao Paulo cavern-shaft collapse viewed as a trap-door problem. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013. Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013

Segou, M.and Voulgaris, N. (2013): The use of stochastic optimization in ground motion prediction. Earthquake Spectra, Vol.  29, 1, 283-308.

Shin, T.A., Seman, S., Stockli, D.F., Catlos, E.J., and Soukis, K. (2013). Examining exhumation of High-Pressure rocks in an Aegean metamorphic core complex: combining structural analysis with geo- and thermochronology. Geological Society of America Abstracts with Programs. Vol. 45, No. 3, p.86

Simou E., Karagkouni V., Papantoniou G., Papanikolaou D., Nomikou P. (2013): Morphotectonic Analysis Of Kozani Basin (Western Macedonia, Greece). Bull. Geol. Soc. of Greece, Vol. XLVII. Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.

Siokou I., Ateş A.S., Ayas D,, Ben Souissi J., Chatterjee T., Dimiza M., Durgham H., Dogrammatzi K., Erguden D., Gerakaris V., Grego M., Issaris Y., Kadis K., Katağan T., Kapiris K., Katsanevakis S., Kerkhof F., Papastergiadou E., Pešić V., Polychronidis L., Rifi M., Salomidi M., Sezgin M., Triantaphyllou M., Tsiamis K., Turan C., Tziortzis I., D’Udekem D’Acoz C., Yaglioglu D., Zaouali J., Zenetos A., (2013): New Mediterranean Marine biodiversity records (June 2013). Mediterranean Marine Science, vol. 14/1: 238-249.

Skianis G. Aim., Vaiopoulos A. D.,(2013):Mapping hydrothermal alteration zones from spectral band ratios: a geostatistical approach based on the stable semivariogram model. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XVLII 2013.Proceedings of the 13th International Congress, Chania, September 2013.

Skilodimou, H., Bathrellos, G. &Papadopoulou-Vrynioti, K. (2013): The spatial distribution of karst ecosystem using GIS in Attica, Greece.Proceedings of the 16th International Congress of Speleology ,V2,p.326-331, ISBN:978-80-87857-08-3, Brno, Czech Republic, July 21-28-2: 326-331

Solomonidou, A., Bampasidis, G., Hirtzig, M., Coustenis, A., Kyriakopoulos, K., St. Seymour, K., Bratsolis, E., Moussas, X. (2013): Morphotectonic features on Titan and their possible origin. Planetary and Space Science, Vol 77, 104-117.

Soukis K. and Stockli D.F. (2013).Structural and thermochronometric evidence for multi-stage exhumation of southeastern Syros, Cycladic islands, Greece. Tectonophysics, special Aegean issue (06/2013; 595-596 (The Aegean: A natural laboratory for tectonics - Tectonometamorphics):148-164.

Spry, P.G., Mathur, R.D., Bonsall, T.A., Voudouris, P.Ch.,Melfos, V. (2013):Re-Os evidence for mixed source components in carbonate-replacement Pb-Zn-Ag deposits in the Lavrion district, Attica, Greece. Mineralogy and Petrology.p.11, DOI 10.1007/s00710-013-0314-2.

Stahopoulou, E. T., Theodoropoulou, T. & Phoca-Cosmetatou, N., (2013).Black fish bones in waterlogged deposits: the case of the Neolithic lake settlement of Dispilio, Greece, Archaeofauna, 22:51-74.

Stamatakis M., Poulos S., Tsoutsia A., Papavlassopoulou N., Karditsa A. and Anastasatou M., (2013): Marine Aggregates deposits – MARE project". Proceedings of the 6th International Conference on Sustainable Development in the Minerals Industry (SDIMI 2013), 30 June-3 July 2013, Milos Island, Greece, pp. 198-203.

Stamatakis M.G. and Mitsis I. (2013). The Occurrences Of Mg-Hydroxycarbonates In Serpentinites Of The Western Section Of The South Aegean Volcanic Arc (West Attica Peninsula-Northeastern Argolis Peninsula), Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII-1, 427-437. Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.

Stavrianaki K., Kouskouna, V., Rossetto, T., (2013).Intensity EMS-98 for early-mid 20th century damaging earthquakes in Greece.Proc. Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2013 (VEESD 2013), Vienna, Austria; 08/2013, 11pp.

Stavrianaki, K., Kouskouna, V. & T. Rossetto, (2013): Intensity EMS-98 for early-mid 20th century damaging earthquakes in Greece. Accepted for oral presentation in: Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics & 13.D-A-CH Tagung, 28-30 August, Vienna, Austria.ID-263, 9pp.

Stavropoulou, M., Xiroudakis, G. and Exadaktylos, G. (2013).Analytical model for estimation of digging forces and specific energy of cable shovel. Coupled Systems Mechanics, V. 2 (1), 23-51.

Stucchi, M., Rovida, A., Gomez Capera, A.A., Alexandre, P., Camelbeeck, T., Demircioglu, M.B., Gasperini, P., Kouskouna, V., Musson, R.M.W., Radulian, M., Sesetyan, K., Vilanova, S., Baumont, D., Bungum, H., Fäh, D., Lenhardt, W., Makropoulos, K., Martinez Solares, J.M., Scotti, O., Živčić, M., Albini, P., Batllo, J., Papaioannou, C., Tatevossian, R., Locati, M., Meletti, C., Viganò, D., Giardini, D. (2013): The SHARE European Earthquake Catalogue (SHEEC) 1000-1899. Journal of Seismology, Vol. 17, 2, 523-544.

Triantaphyllou, M.V. (2013): Calcareous nannofossil dating of Ionian and Gavrovo flysch deposits in the External Hellenides Carbonate Platform (Greece): Overview and implications. Tectonophysics, Vol. 595-596, 235-249.

Triantaphyllou, M.V., Gogou, A., Dimiza, M., Kouli, K., Bouloubassi, I., Papanikolaou, M., Kotthoff, U., Emeis, K-C., Roussakis, G., Athanasiou, M., Parinos, K., Katsouras, G., Ioakim, C., Lykoussis, V. (2013): Evidence for warm and humid Mid-Holocene episode in the Aegean and northern Levantine Seas. Regional Environmental Change doi:10.1007/s10113-013-0495-6

Tsourou, Τ., Drinia, H. & G. Anastasakis (2013). Ostracod assemblages from Holocene middle shelf deposits of southern Evoikos Gulf (central Aegean Sea, Greece) and their palaeoenvironmental implications. 17th International Symposium on Ostracoda “Back to the Future” University of Roma Tre, Rome, Italy, July 23rd-26th, Il Naturalista Siciliano, 37(1): 401-403.

Tsoutsia A., Kapsimalis V., Poulos S., Paraskevopoulou V., Dassenakis E., (2013):  Assessment of heavy metal contamination in the coastal sediments of the broader area of Chios Harbor (Aegean Sea), Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013, Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol. XLVII.

Tzanis, A. (2013): Detection and extraction of orientation-and-scale-dependent information from two-dimensional GPR data with tuneable directional wavelet filters. Journal of Applied Geophysics, Vol. 89, 48-67.

Tzanis, A., Vallianatos, F. and Efstathiou, A., 2013. Multidimensional earthquake frequency distributions consistent with non-extensive statistical physics: The interdependence of Magnitude, Interevent Time and Interevent Distance in North California. Bull. Geol. Soc. Greece, XLVII (3), 1326-1337. DOI: 10.12681/bgsg.10914

Tzortzaki, E., Karakitsios, V., Tsikos, H. (2013): Biomarker evidence for intermittent photic zone euxinia in the Aptian-Albian organic sedimentary record from the Ionian Zone (Epirus, Greece). Organic Geochemistry, Vol. 64/1, 84-93.

Vairaktaris, E., Stavropoulou, M. (2013): Modeling of the three-dimensional subsidence diffusion-convection problem above a trapdoor. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 37, 6, 551-576.

Vallianatos, F., Michas, G., Papadakis, G., Tzanis, A. (2013): Evidence of non-extensivity in the seismicity observed during the 2011-2012 unrest at the Santorini volcanic complex, Greece. Natural Hazards and Earth System Science, Vol. 13, 1, 177-185.

Van der Geer A.A.E., Lyras G.A., Lomolino M., Palombo M.R., Sax D. (2013). Body size evolution of palaeo-insular mammals: temporal variations and interspecific interactions. Journal of Biogeography 40: 1440–1450.

Vassilakis E., Soukis K., and Lozios S (2013).High spectral resolution optical image analysis as a tool for elucidating major extensional structures in detailed geological mapping.Proceedings of the 32nd EARSeL Symposium and 36th General Assembly 2012.

Vassilakis E., Soukis K., and Lozios S (2013).High spectral resolution optical image analysis as a tool for elucidating major extensional structures in detailed geological mapping. In: 4th EARSeL Workshop on Remote Sensing and Geology. Mykonos; 2012. pp. 81-87. Publisher's Version.

Vassilakis, E.,Papadopoulou-Vrynioti, K.(2013):The tectonic control of an underground river network, Agia Triada Cave (Karystos, Greece). Proceedings of the 16th International Congress of Speleology,V3, p208-213, ISBN:978-80-87857-09-0, Brno, Czech Republic, July 21-28-2013.

Vassilopoulou, S., Sakkas, V., WegmullerU., Capes, R., (2013). Long term and seasonal ground deformation monitoring of Larissa Plain (Central Greece) by Persistent Scatterer Interferometry.Central European Journal of Geosciences,5/1, 61-76,doi:10.2478/s13533-012-0115-x.

Velegrakis, A.,F., Monioudi, I.,N., Poulos, S.,E., Lekkas, D., Hatzopoulos, J.,N.,  Hasiotis, Th., Karambas, Th., Kontogianni, A., Vousdoukas, M.,I., Andreadis, O., Rigos, A., Tsekouras, G., Psarros, F., Ghionis, G., Karditsa, A., Chatzipavlis, A., Anastasiadis, S., Kokkoris, G., Petrakis, S., Tsimplis, M.N.,  Peduzzi, P., Collins, M.B., (2013): Physical and economic impacts of sea level changes on the island beaches of the Aegean Archipelago (ISLA): Concepts and preliminary results. Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology, 5-7 September 2013, Athens, Greece, No. 819, 8p.

Voudouris P., Constantinidou S., Kati M., Mavrogonatos C., Kanellopoulos C., Volioti E. (2013) Genesis of alpinotype fissure minerals from Thasos Island, northern Greece. Mineralogy, mineral chemistry and crystallizing environment. Bull. Geol. Soc. Greece, 47: 468-476.

Voudouris P., Psimis I., Mavrogonatos C., Kanellopoulos C., Kati M., Chlekou E. (2013). Amethyst occurrences in Tertiary volcanic rocks of Greece: mineralogical and genetic implications.  Bull. Geol. Soc. Greece, 47: 477-486. 

Voudouris P., Xinou A., Kanellopoulos C., Kati M., Mavrogonatos C., Lyberopoulos P. (2013). A new occurence of pyrophanite from the amphibolite-hosted skarn in western Kimmeria, Xanthi, northern Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 47: 487-496.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, PG., Bindi, L., Moritz, R., Ortelli, M., Kartal, T. (2013): Extremely Re-rich molybdenite from porphyry Cu-Mo-Au prospects in northeastern Greece: mode of occurrence, causes of enrichment, and implications for gold exploration, Minerals, 3: 165-191.

Voudouris, P.C., Melfos, V. (2013): Aluminum-phosphate-sulfate (APS) minerals in the sericitic-advanced argillic alteration zone of the Melitena porphyry-epithermal Mo-Cu ± Au ± Re prospect, western Thrace, Greece. Neues Jahrbuch fur Mineralogie. 190/1: 11-27.

Voudouris, P.C., Melfos, V., Spry, P.G., Kartal, T., Schleicher, H., Moritz, R., Ortelli, M. (2013): The Pagoni Rachi/Kirki Cu-Mo±Re±Au deposit, northern Greece: Mineralogical and fluid inclusion constraints on the evolution of a telescoped porphyry-epithermal system. Canadian Mineralogist 51: 411-442.

Voudouris, P.C., Spry, P.G., Mavrogonatos, C., Sakellaris, G.A., Bristol, S.K., Melfos, V., Fornadel, A.P. (2013): Bismuthinite derivatives, lillianite homologues, and bismuth sulfotellurides as indicators of gold mineralization in the stanos shear-zone related deposit, Chalkidiki, Northern Greece. Canadian Mineralogist, 51: 119-142.

Zotiadis, V. and Argyraki, A. (2013): Development of innovative environmental applications of attapulgite clay. Bulletin of the Geological Society of Greece Proceedings of the 13th International Congress Chania, Sept. 2013, vol. XLVII No. 2, 992-1001.

Zoumpouli, E., Pomoni-Papaioannou, F., Zelilidis, A., Iliopoulos, G. (2013): Biostratigraphical and sedimentological study of an Upper Cretaceous succession in the Sami area (Central Area of Kefallinia, W. Greece).13th International Conference of the Geological Society of Greece Vol. ΧLVII.

2012

Alexandrakis, G. and Poulos, S.E., (2012):The significance of the major variables that control the formation and evolution of the Hellenic beach zones. Proceedings of the 10th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries, Athens, 7-11/5/2012.Number of Paper 052, 10p. (electronic version).

Amiridis, V. , Zerefos, C., Kazadzis, S., Gerasopoulos, E., Eleftheratos, K., Vrekoussis, M., Stohl, A., Mamouri, R.E., Kokkalis, P., Papayannis, A., Eleftheriadis, K., Diapouli, E., Keramitsoglou, I., Kontoes, C., Kotroni, V., Lagouvardos, K., Marinou, E., Giannakaki, E., Kostopoulou, E., Giannakopoulos, C., Richter, A., Burrows, J.P., Mihalopoulos, N. (2012): Impactofthe 2009 AtticawildfiresontheairqualityinurbanAthens. Atmospheric Environment, Vol. 46, 536-544.

Antonarakou, A., Kontakiotis, G., Triantaphyllou, M.V., Mortyn, P.G. & Martinez-Boti, M.À., (2012): Globigerinoides ruber: Key-species of carbonate diagenesis for Mg/Ca paleothermometry in high salinity settings. Proceedings of the 10th Symposium on Oceanography and Fisheries, CD, 10pp.

Argyriou, T., Otero, O., Pavlakis, P., Boaz, N.T. (2012): Description and paleobiogeographical implications of new Semlikiichthys (Teleostei, Perciformes) fish material from the Late Miocene deposits of Sahabi, Libya. Geobios, Vol. 45, 5, 429-436.

Bathrellos, G.D., Gaki-Papanastassiou, K., Skilodimou, H.D., Papanastassiou, D., Chousianitis, K.G. (2012): Potential suitability for urban planning and industry development using natural hazard maps and geological-geomorphological parameters. Environm. Earth Sc., Vol. 66, 2, 537-548.

Bell, K. L. C.,  Nomikou, P.,  Carey, S. N.,  Stathopoulou, E.,  Polymenakou, P.,  Godelitsas, A.,  Roman, Ch.,  Parks, M., (2012): Continued exploration of the Santorini volcanic field and Cretan Basin, Aegean Sea. Oceanography 25, 1, 30-31.

Calvo, J.P., Triantaphyllou, M.V., Regueiro, M., Stamatakis, M.G., (2012): Alternating diatomaceous and volcaniclastic deposits in Milos Island, Greece. A contribution to the upper Pliocene–lower Pleistocene stratigraphy of the Aegean Sea. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 321–322, 24–40.

Carydis, P., Castiglioni, C., Lekkas, E., Kostaki, I., Lebesis, N., Drei, A. (2012): The Emilia Romagna, may 2012 earthquake sequence. The influence of the vertical earthquake component and related geoscientific and engineering aspects. Ingegneria Sismica, Vol. 29, 2-3, 31-58.

Carydis, P., Lekkas, E., Papaioannou, C.c, Tsokos, A., Delakouridis, J. (2012): The october 23 (m w = 7.2) and november 9 (m w = 5.7), 2011 Van, Turkey earthquakes. A geoscientific and engineering report. Ingegneria Sismica, Vol. 29, 1, 13-37.

Critselis, E., Nastos, P.T., Theodoridou, K., Theodoridou, M., Tsolia, M.N., Hadjichristodoulou, Ch., Papaevangelou, V., (2012): Time Trends in Pediatric Hospitalizations for Varicella Infection Are Associated with Climatic Changes: A 22-Year Retrospective Study in a Tertiary Greek Referral Center. PLoS ONE 7(12): e52016. doi:10.1371/journal.pone.0052016

Dimiza, M.D., Koukousioura, O., Triantaphyllou, M.V., (2012): Benthic foraminiferal morphological abnormalities from Holocene sediments of the Aegean Sea, Greece: palaeoenvironmental implications. 10th Symposium on Oceanography and Fishery, 7-11 May, 2012 p. 12, (Πρακτικά σε ηλεκτρονική έκδοση).

Drinia, H., (2012): The use of Benthic Foraminiferal morphoclasses in determining (Paleo) oceanographic conditions: a paradigm. 10th Symposium on Oceanography and Fishery, 7-11 May, 2012 p. 32, (Πρακτικά σε ηλεκτρονική έκδοση).

Drinia, H., Anastasakis, G., (2012):Benthic foraminiferal palaeoecology of the Late Quaternary continental outer shelf of a landlocked marine basin in central Aegean Sea. Quaternary International, Vol. 261, 43-52.

Drinia, H., Antonarakou, A., (2012): Palaeoceanography of the early late Miocene deposits of the Pre-Apulian zone, western Greece, as recorded by foraminifer and stable isotope records. International Journal of Earth Sciences, vol. 101, 2, 521 – 534.

Drinia, H., Antonarakou, A., (2012): Palaeoceanography of the early late Miocene deposits of the Pre-Apulian zone, western Greece, as recorded by foraminifer and stable isotope records. International Journal of Earth SciencesVol. 101, 2, 521 – 534.

Drinia, H., Koskeridou, E., Giamali, Ch., (2012): Micro- and Macro- biofacies of a Late Quaternary sediment core recovered from the SE Aegean Sea. 10th Symposium on Oceanography and Fishery, 7-11 May, 2012 p. 26, (Πρακτικά σε ηλεκτρονική έκδοση).

Drinia, H., Koskeridou, E.and Giamali, Ch.(2012):Micro- and macro- biofacies of a late quaternary sediment core recovered from the SE Aegean Sea. 10th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2012 -7-11 May Athens, Greece. Proceedings.

Economou-Eliopoulos, M., Antivachi, D., Vasilatos, C., Megremi, I. (2012): Evaluation of the Cr(VI) and other toxic element contamination and their potential sources: The case of the Thiva basin (Greece). Geoscience Frontiers, Vol. 3, 4, 523-539.

Eliopoulos, D.G., Economou-Eliopoulos, M., Apostolikas, A., Golightly, J.P. (2012): Geochemical features of nickel-laterite deposits from the Balkan Peninsula and Gordes, Turkey: The genetic and environmental significance of arsenic. Ore Geology Reviews, Vol. 48, 413-427.

Evelpidou, N. (2012): Modelling of erosional processes in the Ionian Islands (Greece). Geomatics, Natural Hazards and Risk, Vol. 3, 4, 293-310.

Evelpidou, N., Kampolis, I., Pirazzoli, P., Vassilopoulos A., (2012): Global sea-level rise and disappearance of tidal notches, Global and Planetary Change, 92-93, 248-256.

Evelpidou, N., Melini, D., Pirazzoli, P., Vassilopoulos, A., (2012) :Evidence of a recent rapid subsidence in the S-E Cyclades (Greece): an effect of the 1956 Amorgos earthquake? Continental Shelf Research, 39-40, 27-40.

Evelpidou, N., Pavlopoulos, K., Vassilopoulos, A., Triantaphyllou, M., Vouvalidis, K., Syrides, G., (2012):Holocene palaeogeographical reconstruction of the western part of Naxos island (Greece). Quaternary International, 266, 81–93.

Evelpidou, N., Pirazzoli, P., Vassilopoulos, A., Spada, G., Ruggieri, G., Tomasin, A. (2012): Late holocene sea level reconstructions based on observations of roman fish tanks, Tyrrhenian coast of Italy. Geoarchaeology, Vol. 27, 3, 259-277.

Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., Pirazzoli P., (2012):Submerged notches on the coast of Skyros Island (Greece) as evidence for Holocene subsidence. Geomorphology, 141-142, 81-87, DOI information: 10.1016/j.geomorph.2011.12.025.

Evelpidou, N., Vassilopoulos, A., Pirazzoli, P.A. (2012): Holocene emergence in Euboea island (Greece). Marine Geology, Vol. 295-298, 14-19.

Fornadel, A.P., Voudouris, P.C., Spry, P.G., Melfos, V. (2012): Mineralogical, stable isotope, and fluid inclusion studies of spatially related porphyry Cu and epithermal Au-Te mineralization, Fakos Peninsula, Limnos Island, Greece. Mineralogy and Petrology, Vol 105, 1-2, 85-111.

Georgiadis, I.K., Koroneos, A., Tsirambides, A., Stamatakis, M. (2012): Modern sands derived from the vertiskos unit of the serbomacedonian massif (N. Greece): A preliminary study on the weathering of the unit. Central European Journal of Geosciences, Vol. 4, 3, 465-477.

Hayden, B., Μπασιάκος, Ι., Σαρρής, Α., Παυλόπουλος, Κ., Θεοδωρακοπούλου, Κ., Αθανασας, Κ., Τριανταφύλλου, Μ., Κούλη, Κ., Τσουρού, Θ., Παπαδόπουλος, Ν., Σουπιος, Π., Παπαδόπουλος, Ε., (2012): Διεπιστημονική προσέγγιση του παλαιοπεριβάλλοντος στο Ίστρον, κόλπου Μιραμπέλλο, Αν. Κρήτης. Πρακτικά 5ου Συμποσίου της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας, 327-344.

Himmerkus, F., Zachariadis, P. T., Reischmann, T., Kostopoulos, D. K., (2012): The basement of the Mount Athos peninsula, northern Greece: Insights from geochemistry and zircon ages. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), 101, 1467-1485.

Iliopoulos, G., Roussiakis, S. & Fasssoulas, C., (2012): First occurrence of carnivore footprint with hyaenid affinities from the Late Miocene of Crete (Greece). Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 92, 265–271.

Isaksen, I.S.A., Zerefos, C., Wang, W.-C., Balis, D., Eleftheratos, K., Rognerud, B., Stordal, F., Berntsen, T.K., Lacasce, J.H., Svde, O.A., Olivié, D., Orsolini, Y.J., Zyrichidou, I., Prather, M., Tuinder, O.N.E. (2012): Attribution of the Arctic ozone column deficit in March 2011. Geophysical Research Letters, Vol. 39, 24, L24810, doi:10.1029/2012GL053876.

Karditsa, A., Poulos, S. and Zervakis, V., (2012): Is it possible fluvial water fluxes to have higher salinity and temperature values than the ambient sea water? The case of the Evros river (Alexandroupolis Gulf). Proceedings of the 10th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries, Athens, 7-11/5/2012.Number of Paper 040, 10p. (electronic version).

Karymbalis, E., Giles, P., Ferentinou, M., Gaki-Papanastassiou, K., (2012):Analysis of relationships among morphometric parameters of coastal alluvial fans and source basins in North Peloponnese, Greece. IAG Morphoevolution of Tectonicaly Active Belts, Proceedings of the 16th Joint Geomorphological Meeting. Rome, Italy, 1-5 July, 2012.

Karymbalis, E., Katsafados, P., Chalkias, C., Gaki-Papanastassiou, K., (2012): An integrated study for the evaluation of natural and anthropogenic causes of flooding in small catchments based on geomorphological and meteorological data and modeling techniques: The case of the Xerias torrent (Corinth, Greece). Zeitschrift für Geomorphologie, 56, 1, 045–067.

Kaskaoutis, D.G., Kosmopoulos, P.G., Nastos, P.T., Kambezidis, H.D., Sharma, M., Mehdi, W., (2012): Transport pathways of Sahara dust over Athens, Greece as detected by MODIS and TOMS. Geomatics, Natural Hazards and Risk, Vol. 3, 1,35–54, DOI:10.1080/19475705.2011.574296.

Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kambezidis, H.D., (2012): Characterizing the long-range transport mechanisms of different aerosol types over Athens, Greece during 2000-2005. International Journal of Climatology, Vol. 32, 1249–1270, DOI: 10.1002/joc.2357,

Kelepertzis, E., Argyraki, A., Daftsis, E. (2012): Geochemical signature of surface water and stream sediments of a mineralized drainage basin at NE Chalkidiki, Greece: A pre-mining survey. Journal of Geochemical Exploration, Vol. 114, 70-81.

Kelepertzis, E., Argyraki, A., Valakos, E., Daftsis, E. (2012): Distribution and accumulation of metals in tadpoles inhabiting the metalliferous streams of eastern chalkidiki, northeast Greece. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Vol. 63, 3, 409-420.

Kontakiotis, G., Antonarakou, A.,Triantaphyllou, M.V., Mortyn, P.G., Dermitzakis, M.D. & Martinez-Boti, M.À., (2012): Using planktonic foraminiferal Mg/Ca ratios to detect a double temperature-salinity influence in the Aegean Sea. Proceedings of the 10th Symposium on Oceanography and Fisheries, CD, 11pp.

Koskeridou, E. & Thivaiou, D. (2012): Problematic species: color patterns revealed by uv light as a character for systematics in mollusc fossils – an example from the hellenic region. 10th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2012 -7-11 May Athens, Greece. Proceedings.

Koukousioura, O., Triantaphyllou, M.V., Dimiza, M.D., Pavlopoulos, K., Syrides, G., Vouvalidis, K., (2012):Benthic foraminiferal evidence and paleoenvironmental evolution of Holocene coastal plains in the Aegean Sea (Greece). Quaternary International, Vol. 261, 105-117.

Koukousioura, O., Triantaphyllou, M.V., Dimiza, M.D., Pavlopoulos, K., Syrides, G., Vouvalidis, K. (2012): Benthic foraminiferal evidence and paleoenvironmental evolution of Holocene coastal plains in the Aegean Sea (Greece). Quaternary International, Vol. 261, 105-117.

Kouli, K. (2012): Vegetation development and human activities in Attiki (SE Greece) during the last 5000 years. Vegetation History and Archaeobotany 21:267-278.

Kouli, K., Gogou, A., Bouloubassi, I., Triantaphyllou, M.V., Ioakim, Chr., Katsouras, G., Roussakis, G., Lykoussis, V., (2012): Late postglacial paleoenvironmental change in the northeastern Mediterranean region: Combined palynological and molecular biomarker evidence. Quaternary International 261:118-127.

Koutsovitis, P., Magganas, A. and Ntaflos, T., (2012): Rift and intra-oceanic subduction signatures in the Western Tethys during Triassic: The case of ultramafic lavas as part of an unusual ultramafic-mafic-felsic suite in Othris, Greece. Lithos, 144-145, 177-193.

Lagios, E., Papadimitriou, P., Novali, F., Sakkas, V., Fumagalli, A., Vlachou, K., Del Conte, S., (2012): Combined Seismicity Pattern Analysis, DGPS and PSInSAR studies in the broader area of Cephalonia (Greece). Tectonophysics, Vol. 524-525, 43-58.

Lecuyer, C., Daux, V., Moissette, P., Cornee, J.J., Quillevere, F., Koskeridou, E., Fourel, F., Martineau, F. and Reynard, B., (2012): Stable carbon and oxygen isotope compositions of invertebrate carbonate shells and the reconstruction of paleotemperatures and paleosalinities-A case study of the early Pleistocene of Rhodes, Greece. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 350-352, 39 - 48.

Leeder, M.R., Mark, D.F., Gawthorpe, R.L., Kranis, H., Loveless, S., Pedentchouk, N., Skourtsos, E., Turner, J., Andrews, J.E., Stamatakis, M. (2012): A "Great Deepening": Chronology of rift climax, Corinth rift, Greece. Geology, Vol. 40, 11, 999-1002.

Makropoulos, K., Kaviris, G., Kouskouna, V. (2012): An updated and extended earthquake catalogue for Greece and adjacent areas since 1900. Natural Hazards and Earth System Science, Vol. 12, 5, 1425-1430.

Marsellos, A.E., Foster, D.A., Kamenov, G.D., Kyriakopoulos, K. (2012): Detrital zircon U-Pb data from the hellenic South Aegean belts: Constraints on the age and source of the South Aegean basement. J. of the Virtual Explorer, Vol 42, 3.

Megremi, I., Vasilatos, Ch., Economou-Eliopoulos, M.,&Mitsis I. (2012): On the speciation and the sources of chromium ingroundwater in eastern Sterea Hellas, Greece: Natural versus anthropogenic origin. PRE.ORG, Protection and Restoration of the Environment XI, International Conference, Proceed.491-500, 2012-07-03, Thessaloniki, Greece.

Meinhold, G., Kostopoulos, D.K., (2012). The Circum-Rhodope Belt, northern Greece: Age, provenance, and tectonic setting. Tectonophysics, doi:10.1016/j.tecto.2012.03.034.

Melfos V.,Voudouris P.C. (2012): Geological, Mineralogical and Geochemical Aspects for Critical and Rare Metals in Greece. Minerals, 2, 300-317; doi:10.3390/min2040300.

Modianaki, Z., Evelpidou, N., Stamatopoulos, L., Stamatakis, M., (2012): Tafoni formation at Theologos (Fthiotida, Greece). Revista de Geomorphologie, Vol. 14, 13-28.

Moissette, P., Koskeridou, E., Cornée, J-J., André, J-P., (2012):Fossil assemblages associated with submerged beachrock beds as indicators of environmental changes in terrigenous sediments: examples from the Gelasian (Early Pleistocene) of Rhodes, Greece. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 369, 14-27.

Morhange, C., Pirazzoli, P.A., Evelpidou, N., Marriner, N. (2012): Late holocene tectonic uplift and the silting up of lechaion, the western harbor of ancient Corinth, Greece. Geoarchaeology, Vol. 27, 3, 278-283.

Morhange, C., Pirazzoli, P.A., Evelpidou, N., Marriner, N., (2012): Tectonic uplift and silting up of Lechaion, western harbour of ancient Corinth (Greece), Geoarchaeology, 27, 278-283, doi 10.1002/gea.21388.

Moustris, K.P., Douros, K., Nastos, P.T., Larissi, I.K., Anthracopoulos, M.B., Paliatsos, A.G., Priftis, K.N., (2012): Seven-days-ahead forecasting of childhood asthma admissions using artificial neural networks in Athens, Greece. International Journal of Environmental Health Research, Vol. 22, 2, 93-104.

Moustris, K.P., Nastos, P.T., Larissi, I.K., Paliatsos, A.G., (2012):Application of multiple linear regression models and artificial neural networks on the surface ozone forecast in the greater Athens Area, Greece. Advances in Meteorology, Vol. 2012, doi:10.1155/2012/894714.

Moustris, K.P., Proias, G.T., Koukouletsos, K.V., Larissi, I.K., Nastos, P. T., Paliatsos, A.G., (2012): Missing value estimation for PM10 concentration time series using artificial neural networks.Third International Symposium on Green Chemistry for Environment, Health and Development, October 3-5, 2012. Skiathos Island, Greece, Proceedings in CD-ROM.

Moustris, K.P., Proias, G.T., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Koukouletsos, K.V., Paliatsos, A.G., (2012): Artificial Neural Networks for Surface Ozone Prediction in the Greater Athens Area, Greece. Protection and Restoration of the Environment XI, 3-6 July 2012, Thessaloniki, Greece, pp. 939-948.

Moustris, K.P., Proias, G.T., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., (2012):Bioclimatic and air quality conditions in the greater Athens area, Greece, during the warm period of the year: Trends, variability and persistence. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 21 (8b), 2368-2374.

Nasopoulou, I., Poulos, S.E., Karymbalis, E. and Gaki-Papanastassiou, K., (2012): Coastal vulnerability assessment of the northern coast (Antirrio-Eratini) of the western Corinth Gulf to the anticipated sea-level rise. Proceedings of the 10th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries, Athens, 7-11/5/2012.Number of paper 079, 10p. (electronic version).

Nastos, P.T. (2012): Meteorological patterns associated with intense Saharan dust outbreaks over Greece in winter. Advances in Meteorology, Vol. 2012, dx.doi.org/10.1155/2012/828301

Nastos, P.T., Matzarakis, A. (2012): The effect of air temperature and human thermal indices on mortality in Athens, Greece. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 108, 3-4, 591-599.

Nomikou, P., Carey, S., Papanikolaou, D., Croff Bell, K., Sakellariou, D., Alexandri, M., Bejelou, K. (2012): Submarine volcanoes of the Kolumbo volcanic zone NE of Santorini Caldera, Greece. Global and Planetary Change, Vol. 90-91, 135-151.

Papadopoulou-Vrynioti K., (2012): Morphogenetic study of the Mavri Limni Valley - Polylimnio in Messinia (Greece). Geologica Balcanica, 41, 1-3.

Papadopoulou-Vrynioti, K., Kampolis I., (2012):Formation and development of a karstic system below and above sea level in Messinian Mani Peninsula (S. Greece). Speleogenesis & Evolution of Karst Aquifers, 12, 17-21.

Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Yapaskurt, V.O., Rusakov, V.S., Belakovskiy, D.I., Turchkova, Voudouris, P., Katerinopoulos A. and Magganas, A., (2012): Hilarionite, IMA 2011-089. CNMNC, Newsletter No. 12, February 2012, p. 154, Mineralogical Magazine, 76, 151-155.

Pirazzoli, P., Evelpidou, N., (2012): Comment on ‘Relative sea level change in western Istria (Croatia) during the last millennium’ by Sanja Faivre, Eric Fouache, Matthieu Ghilardi, Fabrizio Antonioli, Stefano Furlani and Vladimir Kovacic. Quaternary International 271, 130-131.

Pomoni, F., Drinia, H., & Tsaparas, N. (2013): Palaeoecological Reconstruction of the Lower Tortonian coral fauna from Gavdos Island, Southern Greece. Geobios, 46, 3, 233-241.

Pomonis, P., Rigopoulos, L., Tsikouras, B., Karipi, S., Hatzipanagiotou, K. (2012): Geochemical and petrogenetic features of plagiogranite dykes in the Koziakas ophiolitic mélange (W. Thessaly, Greece). Neues Jahr.h fur Mineralogie, Abh., Vol 189, 2, 125-137.

Poulos, E.S., Plomaritis, A.T. and Ghionis, G., (2012): Nearshore wave characteristics related to a strong Etesian wind event monitored at the Gouves beach zone (Heraklio, Crete Island). Proceedings of the 10th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries, Athens, 7-11/5/2012.Number of Paper 086, 10p. (electronic version).

Poulos, S.E. , Gaki-Papanastasiou, K., Gialouris, P., Ghionis, G., Maroukian, H. (2012): A geomorphological investigation of the formation and evolution of the Kaiafas sand-dune field (Kyparissiakos Gulf, Ionian Sea, eastern Mediterranean) in the Late Holocene. Environm. Earth Sc., Vol. 66, 3, 955-966.

Poulos, S.E., Gaki-Papanastaiou, K., Gialouris, P., Ghionis, G., Maroukian, H., (2012):A geomorphological investigation of the formation and evolution of the Kaiafas sand-dune field (Kyparissiakos Gulf, Ionian Sea, eastern Mediterranean) in the Late Holocene. Environmental Earth Science, 66, 3, 955-966.

Poulos, S.E., Plomaritis, T.A., Ghionis, G., Collins, M.B., Angelopoulos, C., (2012):The role of coastal morphology in influencing sea-level variations induced by meteorological forcing in microtidal waters: Examples from the island of Crete (Aegean Sea, Greece). Journal of Coastal Research, 29, 2, 272-282.

Proias, G.T., Moustris, K.P., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., (2012):Ambient PM10 concentrations and the impact of wind at an urban site in Central Greece. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 21 (7a),1935-1941.

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P., Hatzipanagiotou, K. (2012): The impact of petrographic characteristics on the engineering properties of ultrabasic rocks fromnorthern and central Greece. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, Vol. 45, 4, 423-433.

Siidra, O., Chukanov, N.V., Pekov, I.V., Krivovichev, S.V., Magganas, A., Katerinopoulos, A., Voudouris, P. (2012): Pb 2(AsO 2OH)Cl 2, a new phase from the Lavrion ancient slags, Greece: Occurrence and characterization, Min. Mag., Vol. 76, 3, 597-602.

Simone, L., Bravi, S., Carannante, G., Masucci, I., Pomoni-Papaioannou, F., (2012):Arid vs wet climatic evidence in the “Middle Cretaceous” calcareous successions of the Southern Apennines (Italy). Cretaceous Research, 36, 6-23.

Skianis G. Aim., (2012): The self potential anomaly produced by a subsurface flow at the contact of two horizontal layers and its quantitative interpretation. International Journal of Geophysics, Vol. 2012, Article ID 483590, 8 pages. dx.doi.org/10.1155/2012/483590.

Skianis G. Aim., Vaiopoulos A. D., (2012): The spatial variation of a spectral band ratio with a considerable correlation between the bands. Proceedings of the 4th EARSel Workshop on Remote Sensing and Geology, Mykonos, Greece, 24th-25th May 2012, 28-43. ISBN 978-618-80609-0-6.

Skianis G. Aim.,(2012): The problem of the spatial variation of a spectral band ratio: a first order approach based on probability theory.EarthScienceInformatics, Vol. 5, 1, 13-21. DOI 10.1007/s12145-011-0092-5.

Triantaphyllou, M.V., (2012): Emiliania huxleyi coccoliths in the sediment record and the relative climatic signal: examples from the eastern Mediterranean. 10th Symposium on Oceanography and Fishery, 7-11 May, 2012, 11 pp., (Πρακτικά σε ηλεκτρονική έκδοση).

Triantaphyllou, M.V., Dimiza, M.D., Koukousioura, O., Hallock, P., (2012): Observations on the life cycle of the symbiont-bearing foraminifer Amphistegina lobifera Larsen, An invasive species in coastal ecosystems of the Aegean Sea (Greece, E. Mediterranean). Journal of Foraminiferal Research, vol. 42(2), 143–150.

Tsanakas, K., Gaki – Papanastassiou, K. and Maroukian, H., (2012): Geomorphic markers of a Neogene Deltaic fan: the case of Aliakmonas river, Northern Greece. IAG Morphoevolution of Tectonicaly Active Belts, Proceedings of the 16th Joint Geomorphological Meeting.Rome, Italy, 1-5 July.

Tsimi, C., Ganas, A., Dimoyiannis, D., Valmis, S., Lekkas, E. (2012): Catchment-wide estimate of single storm interrill soil erosion using an aggregate instability index: A model based on geographic information systems. Natural Hazards, Vol. 62, 3, 863-875.

Tsourou, Th., Drinia, H.,Antonarakou, A., Lianou, V., (2012):  Pleistocene Ostarcoda from Cape Calogeras (Zakynthos Island, Ionian Sea, Greece) Proceedings of the 10th Symposium on Oceanography and Fisheries, CD, 10pp.

Vaiopoulos, A.D., Georgopoulos, A., Lozios, S.G. (2014): Comparison of 3D representations depicting micro folds: Overlapping imagery vs. time of flight laser scanner  (Conference Paper). Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, Vol. 8538, Article number 853808.

Voudouris, P., Melfos, V., (2012): Aluminum-phosphate-sulfate (APS) minerals in the sericitic-advanced argillic alteration zone of the Melitena porphyry-epithermal Mo-Cu-±Au±Re prospect, western Thrace, Greece. Neues Jahrbuch für Mineralogie, 190/1, 11-27.

Vouterakos, P.A., Moustris, K.P., Bartzokas, A., Ziomas, I.C., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., (2012): Forecasting the discomfort levels within the greater Athens area, Greece using artificial neural networks and multiple criteria analysis.Theoretical and Applied Climatology, Vol. 110, 3, 329-343.

Warchoł, J., Matłok, M., Misaelides, P., Noli, F., Zamboulis, D., Godelitsas, A., (2012): Interaction of UVIaq with CHA-type zeolitic materials. Microporous and Mesoporous Materials, 153, 1, 63-69.

Zerefos, C.S., Tourpali, K., Eleftheratos, K., Kazadzis, S., Meleti, C., Feister, U., Koskela, T., Heikkilä, A. (2012): Evidence of a possible turning point in solar UV-B over Canada, Europe and Japan. Atmospheric Chemistry and Physics, Vol. 12, 5, 2469-2477.

Zotiadis, V., Argyraki, A., Theologou, E. (2012): Pilot-Scale Application of Attapulgitic Clay for Stabilization of Toxic Elements in Contaminated Soil. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 138, 5, 633-637.

Αθανασίου, M., Τριανταφύλλου, Μ.Β., Δήμιζα, Μ.Δ., Γώγου, A., Ρουσσάκης, Γ., Λυκούσης Β., (2012): Παλαιοωκεανογραφική – Παλαιοκλιματική διακύμανση κατά την απόθεση του σαπροπηλού S1 στη ΒΑ Μεσόγειο: Ενδείξεις του ασβεστολιθικού ναννοπλαγκτού. 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, 7- 11 Μαΐου 2012, σελ.10, (Πρακτικά σε ηλεκτρονική έκδοση).

Ζερεφός, Χ., Τουρπάλη, Κ., Ελευθεράτος, Κ., Καζαντζής, Σ., Μελέτη, Χ., Μπαλής, Δ. και Ζυριχίδου, Ε., (2012): Πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης της επικίνδυνης συνιστώσας της ηλιακής ακτινοβολίας. Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 87 Α’, 2012.

Καφούσια, Ν., Καρακίτσιος, Β., Jenkyns, H.C. (2012): Η οξίνιση των ωκεανών κατά το παρελθόν. Η περίπτωση του Τοάρσιου της Ιονίου Ζώνης (Δ. Ελλάδα). Πρακτικά 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Αθήνα, 7-11 Μαϊου 2012.

2011

Agiadi, K., Triantaphyllou, M., Girone, A. and Karakitsios, V., 2011. The early Quaternary palaeobiogeography of the eastern Ionian deep-sea Teleost fauna: A novel palaeocirculation approach. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 306, p. 228-242.

Alexopoulos, J.D., Dilalos, S. and Vassilakis, E., 2011. Adumbration of Amvrakia’s spring water pathways, based on detailed geophysical data (Kastraki – Meteora). Advances in the Research of the Aquatic Environment, N. Lambrakis, G. Stournaras, K. Kartsanou (Eds), Vol. 2, 105-112, DOI 10.1007/978-3-642-24076-8, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.

Balis, D., I.S.A. Isaksen, C. Zerefos, I. Zyrichidou, K. Eleftheratos, K. Tourpali, R. Bojkov, B. Rognerud, F. Stordal, O. A. Sovde and Y. Orsolini, 2011. Observed and modelled record ozone decline over the Arctic during winter/spring. Geophys. Res. Lett., 38, L23801, doi:10.1029/2011GL049259, 2011.

Bathrellos G., Skylodimou H., Gaki-Papanastassiou K., Chousianitis K, Papanastassiou D., 2011. Potential suitability for urban planning and industry development by using natural hazard maps and geological - geomorphological parameters. Environmental Earth Sciences. DOI 10.1007/s12665-011-1263-x.

Bonsall, T.A., Spry, P.G., Voudouris, P., Seymour, K.St., Tombros, S., Melfos, V., 2011. The Geochemistry of Carbonate-Replacement Pb-Zn-Ag Mineralization in the Lavrion District, Attica, Greece: Fluid Inclusion, Stable Isotope, and Rare Earth Element Studies. Econ Geology 106: 619-651.

Carydis, P. and Lekkas, E., 2011. The Haiti Earthquake Mw = 7.0 of January 12th 2010: structural and geotechnical engineering field observations, near-field ground motion estimation and interpretation of the damage to buildings and infrastructure in the Port-au-Prince area. Ingegneria Sismica, XXVIII, N.3, pp. 67-85, (July-Sept 2011), Pavia.

Diakakis, M., Foumelis, M., Gouliotis, L. and Lekkas, E., 2011. Preliminary flood hazard and risk assessment in Western Athens metropolitan area. Environmental Earth Sciences, Advances in the Research of Aquatic Environment (eds. Lambrakis, N., Stournaras, G., Katsanou, K.), Vol.1 pp. 147-154, Springer, New York.

Drinia, H. and Anastasakis, G., 2011. Benthic foraminiferal paleoecology of the Late Quaternary continental outer shelf of a landlocked marine basin in central Aegean Sea. Quaternary International, dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2011.07.003.

Drinia, H. and Antonarakou, A., 2011. Palaeoceanography of the early late Miocene deposits of the Pre-Apulian zone, western Greece, as recorded by foraminifer and stable isotope records. International Journal of Earth Sciences, www.springerlink.com/content/8j698401111412n2.

Economou-Eliopoulos, M., Megremi, I. and Vasilatos, Ch., 2011. Factors controlling the heterogeneous distribution of Cr(VI) in soil, plants and groundwater: Evidence from the Assopos basin, Greece. Chemie Edre vol 71, p. 39-52.

Economou-Eliopoulos M., Antivachi D., Vasilatos C., and Megremi, I., 2011. Evaluation of the Cr(VI) and other toxic element contamination and their potential sources: The case of the Thiva basin (Greece). GEOSCIENCE FRONTIERS, available on line: www.elsevier.com/locate/gsf

Eleftheratos, Κ., C. S. Zerefos, C. Varotsos & I. Kapsomenakis, 2011. Interannual variability of cirrus clouds in the tropics in El Nino Southern Oscillation (ENSO) regions based on International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP) satellite data, International Journal of Remote Sensing, Volume 32, Issue 21, 6395-6405.

Eleftheratos, Κ., C. S. Zerefos, E. Gerasopoulos, I. S. A. Isaksen, B. Rognerud, S. Dalsoren & C. Varotsos, 2011. A note on the comparison between total ozone from Oslo CTM2 and SBUV satellite data, International Journal of Remote Sensing, Volume 32, Issue 9, 2535-2545.

Eliopoulos, D. and Kilias, S.P., 2011. Marble-hosted submicroscopic gold mineralization at Asimotrypes area, Mount Pangeon, southern Rhodope Core Complex, Greece, Economic Geology v. 106/ 5, p. 751-780.

Evelpidou N., Pirazzoli P.A., Saliègec J.-F., Vassilopoulos A., 2011. Submerged notches and doline sediments confirm Holocene subsidence of the northern Corinth Gulf (Greece), Continental Shelf Research, Vol. 31, Issue 12, 1273-1281.

Evelpidou N., Pirazzoli P.A., Vassilopoulos A., Tomasin A., 2011. Holocene submerged shorelines on Theologos area (Greece), Zeitschrift fur Geomorphologie, Vol. 55, 31-44.

Fornadel, A.P., Spry, P.G., Melfos, V., Vavelidis, M., Voudouris, P., 2011. The Palea Kavala Bi-Te-Sb±Au district: a reduced intrusion-related system, northeastern Greece. Ore Geology Reviews 39: 119-133.

Gaki-Papanastasiou K., Maroukian H., Karymbalis E. and Papanastassiou D., 2011. Geomorphological study and Palaeogeographic evolution of NW Kefalonia island, Greece, concerning the hypothesis of a possible location of the Homeric Ithaca. Geological Society of America. Special Paper 476, 69-80, doi:10.1130/2011.2476 (06).

Gaki-Papanastassiou K., Cundy A., and Maroukian H., 2011. Fluvial versus tectonic controls on the Late Holocene geomorphic and sedimentary evolution of a small Mediterranean fan delta system. The Journal of Geology, Vol. 119, 0022-1376/2011/11902-0007. Doi. 10.1086/658144.

Gaki-Papanastassiou K., Maroukian H., Kourbanian V., 2011. The morphotectonic evolution of the southern half of Kythera island, Ionian sea, Greece, during the Quaternary. PRACE GEOGRAFICZNE, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków, vol.127, 49–60.

Gamaletsos, P., A. Godelitsas, T.J. Mertzimekis, J. Göttlicher, R. Steininger, S. Xanthos, J. Berndt, S. Klemme, A. Kuzmin and G. Bárdossy, 2011. Thorium partitioning in Greek industrial bauxite investigated by Synchrotron-radiation and laser-ablation techniques, Nucl. Instr. Meth. B269 3067: dx.doi.org/doi:10.1016/j.nimb.2011.04.061

Gerasopoulos, Ε., V. Amiridis, S. Kazadzis, P. Kokkalis, K. Eleftheratos, M. O. Andreae, T. W. Andreae, H. El-Askary, and C. S. Zerefos, 2011. Three-year ground based measurements of aerosol optical depth over the Eastern Mediterranean: the urban environment of Athens, Atmos. Chem. Phys., 11, 2145-2159.

Godelitsas, A., Nastos, P.T., Mertzimekis, T.J., Toli, K., Simon, R. and Göttlicher, J., 2011. A microscopic and Synchrotron-based characterization of urban particulate matter (PM10-PM2.5 and PM2.5) from Athens atmosphere, Greece. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Vol. 269, pp. 3077–3081, DOI: 10.1016/j.nimb.2011.04.063, (IF: 1.156).

Godelitsas, A., N. Stamatelos-Samios, M. Kokkoris and E. Chatzitheodoridis, 2011. Lead patination in the atmosphere of Athens, Greece, Nucl. Instr. Meth. B269 3074: dx.doi.org/doi:10.1016/j.nimb.2011.04.062.

Goiran, J.-P, Pavlopoulos, K., Fouache E., Triantaphyllou, M.V. and Etienne, R., 2011. Piraeus, the ancient island of Athens: Evidence from Holocene sediments and historical archives. Geology, 39, 531-534.

Himmerkus, F., Zachariadis, P. T., Reischmann, T. and Kostopoulos, D. K., 2011. The basement of the Mount Athos peninsula, northern Greece: Insights from geochemistry and zircon ages. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), DOI 10.1007/s00531-011-0644-4.

Kafousia, N., Karakitsios, V., Jenkyns, H.C. and Mattioli, E., 2011. A Global Event With A Regional Character: The Early Toarcian Oceanic Anoxic Event in the Pindos Ocean (Northern Peloponnese, Greece). Geological Magazine, v. 148(4), p. 619-631.

Kantiranis, N., K. Sikalidis, A. Godelitsas, C. Squires, G. Papastergios and A. Filippidis, 2011. Extra-framework cation release from heulandite-type rich tuffs on exchange with NH4+, J. Environ. Manag. 92, 1569-1576: dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.01.013.

Kapetanidis, V. and Papadimitriou, P., 2011. Estimation of arrival-times in intense seismic sequences using a Master-Events methodology based on waveform similarity. Geophys. J. Int., doi: 10.1111/j.1365-246X.2011.05178.x.

Kaskaoutis, D.G., Kosmopoulos, P.G., Nastos, P.T., Kambezidis, H.D., Sharma, M., Mehdi, W., 2011. Transport pathways of Sahara dust over Athens, Greece as detected by MODIS and TOMS. Geomatics, Natural Hazards and Risk, DOI:10.1080/19475705.2011.574296.

Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kambezidis, H.D., 2011. Characterizing the long-range transport mechanisms of different aerosol types over Athens, Greece during 2000-2005. International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.2357, (IF: 2.347).

Kazantzidis, Α., K. Eleftheratos, C.S. Zerefos, 2011. Effects of cirrus cloudiness on solar irradiance in four spectral bands Atmospheric Research, Volume 102, Issue 4, Pages 452-459.

Kelepertzis, E., Argyraki, A., Daftsis, E., 2011. Factors controlling major ion and trace element content in surface water at Asprolakkas hydrological basin, NE Chalkidiki: Implications for elemental transport mechanisms. In: N. Lambrakis et al. (Eds.), Advances in the Research of Aquatic Environment, Vol. 2, DOI 10.1007/978-3-642-24076-8, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 177-184.

Kontakiotis, G., Mortyn, P.G., Antonarakou, A., Martínez-Botí, M.À. and Triantaphyllou, M.V., 2011. Field-based validation of a diagenetic effect on G. ruber Mg/Ca paleothermometry: Core top results from the Aegean Sea (eastern Mediterranean). Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 12(9): Q09004. doi:10.1029/2011GC003692.

Kougemitrou, I., A. Godelitsas, Ch. Tsabarisc, V. Stathopoulos, A. Papandreou, P. Gamaletsos, G. Economou and D. Papadopoulos 2011. Characterisation and management of ash produced in the hospital waste incinerator of Athens, Greece, J. Hazard. Mater. 187, 421-432: dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.01.045.

Koukousioura, O., Dimiza, M.D., Triantaphyllou, M.V. and Hallock, P., 2011. Living benthic foraminifera as an environmental proxy in coastal ecosystems: A case study from the Aegean Sea (Greece, NE. Mediterranean). Journal of Marine Systems, v. 88(4), p. 489-501.

Lekkas, E., Andreadakis, E., Kostaki, I. and Kapourani, E., 2011. Critical Factors for Run-up and Impact of the Tohoku Earthquake Tsunami (Japan, 11-3-2011). International Journal of Geosciences, 2, pp. 310-317, Scientific Research Publishing, California.

Matsangouras, I.T., Nastos, P.T., Pytharoulis, I., 2011. Synoptic-mesoscale analysis and numerical modeling of a tornado event on 12 February 2010 in northern Greece. Advances in Science and Research, Vol. 6, 187-194, DOI:10.5194/asr-6-187-2011.

Melfos, V., Helly, B., Voudouris, P., 2011. The ancient Greek names “Magnesia” and “Magnetes” and their origin from the magnetite occurrences at the Mavrovouni mountain of Thessaly, central Greece. A mineralogical-geochemical approach. Archaeol Anthropol sciences 3: 165-172.

Moustris, K.P., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., 2011. Precipitation forecast using artificial neural networks in specific regions of Greece. Water Resources Management, Vol. 25, pp. 1979–1993, DOI 10.1007/s11269-011-9790, (IF: 2.013).

Mueller-Töwe, I.J., Kjeldahl-Vallon, T.A., Milàn, J., Vallon, L.H., Theodorou, G., Lindgren, J., Roussiakis, S.J. and Bromley, R.G., 2011. First chelonian eggs and carapace fragments from the Pliocene of Rhodes, Greece. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen, v. 262, p. 309-322.

Nastos, P.T, Μatzarakis, A., 2011. The effect of air temperature and human thermal indices on mortality in Athens. Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-011-0555-0.

Nastos, P.T., Kampanis, N.A., Giaouzaki, K.N., Matzarakis, A., 2011. Environmental impacts on human health during a Saharan dust episode at Crete Island, Greece. Meteorologische Zeitschrift, Vol. 20, pp. 517-529, DOI: 10.1127/0941-2948/2011/0246, (IF: 1.402).

Nastos, P.T., Moustris, K.P., Larissi, I.K., Paliatsos, A.G., 2011. Rain Intensity Forecast using Artificial Neural Networks in Athens, Greece. Atmospheric Research, DOI: 10.1016/j.atmosres.2011.07.020, (IF: 1.811).

Nastos, P.T., Philandras, C.M., Founda, D., Zerefos, C.S., 2011. Air temperature trends related to changes in atmospheric circulation in the wider area of Greece. International Journal of Remote Sensing, Vol. 32, No. 3, pp. 737–750, (IF: 1.089).

Nastos, P.T., Philandras, C.M., Kapsomenakis, J., Eleftheratos, K., 2011. Variability and trends of mean maximum and mean minimum air temperature in Greece from ground-based observations and NCEP-NCAR reanalysis gridded data. International Journal of Remote Sensing, Vol. 32, Issue 21 pp. 6177-6192 | DOI: 10.1080/01431161.2010.507798, (IF: 1.089).

Nastos, P.T., Politi, N., Kapsomenakis, J., 2011. Spatial and Temporal Variability of the Aridity Index in Greece. Atmospheric Research, DOI: 10.1016/j.atmosres.2011.06.017, (IF: 1.811).

Nomikou, P. and Papanikolaou, D., 2011. Extension of Active Fault Zones on Nisyros Volcano across the Yali-Nisyros Channel based on Onshore and Offshore data. Marine Geophysical Research, Special issue on «Seafloor Mapping for Geohazard Assessment», DOI 10.1007/s11001-011-9119-z.

Papanikolaou, M.D., Triantaphyllou, M., Platzman, E., Gibbard, P., Macniocaill, C. and Head M.J., 2011. A well established Early – Middle Pleistocene marine sequence on SE Zakynthos island, Western Greece: magneto-biostratigraphic constraints and palaeoclimatic implications. Journal of Quaternary Science 26 (5), 523-540.

Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Zadov, A.E., Voudouris, P., Magganas, A., Katerinopoulos, A., 2011. Agardite-(Nd) NdCu6(AsO4)3(OH)6.3H2O from the Hilarion Mine, Lavrion, Greece: Mineral description and chemical relations with other members of the agardite-zálesiite solid-solution system. Journal of GEOsciences 57: 249-255.

Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Zadov, A.E., Voudouris, P., Magganas, A. and Katerinopoulos, A., 2011. Agardite-(Nd), IMA 2010-056. CNMNC Newsletter No. 7, February 2011. page 30; Mineralogical Magazine, 75, 27-31.

Philandras, C.M., Nastos, P.T., Kapsomenakis, J., Douvis, K.C., Tselioudis, G., Zerefos, C.S., 2011. Long term precipitation trends and variability within the Mediterranean region. Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 11, pp. 3235–3250, DOI:10.5194/nhess-11-3235-2011 (IF: 1.792).

Poulos, S.E., Gaki-Papanastasiou, K., Gialouris P., Ghionis, G. and H. Maroukian, 2011. A geomorphological investigation of the formation and evolution of the Kaiafas sand-dune field (Kyparissiakos Gulf, Ionian Sea, eastern Mediterranean) in the Late Holocene. Environmental Earth Sciences. DOI: 10.1007/s12665-011-1305-4

Poupkou, A., Nastos, P., Melas, D., Zerefos, C., 2011. Climatology of Discomfort Index and Air Quality Index in a large urban Mediterranean Agglomeration. Water, Air, & Soil Pollution, Vol. 222 (1-4), pp. 163-183, DOI: 10.1007/s11270-011-0814-9, (IF: 1.676).

Poupkou, A., Zanis, P., Nastos, P., Papanastasiou, D., Melas, D., Tourpali, K., Zerefos, C., 2011. Present climate trend analysis of the Etesian winds in the Aegean Sea. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 106 (3-4), pp. 459-472, DOI 10.1007/s00704-011-0443-7, (IF: 1.776).

Provatidis, C.G., Theodorou, E.G. and Theodorou, G.E., 2011. Computed tomography and CAD/CAE methods for the study of the osseus inner ear bone of greek Quaternary endemic mammals. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, v. 11( 2), p. 121-127.

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. and Hatzipanagiotou, K., 2011. Microcracks in ultrabasic rocks under uniaxial compressive stress. Engineering Geology, 117, pp. 104-113.

Royden, L.H. and Papanikolaou, D.J., 2011. Slab segmentation and late Cenozoic disruption of the Hellenic arc. Geochem. Geophys. Geosyst., 12(3): Q03010.

Samoli, E., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Katsouyanni, K., Priftis, K.N., 2011. Acute effects of air pollution on pediatric asthma exacerbation: evidence of association and effect modification. Environmental Research, Vol. 111(3), pp. 418–424, doi:10.1016/j.envres.2011.01.014, (IF: 3.237).

Siidra, O.I., Krivovichev, S.V., Chukanov, N.V., Pekov, I.V., Magganas, A., Katerinopoulos, A., Voudouris, P., 2011. The crystal structure of Pb5(As3+O3)Cl7 from ancient slags of Lavrion, Greece – a novel Pb(II) chloride arsenite. Mineralogical Magazine 75(2): 337-345.

Solomonidou, A., Coustenis, A., Bampasidis, G., Kyriakopoulos, K., Moussas, X., Bratsolis, E., Hirtzig, M., 2011. Implications of possible internal liquid water oceans on Europa and other giant planets’ satellites. Journal of Cosmology, Vol. 13, 4191-4211.

Stamatakis, M.G., Bedelean, H., Gorea, M., Alfieris, D., Tziritis, E., Kavouri, S, 2011. Clay-rich rocks and mining wastes for the production of lightweight aggregates with thermal insulation properties. Refractories Worldforum 3, 85-92.

Stamatopoulos L., Evelpidou N., 2011. River-bed evolution during the Holocene in Kalavrita region (northern Peloponnese, Greece), Revista de Geomorfologie, vol. 13, p. 5-8.

Vassilakis, E., Royden, L. and Papanikolaou, D., 2011. Kinematic links between subduction along the Hellenic trench and extension in the Gulf of Corinth, Greece: A multidisciplinary analysis. Earth and Planetary Science Letters, 303(1-2): 108-120.

Vött A., Lang F., Brückner H., Gaki-Papanastassiou K., Maroukian H., Papanastassiou D., Giannikos A., Hadler H., Handl m., Ntageretzis K., Willershäuser T. and Zander A., 2011. Sedimentological and geoarchaeological evidence of multiple tsunamigenic imprint on the Bay of Palairos-Pogonia (Akarnania, NW Greece). Quaternary International, 242, 213-239, doi:10.1016/j.quaint.2010.11.002.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P.G., Moritz, R., Papavassiliou, C., Falalakis, G., 2011. Mineralogy and geochemical environment of formation of the Perama Hill high-sulfidation epithermal Au-Ag-Te-Se deposit, Petrota Graben, NE Greece. Mineralogy and Petrology 103: 79-100.

Voudouris, P., Spry, P.G., Sakellaris, G.A., Mavrogonatos, C., 2011. A cervelleite-like mineral and other Ag-Cu-Te-S minerals [Ag2CuTeS and (Ag,Cu)2TeS] in gold-bearing veins in metamorphic rocks of the Cycladic Blueschist Unit, Kallianou, Evia Island, Greece. Mineralogy and Petrology 101: 169-183.

Voudouris, P., 2011. Conditions of formation of the Mavrokoryfi high-sulfidation epithermal Cu-Ag-Au-Te deposit (Petrota Graben, NE Greece). Mineralogy and Petrology 101: 97-113.

Zotiadis, V., Argyraki, A. and Theologou, E., 2011. A Pilot Scale Application of Attapulgitic Clay for Stabilization of Toxic Elements in Contaminated Soil, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering doi:10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000620 (in press).

2010

Agiadi, K., Triantaphyllou, M.V., Karakitsios, V. and Dermitzakis, M.D., 2010. Paleobathymetric interpretation of the fish otoliths from the Lower - Middle Quaternary deposits of Kephallonia and Zakynthos islands (Ionian Sea, Western Greece). Rivista Italiana Paleontologia e Stratigrafia, 11/1, 63-78.

Alexandrakis G., Poulos S.E., and Petrakis S., 2010. The development of a beach vulnerability index (BVI) for the assessment of beach zone erosion in the case of the North Cretan Coast (Aegean Sea). Hellenic Journal of Geosciences, 45, 11-22.

Antoniou, A., Lekkas, E. 2010. – Rockfall susceptibility map for Athinios port, Santorini Island, Greece. Elsevier, Geomorphology, 118, 152–166.

Astilleros, J.M., Godelitsas, A., Rodríguez-Blanco, J.D., Fernández-Díaz, L., Prieto, M., Lagoyannis, A., Harissopulos, S. 2010. Interaction of gypsum with lead in aqueous solutions Applied Geochemistry, 25 (7), pp. 1008-1016.

Cundy A., Gaki-Papanastassiou K., Papanastassiou D., Maroukian H., Frogley M.R. and Cane T. 2010. Geological and geomorphological evidence of recent coastal uplift along a major Hellenic normal fault system (the Kamena Vourla fault zone, NW Evoikos Gulf, Greece). Marine Geology 271, 156–164. doi:10.1016/j.margeo.2010.02.009.

Dimiza M.D., Triantaphyllou M.V. and Krassakopoulou, E., 2010. Distribution of living coccolithophores in the western Cretan Straits (South Aegean Sea, Eastern Mediterranean) during late winter 2008. Hellenic Journal of Geosciences 45, 55-64.

Drinia, H. and Dermitzakis, M.D., 2010. The response of benthic foraminifera to palaeoenvironmental distrurbance: A quantitative approach in turbidite – like successions. Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie, 258/3, 325-338

Economou-Eliopoulos, M., 2010. Platinum-group elements (PGE) in various geotectonic settings: Opportunities and risks. Hellenic Journal of Geosciences, 45: 65-82.

Efstratios Kelepertzis., Ariadne Aryraki., Emmanouil Daftsis. and Dimitrios Ballas., 2010. Geochemical background heavy metal concentrations of stream sediments at mineralized areas of NE Chalkidiki. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 153-162.

Eleftheratos, K., Tselioudis, G., Zerefos, C., Nastos, P, Douvis, C., Kapsomenakis, J., 2010, Observed and predicted climate changes in Uruguay and adjacent areas. Hellenic Journal of Geosciences, Vol. 45, pp. 83-90.

Evelpidou N., Pavlopoulos K., Vassilopoulos A., Triantafyllou M., Vouvalidis K., Syrides G., 2010, Paleogeographical records in western Naxos (Greece) and sea level changes in Upper Holocene. Geodynamica Acta, Vol.23, Issue 5-6, p. 233-240.

Evelpidou, N., Pavlopoulos, K., Vassilopoulos, A., Triantaphyllou, M., Vouvalidis, K. and Syrides, G., 2010. Yria (western Naxos island, Greece): Sea level changes in upper Holocene and palaeogeographical reconstruction. Geodinamica Acta 23 (5-6), 233-240.

Gaki-Papanastassiou K., 2010. Quaternary evolution of the Agia-Agiokambos area as a possible outlet of the Eastern Thessaly plain to the Aegean Sea. Hellenic Journal of Geosciences. 45, 1-6.

Gaki-Papanastassiou K., Karymbalis E., Poulos S.E., Seni A., Zouva Ch. 2010. Coastal vulnerability assessment to sea-level rise in the case of Argolikos Gulf (Greece). Hellenic Journal of Geosciences. 45, 109-121.

Ganas, A., Lagios, E., Petropoulos, G. and Psiloglou, B., 2010. 'Thermal imaging of Nisyros volcano (Aegean Sea) using ASTER data: Εstimation of radiative heat flux', Intern. J. Remote Sensing, 31: 15, 4033 — 4047.

Georgiades, G.N. and M.G. Stamatakis., 2010. Clayey Diatomite from a Deposit in Central Greece - A Multifunctional Raw Material for Absorption and Insulation. Refractories WORLDFORUM, no 1, 150-165.

Godelitsas, A., Astilleros, J.M. 2010. Dissolution, sorption/(re)precipitation, formation of solid solutions and crystal growth phenomena on mineral surfaces: implications for the removal of toxic metals from the environment . EMU Notes in Mineralogy: Ion partitioning in ambient temperature aqueous systems.

Godelitsas, A., Gamaletsos, P., Roussos-Kotsis, M. 2010. Mordenite-bearing tuffs from Prassa quarry, Kimolos island, Greece. European Journal of Mineralogy, 22 (6), pp. 797-811.

Kafousia, N., Karakitsios, V., Jenkyns, H.C. and Mattioli, E., (in press). A Global Event With A Regional Character: The Early Toarcian Oceanic Anoxic Event in the Pindos Ocean (Northern Peloponnese, Greece). Geological Magazine.

Kambezidis, H.D., Larissi, I.K., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., 2010. Spatial variability and trends of the rain intensity over Greece. Advances in Geosciences, Vol. 26, pp. 65-69.

Karakitsios, V., Kafousia, N. and Tsikos, H., 2010. Oceanic Anoxic Events as recorded in the Mesozoic sedimentary record of mainland Greece. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 123-131.

Karymbalis E., Gaki-Papanastassiou K., Ferentinou M. 2010. Fan deltas classification coupling morphometric analysis and artificial neural networks: the case of NW coast of gulf of Corinth, Greece. Hellenic Journal of Geosciences. 45, 133-146.

Kaskaoutis, D., Kosmopoulos, P., Kambezidis, H.D., Nastos, P.T., 2010. Identification of the aerosol types over Athens, Greece: The influence of air-mass transport. Advances in Meteorology, Vol. 2010, Article ID 168346, 15 pages, doi:10.1155/2010/168346

Kaskaoutis, D.G., Kalapureddy, M.C.R., Krishna Moorthy, K., Devara, P.C.S., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kambezidis, H.D., 2010. Heterogeneity in pre-monsoon aerosol types over the Arabian Sea deduced from ship-borne measurements of spectral AODs. Atmospheric Chemistry and Physics, 10 (10) pp. 4893-4908, (IF: 4.881).

Kaskaoutis, D.G., Kharol, S.K., Sifakis, N., Nastos, P.T., Sharma, A.R., Badarinath, K.V.S., Kambezidis, H.D., 2010, Satellite monitoring of the biomass burning aerosols during the wildfires of August 2007 in Greece: Climate implications. Atmospheric Environment, 45 (3), pp. 716-726, (IF: 3.139).

Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kambezidis, H.D., Kharol, S.K., Badarinath, K.V.S., 2010. The The Aura-OMI Aerosol Index distribution over Greece. Atmospheric Research, Vol. 98(1), pp. 28-39, (IF: 1.811).

Kaskaoutis, D.G., Nastos, P.T., Kosmopoulos, P.G., Kambezidis, H.D., 2010. The combined use of satellite data, air-mass trajectories and model applications for monitoring of the dust transport over Athens, Greece. International Journal of Remote Sensing, 1366-5901, Volume 31, Issue 19, pp. 5089 – 5109, (IF: 1.089).

Katsouras, G., Gogou, A., Bouloubassi, I., Emeis, K.-C., Triantaphyllou, M., Roussakis, G. and Lykousis, V., 2010. Organic carbon distributions and isotopiccomposition in three records from the eastern Mediterranean Sea during the Holocene. Organic Geochemistry, 41, 935-939, doi: 10.1016/j.orggeochem.2010.04.008.

Koukousioura O., Dimiza M. and Triantaphyllou M.V., 2010. Alien foraminifers from Greek coastal areas (Aegean Sea, Eastern Mediterranean). Mediterranean Marine Science, 11/1, 155-172.

Koukouzas, N., Vasilatos, Ch., Itskos, Gr., Mitsis, I. and Moutsatsou, A., 2010. Removal of Heavy metals from wastewater using CFB-coal fly ash zeolitic materials. Journal of Hazardous Materials, 173, 581-588.

Larissi, I.K., Antoniou, A., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., 2010. The role of wind in the configuration of the ambient air quality in Athens, Greece. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 19, No 9b, pp. 1989-1996, (IF: 0.531).

Larissi, I.K., Antoniou, A., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., 2010. Assessment of air quality in the greater Athens area, Greece. International Journal of Engineering and Management, Vol. 2 (1), pp.3-13.

Laskou, M., Economou-Eliopoulos, M. and Mitsis, I., 2010. Bauxite ore as an energy source for bacteria driving iron–leaching and bio- mineralization. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 163-173.

Lekkas, E. 2010. – The 12 May 2008 Mw=7.9 Wenchuan Earthquake, China. Macroseismic Intensity Assessment Using the EMS1998 and ESI2007 Scales and their Correlation with the Geological Structure. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 100, No. 5B, pp. 2791-2804, November 2010, doi: 10.1785/0120090244.

Maroukian, H., Leonidopoulou, D., Skarpelis, N. and Stournaras, G., 2010. Effects of lithology, mineralogy and weathering on particle size variability of sediments in the coastal environment of Livada Bay in SE Tinos Island. Journal of Coastal Research, 26, 167-175.

Marschik, R., Tobias, B., Hensler, A.S., Skarpelis, N. and Hölzl, S., 2010. Isotope geochemistry of the Pb-Zn-Ba (-Ag-Au) mineralization at Triades-Galana, Milos island. Resource Geology, 60, 335-347.

Matsangouras, J.T., Nastos, P.T., 2010. The July 27, 2002 tornado event in Athens, Greece. Advances in Science and Research, Vol. 4, pp. 9-13.

Matzarakis, a., Nastos, P.T., 2010. Human-Biometeorological assessment of heat waves in Athens. Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-010-0379-3, (IF: 1.776).

Meinhold, G., Kostopoulos, D., Frei, D., Himmerkus, F., & Reischmann, T., 2010. U–Pb LA-SF-ICPMS zircon geochronology of the Serbo-Macedonian Massif, Greece: Palaeotectonic constraints for Gondwana-derived terranes in the Eastern Mediterranean. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), 99, 813-832. DOI 10.1007/s00531-009-0425-5.

Meinhold, G., Reischmann, T., Kostopoulos, D., Frei, D., & Larionov, A., 2010. Mineral chemical and geochronological constraints on the age and provenance of the eastern Circum-Rhodope Belt low-grade metasedimentary rocks, NE Greece. Sedimentary Geology, 229, 207-223.

Melfos V, Helly B, Voudouris P 2010. The ancient Greek names “Magnesia” and “Magnetes” and their origin from the magnetite occurrences at the Mavrovouni mountain of Thessaly, central Greece. A mineralogical-geochemical approach. Archaeol Anthropol sciences. DOI: 10.1007/s12520-010-0048-6

Moissette, P., Cornée, J.J., Mannaї-tayech, B., Rabhi, m., André, J.P., Koskeridou, E, Méon, H. 2010. The western edge of the Mediterranean Pelagian Platform: A Messinian mixed siliciclastic–carbonate ramp in northern Tunisia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 285, 85-103.

Nastos, P.T., Evelpidou N., Vassilopoulos A., 2010, Brief communication: Does climatic change in precipitation drive erosion in Naxos island, Greece, Natural Hazards and Earth Sciences (NHESS), 10 (2), p. 379-382

Nastos, P.T., Matsangouras, J.T., 2010. Tornado activity in Greece within the 20th century. Advances in Geosciences, Vol. 26, pp. 49-51.

Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Anthracopoulos, M.B., Roma, E.S., Priftis, K.N., 2010. Outdoor particulate matter and childhood asthma admissions in Athens, Greece: a time-series study. Environmental Health, Vol. 9:45, doi:10.1186/1476-069X-9-45. The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: www.ehjournal.net/content/9/1/45, (IF: 2.481).

Nastos, P.T., Zerefos, C.S., 2010. Climate Change and precipitation in Greece. Hellenic Journal of Geosciences, Vol. 45, pp. 185-192.

Nastos, P.T., Zerefos, C.S., 2010. Cyclic modes of the intra-annual variability of precipitation in Greece. Advances in Geosciences, Vol. 25, pp. 45–50.

Owen, R.B., Renaut, R.W. and Stamatakis, M.G., 2010. Diatomaceous sedimentation in late Neogene lacustrine basins of western Macedonia, Greece. Journal of Paleolimnology, 44, 343-359.

Palyvos, N., K. Pavlopoulos, K., Froussou, E., Kranis, H., Pustovoytov, K., Forman, S.L. & Minos-Minopoulos, D. 2010. Paleoseismological investigation of the oblique-normal Ekkara ground rupture zone accompanying the M 6.7–7.0 earthquake on 30 April 1954 in Thessaly, Greece: Archaeological and geochronological constraints on ground rupture recurrence. Journal of Geophysical Research, 115, B06301, doi:10.1029/2009JB006374.

Palyvos, N., Mancini, M., Sorel, D., Lemeille F., Pantosti, D., Julia, R., Triantaphyllou, M. and De Martini, P.-M., 2010. Geomorphological, stratigraphic and geochronological evidence of fast Pleistocene coastal uplift in the westernmost part of the Corinth Gulf Rift (Greece). Geological Journal, 45(1), 78-104, doi: 10.1002/gj.1171.

Papadimitriou, P., Kaviris, G., Karakonstantis A. and K. Makropoulos, 2010. The Cornet seismological network: 10 years of operation, recorded seismicity and significant applications. AGPH, vol. 45, p. 193-208.

Papadopoulos, T.D., Stournaras G. and Alexopoulos, J.D., 2010. Geophysical investigations for aquifer detection in fissured rocks of volcanic origin. A case history. Journal of the Balkan Geophysical Society, ISSN 1302 – 1672, Vol. 13, No. 2, December 2010, p. 1-8.

Papaioannou, A.B., Viras L.G., Nastos P.T., Paliatsos A.G., 2010. An analysis of selected air pollutants in the city of Volos, Greece. Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 161, pp. 485–494, DOI 10.1007/s10661-009-0762-7 (IF: 1.356).

Papanikolaou, Ι., Foumelis, Μ., Parcharidis, Ι., Lekkas, Ε., & Fountoulis, Ι. (2010). - Deformation pattern of the 6th and 7th of April 2009, Mw=6.2 and Mw=5.6 earthquakes in L’ Aquila (Central Italy) revealed by ground and space based observations. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10, 1–15.

Philandras, C.M., Nastos, P.T., Paliatsos, A.G., Repapis, C.C., 2010. Study of the rain intensity in Athens and Thessaloniki, Greece. Advances in Geosciences, Vol. 23, pp. 37–45.

Poulos S. and Ballay A., 2010. Grain-Size Trend Analysis for the Determination of Non-Biogenic Sediment Transport Pathways on the Kwinte Bank (southern North Sea), in Relation to Sand Dredging. Journal of Coastal Research, 51, 87-92.

Rigopoulos, I., Tsikouras, B., Pomonis, P. & Hatzipanagiotou, K. 2010. The influence of alteration on the engineering properties of dolerites: The examples from the Pindos and Vourinos ophiolites (northern Greece). International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 47 (1), pp. 69-80

Sakkas, G., Kouskouna V. and Makropoulos, K., 2010. Seismic hazard analysis in the Ionian Islands using macroseismic intensities. AGPH, vol. 45, p. 239-247.

Segou, M. and Voulgaris, N., 2010. Proschema: A Matlab application for processing strong motion records and estimating engineering parameters. Computers & Geosciences 36, p 977-986.

Simone, L., Bravi, S., Carannante, G., Masucci, I. and Pomoni-Papaioannou, F., (in press). Arid vs wet climatic evidence in the “Middle Cretaceous” calcareous successions of the Southern Apennines (Italy). Cretaceous Research.

Skianis, G. Aim., and Verikiou, E., 2010: Solution of the linear diffusion equation with a time dependent diffusion coefficient, in two and three dimensions. Advances in Differential Equations and Control Processes, Vol. 5, Number 1, pages 37-47.

Skourtsos, E. & Lekkas, S. 2010. Extensional tectonics in Mt Parnon (Peloponnesus, Greece). Int. J. Earth Sci. (Geol. Rundsch.), doi 10.1007/s00531-010-0588-0.

Stamatakis, M.G., Fragoulis, D. S., Antonopoulou, G. and Stamatakis, M., 2010. The opaline silica rich sedimentary rocks of Milos Island, Greece and their behavior as pozzolanas in the manufacture of cement, Advances in Cement Research 22 ( 3), 171-183.

Stamatakis, M.G., Regueiro, M., Calvo, J.P., Fragoulis, G. and Stamatakis, G., 2010. A study of zeolitic tuffs associated with bentonite deposits from Almeria, Spain and Kimolos Island, Greece and their industrial potential as pozzolanas in the cement industry. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 283-292.

Sterba, J.HY., Foster, M., Bichler, M., Vasilatos, Ch. and Stamatakis, M.G., 2010. Analytical identification of a single source pumice from Greek shores and ancient sites in the Levant. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 293-298.

Triantaphyllou M.V., Antonarakou A., Dimiza M. and Anagnostou CH., 2010. Calcareous nannofossil and planktonic foraminiferal distributional patterns during deposition of sapropels S6, S5 and S1 in the Libyan Sea (Eastern Mediterranean). Geo-Marine Letters, 30(1), 1-13, doi: 10.1007/s00367-009-0145-7.

Triantaphyllou M.V., Dimiza M.D., Krasakopoulou E., Malinverno E., Lianou, V. and Souvermezoglou, E., 2010. Seasonal control on Emiliania huxleyi coccolith morphology and calcification in the Aegean Sea (Eastern Mediterranean). Geobios, 43, 99-110, doi: 10.1016/j.geobios.2009.09.002.

Triantaphyllou, M.V., 2010. Possible affinities between holococcolithophores Syracosphaera pulchra HOL oblonga type and Calyptrolithophora papillifera. Journal of Nannoplankton Research. 31(2), 114-120.

Tzanis, E., Kranis, H. & Chailas, S., 2010. An investigation of the active tectonics in central Greece with imaging and decomposition of topographic data. Journal of Geodynamics, 49, 55-67.

Tzavelas, G., Paliatsos, A.G., Nastos, P.T., 2010. Models for exceedances over high thresholds of the precipitation totals over Athens, Greece. Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 10, pp. 105–108, (IF: 1.357).

Velegrakis A., Ballay A., Poulos S., Radzevicius R., Bellec V., Manso F., 2010. European marine aggregates resources: Origins, usage, prospecting and dredging techniques. Journal of Coastal Research, 51, 1-14.

Voett, A., Bareth,G., Brucner, H., Curdt, C., Fountoulis, I., Grapmayer, R., Hadler, A., Hoffmeister, D., Klasen, N., Franziska L., Masberg, P., May, S.M., Ntagetzeris, K., Sakellariou, D., & Willershauer, T. (2010). Beachrock-type calcarenitic tsunamites along the shores of thw eastern Ionian sea (western Greece) – case studies from Akarnania, the Ionian islands and the western Peloponnese. Zeitshrift fur Geomorphologie, v. 54, Supp. 3, p. 001-050. DOI: 10.1127/0372-8854/2010/0054S3-0018.

Vött Α., Lang F., Brückner H., Gaki-Papanastassiou K., Maroukian H., Papanastassiou D., Giannikos A., Hadler H., Handl M., Ntageretzis K., Willershäuser T., Zander A. 2010. Sedimentological and geoarchaeological evidence of multiple tsunamigenic imprint on the Bay of Palairos-Pogonia (Akarnania, NW Greece). Quaternary International, 1-27 doi:10.1016/j.quaint.2010.11.002.

Voudouris P. 2010. Conditions of formation of the Mavrokoryfi high-sulfidation epithermal Cu-Ag-Au-Te deposit (Petrota Graben, NE Greece). Mineralogy and Petrology DOI 10.1007/s00710-010-0139-1

Moissette, P., Cornée, J.J. and Koskeridou, E., 2010. Pleistocene rolling stones or large bryozoan nodules in a mixed siliciclastic-carbonate environment (Rhodes, Greece). Palaios, 25: 24-39