ΣΠΟΥΔΕΣ

Προπτυχιακές

Πληροφορίες για προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Μεταπτυχιακές

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος παρέχει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) καθώς και Διιδρυματικά ΠΜΣ

Διδακτορικές

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος απονέμει διδακτορικό τίτλο σε ένα ευρύτατο φάσμα ερευνητικών πεδίων