Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

Ε6209 - ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΣΗ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Μάθημα:

Π. Πομώνης, Καθηγ.

 

Εργαστήρια:

Π. Πομώνης, Καθηγ.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Προπτυχιακό / ΣΤ’

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ειδικού Υποβάθρου, Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Περιλαμβάνει διαλέξεις, ασκήσεις πράξης, εργαστηρια­κές ασκήσεις.
Oι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος.                

2 ώρες διδασκαλίας,
1 ώρα εργαστ. ασκήσεων την εβδομάδα,
3 διδακτικές μονάδες,
4 πιστωτικές μονάδες.

Προαπαιτήσεις:

ΟΧΙ

Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων:

Ελληνική (Ε.Φ.1 Αγγλική)

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 • Διαγράμματα φάσεων στη Γεωλογία – Μελέτη της ισορροπίας των φάσεων σε διαγράμματα ενός, δύο, τριών και τεσσάρων συστατικών συναρτήσει των παραγόντων της πιέσεως, της θερμοκρασίας και της παρουσίας νερού (Δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών).
 • Πετρογενετικές διεργασίες στη Λιθόσφαιρα και Ασθενόσφαιρα – Μερική τήξη στο φλοιό και στο μανδύα – Ετερογένεια μανδύα – Ξενόλιθοι και η σχέση τους με τα περιβάλλοντα ηφαιστειακά πετρώματα –Μέθοδολογία μελέτης των ξενόλιθων για πετρογενετικά συμπεράσματα.
 • Σχηματισμός και εξέλιξη μαγμάτων – Κατηγορίες μαγμάτων και προέλευσή τους – Σύσταση του μάγματος – Διαφοροποίηση μαγμάτων, κλασματική κρυστάλλωση, μόλυνση, ανάμιξη μαγμάτων .
 • Εισαγωγή στη σχέση μαγματισμού και παγκόσμιας τεκτονικής – Πυριγενή πετρώματα μεσοωκεάνιων ράχεων, νησιώτικων και ηπειρωτικών τόξων, λεκανών οπισθοτόξου, ζωνών διάρρηξης κτλ.)
 • Τύποι και μέλη οφιολιθικών συμπλεγμάτων – Τεκτονίτες – Πετρώματα του θαλάμου (Κατώτερη ή σωρειτική ακολουθία – Ανώτερη ή μη σωρειτική ακολουθία) – Σμήνος μικρογαββρικών φλεβών – Βασαλτικές μαξιλαροειδείς λάβες – Οφιολιθικό melange. Ονοματολογία και ταξινόμηση πετρωμάτων που απαρτίζουν οφιολιθικά συμπλέγματα με βάση γεωχημικά κριτήρια – Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ οφιολιθικών ακολουθιών περιβάλλοντος διάνοιξης και υποβύθισης.
 • Θεωρία λιθοσφαιρικών πλακών και οφιόλιθοι – Kυριότεροι ιστορικοί σταθμοί στην εξέλιξη της ανάπτυξης των ιδεών για την δημιουργία και την επώθηση των οφιολιθικών συμπλεγμάτων – Σύγχρονος ορισμός οφιολιθικού συμπλέγματος – Σημερινές θεωρίες για την συμπεριφορά των λιθοσφαιρικών πλακών και η σχέση τους με τα οφιολιθικά συμπλέγματα – Μηχανισμοί ελέγχου επώθησης οφιολιθικών σχηματισμών – Μαγματικές διεργασίες σε περιβάλλον οπισθοτόξου και εμπροσθοτόξου.
 • Περιγραφή των κυριότερων πετρογενετικών διεργασιών για το σχηματισμό οφιολιθικών συμπλεγμάτων – Σύσταση μανδυακής πηγής – Δημιουργία πρωτογενούς βασαλτικού μάγματος – Πρωταρχικό μάγμα – Διεργασίες διαφοροποίησης – Γεωτεκτονικό Περιβάλλον σχηματισμού – Πετρογενετική μοντελοποίηση (Εκτίμηση βαθμού μερικής τήξης για τη δημιουργία του πρωτογενούς μάγματος με χρήση γεωχημικών δεδομένων και χρήση σύγχρονων πετρογενετικών μεθόδων) – Εκτίμηση φυσικοχημικών συνθηκών (παραδείγματα γεωθερμοβαρομετρίας, τρόποι υπολογισμού διαφυγότητας οξυγόνου) – Η σημασία της παρουσίας πρωτογενών αμφίβολων – Συνθήκες μεταμορφωσης και μετασωμάτωσης ωκεάνιου πυθμένα – Φαινόμενα υδροθερμικής εξαλλοίωσης, ροδιγκιτίωσης και ενανθράκωσης – Ο ρόλος του νερού και του CO2 στις μετασωματικές διεργασίες – Η σερπεντινίωση στις ζώνες υποβύθισης, σχέση με ηφαιστειότητα και μετασωμάτωση.
 • Επεξεργασία γεωχημικών μοντέλων και χρήση ορυκτοχημικών δεδομένων για τον προσδιορισμό του γεωτεκτονικού περιβάλλοντος σχηματισμού των οφιολίθων – Ερμηνεία κανονικοποιημένων διαγραμμάτων σπάνιων γαιών και πολυστοιχειακών διαγραμμάτων – Χρήση γεωχημικών διαγραμμάτων γεωτεκτονικής ταξινόμησης – Προσδιορισμός γεωτεκτονικού περιβάλλοντος με χρήση ορυκτοχημικών δεδομένων – Τα ισοτοπικά δεδομένα ως εργαλεία προσδιορισμού του γεωτεκτονικού περιβάλλοντος.
 • Περιγραφή των κυριοτέρων ελληνικών οφιολιθικών εμφανίσεων – Παραδείγματα από τις οφιολιθικές εμφανίσεις του Βούρινου, της Πίνδου, του Κόζιακα, της Όθρυος, της Εύβοιας, της Γευγελής, της Χαλκιδικής, του Σουφλίου, της Σαμοθράκης, της Λέσβου, των Κυκλάδων και της Κρήτης – Διάκριση των Ελληνικών οφιολιθικών εμφανίσεων με βάση το γεωτεκτονικό περιβάλλον σχηματισμού τους.
 • Αναφορά σε τυπικές εμφανίσεις οφιολιθικών συμπλεγμάτων στον παγκόσμιο χώρο – Παραδείγματα από τα οφιολιθικά συμπλέγματα Τροόδους (Κύπρος), Μιρντίτα (Αλβανία), Σέμαϊλ (Ομάν), Λιγούρια (Ιταλία), Δυτικές Άλπεις, Νικόγια (Κόστα Ρίκα), Ταϊτάο (Χιλή), Σμαρτβιλ (Καλιφόρνια, Η.Π.Α), Μπετς Κόουβ (Καναδάς), Ζαμπάλες (Φιλλιπίνες) –Ταξινόμηση με βάση το περιβάλλον σχηματισμού τους.

Μεταλλοφορία στα οφιολιθικά πετρώματα

 • Μεταλλοφορία στοιχείων της ομάδας του λευκοχρύσου PGE.
 • Θειούχα κοιτάσματα Fe–Cu–Ni–Co
 • Χρωμιτικά κοιτάσματα ακανόνιστου σχήματος (podiform) – σχέση τους με το γεωτεκτονικό περιβάλλον γένεσης, λατεριτικά κοιτάσματα νικελίου, κοιτάσματα τάλκη–μαγνησίτη, κοιτάσματα ψευδαργύρου και κασσίτερου και η σχέση τους με τις υδροθερμικές εξαλλοιώσεις ωκεάνιου πυθμένα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

Οργάνωση Διδασκαλίας:

ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Παραδόσεις (Διαλέξεις)26 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις13 ώρες
Άσκηση Υπάιθρου8 ώρες
Κατ' οίκον εργασία33 ώρες
Προετοιμασία αξιολόγησης20 ώρες
Σύνολο Μαθήματος100 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ο τελικός βαθμός (σε θεωρία και εργαστήριο) θα προκύπτει από την άθροιση των βαθμών στην ύλη της ‘Πετρογένεσης Πυριγενών Πετρωμάτων και Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων’. Η βαρύτητα θα είναι 60% για την εξέταση στην ύλη του Μαθήματος και 40% για την εξέταση στην ύλη του Εργαστηρίου.

Η τελική γραπτή τελική εξέταση του Μαθήματος θα περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομων απαντήσεων από την παραδοτέα ύλη καθώς και ερωτήσεις κρίσεως.

Η εξέταση του εργαστηρίου θα περιλαμβάνει εξέταση σε επιλεγμένες λεπτές τομές οφιολιθικών πετρωμάτων στο πολωτικό μικροσκόπιο, καθώς και προφορική εξέταση σε θέματα που παραδόθηκαν στις εργαστηριακές ασκήσεις


ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Η συνιστώμενη βιβλιογραφία θα αποτελείται από βιβλία και σημειώσεις Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων αναγνωρισμένου κύρους καθώς και από Διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 • Igneous and Metamorphic Petrology (Myron G. Best – 2002)
 • Μαγματικά Πετρώματα (Κοκκινάκης Ανδρέας , Πανεπιστημιακές Σημειώσεις – 2002)
 • Ophiolite Concept and the Evolution of Geological Thought (Yildirim Dilek, ‎Sally Newcomb – 2003– GSA Special Paper 373)
 • Ophiolites, Arcs, and Batholiths (James Earl Wright, ‎John W. Shervais – 2008 – GSA Special Paper 438)

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:


1 Ε.Φ.: Επισκέπτες Φοιτητές (π.χ. ERASMUS)