Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΠΑ001 - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Προπτυχιακό / ΣΤ’

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - 8 πιστωτικές μονάδες

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος έχει ενταχθεί ως πρόγραμμα στην πράξη "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών" και συγκεκριμένα στο Υποέργο "Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020".

Η συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι προαιρετική και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η Πρακτική Άσκηση έχει ενταχθεί στα μαθήματα επιλογής του Οδηγού Σπουδών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και έχει 8 ECTS. Ο βαθμός της Πρακτικής Άσκησης δεν προσμετράται στον τελικό βαθμό του πτυχίου.

Η συνολική διάρκεια της Πρακτικής άσκησης για το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος είναι οκτώ (8) εβδομάδες (ήτοι 2 μήνες) πλήρους απασχόλησης. Κατά το δίμηνο της Πρακτικής Άσκησης οι ασκούμενοι φοιτητές θα λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ και θα είναι ασφαλιστικά καλυμμένοι μέσω των πόρων του Προγράμματος. Οι φορείς δεν έχουν καμία ανάμιξη σε θέματα αμοιβής και ασφάλισης.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη των φοιτητών στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης , καθώς και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών στις διαθέσιμες θέσεις (όπως αυτές ορίζονται ετησίως για το Τμήμα από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ), περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική προκήρυξη η οποία αναρτάται κατά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή/και κοινοποιείται στους φοιτητές μέσω του e-class.

Η ένταξη στο πρόγραμμα συνεπάγεται εκ μέρους των φοιτητών/τριών, καθώς και των Φορέων Υποδοχής την αποδοχή συγκεκριμένων όρων, καθώς και την εκπλήρωση μιας σειράς δεσμεύσεων και παραδοτέων που περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης – ΕΣΠΑ του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης

Το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης στοχεύει στην παροχή διαφάνειας και την ανάδειξη της αξίας της εμπειρίας που αποκόμισε ο φοιτητής από την πρακτική άσκηση. Το έγγραφο αυτό εκδίδεται από τον φορέα/επιχείρηση υποδοχής κατά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης από τον εκπαιδευόμενο, και μπορεί να συνοδεύεται από άλλα έγγραφα, όπως συστατικές επιστολές.

Στοιχεία που συνιστάται να περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης:

  • όνομα φοιτητή
  • ονομασία φορέα/επιχείρησης
  • στοιχεία επικοινωνίας του φορέα/επιχείρησης [οδός, πόλη, χώρα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιστότοπος]
  • είδος φορέα / επιχείρησης (ιδιωτικός/δημόσιος/τριτογενής τομέας/…)
  • έναρξη και λήξη της πρακτικής άσκησης
  • αναλυτικό πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης με απαρίθμηση των καθηκόντων
  • γνώσεις, δεξιότητες (πνευματικές και πρακτικές) και ικανότητες που αποκτήθηκαν (μαθησιακά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν)
  • αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών
  • ημερομηνία έκδοσης, όνομα και υπογραφή του υπεύθυνου στον φορέα/επιχείρηση υποδοχής

 

Δείτε εδώ τον Κανονισμό.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου έχει οριστεί ο Καθηγητής Παναγιώτης Πομώνης

Πληροφορίες: κα Βασιλική Λιανού (τηλ. 210 727-4693 e-mail: vlianou@geol.uoa.gr)