Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε διδακτικές περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος διακρί­νονται σε υποχρεωτικά και επιλογής και κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου διδά­σκονται τα μαθήματα που υπάγονται το Α, Γ, Ε και Ζ εξάμηνο του προγράμματος σπουδών. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξάμηνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο Β, Δ, ΣΤ και Η εξάμηνο του προγράμματος σπουδών. Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω­περιβάλλοντος γίνεται με τις παραδόσεις των μαθημάτων, τις εργαστηριακές ασκήσεις, τις ασκήσεις υπαίθρου και ολοκληρώ­νεται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται εκείνα των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος.

Η παρακολούθηση των παραδόσεων της θεωρίας των μαθημάτων αποτελεί ακαδημαϊκή υποχρέωση του φοιτητή. Η συστηματική παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για τη σωστή θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή. Μόνο η άμεση επαφή με το διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει στην ακριβή γνώση του αντικειμένου κάθε μαθήματος.

Οι εξετάσεις γίνονται από τον διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντες) στο τέλος του εξαμήνου σε καθορισμένη ύλη. Οι εξετάσεις μπορεί να είναι γραπτές ή προφορικές. Η βαθμολογία των μαθη- μάτων εκφράζεται με ακέραιο αριθμό στην κλίμακα μηδέν-δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το πέντε (5). Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα μιας συμπληρωματικής εξέτασης. Εάν ο φοιτητής αποτύχει και στη συμπληρωματική εξέταση, τότε θα πρέπει να επανεγγραφεί στο μάθημα και να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) υποχρεωτικά μαθήματα. Από το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν εργασιακό φόρτο που ισοδυναμεί σε 6 ECTS. Συνεπώς τα 32 υποχρεωτικά μαθήματα έχουν συνολικό εργασιακό φόρτο 192 ECTS.

Πέραν των 32 υποχρεωτικών Μαθημάτων το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει και την υποχρεωτική εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Μαθήματα Επιλογής

Τα μαθήματα επιλογής αποτελούν ένα σύνολο μαθημάτων από τα οποία ο φοιτητής συμπληρώνει τον αριθμό μαθημάτων, που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου. Ο φοιτητής οφείλει να πα­ρακολουθήσει μαθήματα επιλογής από τουλάχιστον δύο (2) το­μείς. Τα μαθήματα επιλογής δηλώνονται από φοιτητές που βρί­σκονται στο εξάμηνο που αυτά διδάσκονται ή μεταγενέστερο.

Αναφορικά με τις εξετάσεις και τη βαθμολογία κάθε μαθήματος επιλογής, ισχύει ό,τι και στα υποχρεωτικά μαθήματα. Σε περί­πτωση αποτυχίας, ο φοιτητής μπορεί να επανεγγραφεί στο μάθημα και να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο ή να εγγραφεί σε άλλο επιλεγόμενο μάθημα.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 52 μαθήματα επιλογής με 4 ECTS το κάθε ένα, από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει επτά (7) ή εννέα (9), ανάλογα με τον τύπο της Διπλωματικής που θα επιλέξει.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Πολλά από τα υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα συνοδεύονται από πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, σε χώρους ειδικά εξοπλισμένους με όργανα και συσκευές (Εργαστήρια). Το περιεχόμενο των εργαστηριακών ασκήσεων σχετίζεται με την ύλη του ίδιου μαθήματος.

Η εξάσκηση είναι υποχρεωτική και για πρακτικούς λόγους οι φοιτητές επιμερίζονται σε τμήματα.

Προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η παρακολούθηση του εργαστηρίου από τον φοιτητή πρέπει αυτός να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των ασκήσεων που προβλέπεται από το πρόγραμμα κάθε εργαστηρίου.

Σε περίπτωση απουσίας ή αποτυχίας του φοιτητή σε κάποιες ασκήσεις, οι ασκήσεις είναι δυνατόν να επαναληφθούν, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, εφόσον όμως υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Η συμμετοχή κάθε φοιτητή στο εργαστήριο βαθμολογείται με τον εργαστηριακό βαθμό ο οποίος "συμμετέχει" στη διαμόρφωση του ενιαίου βαθμού του μαθήματος. Ο ακριβής τρόπος υπολογισμού του εργαστηριακού βαθμού καθορίζεται από το κάθε εργαστήριο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του, με βάση ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω δεδομένα:

  1. την επίδοση, ενεργό συμμετοχή και επιδεξιότητα του φοιτητή, την επιτυχή εκτέλεση των ασκήσεων, όπως και την ποιότητα και πληρότητα των εργαστηριακών εκθέσεων.
  2. το αποτέλεσμα πρόχειρων γραπτών ή προφορικών εξετάσεων σε θέματα, που συνήθως αφορούν την άσκηση της ημέρας ή το περιεχόμενο των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν.
  3. το αποτέλεσμα ενδιαμέσων εξετάσεων ("προόδων") στις οποίες συμμετέχει ο φοιτητής μόνο μετά την επιτυχή εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόμενων εργαστηριακών ασκήσεων.
  4. το αποτέλεσμα στις εξετάσεις εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου, στις οποίες συμμετέχει ο φοιτητής μόνο εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του εργαστηρίου.

Από την παραπάνω διαδικασία προκύπτει ο βαθμός εργαστηρίου, ο οποίος συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση του ενιαίου βαθμού μαθήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέ- λευση στις εξετάσεις του μαθήματος είναι η περάτωση της παρακολούθησης των αντιστοίχων εργαστηριακών ασκήσεων. Επιτυχής θεωρείται η παρακολούθηση του μαθήματος, όταν η εξέταση στο θεωρητικό και εργαστηριακό τμήμα του είναι επιτυχής.

Ασκήσεις Υπαίθρου

Οι Ασκήσεις Υπαίθρου είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές και σχετίζονται με τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν μαθήματα. Διεξάγονται, για μεν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, στο χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων, από το τέλος Νοεμβρίου μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, για δε τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, μεταξύ 15-30 Μαΐου. Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα οδηγείται στο ύπαιθρο από καθηγητές και Ε.ΔΙ.Π από όλους τους τομείς. Το Υποχρεωτικό μάθημα "Γεωλογική Χαρτογράφηση" (Υ6203) γίνεται στο ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών, μεταξύ 15-30 Μαΐου, είναι Διατομεακό και περιλαμβάνει: i) Προετοιμασία στο εργαστήριο, ii) Χαρτογράφηση στην ύπαιθρο (γενική γεωλογική και ειδική) και iii) Παράδοση εκθέσεως - εξέταση. Για τους φοιτητές των δύο τελευταίων ετών φοίτησης προσφέρονται επίσης Διαθεματικές Ασκήσεις Υπαίθρου, κατά τις οποίες εξετάζονται πολύπλευρα θέματα, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις περισσοτέρων μαθημάτων, που διδάχτηκαν σε όλα τα έτη σπουδών.

Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη του φοιτητή ως Γεωλόγου και Γεωπεριβαλλοντολόγου και περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές: α. βιβλιογραφική μελέτη, β. εργασία υπαίθρου ή/και εργαστηριακή ανάλυση γ. εξαγωγή αποτελεσμάτων και διαμόρφωση συμπερασμάτων πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενό της και δ. συγγραφή και κατάλληλη παρουσίαση των στοιχείων αυτών.

Η διπλωματική εργασία είναι το επιστέγασμα της εκπαιδευτικής πορείας του φοιτητή στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και ενσωματώνει το σύνολο των γνώσεων που έλαβε αυτός κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. Εκπονείται στο πλαίσιο μιας εξειδικευμένης μελέτης στο ή στα αντικείμενα που επιλέγονται από το φοιτητή. Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι συναφές με το περιεχόμενο των μαθημάτων που παρακολούθησε ο φοιτητής. Η επιλογή του θέματος της διπλωματικής εργασίας γίνεται μέσα από λίστα θεμάτων, τα οποία κοινοποιούνται ανά έτος από τους Τομείς του Τμήματος. Την επίβλεψη του φοιτητή αναλαμβάνει ένα μέλος ΔΕΠ, το οποίο φέρει την ευθύνη της καθοδήγησης και στο τέλος βαθμολογεί την επίδοση του φοιτητή. Αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 η «Διπλωματική Εργασία» διαχωρίζεται σε "Διπλωματική Εργασία-Ερευνητική" με 20 ECTS και "Διπλωματική Εργασία-Βιβλιογραφική" με 12 ECTS αντίστοιχα. Η επιλογή βιβλιογραφικής διπλωματικής εργασίας (12 ECTS) συνεπάγεται την επιπρόσθετη παρακολούθηση 2 ακόμη μαθημάτων επιλογής που αντιστοιχούν σε 8 (2Χ4) ECTS.

Σεμιναριακά Μαθήματα

Η αναμόρφωση του 2021-2022 ενέταξε στο Πρόγραμμα σπουδών τα Σεμιναριακά Μαθήματα. Υπάρχουν τέσσερα (4) Σεμιναριακά Μαθήματα. Δύο στο πρώτο (Α’) εξάμηνο και δύο στο τέταρτο (Δ’) Εξάμηνο. Καλύπτουν τα αντικείμενα της Εισαγωγής στις Γεωεπιστήμες (Α΄ Εξάμηνο) της Πληροφορικής (Α΄ Εξάμηνο) και Γλώσσας Προγραμματισμού (Δ΄ Εξάμηνο) και, της Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών (Δ΄ Εξάμηνο) και τις ανάγκες της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των φοιτητών σε θέματα που αφορούν τις Γεωλογικές Επιστήμες, της ενίσχυσης του ψηφιακού εγγραμματισμού των φοιτητών που θα βοηθήσουν στην επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηρίων και την εξοικείωση των φοιτητών με την αναζήτηση και χρήση επιστημονικής βιβλιογραφίας, τη συγγραφή εργασιών και τεχνικών εκθέσεων και στις τεχνικές παρουσίασης επιστημονικών αποτελεσμάτων.

Τα Σεμιναριακά μαθήματα λαμβάνουν 0,5 ECTS έκαστο, δεν λαμβάνονται υπόψη για την απόκτηση/βαθμολόγηση του πτυχίου και θα περιλαμβάνονται στο Diploma Supplement, όπως γίνεται και με την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ001, 8 ECTS).

Μαθήματα Επιλογής που Προσφέρονται Ξενόγλωσσα για το CIVIS

Το CIVIS (Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης) είναι ένα δίκτυο δημόσιων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τα οκτώ Πανεπιστήμια που αποτελούν τα μέλη του δικτύου αυτού είναι: Το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille Université (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και ΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard-Karls Universität Tübingen (Γερμανία). Το CIVIS στοχεύει να δημιουργήσει μια πραγματικά μοναδική ευρωπαϊκή διαπανεπιστημιακή πανεπιστημιούπολη όπου φοιτητές, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και προσωπικό θα μετακινούνται και θα συνεργάζονται τόσο ελεύθερα όσο στο ίδρυμα προέλευσής τους. Θα αναπτύξουμε σε σημαντικό βαθμό την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, που θα περιλαμβάνει κοινές διαδρομές μάθησης, ανάπτυξη συμπληρωματικών ερευνητικών εργαλείων και διαφορετικούς τρόπους πιστοποίησης του τίτλου σπουδών.

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος συμμετέχει στο CIVIS προσφέροντας ξενόγλωσα τα ακόλουθα μαθήματα:

Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2021-2022

Το τρέχον Προπτυχιακό Πρό­γραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλ­λοντος, αναμορφώθηκε το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 προκει­μένου να προσαρμοστεί στις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης εποχής, και, τροποποιήθηκε κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Τα βασικά σημεία της τροποποίησης αφορούσαν:

- τη μείωση του χρόνου υποχρεωτικής εβδομαδιαίας παρουσίας των φοιτητών ώστε να υπάρχει χρόνος για μελέτη, εκπόνηση ασκήσεων και αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης
- την αποφυγή επικαλύψεων στη διδασκαλία των μαθημάτων
- την αύξηση των διατομεακών μαθημάτων
- την αύξηση των ασκήσεων υπαίθρου
- την ενίσχυση της διδασκαλίας των Μαθηματικών, με την εισαγωγή επιπλέον μαθημάτων ή/και τον εμπλουτισμό της ύλης.
- την πρόβλεψη για τις Συνελεύσεις των Καθηγητών και τις Γενικές Συνελεύσεις των Φοιτητών. Συγκεκριμένα, καθιερώνεται η πρόβλεψη δέσμευσης στο ωρολόγιο πρόγραμμα συγκεκριμένης ημέρας και ώρας για την πραγματοποίηση των Συνελεύσεων του Τμήματος, με συγκεκριμένη διάρκεια. Στις ημέρες που δεν διεξάγεται Συνέλευση κατά το διάστημα αυτό μπορεί να πραγματοποιούνται οι Συνελεύσεις των Τομέων, των Φοιτητών αλλά και Σεμινάρια με προσκεκλημένους ομιλητές. Το ίδιο προτείνεται και για τις Συνελεύσεις των Φοιτητών, οι οποίες θα μπορούσαν να διεξάγονται επίσης σε συγκεκριμένη ημέρα (την ώρα που προβλέπεται για τη Συνέλευση του Τμήματος όταν αυτή δεν γίνεται) και επιπλέον μιας συγκεκριμένης ημέρας και ώρας. Η εφαρμογή της εν προκειμένω εισήγησης είναι επιβεβλημένη και αναγκαία, καθ’ όσον θα συμβάλλει καθοριστικά στη απρόσκοπτη λειτουργία τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και της διεξαγωγής των Συνελεύσεων του Τμήματος, και Συνελεύσεων των Φοιτητών, με την αποφυγή της σύμπτωσης των ωρών τους με τις ώρες της διεξαγωγής των Μαθημάτων και Εργαστηρίων.

Η τροποποίηση προβλέπει την ενσωμάτωση στον οδηγό σπουδών καταλόγου με την Αντιστοίχιση Μαθημάτων Παλαιού και Τροποποιημένου Προγράμματος για τους προπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και εξής.

Κατά την εφαρμογή του τροποποιημένου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει στο μεταβατικό αυτό στάδιο, αρμόδια για την απόφαση επίλυσής του είναι η Συνέλευση του Τμήματος.

Περισσότερα