ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

Η ορκωμοσία των αποφοίτων της  χειμερινής εξεταστικής περιόδου  2023-2024, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.  στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30). Οι ορκιζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν οπωσδήποτε  μια ώρα (1) πριν από την έναρξη της τελετής επιδεικνύοντας απαραιτήτως την αστυνομική τους ταυτότητα για τη συμμετοχή τους στην τελετή.

  • Ένδυση των πτυχιούχων με τήβεννο  με απαραίτητη την παράδοση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του ορκιζομένου στον αρμόδιο υπάλληλο της Γραμματείας, μέχρι το πέρας της ορκωμοσίας και της παράδοσης τηβέννου (Η ένδυση με τήβεννο είναι προαιρετική).
  • Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κοινοτική Οδηγία 2016/679/ΕΕ), ενημερώνουμε ότι οι τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων του ΕΚΠΑ μπορεί να βιντεοσκοπούνται, ενώ κατά τη διάρκειά τους λαμβάνονται φωτογραφίες των ορκιζόμενων και των παρευρισκόμενων επισκεπτών από διαπιστευμένους φωτογράφους που φέρουν υποχρεωτικά τη σχετική κάρτα διαπίστευσης.
  • Η φωτογράφιση είναι προαιρετική και η πώληση των φωτογραφιών δεν αποτελεί έσοδο του Ιδρύματος.
  • Οι υψηλότερες τιμές πώλησης των φωτογραφιών είναι οι ακόλουθες: 
  1. 13x18 x 2 ίδιες φωτογραφίες = 6 ευρώ 
  2. 15x21 x 2 ίδιες φωτογραφίες = 8 ευρώ     
  3.  20x30 x 2 ίδιες φωτογραφίες = 10 ευρώ