ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Q-MARE WORKING GROUP

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023
3η Συνάντηση του Q-Mare working group

H 3η  Συνάντησητου Q-Mare working group με θέμα “Pre-industrial humans, climates, marine ecosystems in education and research” διοργανώνεται από το Μουσείο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α., στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2023, διαδικτυακά.

Οι θεματικές της Συνάντησης είναι:

“Exploring options for the educational goals of Q-MARE: developing a module on pre-industrial human impacts on marine ecosystems for high school level or introductory college level classrooms” και “Current research on the main topics”.

https://conferences.uoa.gr/event/62/

Οργανωτική Επιτροπή:

  • Pr. Efterpi Koskeridou (Μουσείο Γεωλογίας & Παλαιοντολογίας, ΕΚΠΑ)
  • Dr. Danae Thivaiou (University of the Antilles, ΕΚΠΑ)
  • Dr. Jessica Lueders-Dumont (UC Berkeley)
  • Dr. Konstantina Agiadi (University of Vienna)
  • Evangelia Rentoumi MSc (ΕΚΠΑ)