ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (HDRRF)

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 ON-LINE
4ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές (HDRRF)

Αγαπητές Φίλες,
Αγαπητοί Φίλοι,


Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη διοργάνωση του 3ου Επιστημονικού Forum για τη Μείωση Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα, το Μάρτιο του 2020 έως τώρα, χαρακτηρίστηκε από την εκδήλωση πρωτόγνωρων κινδύνων και κρίσεων που έπληξαν, όχι μόνο τον ελλαδικό, αλλά και τον παγκόσμιο χώρο.

Βιώνουμε σίγουρα μία νέα εποχή, στην οποία περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν, επιβάλλεται η ανάγκη για την όσο το δυνατόν πληρέστερη διαχείριση των κινδύνων και κρίσεων με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Mετά την εξαιρετική απήχηση που είχαν οι συναντήσεις που προηγήθηκαν, διοργανώνουμε το 4ο Forum με θέμα "Η Συμβολή των Ερευνητικών Φορέων της Χώρας στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων", αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία της ευρείας διάχυσης των επιστημονικών εξελίξεων, της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που αποκτήθηκε.

Η συνάντηση είναι ανοιχτή, καθώς επιδιώκεται η διασύνδεση και η συνεργασία μεταξύ των τριών πυλώνων, της επιστημονικής κοινότητας, των επιχειρησιακών φορέων και της κοινωνίας, ως αναγκαία προϋπόθεση για μια επιτυχημένη και αποτελεσματική διαχείριση.

Το 4ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Μαρτίου 2021, λόγω των ειδικών συνθηκών διαδικτυακά και συνδιοργανώνεται από το ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων", το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και το Κέντρο Αριστείας Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο Forum καλούνται να συμμετέχουν εκπρόσωποι από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρησιακούς Φορείς, αλλά και Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων, παρουσιάζοντας τα νέα επιστημονικά, τεχνολογικά και επιχειρησιακά δεδομένα, τις δράσεις και εξελίξεις στο χώρο και τις καλές πρακτικές στη διαχείριση, ως συλλογική εργασία του κάθε Φορέα.

Δρ. Ευθύμης Λέκκας

Πληροφοριακό Φυλλάδιο