ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

CIVIS SUMMER SCHOOL, «APPLICATIONS OF THE COPERNICUS SATELLITES»

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021
CIVIS Summer School, «Applications of the Copernicus satellites»

Το Εργαστήριο Τηλεανίχνευσης του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΚΠΑ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο CIVIS, συμμετέχει στη διοργάνωση ενός SummerSchool, για φοιτητές Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και Υποψήφιους Διδάκτορες, με τίτλο «Applications of the Copernicus satellites».

Η διάρκειά του θα είναι 10 ημέρες (28 Ιουνίου – 9 Ιουλίου 2021), με καθημερινές διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις τις ώρες 4-7 μμ. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα είναι ανοικτές μέχρι τις 21 Μαΐου 2021.

Η διοργάνωση γίνεται από τα παρακάτω Τμήματα τεσσάρων πανεπιστημίων του CIVIS,

  • Dept. of Geography, Universidad Autónoma de Madrid
  • Dept. of Applied Physics, Universidad Autónoma de Madrid
  • Dept. Geography, Universidad Autónoma de Madrid
  • Dept. of Agricultural Chemistry and Food Science, Universidad Autónoma de Madrid
  • Dept. of Geography & Climatology, National and Kapodistrian University of Athens
  • Dept. of Geosciences, Universite Libre de Bruxelles
  • Dept. of Physical Geography, Stockholms Universitet

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://civis.eu/en/civis-courses/applications-of-the-copernicus-satellites ή επικοινωνήστε με τον Αναπλ. Καθηγητή Εμμ. Βασιλάκη (evasilak@geol.uoa.gr)