ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KINHTIKOTHTAΣ ERASMUS+_ΑΚAΔ. ΕΤΟΣ 2024-2025

Δείτε τα αποτελέσμα στον κάτωθι πίνκακα επιλογής.

Σημειώνεται ότιι επιλεγμένοι/ες φοιτητές/τριες θα ενημερωθούν για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) του ΕΚΠΑ, μέσω αποστολής email.

Ειδικά οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για πανεπιστήμια με πρώτη γλώσσα διδασκαλίας τη γλώσσα της χώρας του πανεπιστημίου και δεύτερη γλώσσα τα αγγλικά, και οι οποίοι δεν γνωρίζουν την πρώτη γλώσσα διδασκαλίας της χώρας, θα πρέπει να ερευνήσουν από τώρα τα μαθήματα που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο υποδοχής, και σε ποια γλώσσα, έτσι ώστε να μάθουν εγκαίρως αν θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν μαθήματα που να αντιστοιχούν σε περίπου 30 ects credits/εξάμηνο. Σε περίπτωση που στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα μαθήματα, θα πρέπει σε συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους του ΕΚΠΑ, να εξεταστεί άμεσα το ενδεχόμενο επιλογής τους για άλλο πανεπιστήμιο υποδοχής.

Παρακαλούνται, λοιπόν, να ελέγχουν συχνά το email τους, τόσο τον φάκελο εισερχομένων όσο και τα spam/junk. Εν τω μεταξύ μπορούν να συμβουλεύονται τις πληροφορίες για το πρόγραμμα στη σελίδα του ΤΕΔΣ http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (1,2,3)ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Χ/ΕΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ1. ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
11142021000151ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗΧI PALERMO 02ΙΤ-B2/EN-B2EN-C2
11142022000041ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣΧD MUNCHEN 01DE-B2/ΕΝ-B2EN-C2
11142021000461ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣΧD MUNCHEN 01D-B2/ΕΝ-B2EN-C2
11142021000771ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣΕF NANCY 43FR-Β2FR-B2
11142021000521ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗΕI PALERMO 01ΙΤ-B2/EN-B2EN-C2
11142021000661ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΝΤΕΛΙΤΣΑΣΕSF OULU 01EN-B2EN-B2 
11142021000421ΝΙΚΗ ΕΥΕΛΠΙΔΟΥΕ I SASSARI 01ΙΤ-B2/EN-B2EN-B2
11142021000251ΝΙΚΗ ΕΥΕΛΠΙΔΟΥΕI SASSARI 01ΙΤ-B2/EN-B2EN-B2
11142022000451ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣΕD MUNCHEN 01DE-B2/ΕΝ-B2EN-Β2