ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ | TALENTS: THE DOCTORAL RIFT SCIENCE NETWORK FOR THE ENERGY TRANSITION

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων | TALENTS: THE DOCTORAL RIFT SCIENCE NETWORK FOR THE ENERGY TRANSITION

Στα πλαίσια του Marie Skłodowska-Curie Doctoral Network με τίτλο “TALENTS: The doctoral rift science network for the energy transition” έχουν προκηρυχθεί 12 θέσεις για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε επτά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, σε συνέργεια με έξι ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρείες που εμπλέκονται στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης.

Το δίκτυο TALENTS αποσκοπεί στην εκπαίδευση των Υποψηφίων Διδακτόρων (Doctoral Candidates – DCs) πάνω στην κατανόηση των διεργασιών που οδηγούν σε ηπειρωτική διάσπαση (continental rifting and break-up), χρησιμοποιώντας ως πεδία έρευνας φυσικά εργαστήρια, όπως το Σχίσμα της Ανατολικής Αφρικής (East Africal Rift), τον Κορινθιακό κόλπο και τα ηπειρωτικά σχίσματα της Κεντρικής Ευρώπης και το δυτικό περιθώριο της Ιβηρικής. Πρόκειται για περιοχές -κλειδιά όσον αφορά στη γεωθερμική ενέργεια, την αποθήκευση CO2, την εξερεύνηση νέων ενεργειακών πηγών, όπως το αυτοφυές υδρογόνο, ενώ παράλληλα αποτελούν περιοχές υψηλού σεισμικού και ηφαιστειακού κινδύνου.

Μία από τις προκυρηχθείσες διδακτορικές διατριβές, με τίτλο: Bridging spatial and temporal scales of tectonic activity in active rift environments (DC6) θα εκπονηθεί στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, με επιβλέποντα τον Αν. Καθηγητή Χ. Κράνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτική περιγραφή των διατριβών που θα εκπονηθούν, προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του δικτύου TALENTS: htpps://www.talents-dn.eu.