ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-24

Προκήρυξη ΠΜΣ "Geographic Information Systems" για το Ακαδ. Έτος 2023-24

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Geographic Information Systems" ("Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών") για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από τη Δευτέρα 22 Μαϊου 2023 έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (https://gis.geol.uoa.gr).

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία, επιλογής, εγγραφής κ.λπ. είναι διαθέσιμε στην Προκήρυξη, η οποία επισυνάπτεται.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (https://gis.geol.uoa.gr).

Προκήρυξη ΠΜΣ "Geographic Information Systems" για το Ακαδ. Έτος 2023-24