ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων από 12/12/2022 έως 30/12/2022 και ώρα 00.00

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση της ηλεκτρονικής γραμματείας του Τμήματος eprotocol@uoa.gr 

Δείτε την πρόσκληση με τις σχετικές οδηγίες και προϋποθέσεις στο συνημμένο αρχείο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ 2022-23